AutoChem - automatyzacja w chemii - Produkty - METTLER TOLEDO

  AutoChem - automatyzacja w chemii

  Krystalizacja, synteza organiczna, opracowanie procesu, bezpieczeństwo, technologia analizy procesowej ( PAT)

   

  Narzędzia stosowane do skalowania procesów chemicznych do warunków przemysłowych

  Stacje robocze do syntezy oraz procesowe systemy pomiarowe działające w trybie on-line wykorzystywane podczas opracowywania nowych ścieżek syntezowania związków chemicznych umożliwiających uzyskanie substancji w ilości od pojedynczych gramów do wielu kilogramów. Dzięki połączeniu kalorymetrii reakcyjnej, systemów analizy reakcji in situ oraz technologii określania wielkości i kształtu cząstek można dogłębnie zrozumieć mechanizmy badanych procesów, poznając ich właściwości chemiczne i termodynamiczne oraz wielkość i kształt powstających cząstek.

  Szersza wiedza o procesie uzyskana dzięki zastosowaniu technologii pomiarowych dostarczających dane w trybie on-line ułatwia opracowanie procesów cyklicznych i procesów realizowanych w trybie ciągłym, umożliwiając również skalowanie reakcji chemicznych.

  Technologia analizy procesowej (PAT) umożliwia śledzenie kluczowych parametrów procesowych zgodnie z koncepcją jakości przez projektowanie (Quality by Design,QbD), przyczyniając się w ten sposób do usprawniania procesów i poprawy jakości otrzymywanych produktów. Laboratoryjne systemy analizy procesowej ułatwiają właściwe zaprojektowanie przebiegu procesu pod kątem jakościowym. Przemysłowe systemy analizy procesowej umożliwiają monitowanie procesów i kontrolowanie ich przebiegu w warunkach przemysłowych.

  Gromadź dane, wizualizuj i interpretuj eksperymenty, opracowuj wyniki i sporządzaj raporty, porównuj ze sobą poszczególne eksperymenty i otrzymane partie produktów, korzystając z oprogramowania iC.

   
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.