AutoChem - automatyzacja w chemii - Produkty - METTLER TOLEDO
AutoChem - automatyzacja w chemii

AutoChem - automatyzacja w chemii

Krystalizacja, synteza organiczna, opracowanie procesu, bezpieczeństwo, technologia analizy procesowej ( PAT)

 

Narzędzia stosowane do skalowania procesów chemicznych do warunków przemysłowych

Stacje robocze do syntezy oraz procesowe systemy pomiarowe działające w trybie on-line wykorzystywane podczas opracowywania nowych ścieżek synte...

Stacje robocze do syntezy oraz procesowe systemy pomiarowe działające w trybie on-line wykorzystywane podczas opracowywania nowych ścieżek syntezowania związków chemicznych umożliwiających uzyskanie substancji w ilości od pojedynczych gramów do wielu kilogramów. Dzięki połączeniu kalorymetrii reakcyjnej, systemów analizy reakcji in situ oraz technologii określania wielkości i kształtu cząstek można dogłębnie zrozumieć mechanizmy badanych procesów, poznając ich właściwości chemiczne i termodynamiczne oraz wielkość i kształt powstających cząstek.

Szersza wiedza o procesie uzyskana dzięki zastosowaniu technologii pomiarowych dostarczających dane w trybie on-line ułatwia opracowanie procesów cyklicznych i procesów realizowanych w trybie ciągłym, umożliwiając również skalowanie reakcji chemicznych.

Technologia analizy procesowej (PAT) umożliwia śledzenie kluczowych parametrów procesowych zgodnie z koncepcją jakości przez projektowanie (Quality by Design,QbD), przyczyniając się w ten sposób do usprawniania procesów i poprawy jakości otrzymywanych produktów. Laboratoryjne systemy analizy procesowej ułatwiają właściwe zaprojektowanie przebiegu procesu pod kątem jakościowym. Przemysłowe systemy analizy procesowej umożliwiają monitowanie procesów i kontrolowanie ich przebiegu w warunkach przemysłowych.

Gromadź dane, wizualizuj i interpretuj eksperymenty, opracowuj wyniki i sporządzaj raporty, porównuj ze sobą poszczególne eksperymenty i otrzymane partie produktów, korzystając z oprogramowania iC.


 
Spektroskopia FTIR

Spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR) do monitorowania reakcji chemicznych w czasie rzeczywistym

Automatyczne reaktory laboratoryjne

Automatyczne reaktory chemiczne kontrolują i rejestrują wszystkie parametry reakcji 24 godziny na dobę

Automatic Sampling

Fully Automatic Sampling, Including Sample Capture, Quench at Reaction Conditions, Dilution and Dispensing into a Vial

Kalorymetry reakcyjne dedykowane do opracowania i skalowania procesów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa

Kalorymetria reakcyjna od etapu ustalania optymalnych parametrów reakcji do etapu produkcji

Analiza on-line kształtu i wielkości cząstek

Poznaj, optymalizuj i miej pod kontrolą systemy zawierające cząstki i krople, korzystając z systemów in situ: FBRM i PVM analizy w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie iC: podejmuj bardziej trafne decyzje, realizuj projekty w szybszym tempie

Gromadzenie danych, wizualizowanie i interpretacja eksperymentów, raportowanie wyników

Spektrometr ramanowski

Umożliwia zrozumienie kinetyki i krystalizacji oraz optymalizację zmiennych reakcji dwufazowych i wielofazowych.

Zastosowania

Usługi serwisowe

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.