AutoChem - automatyzacja w chemii - Produkty - METTLER TOLEDO

  AutoChem - automatyzacja w chemii

  Krystalizacja, synteza organiczna, opracowanie procesu, bezpieczeństwo, technologia analizy procesowej ( PAT)

   

  Narzędzia stosowane do skalowania procesów chemicznych do warunków przemysłowych

  Stacje robocze do syntezy oraz procesowe systemy pomiarowe działające w trybie on-line wykorzystywane podczas opracowywania nowych ścieżek synte...

  Stacje robocze do syntezy oraz procesowe systemy pomiarowe działające w trybie on-line wykorzystywane podczas opracowywania nowych ścieżek syntezowania związków chemicznych umożliwiających uzyskanie substancji w ilości od pojedynczych gramów do wielu kilogramów. Dzięki połączeniu kalorymetrii reakcyjnej, systemów analizy reakcji in situ oraz technologii określania wielkości i kształtu cząstek można dogłębnie zrozumieć mechanizmy badanych procesów, poznając ich właściwości chemiczne i termodynamiczne oraz wielkość i kształt powstających cząstek.

  Szersza wiedza o procesie uzyskana dzięki zastosowaniu technologii pomiarowych dostarczających dane w trybie on-line ułatwia opracowanie procesów cyklicznych i procesów realizowanych w trybie ciągłym, umożliwiając również skalowanie reakcji chemicznych.

  Technologia analizy procesowej (PAT) umożliwia śledzenie kluczowych parametrów procesowych zgodnie z koncepcją jakości przez projektowanie (Quality by Design,QbD), przyczyniając się w ten sposób do usprawniania procesów i poprawy jakości otrzymywanych produktów. Laboratoryjne systemy analizy procesowej ułatwiają właściwe zaprojektowanie przebiegu procesu pod kątem jakościowym. Przemysłowe systemy analizy procesowej umożliwiają monitowanie procesów i kontrolowanie ich przebiegu w warunkach przemysłowych.

  Gromadź dane, wizualizuj i interpretuj eksperymenty, opracowuj wyniki i sporządzaj raporty, porównuj ze sobą poszczególne eksperymenty i otrzymane partie produktów, korzystając z oprogramowania iC.


   
  Spektroskopia FTIR in situ: monitorowanie przebiegu reakcji chemicznych w czasie rzeczywistym

  Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) przeznaczona do monitowania przebiegu reakcji chemicznych w czasie rzeczywistym

  Automatyczne reaktory laboratoryjne

  Automatyczne reaktory chemiczne kontrolują i rejestrują wszystkie parametry reakcji 24 godziny na dobę

  Automatic Sampling

  Fully Automatic Sampling, Including Sample Capture, Quench at Reaction Conditions, Dilution and Dispensing into a Vial

  Kalorymetry reakcyjne dedykowane do opracowania i skalowania procesów oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa

  Kalorymetria reakcyjna od etapu ustalania optymalnych parametrów reakcji do etapu produkcji

  Analiza on-line kształtu i wielkości cząstek

  Poznaj, optymalizuj i miej pod kontrolą systemy zawierające cząstki i krople, korzystając z systemów in situ: FBRM i PVM analizy w czasie rzeczywistym

  Oprogramowanie iC: podejmuj bardziej trafne decyzje, realizuj projekty w szybszym tempie

  Gromadzenie danych, wizualizowanie i interpretacja eksperymentów, raportowanie wyników

  Zastosowania

  Usługi serwisowe

  Niezawodność
  Wsparcie i naprawy
  Wydajność
  Konserwacja i optymalizacja
  Zgodność z przepisami
  Wzorcowanie i certyfikacja
  Wiedza specjalistyczna
  Szkolenia i konsultacje
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.