Automatyzacja w chemii | METTLER TOLEDO
Automatyzacja w chemii - AutoChem

Automatyzacja w chemii - AutoChem

Krystalizacja, synteza organiczna, opracowanie procesu, bezpieczeństwo, technologia analizy procesu

Narzędzia stosowane do skalowania procesów chemicznych do warunków przemysłowych

Stacje robocze do syntezy oraz procesowe systemy pomiarowe działające w trybie on-line wykorzystywane podczas opracowywania nowych ścieżek syntezow...

Stacje robocze do syntezy oraz procesowe systemy pomiarowe działające w trybie on-line wykorzystywane podczas opracowywania nowych ścieżek syntezowania związków chemicznych umożliwiających uzyskanie substancji w ilości od pojedynczych gramów do wielu kilogramów. Dzięki połączeniu kalorymetrii reakcyjnej, systemów analizy reakcji in situ oraz technologii określania wielkości i kształtu cząstek można dogłębnie zrozumieć mechanizmy badanych procesów, poznając ich właściwości chemiczne i termodynamiczne oraz wielkość i kształt powstających cząstek.

Szersza wiedza o procesie uzyskana dzięki zastosowaniu technologii pomiarowych dostarczających dane w trybie on-line ułatwia opracowanie procesów cyklicznych i procesów realizowanych w trybie ciągłym, umożliwiając również skalowanie reakcji chemicznych.

Technologia analizy procesowej (PAT) umożliwia śledzenie kluczowych parametrów procesowych zgodnie z koncepcją jakości przez projektowanie (Quality by Design,QbD), przyczyniając się w ten sposób do usprawniania procesów i poprawy jakości otrzymywanych produktów. Laboratoryjne systemy analizy procesowej ułatwiają właściwe zaprojektowanie przebiegu procesu pod kątem jakościowym. Przemysłowe systemy analizy procesowej umożliwiają monitowanie procesów i kontrolowanie ich przebiegu w warunkach przemysłowych.

Gromadź dane, wizualizuj i interpretuj eksperymenty, opracowuj wyniki i sporządzaj raporty, porównuj ze sobą poszczególne eksperymenty i otrzymane partie produktów, korzystając z oprogramowania iC.


Zastosowania

Usługi serwisowe

Niezawodność
Wsparcie i naprawy
Wydajność
Konserwacja i optymalizacja
Zgodność z przepisami
Wzorcowanie i certyfikacja
Wiedza specjalistyczna
Szkolenia i konsultacje
Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.