Laboratorievægte og vejeapparater, laboratorievejning med METTLER TOLEDO
Laboratorievægte og vejeapparater – vælg den bedste laboratorievægt

Laboratorievejning

Vægte og vejeapparater til laboratoriet

 

Laboratorievejning – Laboratorievægte og -vejeapparater

Hvad er forskellen mellem masse og vægt?

Ordene "masse" og "vægt" bruges ofte i flæng, og begge bestemmes ved vejning. Men i forhold til laborat...

Hvad er forskellen mellem masse og vægt?

Ordene "masse" og "vægt" bruges ofte i flæng, og begge bestemmes ved vejning. Men i forhold til laboratorievægte og vejeapparater er forskellen mellem dem altafgørende. Masse måler mængden af materiale i en bestemt genstand, er uafhængig af placeringen og forbliver den samme, uanset omgivelserne.

Masse måles via sammenligning ved hjælp af en laboratorievægt. Kilogram er SI-enheden for masse. Den er lig med den internationale prototype af kilogrammet (IPK), der er den oprindelige genstand, som måleenheden stammer fra.

En genstands vægt bestemmes ud fra, hvor hårdt tyngdekraften trækker i massen som en kraft. SI-enheden for vægt er newton (= 1 kg x m/s2). En genstand med en masse på 1,0 kg vejer ca. 9,81 newton ved jordens overflade (masse ganget med jordens tyngdekraft). En genstands vægt på et bjerg vil være mindre end ved havets overflade pga. variationer i tyngdekraften. En vægt med høj nøjagtighed eller en laboratorievægt vil registrere sådanne forskelle.

Der er planlagt en omdefinering af kilogrammet i 2018. I Understøttelse af omdefineringen af kilogrammet kan du læse mere om ændringen.

Selvom masse og vægt er forskellige enheder, kaldes dét at bestemme vægt og masse at veje.

 

Hvordan fungerer elektroniske vægte? Hvad er det elektromagnetiske kraftkompensationsprincip?

På mekaniske vægte placeres en prøve på en ende af stangen og referencelodder på den anden ende, indtil den er perfekt afbalanceret. Den samlede værdi af lodderne svarer til prøvens masse.

Elektroniske præcisionsvægte, analysevægte og mikrovægte i høje nøjagtighedsklasser fungerer med en sensor, der er baseret på elektromagnetisk kraftkompensation. En spole på en frit bevægelig stang sættes ind i et permanent magnetisk felt. En optisk, elektronisk sensorstrøm opretholder dens position og kontrolleres til en nøjagtighed, der er større end én tusindedel af en millimeter. Sensoren registrerer vertikale positionsændringer, når pladen lastes, som bruges til at ændre strømmen i spolen, så den vender tilbage til dens oprindelige position. Jo mere vægt, der sættes på pladen, desto mere strøm er nødvendig for at kompensere for det, og dette digitaliseres på displayet.

 

Laboratorievægte og læsbarheder

De almindelige typer af laboratorievægte og vejeapparater er ultramikro-, mikro-, semimikro-, analyse- og præcisionsvægte.

En vægts læsbarhed er den mindste forskel mellem to målte værdier, der kan aflæses på displayet. På et digitalt display er dette den mindste numeriske tilvækst, som også kaldes vægtintervallet. En vægts læsbarhed er ikke det samme som dens vejenøjagtighed.

Flere egenskaber kan begrænse ydelsen. De vigtigste er repeterbarhed (RP), excentricitet (EC), ikke-linearitet (NL) og følsomhed (SE).

Vores videokursus i laboratorievægte og -vejeapparater, Grundlæggende principper og vejepåvirkninger, forklarer de grundlæggende principper for god vejepraksis.

 

Hvordan vælger jeg den rigtige laboratorievægt eller -vejeapparat?

For præcis måling bør du tage følgende i betragtning:

 • Nødvendig vejenøjagtighed -> angiver den øvre grænse for vægtens måleusikkerhed for at sikre procestolerancer, eks. 1 %
 • Sikkerhedsfaktor -> sikrer, at selv med ændringer over tid opretholdes den nødvendige vejenøjagtighed
 • Nødvendig mindste nettovægt, der kan vejes -> specificerer den minimumsvægt, som laboratorievægten skal kunne veje (i overensstemmelse med måleusikkerhed og/eller kundens procestolerancer)
 • Største vægt, der skal vejes (inkl. tara) -> angiver laboratorievægtens kapacitet
 • Miljøforhold og anvendelsesområder -> angiver laboratorievægtens og -vejeapparaternes øvrige egenskaber

Vælg en laboratorievægt eller et -vejeapparat, der opfylder netop proceskrav og respektive tolerancer.

Good Weighing Practice™ (GWP®) er en universel måde at vælge og teste vejeinstrumenter. Da det er en international standard, kan den bruges i enhver industri eller ethvert arbejdsområde til nye eller eksisterende vejesystemer. GWP® tilvejebringer dokumenterede beviser for reproducerbare vejeresultater i overensstemmelse med alle aktuelle kvalitetsstandarder.

GWP®, der omfatter pålidelig produktkvalitet og overholdelse af regler og bestemmelser, er et referencepunkt for laboratorievægte og -vejeapparater. Det bruger to vigtige kriterier til at bestemme kvaliteten:

 • Vejekapaciteten skal være større end den største bruttobelastning, som brugeren forventes at veje
 • Vejeinstrumentets minimumsvægt til den påkrævede nøjagtighed – herunder sikkerhedsfaktoren – skal være mindre end den mindste prøve, som brugeren forventes at veje.

 

Hvilken opløsning har et laboratorievejeinstrument?

Opløsningen er den grad, i hvilken en ændring kan registreres, og udtrykkes normalt som et antal punkter. Det er kapaciteten (i g) divideret med læsbarheden (i g).

En analysevægt eller et -vejeapparat med en kapacitet på 200 g og en læsbarhed på 0,00001 g har en opløsning på 20 millioner punkter. METTLER TOLEDO's komparator med den højeste opløsning er M1-massekomparatoren med 1 milliard punkter.

 

Hvilke tolerancer er gældende i vejeprocesser?

Tolerancer afgør, om en laboratorievægt eller -vejeapparat præsterer "godt nok" til at opfylde proceskrav, og hvor stor en afvigelse er tilladt. Tolerancerne udgør kriterierne for, om vægten bliver godkendt eller ikke. Tolerancerne kommer fra en række kilder, herunder myndigheder, produktionsindustrier og selve processen.

 • Juridiske tolerancer:
  Juridiske tolerancer fastlagt af OIML R76 eller NIST Handbook 44 (kun for USA) angiver krav til for godkendelse til erhvervsbrug. Disse tolerancer er ganske vide og nemme at opfylde med laboratorievægte, eller når man vejer i den lavere ende af måleintervallet.
 • Producenttolerancer:
  Producenttolerancer sikrer, at udstyret lever op til producentens specifikationer. Producenttolerancer tager ikke hensyn til brugerspecifikke proceskrav og er uegnede til at forbedre vejeprocessen.
 • Procestolerancer:
  Specifikke procestolerancer defineret af brugeren muliggør procesforbedringer og besparelser på materialer, spild og dobbeltarbejde. For laboratorievægte, der er godkendt til erhvervsbrug, bør procestolerancerne anvendes i tillæg til de juridiske tolerancer. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO's GWP Verification® kan ses i: Good Weighing Practice.

  Juridiske tolerancer beskytter forbrugere, men tager ikke højde for specifikke producentkrav. Optimering af procestolerancer kan have stor indvirkning på procesrentabiliteten.

 
Analysevægt

Analysevægt fra METTLER TOLEDO er de bedste i verden. En perfekt kombination af høj ydeevne, pålidelighed og brugervenlighed.

Præcisionsvægte

Præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO er førende i verden, når det handler om pålidelig vejning med høj præcision både i laboratoriet og under barske industrielle forhold.

Mikrovægt

Bryder grænserne for vejning: Mikrovægte og ultramikrovægte i Excellence-serien præsterer uovertruffen nøjagtighed, selv med meget små prøver.

Doseringssystem

Automatiseret doseringssystem af 1 mg til 5 g fritflydende pulver med mulighed for væskedispensering for at gøre doseringen lettere og sikrere.

Good Weighing Practice™ (GWP®)

GWP® er en global vejestandard, der kan anvendes til nyt eller eksisterende vejningsudstyr fra enhver fabrikant i enhver industri og arbejdsplads.

Instrument til måling af tørstofindhold

Serien af instrumenter til måling af tørstofindhold fra METTLER TOLEDO giver hurtig, nøjagtig og pålidelig bestemmelse af fugt- og tørstofindholdet.

Mass Comparators - Balances from 0.1 µg to 6000 kg

Massekomparatorer sætter standarden i massemåleteknik og sikrer sporbarhed til den internationale prototype.

Testlodder til vægte

Vælg lodder til at teste dine vægte med et stort udvalg fra 50 µg til 5000 kg og optimer dine kalibreringsprocesser med smart tilbehør.

Løsninger til særlige formål/segmenter

Guld- og karatvægte, stent- og filtervejeløsninger, kalibreringsløsninger til mikro-, enkelt- og multikanalpipetter – vi kan tilbyde en bred portefølje, der er skræddersyet til dine specifikke behov.

Programmer

Applikationer til vejning i laboratoriet

Publikationer

Services

43 27 08 00
Ring service

Software og tilbehør

Software

LabX direct Software
Applikationssoftware
MC Link Mass Calibration Software

LabX direct Software

Applikationssoftware

MC Link Weight Calibration Software

Transfer the results from your balance or moisture analyzer directly into Excel.
METTLER TOLEDO specialiserer sig i at integrere anvendte softwareprodukter, opkoblingsværktøjer og beslægtede standardprodukter til at udføre batching, SQC, formulering, brugerdefineret vægtinstrument...
METTLER TOLEDO offers for their comparators a variety of software solutions. No matter if security, proficiency or dissemination is the challenge, we conquer all.
LabX direct Software

Transfer the results from your balance or moisture analyzer directly into Excel.

Applikationssoftware

METTLER TOLEDO specialiserer sig i at integrere anvendte softwareprodukter, opkoblingsværktøjer og beslægtede standardprodukter til at udføre batching, SQC, formulering, brugerdefineret vægtinstrument...

MC Link Mass Calibration Software

METTLER TOLEDO offers for their comparators a variety of software solutions. No matter if security, proficiency or dissemination is the challenge, we conquer all.

Tilbehør

ErgoClips
MinWeigh-låger
AntiStatic Kits
Vejeborde

ErgoClips

MinWeigh-låger

AntiStatic Kits

Vejeborde

Sig farvel til de traditionelle vejeprocesser, der bruger vejepapir. Et-trins dosering direkte i tarabeholderen eliminerer overførselsfejl og sparer penge ved at minimere prøvetab.
Dosering igennem et lille vindue uden at åbne trækafskærmningen. MinWeigh-lågen muliggør dosering direkte i tarabeholderen igennem et lille vindue uden at åbne trækafskæmningen.
Safely remove electrostatic charge from your sample and tare container before weighing. Automatic options available.
Rutinemæssige laboratorieopgaver såsom vejning ved arbejdsstationer, der ikke kan justeres, er ofte en belastning for brugeren, hvilket resulterer i en dårligere koncentrationsevne eller upræcis betje...
Valgfrie interface
Tilslutningskabler
Optical sensors and switches
Auxiliary Displays and Stands

Valgfrie interface

Tilslutningskabler

Optical sensors and switches

Auxiliary Displays and Stands

Ethernet-,PS/2, RS232, Bluetooth-, LocalCAN-interfacevalg fra METTLER TOLEDO.
RS232C-, LocalCAN-, CL-5 Pin-, CL-7 Pin-, MiniMETTLER-, DB25- og DB9-tilslutningskabler til METTLER TOLEDO-vægte.
Sensors, foot switches and adapters allow convenient hands-free operation.
Extra displays as well as stands for terminals and printers allow you to create a truly ergonomic workspace.
Tyverisikringsudstyr
Barcode Scanners
Trækafskærmninger

Tyverisikringsudstyr

Barcode Scanners

Density Determination

Trækafskærmninger

Tyverisikringsudstyr fra METTLER TOLEDO inkluderer bolte og kabler med og uden låse.
Save time and avoid transcription error by automatically reading-in sample, container and user IDs.
Built-in density determination software guides you step-by-step through the density determination of solid, liquid or pasty substances.
Trækafskærmninger til nuværende og tidligere vægtmodeller fra METTLER TOLEDO.
Eksterne strømenheder
Below Balance Weighing Devices
Forbrugsvarer/tilbehør til tørstofmålere
Støvovertræk og transportkasser

Eksterne strømenheder

Below Balance Weighing Devices

Forbrugsvarer/tilbehør til tørstofmålere

Støvovertræk og transportkasser

Netadaptere og -ledninger på 115 V og 220 V fra METTLER TOLEDO.
Below balance weighing devices for SB/SR/SG models.
METTLER TOLEDO tilbyder et komplet sortiment af tilbehør til tørstofmålere, der skal bruges til at foretage nøjagtige og gentagelige målinger.
Støvovertræk er den bedste måde at beskytte din vægt mod spild fra prøver. Alle støvovertræk er kemikaliebestandige og nemme at skifte.
Tilbehør til vejemoduler
Pans & Weighing Pans
Tilbehør til filtervejning
Tilbehør til lodder

Tilbehør til vejemoduler

Pans & Weighing Pans

Tilbehør til filtervejning

Tilbehør til lodder

Tilbehør til vejemoduler fra METTLER TOLEDO gør opkobling meget nemmere, og det er muligt at opbygge et netværk bestående af flere vejeplatforme.
Optional weighing pans for a range of different applications.
Filtervejning bruges ofte på laboratorier, hvor forurening i atmosfæren, gasser og væsker skal bestemmes ved filtrering og vejning.
Pincetter, lodgafler og lodgrebe. Tilbehør til lodder fra METTLER TOLEDO inkluderer pincetter, lodgafler, lodgrebe og læderhandsker.
Magnetic Protection Shield (MPS)
SmartPrep
Label printing Scale and Laboratory Scale printers

Magnetic Protection Shield (MPS)

SmartPrep

Thermal and Dot Matrix Printers

The MPS weighing pan protects against magnetic forces and allows magnetic stir bars to be used without affecting the weighing results.
The disposable weighing funnel SmartPrep is an innovative single use consumable to simply and securely weigh-in powders prior to volumetric sample preparation.
Connect your balance or lab instrument to a printer to document results and to ensure compliance with GMP/GLP/ISO.
ErgoClips

Sig farvel til de traditionelle vejeprocesser, der bruger vejepapir. Et-trins dosering direkte i tarabeholderen eliminerer overførselsfejl og sparer penge ved at minimere prøvetab.

MinWeigh-låger

Dosering igennem et lille vindue uden at åbne trækafskærmningen. MinWeigh-lågen muliggør dosering direkte i tarabeholderen igennem et lille vindue uden at åbne trækafskæmningen.

AntiStatic Kits

Safely remove electrostatic charge from your sample and tare container before weighing. Automatic options available.

Vejeborde

Rutinemæssige laboratorieopgaver såsom vejning ved arbejdsstationer, der ikke kan justeres, er ofte en belastning for brugeren, hvilket resulterer i en dårligere koncentrationsevne eller upræcis betje...

Valgfrie interface

Ethernet-,PS/2, RS232, Bluetooth-, LocalCAN-interfacevalg fra METTLER TOLEDO.

Tilslutningskabler

RS232C-, LocalCAN-, CL-5 Pin-, CL-7 Pin-, MiniMETTLER-, DB25- og DB9-tilslutningskabler til METTLER TOLEDO-vægte.

Optical sensors and switches

Sensors, foot switches and adapters allow convenient hands-free operation.

Auxiliary Displays and Stands

Extra displays as well as stands for terminals and printers allow you to create a truly ergonomic workspace.

Tyverisikringsudstyr

Tyverisikringsudstyr fra METTLER TOLEDO inkluderer bolte og kabler med og uden låse.

Barcode Scanners

Save time and avoid transcription error by automatically reading-in sample, container and user IDs.

Built-in density determination software guides you step-by-step through the density determination of solid, liquid or pasty substances.

Trækafskærmninger

Trækafskærmninger til nuværende og tidligere vægtmodeller fra METTLER TOLEDO.

Eksterne strømenheder

Netadaptere og -ledninger på 115 V og 220 V fra METTLER TOLEDO.

Below Balance Weighing Devices

Below balance weighing devices for SB/SR/SG models.

Forbrugsvarer/tilbehør til tørstofmålere

METTLER TOLEDO tilbyder et komplet sortiment af tilbehør til tørstofmålere, der skal bruges til at foretage nøjagtige og gentagelige målinger.

Støvovertræk og transportkasser

Støvovertræk er den bedste måde at beskytte din vægt mod spild fra prøver. Alle støvovertræk er kemikaliebestandige og nemme at skifte.

Tilbehør til vejemoduler

Tilbehør til vejemoduler fra METTLER TOLEDO gør opkobling meget nemmere, og det er muligt at opbygge et netværk bestående af flere vejeplatforme.

Pans & Weighing Pans

Optional weighing pans for a range of different applications.

Tilbehør til filtervejning

Filtervejning bruges ofte på laboratorier, hvor forurening i atmosfæren, gasser og væsker skal bestemmes ved filtrering og vejning.

Tilbehør til lodder

Pincetter, lodgafler og lodgrebe. Tilbehør til lodder fra METTLER TOLEDO inkluderer pincetter, lodgafler, lodgrebe og læderhandsker.

Magnetic Protection Shield (MPS)

The MPS weighing pan protects against magnetic forces and allows magnetic stir bars to be used without affecting the weighing results.

SmartPrep

The disposable weighing funnel SmartPrep is an innovative single use consumable to simply and securely weigh-in powders prior to volumetric sample preparation.

Label printing Scale and Laboratory Scale printers

Connect your balance or lab instrument to a printer to document results and to ensure compliance with GMP/GLP/ISO.

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.