Laboratorievægt og vejeapparater | METTLER TOLEDO | Bestil et tilbud
Laboratorievægte og vejeapparater – vælg den bedste laboratorievægt

Laboratorievægt og instrumenter

Vægte og vejeapparater til laboratoriet

Laboratorievægt og vejeapparater til laboratorievejning

Hvad er forskellen mellem masse og vægt? Ordene "masse" og "vægt" bruges ofte i flæng, og begge bestemmes ved vejning. Men i f...

Hvad er forskellen mellem masse og vægt?

Ordene "masse" og "vægt" bruges ofte i flæng, og begge bestemmes ved vejning. Men i forhold til laboratorievægte og vejeapparater er forskellen mellem dem altafgørende. Masse måler mængden af materiale i en bestemt genstand, er uafhængig af placeringen og forbliver den samme, uanset omgivelserne.

Masse måles via sammenligning ved hjælp af en laboratorievægt. Kilogram er SI-enheden for masse. Den er lig med den internationale prototype af kilogrammet (IPK), der er den oprindelige genstand, som måleenheden stammer fra.

En genstands vægt bestemmes ud fra, hvor hårdt tyngdekraften trækker i massen som en kraft. SI-enheden for vægt er newton (= 1 kg x m/s2). En genstand med en masse på 1,0 kg vejer ca. 9,81 newton ved jordens overflade (masse ganget med jordens tyngdekraft). En genstands vægt på et bjerg vil være mindre end ved havets overflade pga. variationer i tyngdekraften. En vægt med høj nøjagtighed eller en laboratorievægt vil registrere sådanne forskelle.

Der er planlagt en omdefinering af kilogrammet i 2018. I Understøttelse af omdefineringen af kilogrammet kan du læse mere om ændringen.

Selvom masse og vægt er forskellige enheder, kaldes dét at bestemme vægt og masse at veje.

 

Hvordan fungerer elektroniske vægte? Hvad er det elektromagnetiske kraftkompensationsprincip?

På mekaniske vægte placeres en prøve på en ende af stangen og referencelodder på den anden ende, indtil den er perfekt afbalanceret. Den samlede værdi af lodderne svarer til prøvens masse.

Elektroniske præcisionsvægte, analysevægte og mikrovægte i høje nøjagtighedsklasser fungerer med en sensor, der er baseret på elektromagnetisk kraftkompensation. En spole på en frit bevægelig stang sættes ind i et permanent magnetisk felt. En optisk, elektronisk sensorstrøm opretholder dens position og kontrolleres til en nøjagtighed, der er større end én tusindedel af en millimeter. Sensoren registrerer vertikale positionsændringer, når pladen lastes, som bruges til at ændre strømmen i spolen, så den vender tilbage til dens oprindelige position. Jo mere vægt, der sættes på pladen, desto mere strøm er nødvendig for at kompensere for det, og dette digitaliseres på displayet.

 

Laboratorievægt og læsbarheder

De almindelige typer af laboratorievægte og vejeapparater er ultramikro-, mikro-, semimikro-, analyse- og præcisionsvægte.

En vægts læsbarhed er den mindste forskel mellem to målte værdier, der kan aflæses på displayet. På et digitalt display er dette den mindste numeriske tilvækst, som også kaldes vægtintervallet. En vægts læsbarhed er ikke det samme som dens vejenøjagtighed.

Flere egenskaber kan begrænse ydelsen. De vigtigste er repeterbarhed (RP), excentricitet (EC), ikke-linearitet (NL) og følsomhed (SE).

Vores videokursus i laboratorievægte og -vejeapparater, Grundlæggende principper og vejepåvirkninger, forklarer de grundlæggende principper for god vejepraksis.

 

Hvordan vælger jeg den rigtige laboratorievægt eller -vejeapparat?

For præcis måling bør du tage følgende i betragtning:

 • Nødvendig vejenøjagtighed -> angiver den øvre grænse for vægtens måleusikkerhed for at sikre procestolerancer, eks. 1 %
 • Sikkerhedsfaktor -> sikrer, at selv med ændringer over tid opretholdes den nødvendige vejenøjagtighed
 • Nødvendig mindste nettovægt, der kan vejes -> specificerer den minimumsvægt, som laboratorievægten skal kunne veje (i overensstemmelse med måleusikkerhed og/eller kundens procestolerancer)
 • Største vægt, der skal vejes (inkl. tara) -> angiver laboratorievægtens kapacitet
 • Miljøforhold og anvendelsesområder -> angiver laboratorievægtens og -vejeapparaternes øvrige egenskaber

Vælg en laboratorievægt eller et -vejeapparat, der opfylder netop proceskrav og respektive tolerancer.

Good Weighing Practice™ (GWP®) er en universel måde at vælge og teste vejeinstrumenter. Da det er en international standard, kan den bruges i enhver industri eller ethvert arbejdsområde til nye eller eksisterende vejesystemer. GWP® tilvejebringer dokumenterede beviser for reproducerbare vejeresultater i overensstemmelse med alle aktuelle kvalitetsstandarder.

GWP®, der omfatter pålidelig produktkvalitet og overholdelse af regler og bestemmelser, er et referencepunkt for laboratorievægte og -vejeapparater. Det bruger to vigtige kriterier til at bestemme kvaliteten:

 • Vejekapaciteten skal være større end den største bruttobelastning, som brugeren forventes at veje
 • Vejeinstrumentets minimumsvægt til den påkrævede nøjagtighed – herunder sikkerhedsfaktoren – skal være mindre end den mindste prøve, som brugeren forventes at veje.

 

Hvilken opløsning har et laboratorievejeinstrument?

Opløsningen er den grad, i hvilken en ændring kan registreres, og udtrykkes normalt som et antal punkter. Det er kapaciteten (i g) divideret med læsbarheden (i g).

En analysevægt eller et -vejeapparat med en kapacitet på 200 g og en læsbarhed på 0,00001 g har en opløsning på 20 millioner punkter. METTLER TOLEDO's komparator med den højeste opløsning er M1-massekomparatoren med 1 milliard punkter.

 

Hvilke tolerancer er gældende i vejeprocesser?

Tolerancer afgør, om en laboratorievægt eller -vejeapparat præsterer "godt nok" til at opfylde proceskrav, og hvor stor en afvigelse er tilladt. Tolerancerne udgør kriterierne for, om vægten bliver godkendt eller ikke. Tolerancerne kommer fra en række kilder, herunder myndigheder, produktionsindustrier og selve processen.

 • Juridiske tolerancer:
  Juridiske tolerancer fastlagt af OIML R76 eller NIST Handbook 44 (kun for USA) angiver krav til for godkendelse til erhvervsbrug. Disse tolerancer er ganske vide og nemme at opfylde med laboratorievægte, eller når man vejer i den lavere ende af måleintervallet.
 • Producenttolerancer:
  Producenttolerancer sikrer, at udstyret lever op til producentens specifikationer. Producenttolerancer tager ikke hensyn til brugerspecifikke proceskrav og er uegnede til at forbedre vejeprocessen.
 • Procestolerancer:
  Specifikke procestolerancer defineret af brugeren muliggør procesforbedringer og besparelser på materialer, spild og dobbeltarbejde. For laboratorievægte, der er godkendt til erhvervsbrug, bør procestolerancerne anvendes i tillæg til de juridiske tolerancer. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO's GWP Verification® kan ses i: Good Weighing Practice.

  Juridiske tolerancer beskytter forbrugere, men tager ikke højde for specifikke producentkrav. Optimering af procestolerancer kan have stor indvirkning på procesrentabiliteten.

METTLER TOLEDO 3rd Party Collaboration

Programmer

Applikationer til vejning i laboratoriet

Publikationer

Services

43 27 08 00
Ring service

Tilbehør

LabX®-software

Tilbehør

Printer
Weight Handling Accessories
Dosing Accessories
Density determination

Printer and Printer Accessories

Weight Accessories

Dosing Accessories

Density Kits and Accessories

High quality printers and label printers with dot matrix or inkless thermal transfer technologies for better data management, less transcription errors and faster processes.
Comprehensive range of accessories for professional weight handling.
Automated powder and liquid dispensing for increased user safety, time and cost savings and error reduction.
Density kits and accessories for easy and accurate density determination of solid, liquid and porous substances on precision or analytical balances
Sample Handling
Antistatic Solutions
Filter Weighing Accessories
Pipette Check

Tare Container Holders and Sample Handling Accessories

Anti-static Solutions

Filter Weighing Accessories

Pipette Check

Innovative tare container holders (ErgoClips) and accessories for convenient, error-free and safe sample preparation and transfer.
Single anti-static components and integrated solutions for detection and elimination of electrostatic charges from samples and vessels.
Filter weighing solutions for gravimetric determination of particulate matter (PM) in exhaust and evaporative emissions.
Pipette check kits and evaporation traps to ensure flawless functioning of your pipettes.
Moisture analyzer accessories
Weighing pans and draft shields
Weighing Tables
Instrument protection

Moisture Analyzer Accessories

Weighing Pans and Draft Shields

Weighing Tables

Instrument protection

Complete range of accessories and consumables for Moisture Analyzers required for accurate and repeatable moisture content determination.
Draft shields, pans, weighing pans, carat pans and magnetic protection shields for better weighing performance and more reliable results.
Height adjustable weighing tables provide a stable weighing surface and ergonomic working area, for all kinds of laboratory balances.
Variety of covers and transport cases protect your balance from dirt and damage and anti-theft devices provide maximum security of your instrument.
Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers
Filling Process Control
Interfaces, Cables and Power Supplies

Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers

Automatic Small Items Feeding

Interfaces, Cables and Power Supplies

Wide array of peripherals for improved ergonomics and easy data management, including barcode scanners, RFID readers, optical sensors and displays.
Automatic feeding system for capsules, tablets or small electronic and mechanical components directly into a balance.
Interfaces, Cables and Power Supplies for your laboratory instruments.
Printer

High quality printers and label printers with dot matrix or inkless thermal transfer technologies for better data management, less transcription errors and faster processes.

Weight Handling Accessories

Comprehensive range of accessories for professional weight handling.

Dosing Accessories

Automated powder and liquid dispensing for increased user safety, time and cost savings and error reduction.

Density determination

Density kits and accessories for easy and accurate density determination of solid, liquid and porous substances on precision or analytical balances

Sample Handling

Innovative tare container holders (ErgoClips) and accessories for convenient, error-free and safe sample preparation and transfer.

Antistatic Solutions

Single anti-static components and integrated solutions for detection and elimination of electrostatic charges from samples and vessels.

Filter Weighing Accessories

Filter weighing solutions for gravimetric determination of particulate matter (PM) in exhaust and evaporative emissions.

Pipette Check

Pipette check kits and evaporation traps to ensure flawless functioning of your pipettes.

Moisture analyzer accessories

Complete range of accessories and consumables for Moisture Analyzers required for accurate and repeatable moisture content determination.

Weighing pans and draft shields

Draft shields, pans, weighing pans, carat pans and magnetic protection shields for better weighing performance and more reliable results.

Weighing Tables

Height adjustable weighing tables provide a stable weighing surface and ergonomic working area, for all kinds of laboratory balances.

Instrument protection

Variety of covers and transport cases protect your balance from dirt and damage and anti-theft devices provide maximum security of your instrument.

Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers

Wide array of peripherals for improved ergonomics and easy data management, including barcode scanners, RFID readers, optical sensors and displays.

Filling Process Control

Automatic feeding system for capsules, tablets or small electronic and mechanical components directly into a balance.

Interfaces, Cables and Power Supplies

Interfaces, Cables and Power Supplies for your laboratory instruments.

Denne side er ikke optimeret til din webbrowser. Overvej at bruge en anden browser, eller opgrader din browser til den nyeste version for at sikre den bedste oplevelse