Præcisionsvægte

Præcisionsvægte og vejeapparater

Nøjagtigt og præcist vejeudstyr til laboratorier og produktionsmiljøer

En præcisionsvægt er et nøjagtigt, robust vejeinstrument med kapaciteter fra 120 g til 64 kg og læsbarheder fra 1 g til 0,1 mg. Modeller med lavere læsbarheder er udstyret med trækafskærmning for at sikre den bedst mulige ydeevne, mens højkapacitetsmodeller har en stor vejeplade med plads til store genstande. Præcisionsvægte benyttes til en række anvendelsesområder i laboratorier og i produktionsmiljøer, herunder forberedelse af prøver og standarder, formulering, statistisk kvalitetskontrol og optælling.

Ring for tilbud
View Results ()
Filter ()

Tilføj 1 eller 2 flere produkter for at sammenligne

Fordele ved præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO

Vejepræstationer, man kan stole på

Vejepræstationer, man kan stole på
Du kan regne med nøjagtige og pålidelige vejeresultater takket være METTLER TOLEDOs højtydende vejeceller og konstruktioner af høj kvalitet.

Vejepræstationer, man kan stole på

Du kan regne med nøjagtige og pålidelige vejeresultater takket være METTLER TOLEDOs højtydende vejeceller og konstruktioner af høj kvalitet.

Enkel og pålidelig betjening

Enkel og pålidelig betjening
Betjening via touchskærm, indbyggede applikationer, vejevejledning, nem overførsel af resultater og mange andre fordele hjælper dig med at få dine daglige vejeopgaver hurtigt og effektivt fra hånden. Du kan roligt stole på, at METTLER TOLEDOs kvalitet leverer en enestående pålidelig ydeevne.

Enkel og pålidelig betjening

Betjening via touchskærm, indbyggede applikationer, vejevejledning, nem overførsel af resultater og mange andre fordele hjælper dig med at få dine daglige vejeopgaver hurtigt og effektivt fra hånden. Du kan roligt stole på, at METTLER TOLEDOs kvalitet leverer en enestående pålidelig ydeevne.

Konstrueret til at holde

Konstrueret til at holde
Med deres metalkabinetter, overbelastningsbeskyttelse og kvalitetsmaterialer er vores præcisionsvægte konstrueret robust for at sikre pålidelige præstationer de næste mange år.

Konstrueret til at holde

Med deres metalkabinetter, overbelastningsbeskyttelse og kvalitetsmaterialer er vores præcisionsvægte robust konstrueret for at sikre pålidelige præstationer de næste mange år.

Nem at rengøre

Nem at rengøre

Rengøring af din præcisionsvægt foregår nemt og hurtigt takket være glatte overflader og afrundede kanter samt de smarte vejeplader, som nemt løftes af. Download vores gratis rengøringsvejledning og standardprocedure.

Hurtige resultater med SmartPan

Hurtige resultater med SmartPan
Den patenterede vejeplade SmartPan minimerer luftstrømmes påvirkning af vejecellen, hvilket forbedrer stabiliteten under vejning. Resultaterne leveres op til dobbelt så hurtigt, og gentagelsesnøjagtigheden forbedres væsentligt.

Hurtige resultater med SmartPan

Den patenterede vejeplade SmartPan minimerer luftstrømmes påvirkning af vejecellen, hvilket forbedrer stabiliteten under vejning. Resultaterne leveres op til dobbelt så hurtigt, og gentagelsesnøjagtigheden forbedres væsentligt.

Designet med overholdelse af regler for øje

Designet med overholdelse af regler for øje

Laboratoriesoftwaren LabX™ fungerer med vores XPR- og XSR-præcisionsvægte, kan håndtere alle dine data automatisk, giver mulighed for central styring af instrumenter, opgaver og brugere og understøtter efterlevelse af 21 CFR part 11.

Flere forbindelsesmuligheder

Flere forbindelsesmuligheder

RS232-, USB- og LAN-grænsefladerne gør det nemt at tilslutte eksterne enheder såsom en printer, stregkodelæser eller endda en PC. Vores Bluetooth- og WLAN-tilslutningsmuligheder muliggør trådløs tilslutning.

Tjek vægtens status på et øjeblik

Tjek vægtens status på et øjeblik

XPR- og XSR-præcisionsvægte er udstyret med StatusLight™, som er indbygget forrest i displayet. Det er nemt at se, om der er grønt lys for sikker vejning.

Få nemt vægten i vater

Få nemt vægten i vater

Alt fra de store justerbare fødder over instruktioner på skærmen til elektronisk vejledning og advarsler, hvis vægten er ude af vater, gør det nemt at bringe præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO i vater – hvilket er vigtigt for at sikre nøjagtige resultater.

Praktiske applikationer

Praktiske applikationer

Alle præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO er udstyret med et udvalg af populære applikationer, som forenkler dine daglige vejeopgaver, herunder kontrolvejning, styktælling, formulering, statistisk kvalitetskontrol og meget mere.

43 27 08 00
Ring service
Vil du gerne have dine vægte serviceret af markedslederen?

FAQs

Hvad er en præcisionsvægt eller præcisionsvægt til laboratorier?

En præcisionsvægt eller præcisionsvægt til laboratorier, som nogle gange kaldes en topbetjent vægt, er en type præcisionsvejeinstrument, der anvendes i laboratorier såvel som i produktionsmiljøer. Præcisionsvægte og præcisionsvægte til laboratorier benyttes til en lang række anvendelser, herunder enkel vejning, dynamisk vejning, prøveforberedelse, statistisk kvalitetskontrol, formulering og intervalvejning, hvor der vejes fra et par gram og op til adskillige kilogram. Præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO byder på læsbarheder fra 0-4 decimaler, dvs. fra 1 g ned til 0,1 mg (0,0001 g) og kapaciteter op til 64 kg. Vores højtydende præcisionsvægte byder på læsbarheder med op til 4 decimaler (0,0001 g eller 0,1 mg) og er velegnede til anvendelser, der involverer en tung tarabeholder og lav prøvevægt, eller når det er nødvendigt at veje store og små mængder i samme beholder.

Præcisionsvægt
Præcisionsvægt

Er det nødvendigt med trækafskærmning til præcisionsvægte og præcisionsvægte til laboratorier?

Præcisionsvægte og præcisionsvægte til laboratorier producerer stabile aflæsninger i flere forskellige former for miljøforhold end analysevægte. Det skyldes, at vejecellen i en præcisionsvægt er mindre følsom over for temperaturudsving og luftstrømme.

Der er som regel ikke behov for trækafskærmning ved brug af en præcisionsvægt med en læsbarhed med 1 eller 2 decimaler under normale forhold for præcisionsvejning, men det kan være en hjælp, når man arbejder i et stinkskab, fordi det beskytter præcisionsvejecellen mod luftstrømmene i skabet. Præcisionsvægte med læsbarheder på 1 mg og 0,1 mg har en meget følsom vejecelle og er derfor mere følsomme over for træk. En trækafskærmning hjælper med at opretholde ydeevnen. Faktisk er mange præcisionsvægte med læsbarheder på 1 mg og 0,1 mg udstyret med trækafskærmning som standard.

METTLER TOLEDOs Excellence-præcisionsvægte har imidlertid den innovative SmartPan-vejeplade. SmartPan-vejepladen er udformet på en gennemtænkt måde, der minimerer luftstrømmes påvirkning af præcisionsvejecellen. Det har forbedret gentagelsesnøjagtigheden med op til 86 % og gør det samtidig muligt at bruge præcisionsvægte med en læsbarhed på 1 mg uden trækafskærmning under standardvejeforhold. Ved arbejde i stinkskab leverer præcisionsvægte med læsbarheder på 5 mg og 10 mg med SmartPan-vejeplade resultaterne op til dobbelt så hurtigt som modeller uden SmartPan.

Læs mere i vores white paper: Fremragende vejepræstationer – selv under barske forhold.

Hvor bruges præcisionsvægte? Hvilke anvendelsesområder findes der for præcisionsvægte?

Præcisionsvægte og præcisionsvægte til laboratorier anvendes bredt i laboratorier og produktionsanlæg til en lang række daglige opgaver, hvor der er brug for præcisionsvejning, herunder:

 • Vejning af genstande og prøver
 • Prøveforberedelse
 • Styktælling
 • Statistisk kvalitetskontrol
 • Formulering
 • Sigteanalyse
 • Differensvejning
 • Dynamisk vejning
 • Intervalvejning


Præcisionsvægte anvendes til alment laboratoriearbejde, forskning og udvikling og til kvalitetskontrol inden for en lang række brancher, herunder den kemiske industri, lægemiddelindustrien, fødevare- og tekstilindustrierne, inden for metaller og plast samt i den akademiske verden. Præcisionsvægte med høj kapacitet og præcisionsvægte med kapaciteter på 10 kg eller derover fås med en stor vejeplade, som har plads til større genstande. Disse topbetjente vægte med høj kapacitet anvendes ofte i forbindelse med formulering af aggregat, lægemidler, kemiske produkter og klæbemidler.

Se vores video, og find ud af, hvordan præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO kan forenkle dine formuleringsopgaver: Udvikling af formulering og produktion af nøjagtige formuleringer.

Hvordan fungerer en præcisionsvægt?

METTLER TOLEDOs præcisionsvægte benytter princippet om elektromagnetisk kraftkompensation. Den kraft, som vægten af den genstand, der anbringes på præcisionsvægtens vejeplade, udøver, modvirkes af en elektrodynamisk genereret kraft. I ligevægtstilstand er denne kraft proportional til kraften fra genstandens vægt og kan derfor anvendes som målesignal. Præcisionsvægten fortolker den kompenserende kraft som vægt og viser resultatet på vægtens terminal i den relevante enhed (milligram, gram, kilogram).

Vejning med præcisionsvægt
Vejning med præcisionsvægt

Hvad er en digital præcisionsvægt?

En digital præcisionsvægt er et elektronisk vejeinstrument, hvor vægtmålingerne bestemmes med digitale/elektroniske metoder. En digital præcisionsvægt har et digitalt display, hvorpå vejeresultaterne vises som tal. Det er i modsætning til et analogt display, hvor vejeresultatet udlæses i form af en visers position foran en skala. Med et digitalt display er resultatet utvetydigt, mens der altid vil være en grad af subjektiv aflæsningsfejl, når man aflæser et vejeresultat på et analogt display. Et analogt display har til gengæld den fordel, at det er muligt at bestemme vægtværdier i fraktioner af opdelingen af skalaen. Det mindst mulige spring i vægtværdierne på et digitalt display kaldes skaladelingen, d.

Digital præcisionsvægt
Digital præcisionsvægt

Hvor stor præcision har en digital vægt?

Digitale vægtes præcision kaldes normalt læsbarheden. Det er den mindste vægtforskel, der kan registreres på vægten, og det kaldes skaladelingen, d. Den mindste vægtforskel, der kan registreres på en præcisionsvægt, må ikke forveksles med den mindste mængde, der kan vejes nøjagtigt på en præcisionsvægt. Dette kaldes minimumsnettoprøvevægten.

Hvad er et præcisionsvejeinstrument?

Et præcisionsvejeinstrument er et andet navn for en præcisionsvægt, som også kan kaldes et præcisionsvejeapparat, en præcisionsvægt til laboratorier eller en topbetjent vægt. 

Hvad er en højtydende præcisionsvægt?

En højtydende præcisionsvægt er særligt udvalgt på grund af dens højtydende vejecelle, som producerer en højere grad af nøjagtighed end en normal præcisionsvejecelle. En højtydende præcisionsvægt byder på høj kapacitet kombineret med høj læsbarhed, hvilket gør det muligt at veje såvel lette som tunge genstande nøjagtigt. På grund af den høje læsbarhed kan man med en højtydende præcisionsvægt veje små prøvestørrelser i tunge tarabeholdere, f.eks. i forbindelse med påfyldning af gasarter. Ved produktion af formuleringer bestående af store prøvemængder sammen med små prøvemængder gør en højtydende præcisionsvægt det muligt at benytte en enkelt beholder til hele processen. Højtydende præcisionsvægte anvendes også til massebestemmelse af udbydere af vægtkalibreringsservicer. Massebestemmelse indebærer at sammenligne massen af en genstand med den kendte masse af et referencelod. Af samme grund kaldes en højtydende præcisionsvægt også ofte for en komparatorvægt.

Få mere at vide om vores komparatorvægte.

Se en af vores mest populære højtydende præcisionsvægte, som ofte bruges til dispensering af små prøvemængder i tunge tarabeholdere, f.eks. ved påfyldning af gasarter og i forbindelse med formulering: Komparator XPR26003LC.

Komparatorvægte
Komparatorvægte

Hvordan vejes en prøve på en præcisionsvægt?

Inden du påbegynder vejningen på din præcisionsvægt eller præcisionsvægt til laboratorier:

 • Kontrollér, at kalibreringer og rutinetestning er ajourført.
 • Kontrollér, at vægten står i vater.
 • Benyt om nødvendigt handsker for at beskytte dig selv og for at undgå at kontaminere prøven. I forbindelse med visse prøver kan personlige værnemidler være påkrævet – nærmere oplysninger findes i standardproceduren.
   

Sådan vejes en prøve på din præcisionsvægt eller præcisionsvægt til laboratorier:

 1. Nulstil vægten
  • Dette giver dig et nulpunkt, hvorfra du kan starte din vejning.
 2. Anbring en beholder midt på vejepladen
  • Derved undgås hjørnebelastningsfejl.
 3. Lad præcisionsvægten stabilisere sig.
  • Nu vises vægten af tarabeholderen på displayet.
 4. Tryk så på tara-knappen.
  • Selv om displayet nu viser nul (antallet af decimaler afhænger af den konkrete præcisionsvægtmodel), har vægten registreret beholderens vægt. Det er ikke det samme som nulpunktet, og for at angive dette vises nettovægtindikatoren "N" også på displayet.
 5. Tilføj prøvemateriale til beholderen, indtil du når målvægten.
  • Mange METTLER TOLEDO-præcisionsvægte er udstyret med en vejevejledning, som hjælper dig med at veje mere præcist inden for de definerede tolerancer.
 6. Når vægten har stabiliseret sig, kan du notere din prøves nettovægt.
  • Vægten har nu registreret vægten af din tarabeholder og vægten af dit prøvemateriale.
 7. Udskriv eller overfør resultaterne.
  • De forskellige vægte bliver vist med T for tara, N for netto og G for brutto ("gross" på engelsk), dvs. den samlede vægt.
 8. Rengør vægten og området omkring vægten iht. standardproceduren.
   

Sådan vejes en genstand på din præcisionsvægt eller præcisionsvægt til laboratorier:

 1. Nulstil præcisionsvægten.
 2. Anbring genstanden midt på vejepladen.
 3. Vægtværdien vises, når præcisionsvægten har stabiliseret sig.
 4. Rengør vægten.
   

Du kan finde flere oplysninger om alle aspekter af vejning i vores uundværlige vejevejledning, som du kan downloade her: Den rigtige måde at veje på.

Hvad er forskellen mellem nul og tara?

Nulstillingsfunktionen giver dig et nulpunkt, hvorfra du kan begynde at veje. Hvis der allerede er noget på præcisionsvejepladen, f.eks. en beskyttelsesafdækning, ignoreres dette effektivt med nulstillingsfunktionen. Nulstillingsfunktionen udelukker enhver vægt, der allerede er registreret af vejecellen, under vejeprocessen. Men det er vigtigt at bemærke, at enhver belastning på præcisionsvægten stadig tæller med i den samlede belastning, du kan anbringe på vægten (dvs. vægtens kapacitet).

Når du anbringer en beholder på din præcisionsvægt og derefter trykker på tara-knappen, nulstilles displayet til nul, og vægten registrerer internt den vægt, som er anbragt på vejepladen. Vægten er nu klar til, at du kan tilføje prøven til beholderen. Hvis du udskriver resultaterne, bliver de forskellige vægte vist med T for taravægt, N for nettovægt og G for bruttovægt ("gross" på engelsk), dvs. den samlede vægt.

I praksis skal du starte vejeprocessen med at trykke på nulstillingsknappen, →0←, og registrere vægten af beholderen ved at trykke på tara-knappen, →T←.

Nul og tara
Nul og tara

Sådan vælger man den bedste præcisionsvægt til brug i laboratorier og produktionsmiljøer.

Alle præcisionsvejninger er forskellige, og den perfekte præcisionsvægt til vejning i laboratorier er måske ikke velegnet til en meget lignende anvendelse i et produktionsmiljø. I laboratoriet kan en præcisionsvægt blive udfordret af træk, vibrationer og stinkskabe, mens der på et fabriksgulv eksempelvis kan være støv, snavs, vibrationer fra maskineri og forskellige operatører på forskellige skiftehold.

Præcisionsvejning er ofte første skridt i en analyse eller proces, så det er vigtigt at have nøjagtige vejeresultater for at undgå fejl senere hen. For at opnå nøjagtige resultater, der lever op til dine procestolerancer, skal du være sikker på, at vægten er egnet til formålet. METTLER TOLEDOs gratis service GWP® Recommendation hjælper dig med at vælge den rette præcisionsvægt til brug i laboratorier eller produktionsmiljøer ved at tage flere væsentlige faktorer i betragtning:

 • Maksimumvægt: Den maksimale vægt, du har brug for at veje (inkl. beholderens taravægt)
 • Mindste nettovægt: Den mindste prøve, du har brug for at veje (ekskl. beholderens taravægt)
 • Vejetolerance: Den acceptable fejlvejning angivet i ± procent
 • Sikkerhedsfaktor: For at kompensere for variationer som følge af træk, forskellige operatører, vibrationer osv. multipliceres minimumsvægten med en faktor, der afspejler risikoen ved forkerte vejeresultater (dvs. at alvorlige negative konsekvenser kræver en høj sikkerhedsfaktor).

GWP® Recommendation hjælper dig ikke kun med at vælge den rigtige præcisionsvægt til brug i laboratorier og produktionsmiljøer, men også med at bekræfte, at din eksisterende præcisionsvægt er egnet til formålet. Du kan få mere at vide her: Sådan vælger du en laboratorievægt, der lever op til dine krav.

Hvad er den mindste vægt, jeg kan veje på min præcisionsvægt?

Den mindste nettovægt, der kan vejes nøjagtigt på din præcisionsvægt, kaldes minimumsvægten. Hver præcisionsvægt har sin egen minimumsvægt, og den varierer afhængigt af vejecellens ydeevne, forholdene i omgivelserne, vægtens placering og den krævede nøjagtighed. Under minimumsvægten bliver måleusikkerheden for stor til, at man kan fæste lid til vejeresultaterne. Mange METTLER TOLEDO-præcisionsvægte er udstyret med en funktion, vi kalder MinWeigh. Hvis prøvens vægt er mindre end minimumsvægten, bliver tallene i displayet røde, og vejeværdien vises ikke. Hver enkelt præcisionsvægts minimumsvægt skal bestemmes på det sted, hvor den skal anvendes. METTLER TOLEDOs serviceteknikere kan bestemme minimumsvægten for dig som en væsentlig del af serviceringen af præcisionsvægten.

Læs mere i vores white paper: GWP® – standarden.

Hvad er den maksimale vægt, jeg kan veje på min præcisionsvægt?

Din præcisionsvægts kapacitet definerer maksimumbelastningen. METTLER TOLEDOs præcisionsvægte fås med kapaciteter fra 120 g op til 64 kg, og modelnavnet angiver vægtens kapacitet. XPR4002S har f.eks. en kapacitet på 4,1 kg med en læsbarhed på 2 decimaler (0,01 g), og MS8001TS har en kapacitet på 8,2 kg med en læsbarhed på 1 decimal (0,1 g). Enhver beholder og den prøve, der vejes, tæller med i den maksimale belastning.

Hvorfor skal min præcisionsvægt stå i vater?

Det er vigtigt, at din præcisionsvægt står i vater, for at sikre, at resultaterne er nøjagtige. En præcisionsvægt er et præcisionsinstrument, som er beregnet til at blive brugt, mens den står i vater, så vejecellen kan registrere den fulde kraft fra vægten af de genstande, der anbringes på den. Hvis vægten ikke står i vater, vil den målte vægt afvige fra den sande værdi med en faktor, som er proportional til kvadratet på den vinkel, som vægten hælder med.

Hældningsfejl
Hældningsfejl

Hvordan sikrer jeg, at min præcisionsvægt står i vater?

Mange præcisionsvægte er udstyret med et vaterpas i form af en lille glaskuppel, der som regel er anbragt forrest på vægten tæt på displayet. Før vægten anvendes, bør du hurtigt tjekke, at boblen befinder sig midt i kuplen. Hvis den ikke er i midten, skal du justere vægtens justerbare fødder, indtil boblen er i midten, og vægten er i vater. Mange af METTLER TOLEDOs præcisionsvægte er udstyret med funktionen LevelControl, som afgiver en advarsel, hvis vægten ikke er i vater.

På nogle modeller af vægte fortæller en grafisk vejledning på skærmen dig, hvilken fod du skal dreje hvor meget og i hvilken retning.

Sikre, at en vægt er i vater
Sikre, at en vægt er i vater

Nem metode til at sikre, at en vægt er i vater

Nem metode til at sikre, at en vægt er i vater

Kan jeg anvende min præcisionsvægt i et stinkskab? Kan luftstrømme påvirke resultaterne?

Luftstrømme kan bestemt påvirke din præcisionsvægt og dermed resultaterne. Luftstrømme påvirker prøven, beholderen og vejepladen og udøver en ekstra kraft på præcisionsvejecellen, som den opfatter som vægt. Især ved brug af en præcisionsvægt med en læsbarhed på 1 mg eller endda 10 mg kan denne ekstra vægtpåvirkning være væsentlig og påvirke resultaternes nøjagtighed. Præcisionsvægte med lavere læsbarheder er udstyret med trækafskærmning af samme årsag.

METTLER TOLEDOs Excellence-præcisionsvægte har den innovative SmartPan-vejeplade. Denne unikke vejeplade reducerer luftstrømmes påvirkning af præcisionsvejecellen og minimerer dermed de fejl, de forårsager. Eftersom en vægt med SmartPan hurtigere stabiliserer sig, kan man aflæse resultaterne efter halvt så lang tid som med vægte med en standardvejeplade. Under udfordrende vejeforhold (i et stinkskab) præsterer en præcisionsvægt med en læsbarhed på 1 mg og med SmartPan en uovertruffen forbedring på 86 % i gentagelsesnøjagtighed sammenlignet med en vægt med standardvejeplade. Den ekstraordinære stabilitet, der opnås med SmartPan, gør det desuden muligt at veje med trækafskærmningen åben, hvilket reducerer antallet af trin og dermed bidrager til at få processen til at forløbe endnu hurtigere.  Under normale vilkår kan en præcisionsvægt med en læsbarhed på 1 mg og med SmartPan endda bruges uden trækafskærmning.  

Få mere at vide om SmartPan ved at downloade vores white paper: Fremragende vejepræstationer – selv under barske forhold.

Kan temperaturen påvirke min præcisionsvægt?

Ja, omgivelsernes temperatur kan påvirke din præcisionsvægt. Temperaturændringer får vejecellens komponenter til at udvide sig eller trække sig sammen, hvilket påvirker dens præstation og dermed påvirker dine præcisionsvejeresultater. Hvis omgivelsernes temperatur varierer på det sted, hvor din præcisionsvægt er installeret, kan du opleve ringe gentagelsesnøjagtighed. For at sikre optimal ydeevne bør din præcisionsvægt installeres i et rum, hvor der kan opretholdes konstant temperatur. Når en præcisionsvægt tilsluttes strøm eller tændes for første gang, anbefales det at lade den varme op i ca. 1-2 timer. Det giver præcisionsvægten mulighed for at tilpasse sig til omgivelsernes temperatur og akklimatisere sig til miljøet. Denne opvarmning bør gentages, hver gang vægten tændes efter at have været slukket. Det bedste er at lade præcisionsvægten stå tændt hele tiden.

De fleste præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO er udstyret med funktionen FACT, som sørger for fuldautomatisk intern justering. FACT udløser automatisk en justeringsprocedure, når en på forhånd defineret temperaturforskel overskrides. Det sikrer, at præcisionsvægtens nøjagtighed automatisk opretholdes uden behov for indgriben fra operatørens side.

Det skal også bemærkes, at genstande, prøver eller beholdere, der skal anbringes på en præcisionsvægt, bør akklimatiseres til omgivelsernes temperatur først. Genstande, som er varmere eller koldere end selve præcisionsvægten, kan skabe små luftstrømme, som påvirker vejecellen pga. temperaturforskellen. Det kan ikke kun forårsage varierende vægtværdier, genstande kan også synes tungere eller lettere, end de faktisk er.

Temperaturens indflydelse på vejning
Temperaturens indflydelse på vejning

Kalibrering, justering og rutinetestning af præcisionsvægte – hvem gør hvad hvornår og hvorfor?

En kalibrering af en præcisionsvægt er en vurdering af vægtens ydeevne. Kalibrering indebærer ikke, at der foretages ændringer i vægtens adfærd. I modsætning hertil er en justering af en præcisionsvægt en indgriben, som ændrer vægtens adfærd. Kalibreringsproceduren for en præcisionsvægt kan afsløre behov for justering. Kalibrering skal altid udføres af en autoriseret tekniker. Som led i kalibreringsservicen vil teknikeren foretage justeringer og kalibrere vægten igen for at bekræfte dens ydeevne.

Mellem de regelmæssige kalibreringer udført af en tekniker bør du også udføre rutinetests af din præcisionsvægt med to eksterne lodder. Disse rutinetests afslører eventuelle afvigelser fra kravene til vejeprocessen og registrerer potentielle problemer på et tidligt tidspunkt.

METTLER TOLEDO har udviklet en global videnskabelig standard for korrekt udvælgelse, kalibrering og betjening af vejeudstyr, som kaldes GWP®, hvilket står for Good Weighing Practice™. Gennem vores GWP® Verification-service får du alle de oplysninger, du har brug for vedrørende kalibreringshyppighed og rutinetestning ud fra dine konkrete proces- og kvalitetskrav: Vejeinstrumenter – Sådan bekræftes og opretholdes nøjagtigheden over tid

Hvilke kvalitetssikringsfunktioner har min XPR-præcisionsvægt?

XPR-præcisionsvægte er udstyret med en række kvalitetssikringsfunktioner, der arbejder sammen om at hjælpe dig med at sikre nøjagtige resultater og overholde gældende bestemmelser.

StatusLight™ er indbygget den forreste del af vægtens terminal og benytter farver til at gøre det muligt for dig at se med et hurtigt blik, om vægten er klar til at veje. Vægtens status registreres for hvert vejeresultat, hvilket giver yderligere processikkerhed.

Funktionen GWP Approved overvåger ikke kun vægtens status aktivt, men sikrer også, at du altid vejer inden for det sikre vejeinterval. Ikonet på skærmen giver dig garanti for nøjagtige, reproducerbare resultater. GWP Approved skal aktiveres af en tekniker.

Toleranceprofilerne sørger for, at vejeopgaverne lever op til definerede kvalitetskrav og bestemmelser. Hvis resultaterne er uden for specifikationerne, vises en advarsel på skærmen. Ved at benytte samme profil, hver gang en bestemt opgave udføres, opnås der garanti for ensartethed og sporbarhed.

Hvordan rengør jeg min præcisionsvægt?

Når du skal rengøre din præcisionsvægt, skal du starte med at vælge et rengøringsmiddel. Hvilket rengøringsmiddel, du bør vælge, afhænger af dit laboratorium eller din arbejdsplads og af risikoen for eksponering for skadelige kemikalier eller aktive stoffer. Rengøringsmidlet skal være i stand til helt at fjerne eventuelle kontaminanter uden at beskadige vægten. En præcisionsvægt bør som tommelfingerregel rengøres, hver gang den har været brugt, eller hver gang der skal vejes et nyt stof, men det kan variere afhængig af branche, anvendelse og brugshyppighed. Den anbefalede hyppighed fremgår af standardproceduren for rengøring.

En standardprocedure for rengøring af præcisionsvægte kan se ud som følger:

 1. Forberedelse – sørg for at beskytte dig selv, og hav standardproceduren for rengøring ved hånden.
 2. Afbryd forbindelsen mellem vægten og strømforsyningen.
 3. Rengør området omkring vægten.
 4. Afmonter alle aftagelige dele.
 5. Rengør selve vægten.
 6. Monter delene på vægten igen.
 7. Kontrollér, at vægten er klar til brug.
   

Fuldstændige oplysninger om, hvordan man rengør en præcisionsvægt, herunder rengøringsmetoder, rengøringsmidler og tips til, hvordan man holder præcisionsvægten ren, findes i vores gratis vejledning: 8 trin til en ren vægt. Den indeholder også en standardprocedure for rengøring.

Hvad er en præcisionsvægts interval?

En præcisionsvægts interval henviser til dens vejeinterval. Vejeintervallet kaldes også vægtens kapacitet, og det er den største vægt, der kan vejes på vægten.

Hvad er overbelastningsbeskyttelse på min præcisionsvægt?

Som navnet antyder, beskytter overbelastningsbeskyttelsen vejecellen, når for tunge genstande anbringes på vejepladen, eller hvis der tabes noget ned på den. Uden denne beskyttelse kunne den følsomme vejecelle blive beskadiget. Der vises en advarsel på vægtens display, når dens kapacitet er overskredet. Alle præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO er udstyret med overbelastningsbeskyttelse. 

Er min præcisionsvægt godkendt til erhvervsmæssig brug?

I kommercielle sammenhænge, der involverer direkte salg af produkter efter vægt, skal der benyttes en vægt, som er godkendt til erhvervsmæssig brug. Du bør tjekke de juridiske krav i det land og område, hvor du producerer dine produkter, og hvor de sælges. De fleste præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO fås i versioner, der er godkendt til erhvervsmæssig brug Vores præcisionsvægte med godkendelse til erhvervsmæssig brug gennemgår ekstra testning. Vi kan levere præcisionsvægte med bekræftet godkendelse til erhvervsmæssig brug (/M-modeller). Lokale bestemmelser kan dog stille krav om, at bekræftelsen er udført af officielle inspektører eller autoriserede teknikere i dit område (/A-modeller). Du bør altid undersøge de lokale bestemmelser, før du foretager et køb.

Mærkningen med godkendelsen til erhvervsmæssig brug giver dine kunder den tryghed, der ligger i at vide, at der ikke er blevet pillet ved vægtens mekanisme, og at de kan stole på vejeresultaterne.

Få mere at vide: Vægter med godkendelse til erhvervsmæssig brug – vejning på kommercielt godkendte vægte

Hvilken præcisionsvægt er velegnet til vejning af tunge og voluminøse genstande?

Vores sortiment af præcisionsvægte omfatter flere store platformsvægte. Den større vejeplade gør det nemt at veje tunge og voluminøse genstande. Vores store præcisions-platformsvægte byder på kapaciteter fra 10 kg og op til 64 kg og med læsbarheder på 0, 1 og 2 decimaler (1 g, 0,1 g og 0,01 g). Vores højtydende præcisionsvægte tilbyder endda en læsbarhed på 3 decimaler (0,001 g). Valget af kapacitet og læsbarhed vil afhænge af netop dit anvendelsesområde.

Drag fordel af vores gratis service GWP®Recommendation, som sikrer, at du vælger den rette præcisionsvægt til dine behov: Sådan vælger du en laboratorievægt, der lever op til jeres krav

Kan jeg veje voluminøse genstande under min præcisionsvægt?

METTLER TOLEDOs præcisionsvægte tillader, at der monteres en krog under vægten, så store genstande kan vejes ved at hænge dem under vægten. Krogen kan også bruges som en del af et specialfremstillet apparat til bestemmelse af densitet. Denne konstruktion er perfekt til bestemmelse af voluminøse eller uhensigtsmæssigt formede genstandes densitet.

Vejning af voluminøse genstande
Vejning af voluminøse genstande

Kan jeg bruge touchskærmen på min præcisionsvægt med handsker på?

Hvis du har handsker på, mens du udfører vejninger, beskytter de dig ikke kun mod farlige stoffer, men hjælper også med at forhindre krydskontaminering af dine prøver. Alle præcisionsvægte fra METTLER TOLEDO kan betjenes med handsker på. Vores Advanced- og Standard-præcisionsvægte har en særlig handskeindstilling, som optimerer touchskærmen til betjening med genbrugshandsker (gummi, neopren) og engangshandsker (nitril, latex eller vinyl). Du kan få mere at vide her: Vejning med latex- eller silikonehandsker. Vægte med handskeindstilling til engangs- og genbrugshandsker

Handskeindstilling til

Handskeindstilling til

Hvad er min præcisionsvægts minimumsvægt?

En præcisionsvægts minimumsvægt er instrumentets nøjagtighedsgrænse og den mindste mængde, som vægten kan veje nøjagtigt. Det er ikke det samme som skaladelingen, d, som er vægtens læsbarhed, dvs. den mindste vægtforskel, som vægten kan registrere. Minimumsvægten er ikke den samme for alle præcisionsvægte, og den varierer afhængigt af vægtens placering, vejecellens ydeevne, forholdene i omgivelserne og den krævede nøjagtighed. Under den angivne minimumsvægt bliver måleusikkerheden større end den krævede nøjagtighed, hvilket betyder, at man ikke kan fæste lid til vejeresultaterne.

For at undgå dette problem er mange METTLER TOLEDO-præcisionsvægte udstyret med en funktion, vi kalder MinWeigh. MinWeigh overvåger vægten af den prøve, der anbringes på vægten. Hvis prøvens vægt er under minimumsvægten, bliver displayet rødt, og vægtværdien vises ikke. MinWeigh skal indstilles af en autoriseret tekniker.

Minimumsvægt
Minimumsvægt

Hvordan kan jeg overføre mine præcisionsvejeresultater til en PC eller anden computer?

METTLER TOLEDOs præcisionsvægte er praktiske, da de giver mulighed for enkel dataoverførsel uden behov for yderligere software. Præcisionsvægten skal først forbindes til PC'en, enten via RS232- eller USB-forbindelse.

 • Med Advanced- og Standard-præcisionsvægte skal PC Direct aktiveres. Bare tryk på "Print" (udskriv) for at overføre vejeresultatet til et Excel-regneark eller Word-dokument.
 • Med Excellence-præcisionsvægte skal du aktivere funktionen HID (indsæt ved markør). Når du har vejet prøven, skal du trykke på "Add result" (tilføj resultat) på vægtens display, hvorefter dit vejeresultat overføres direkte til et Excel-regneark eller Word-dokument.

Hvis du har brug for mere avancerede muligheder for datastyring, kan vi tilbyde specialiseret software:

 • Vores software EasyDirect™ tilbyder omfattende muligheder for håndtering af resultater fra Advanced- og Standard-præcisionsvægte, herunder eksport af .csv-filer, statistiske beregninger og gennemgang af resultaterne.
 • Laboratoriesoftwaren LabX® byder på avanceret datastyring og resultatanalyse for vores Excellence-præcisionsvægte. LabX er en meget fleksibel løsning til centraliseret håndtering af data, opgaver, instrumenter og brugere og kan hjælpe dig med at overholde dataintegritetskravene i ALCOA+ og 21 CFR part 11.

Skal min præcisionsvægt kalibreres?

Kalibrering er en vurdering af vægtens præstationer. Om du er nødt til at analysere din præcisionsvægt afhænger af, hvor den anvendes, og om den er underlagt bestemmelser herom. I visse regulerede miljøer er kalibrering en nødvendighed for at bekræfte, at vægten præsterer, som den skal. Vægtkalibrering udføres af autoriserede teknikere, hvorimod rutinetestning kan foretages af vægtens bruger. Rutinetestning er vigtig, fordi det er med til at afsløre afvigelser i vægtens præstationer, som kan føre til resultater, der er uden for tolerancerne. Læs mere om vægtkalibrering.

Hvad er forskellen mellem en præcisionsvægt og en analysevægt?

En præcisionsvægt tilbyder normalt læsbarheder på 0-3 decimaler (1 g til 1 mg), mens en analysevægt er defineret som en vægt med en læsbarhed på 4 decimaler eller derover (0,1 mg).

Hvilke forskellige typer præcisionsvægte findes der?

METTLER TOLEDO tilbyder en lang række præcisionsvægte, der overordnet set kan kategoriseres som vist herunder:

 1. Stor platform
  • Præcisionsvægt med stor vejeplatform, der har plads til tunge og voluminøse genstande.
  • Læsbarhed: 1 g – 1 mg
  • Decimaler: 0-3
  • Kapacitetsinterval: 10,1 kg – 64,1 kg
  • VejepladeRektangulær vejeplade SmartPan (stor)
 2. Lille platform
  • Præcisionsvægt med lille vejeplatform, der har plads til genstande med normal vægt, og som ikke er voluminøse.
  • Læsbarhed: 1 g – 1 mg
  • Decimaler: 0-3
  • Kapacitetsinterval: 310 g – 10,1 kg
  • Vejeplade: Rektangulær vejeplade SmartPan
 3. Højtydende, stor platform
  • Komparator-præcisionsvægte, som er nøje udvalgt for deres fremragende gentagelsesnøjagtighed ved højere kapaciteter.
  • Læsbarhed: 1 mg
  • Decimaler: 3
  • Kapacitetsinterval: 26,1 kg – 64,1 kg
  • Vejeplade: LevelMatic-vejeplade (stor)
 4. Højtydende, lille platform (med trækafskærmning) 
  • Komparator-præcisionsvægte, som er nøje udvalgt for deres fremragende gentagelsesnøjagtighed ved højere kapaciteter.
  • Læsbarhed: 0,1 mg
  • Decimaler: 3-4
  • Kapacitetsinterval: 2,3 kg – 10,1 kg
  • Vejeplade: LevelMatic-vejeplade (lille)
 5. Med trækafskærmning
  • Præcisionsvægte med højere læsbarhed til vejning af lettere genstande.
  • Læsbarhed: 1 mg – 0,1 mg
  • Decimaler: 3-4
  • Kapacitetsinterval: 101 g – 5,1 kg
  • Vejeplade: Cirkulær vejeplade Firkantet vejeplade SmartPan (lille)
 6. Bærbar
  • Lette præcisionsvægte, som nemt kan flyttes derhen, hvor man har brug for at veje. Kan være batteridrevne.
  • Læsbarhed: 100 mg – 10 mg
  • Decimaler: 1-2
  • Kapacitetsinterval: 220 g – 6,2 kg
  • Vejeplade: Cirkulær vejeplade