Mikrovægte og ultramikrovægte

  Mikrovægte og ultramikrovægte

  Minimale prøvestørrelser giver maksimale besparelser

  mikrovægt
  XPR-mikrovægt

  Analytiske XPE Mikrovægt

  XPR-mikro og ultramikrovægte

  Higher capacity for dosing directly into your target vessel.
  Fremragende ydeevne, mindste prøvemængder
  Teknisk specifikation
  Kapacitet op til 52 g med læsbarhed på 1 µg
  Sikker og effektiv vejning
  ErgoClips, SmartGrid: nem vejning og hurtige resultater
  Maksimal vished
  Test Manager, int. autojustering, vejevejledning
  Kvalitetssikring
  MinWeigh, LevelControl, brugerprofiler, adgangskoder
  Teknisk specifikation
  Kapacitet op til 10,1 g; læsbarhed ned til 0,1 μg
  Garanteret gyldige resultater
  Gennem aktivt temperaturkontrol (ATC™)-system
  Indbygget aktiv kvalitetssikring
  GWP-godkendt, kvalitetssikring af brugerprofiler
  Sikker betjening
  Design med trækafskærmninger for nem rengøring
  Pladsbesparende design
  Mindste pladsbehov med to-terminaldesign
  Effektive processer
  Moderne brugergrænseflade med resultat notesblok
  mikrovægt

  Higher capacity for dosing directly into your target vessel.

  Teknisk specifikation
  Kapacitet op til 52 g med læsbarhed på 1 µg
  Sikker og effektiv vejning
  ErgoClips, SmartGrid: nem vejning og hurtige resultater
  Maksimal vished
  Test Manager, int. autojustering, vejevejledning
  Kvalitetssikring
  MinWeigh, LevelControl, brugerprofiler, adgangskoder
  XPR-mikrovægt

  Fremragende ydeevne, mindste prøvemængder

  Teknisk specifikation
  Kapacitet op til 10,1 g; læsbarhed ned til 0,1 μg
  Garanteret gyldige resultater
  Gennem aktivt temperaturkontrol (ATC™)-system
  Indbygget aktiv kvalitetssikring
  GWP-godkendt, kvalitetssikring af brugerprofiler
  Sikker betjening
  Design med trækafskærmninger for nem rengøring
  Pladsbesparende design
  Mindste pladsbehov med to-terminaldesign
  Effektive processer
  Moderne brugergrænseflade med resultat notesblok

  1. Mikrovægte – hvad er det?

  En mikrovægt eller ultramikrovægt er den type laboratorievægt, der kan levere den højeste grad af præcision. Den høje følsomhed i mikrovægtsteknologien muliggør vejning af prøvestørrelser med en vægt helt ned til 30 µg.  

  Mikrovægte har en kapacitet på op til 10,1 g og en målenøjagtighed ned til 1 µg (0,000001 g).
  Ultramikrovægte har et utroligt resultatinterval på i alt 61 millioner cifre, med en kapacitet på 6,1 g og en målenøjagtighed på 0,1 µg (0,0000001 g).

  Almindeligt navn

  Nøjagtighedsklasse

  Målenøjagtighed  

  Antal cifre efter decimalfeltet (g)

  Ultramikrovægt

   I

  0,1 μg

  0,0000001 g

  7 tegn eller decimalfelter

  Mikrovægt

   I

  1 μg

  0,000001 g

  6 tegn eller decimalfelter

  Semi-mikrovægt

   I

  0,01 mg

  0,00001 g

  5 tegn eller decimalfelter

  METTLER TOLEDOs produktportefølje omfatter en mikroanalysevægt. Den har samme målenøjagtighed som en mikrovægt, 1 µg, og er udformet som en analysevægt, med et ydre og et indre vejekammer. XPE mikroanalysevægte har den højeste kapacitet, kombineret med den lavest mulige minimumvægt. Dette muliggør dosering af meget små mængder direkte i en "stor" tarerbar beholder.

  2. Hvad er det særlige ved mikrovægtes konstruktion?

  En mikrovægt består af to komponenter – den ene indeholder elektronikken og den anden den nøjagtige mekaniske målecelle. Denne adskillelse eliminerer temperaturpåvirkningen og dermed den indflydelse, temperaturen kunne have på din mikrovægt.

  METTLER TOLEDO XPR mikro- og ultramikrovægte er udstyret med aktivt temperaturkontrolsystem (ATC™). Dette forøger vejestabiliteten og muliggør et fremragende drifts- og nøjagtighedsniveau.

  3. Hvad bruges mikrovægte til?

  Mikrovægte og ultramikrovægte anvendes ofte i laboratorier, der arbejder med produktkontrol og kvalitetssikring, samt i kemilaboratorier og minedrift, hvor man måler små mængder pulver og materiale. Forskning i medicinsk udstyr kan også anvende mikrovægte til at kontrollere ensartethed i vigtige komponenter.

  Anvendelsesområder for mikrovægte omfatter: vejning af partikelmateriale (filtre), pipettekalibrering, analyse af pesticider og stentvejning. Anvendelsesområder for ultramikrovægte omfatter: vejning af partikelmateriale (filtre), foraskning eller forbrænding, tørring, måling af belægninger og kontrol af spildmængder.

  4. Hvilken METTLER TOLEDO mikrovægt er den rigtige for mig?

  For at finde den rette METTLER TOLEDO mikrovægt til dine behov bedes du først angive den mindste mængde, som du har behov for at veje, og hvor nøjagtigt du har brug for at veje den (dvs. acceptabel tolerance), så du kan finde frem til præcis den mikrovægt, du har brug for.

  Enhver vejning på en vægt indebærer en usikkerhed – og når man forstår denne usikkerhed, kan man sikre nøjagtige resultater og undgå fejl. Når små prøver vejes på en mikrovægt, skyldes usikkerheden næsten udelukkende repeterbarheden (dvs. i den lave ende af vejeskalaen på en specifik vægt). Det er ikke målenøjagtigheden, der afgør et vejeredskabs nøjagtighed, men derimod repeterbarheden eller – afhængigt deraf – dens mindste vægtkapacitet.

  Spørg din METTLER TOLEDO-konsulent om en GWP®-anbefaling, som hjælper dig med at vælge det rigtige vejeinstrument, der opfylder dine individuelle krav og behov.

   

  5. Hvilke udfordringer og løsninger er der i forhold til at opnå stabile måleresultater på en mikrovægt?

  En mikrovægt er et ekstremt følsomt instrument – den mindste forstyrrelse, der skabes af påvirkninger fra omgivelserne eller brugerens betjening, kan påvirke målestabiliteten i betydelig grad. Alle kilder til vibration bør undgås, når man bruger en mikrovægt. Mikrovægte er særligt udsatte for luftstrømme, støv og temperatursvingninger, og de bør kun bruges på steder, hvor omgivelsestemperatur og -fugtighed holdes på et stabilt niveau – væk fra ventilationsaftræk, vinduer og døre.

  Ideelt set bør vægten placeres på et solidt arbejdsbord – helst et bord, der udelukkende benyttes til vejning og kan optimeres til brug af mikrovægt, uden træk eller hyppig trafik.

  Når en mikrovægt forbindes til strømforsyningen eller tændes første gang, anbefales som minimum en opvarmningstid på seks timer for at opnå tilpasning til omgivelsestemperaturen.

  Sørg for at minimere konvektionsstrømme inde i vægtkammeret, når mikrovægten bruges, da det kan påvirke resultaterne negativt. Håndter kun prøverne med pincet, og sørg for akklimatisering til stuetemperatur. Når prøven anbringes på mikrovægten, bør lågen åbnes i minimal grad og i så kort tid som muligt.

  Følg METTLER TOLEDOs vejledning specielt om vejning, 10 trin til vellykket mikrovejning, og få flere råd om, hvordan du håndterer udfordringer i arbejdet med mikrovægte, herunder hvordan du finder den rigtige placering samt kalibrering af vægten.

  6. Hvordan vejer man på en mikrovægt?

  Brug altid handsker, når du arbejder med mikrovægte – fingeraftryk og olie fra hænderne kan påvirke resultaterne. For at påbegynde en vejeopgave skal du åbne lågen og anbringe en beholder på pladen ved hjælp af en pincet. Luk lågen, og lad værdien stabilisere sig. Tarer mikrovægten. For at undgå at spilde på vægten skal beholderen eller vejebeholderen tages ud. Prøven doseres uden for vejekammeret, og prøven anbringes på vejepladen. Luk lågen, og afvent stabilisering. Notér nettovægten, eller gentag proceduren, indtil den ønskede vægt er nået. En mikrovægt er særdeles følsom for bevægelser – rør ikke ved arbejdsbordet, mens du venter på, at vægten stabiliserer sig. Rengør vægt, redskaber og arbejdsområde hver gang efter brug.

  Trækafskærmningen på METTLER TOLEDOs XPR mikrovægt giver nem 360° adgang til vejepladen og synlighed fra alle sider. Der er ingen kanter eller hjørner, hvor prøvemateriale kan sidde fast, og alle dele kan fjernes, rengøres og samles igen i et par få og enkle trin.

  7. Hvordan udføres kalibrering, justering og rutinemæssig kontrol af en mikrovægt?

  Nøjagtigheden af et vejeredskab afgøres af den korrekte mikrovægtkalibrering – som kun må udføres af en kvalificeret serviceleverandør. Kalibreringscertifikatet beviser, at mikrovægten fungerer korrekt; og brugerens rutinemæssige kontrol af vægten kan afsløre eventuelle problemer i perioden mellem kalibreringerne.

  Automatiske justeringsfunktioner med interne testlodder, såsom FACT eller proFACT, sikrer, at vægten bevarer nøjagtigheden, også under udsving i omgivelsestemperaturen.

  METTLER TOLEDO har udviklet en globalt anvendelig videnskabelig standard for sikker udvælgelse, kalibrering og drift af vejeudstyr, kendt som GWP®, eller Good Weighing Practice™, samt Vægtkalibrering og -justering – forklaring af begreber

  Services

  43 27 08 00
  Ring service

  Læs mere om vores service – skræddersyet til dit udstyr

  Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

  Publikationer

  LabX software

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.