Reaktor styring og in situ analyse
Automatiske reaktorer

Reaktor styring og in situ analyse

Kemisk syntese, Procesudvikling og partikelstørrelse

Automatiserede reaktorer og in situ-analyse til kemisk procesudvikling

Automatiserede syntesereaktorer og kontrollerede laboratoriereaktorer erstatter traditionelle rundbundede kolber eller dobbeltvæggede laboratoriere...

Automatiserede syntesereaktorer og kontrollerede laboratoriereaktorer erstatter traditionelle rundbundede kolber eller dobbeltvæggede laboratoriereaktorer.  På den måde kan forskerne inden for kemisk syntese udforske nye reaktionsbetingelser og udvikle innovativ kemi.  Ingeniører anvender en avanceret version af disse automatiserede laboratoriereaktor (ALR)-systemer til at måle reaktionskalorimetri i realtid og termodynamiske data for processikkerhed, forståelse og styring.

Uovervåget og fuldt ud automatiseret prøvetagning af kemiske reaktioner, herunder opslæmninger, gør det muligt for kemikere og ingeniører at udtage prøver igennem hele reaktionen og skaffe værdifulde oplysninger.  Med den unikke patenterede prøvetagningssonde, bratkøler EasySampler prøven ved prøvetagning og ved reaktionsbetingelser, der giver en virkelig repræsentativ stikprøve for præcise analytiske data. 

In situ-reaktionsanalyse med svækket totalrefleksion (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR)-spektroskopi giver overvågning i realtid af centrale reaktionstyper.  Ved at følge reaktionsfremgang, opstart, konvertering, dannelse af mellemprodukter og slutpunkter, optimerer disse værktøjer procesdesign og kvalitet. Øget procesviden fra inline reaktionsanalyse støtter udviklingen af batchen eller kontinuerlig flowkemi og muliggør, at kemiske reaktioner bliver opskaleret.

Inline analyse af partikelstørrelse og -form gør det muligt for forskere og ingeniører at spore hastigheden og graden af ændringer i partikler, krystaller eller dråber, som de naturligt eksisterer i processen.   Ved at forstå, hvordan partikler ændrer sig i realtid, kan ingeniører spore ensartethed fra batch til batch, opdage slutpunkter, og optimere downstream produktion og produktkvalitet. 

Inline Process Analytical Technologies (PAT) er sondebaserede instrumenter, der sporer kritiske procesparametre og kvalitetsattributter for Quality by Design (QbD)-krav.  PAT-instrumenter i laboratorier hjælper med at designe en kvalitetsproces. PAT-værktøjer i anlæg muliggør overvågning og kontrol af en proces.

Integreret software gør det muligt for forskerne at kombinere al teknologi på en enkel og kraftfuld platform, som indfanger data, visualiserer og fortolker eksperimenter, forbereder og rapporterer resultater og sammenligner batches eller eksperimenter.


Programmer

Krystallisering, organisk syntese, procesudvikling, sikkerhed, PAT-applikationer

Services

Service til dit instrument

43 27 08 00
Ring service

Læs mere om vores service – skræddersyet til dit udstyr

Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning
Denne side er ikke optimeret til din webbrowser. Overvej at bruge en anden browser, eller opgrader din browser til den nyeste version for at sikre den bedste oplevelse