Automatiske reaktorer og in situ-analyse

  Automatiske reaktorer og in situ-analyse

  Kemisk syntese, Procesudvikling og partikelstørrelse

   

  Automatiserede reaktorer og in situ-analyse til kemisk procesudvikling

  Automatiserede syntesereaktorer og kontrollerede laboratoriereaktorer erstatter traditionelle rundbundede kolber eller dobbeltvæggede laboratori...

  Automatiserede syntesereaktorer og kontrollerede laboratoriereaktorer erstatter traditionelle rundbundede kolber eller dobbeltvæggede laboratoriereaktorer.  På den måde kan forskerne inden for kemisk syntese udforske nye reaktionsbetingelser og udvikle innovativ kemi.  Ingeniører anvender en avanceret version af disse automatiserede laboratoriereaktor (ALR)-systemer til at måle reaktionskalorimetri i realtid og termodynamiske data for processikkerhed, forståelse og styring.

  Uovervåget og fuldt ud automatiseret prøvetagning af kemiske reaktioner, herunder opslæmninger, gør det muligt for kemikere og ingeniører at udtage prøver igennem hele reaktionen og skaffe værdifulde oplysninger.  Med den unikke patenterede prøvetagningssonde, bratkøler EasySampler prøven ved prøvetagning og ved reaktionsbetingelser, der giver en virkelig repræsentativ stikprøve for præcise analytiske data. 

  In situ-reaktionsanalyse med svækket totalrefleksion (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR)-spektroskopi giver overvågning i realtid af centrale reaktionstyper.  Ved at følge reaktionsfremgang, opstart, konvertering, dannelse af mellemprodukter og slutpunkter, optimerer disse værktøjer procesdesign og kvalitet. Øget procesviden fra inline reaktionsanalyse støtter udviklingen af batchen eller kontinuerlig flowkemi og muliggør, at kemiske reaktioner bliver opskaleret.

  Inline analyse af partikelstørrelse og -form gør det muligt for forskere og ingeniører at spore hastigheden og graden af ændringer i partikler, krystaller eller dråber, som de naturligt eksisterer i processen.   Ved at forstå, hvordan partikler ændrer sig i realtid, kan ingeniører spore ensartethed fra batch til batch, opdage slutpunkter, og optimere downstream produktion og produktkvalitet. 

  Inline Process Analytical Technologies (PAT) er sondebaserede instrumenter, der sporer kritiske procesparametre og kvalitetsattributter for Quality by Design (QbD)-krav.  PAT-instrumenter i laboratorier hjælper med at designe en kvalitetsproces. PAT-værktøjer i anlæg muliggør overvågning og kontrol af en proces.

  Integreret software gør det muligt for forskerne at kombinere al teknologi på en enkel og kraftfuld platform, som indfanger data, visualiserer og fortolker eksperimenter, forbereder og rapporterer resultater og sammenligner batches eller eksperimenter.


   
  FTIR-spektroskopi på arbejdsstedet

  Fourier-transformeret infrarød spektroskopi (FTIR) til overvågning af kemiske reaktioner i realtid

  Automated Lab Reactor Control

  Automatiserede kemiske reaktorer kontrollerer og registrerer alle reaktionsparametre 24 timer i døgnet.

  Unttatended Automated Chemical Reaction Sampling

  Fuldautomatisk prøvetagning, herunder opsamling af prøver, bratkøling ved reaktionsbetingelser, fortynding og dispensering i et hætteglas

  partikelmåling

  Forstå, optimer og kontroller partikel- og dråbe-systemer ved hjælp af partikelmåling og partikelsystemkarakteristik i realtid på arbejdsstedet.

  iC Software

  Træf bedre beslutninger, udfør projekter hurtigere

  Programmer

  Krystallisering, organisk syntese, procesudvikling, sikkerhed, PAT-applikationer

  Services

  Service til dit instrument

  43 27 08 00
  Ring service

  Læs mere om vores service – skræddersyet til dit udstyr

  Vi yder support og service på dit måleudstyr i hele dets levetid, lige fra installation, forebyggende vedligeholdelse og kalibrering til reparation.

  Ydelse
  Vedligeholdelse & Optimering
  Overensstemmelse
  Kalibrering & Kvalitet
  Expertise
  Træning og Rådgivning
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.