AutoChem - Produkter - METTLER TOLEDO

  AutoChem

  Kemisk syntese, Partikelmåling, Procesudvikling og partikelstørrelse

   

  Værktøjer til laboratorie og anlæg til kemisk procesudvikling og partikelmåling

  Automatiserede syntesereaktorer og kontrollerede laboratoriereaktorer erstatter traditionelle rundbundede kolber eller dobbeltvæggede laboratoriereaktorer og tillader kemikere inden for syntetisk organisk kemi at udforske nye reaktionsbetingelser og udvikle innovativ kemi i et R&D-miljø.  Ingeniører anvender en avanceret version af disse automatiserede laboratoriereaktor (ALR)-systemer til at måle reaktionskalorimetri i realtid og termodynamiske data for processikkerhed, forståelse og styring.

  Uovervåget og fuldt ud automatiseret prøvetagning af kemiske reaktioner, herunder opslæmninger, gør det muligt for kemikere og ingeniører at udtage prøver igennem hele reaktionen og skaffe værdifulde oplysninger. Med den unikke patenterede prøvetagningssonde, bratkøler EasySampler prøven ved prøvetagning og ved reaktionsbetingelser, der giver en virkelig repræsentativ stikprøve for præcise analytiske data. 

  In situ-reaktionsanalyse med svækket totalrefleksion (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR)-spektroskopi giver overvågning i realtid af centrale reaktionstyper.  Ved at følge reaktionsfremgang, opstart, konvertering, dannelse af mellemprodukter og slutpunkter, optimerer disse værktøjer procesdesign og kvalitet. Øget procesviden fra inline reaktionsanalyse støtter udviklingen af ​batchen eller kontinuerlig flowkemiog muliggør at kemiske reaktioner bliver opskaleret.

  Inline analyse af partikelstørrelse og -form gør det muligt for forskere og ingeniører at spore hastigheden og graden af ​​ændringer i partikler, krystaller eller dråber, som de naturligt eksisterer i processen.   Ved at forstå, hvordan partikler ændrer sig i realtid, kan ingeniører spore ensartethed fra batch til batch, opdage slutpunkter, og optimere downstream produktion og produktkvalitet. 

  Inline Process Analytical Technologies (PAT) er sondebaserede instrumenter, der sporer kritiske procesparametre og kvalitetsattributter for Quality by Design (QbD)-krav.  PAT-instrumenter i laboratorier hjælper med at designe en kvalitetsproces. PAT-værktøjer i anlæg muliggør overvågning og kontrol af en proces.

  Integreret software gør det muligt for forskerne at kombinere al teknologi på en enkel og kraftfuld platform, som indfanger data, visualiserer og fortolker eksperimenter, forbereder og rapportere resultater og sammenligner batches eller eksperimenter.

   

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.