1. Hvor tit skal min vægt kalibreres?

Kalibrering er en undersøgelse, der udføres på et bestemt tidspunkt og skal gentages regelmæssigt for at sikre løbende nøjagtighed i hele udstyrets levetid.

Hvor hyppigt kalibreringen skal finde sted, afhænger af brugen af instrumentet, omgivelserne og vejeresultaternes vigtighed.

For at hjælpe med at besvare spørgsmålet tilbyder METTLER TOLEDO servicen GWP®-verificering, en individuel, risikobaseret kalibrerings- og serviceplan kombineret med en plan for rutinetestning, som sikrer dine vejeinstrumenters nøjagtighed i hele deres levetid og sørger for, at dine kunder altid er tilfredse.

2. Hvor tit skal jeg udføre rutinetestning af mine vægte og vejeinstrumenter?

Hvor tit du skal udføre rutinetestning afhænger af de risici, der indgår i dine vejeprocesser, og hvordan disse risici kan påvirke dine resultater.

Hvis risikoen for nøjagtigheden, dine processer eller din produktkvalitet er høj, skal du teste hyppigere.

For at finde den specifikke hyppighed for rutinetestning for netop dine processer tilbyder METTLER TOLEDO servicen GWP®-verificering. Denne service vil bestemme den ideelle plan for rutinetestning, herunder testhyppighed, -metoder, -lodder og -tolerancer.

Hvor længe er en GWP®-verificering gyldig?

En GWP®-verificering skal opdateres for hver ny kalibrering, ændring af proceskrav eller forandring i driftsforhold. Fra jeres anden GWP®-verificering og frem vil I modtage en GWP®-reverificeringsrapport. Den indeholder et trenddiagram for jeres vægt, så I kan følge instrumentets ydeevne over tid. Dette opfylder de højeste krav til dokumentation og fås også for flere instrumenter (som en GWP®-reverificerings-opsummeringsrapport).

Hvad baseres en GWP®-verificering på?

En GWP®-verificering er baseret på en opdateret kalibrering, der dokumenterer vejeinstrumentets måleusikkerhed i dets faktiske omgivelser.

Få mere at vide om vores kalibreringsservice

5. Hvad er det sikre vejeinterval?

Hvad er det sikre vejeinterval?
Hvad er det sikre vejeinterval?

Det sikre vejeinterval er det interval, inden for hvilket vægten eller vejeinstrumentet præsterer sine mest nøjagtige resultater. Intervallet ligger mellem en videnskabeligt kalibreret nedre grænseværdi (minimumsvægt bestemt ved kalibrering), hvortil der lægges en sikkerhedsmargin (defineret ud fra den valgte sikkerhedsfaktor) og vægtens eller vejeinstrumentets øvre grænseværdi (kapacitet). Proceskvalitetskravene er opfyldt, hvis den mindste nettovægt ligger inden for det sikre vejeinterval.

Eftersom de fleste producenter ikke oplyser deres instrumenters nedre grænseværdier, er det vigtigt at definere jeres sikre vejeinterval. 

Få mere at vide om det sikre vejeinterval

Se denne video, der forklarer, hvad et sikkert vejeinterval er

Hvad er minimumsvægten?

Hvad er minimumsvægten?
Hvad er minimumsvægten?

Minimumsvægten er den mindste belastning, der kan vejes på en given vægt, og som falder inden for jeres nøjagtighedskrav (defineret ved vejetolerancen i procent). Den defineres ved instrumentets relative måleusikkerhed (i procent) og jeres definerede vejetolerance (i procent).

Hvad er den mindste nettovægt?

Den mindste nettovægt er den mindste mængde prøvemateriale, som brugeren har til hensigt at veje under daglig brug af vægten eller vejeinstrumentet. Det er et brugerkrav og ikke en egenskab ved instrumentet. Hvis den mindste nettovægt svarer til eller er større end den minimumsvægt, der er bestemt for den ønskede tolerance og sikkerhedsfaktor, vil vejeresultaterne leve op til brugerkravene og kan betragtes som nøjagtige.