Forretningsbeskrivelse - METTLER TOLEDO

Forretningsbeskrivelse

Levering af måleløsninger
til hele værdikæden hos vores kunder

Vi tilbyder præcisionsinstrumenter og serviceydelser til mange applikationer inden for forskning og udvikling, kvalitetskontrol, produktion, logistik og detailhandel til kunder over hele verden.

R&D-laboratorium

Kvalitetskontrol

Opskalering og produktion

Produktion og opfyldning

Emballage

Logistik

Detailfødevarer

R&D-laboratorium

Vores præcisionsinstrumenter danner grundlaget for forsknings- og kvalitetskontrollaboratorier over hele verden. Højtydende vejeløsninger udgør grundlaget for solide R&D-resultater. Pipetter er et uundværligt værktøj inden for forskning i biovidenskab. Instrumenter til termisk analyse bidrager til at forbedre materialer og deres termiske adfærd. Automatiserede kemiløsninger muliggør hurtigere udvikling af nye kemikalier.

Kvalitetskontrollaboratorium

Kvalitetskontrol afhænger af hurtig og præcis analysemåling samt god datahåndtering. Vores analysevægte, titratorer, pH-målere, densitetsmålere, refraktometre, smeltepunktsmålere og pipetter kan skræddersys til hver enkelt kundes applikation og levere et fuldt dokumenteret arbejdsflow til alle kvalitetskontrollaboratorier.

Opskalering og produktion

Vores sensorer til måling af kritiske væskeanalyseparametre, eksempelvis pH- og oxygenniveauer, vandledningsevne og -modstand samt totalt organisk kulstof (TOC), gør det muligt for farmaceutiske virksomheder, biotek og andre virksomheder kontinuerligt at sikre produktkvaliteten og overholde regulatoriske standarder. Vores transmittere og tilkoblingsløsninger gør datafangst og integrering i styringssystemer både effektivt og fleksibelt.

LaboratorievejningAnalyseinstrumenterPipetterAutomatiseret analyseaf kemiske processer

Produktion og opfyldning

Vi tilbyder industrivægte i alle størrelser og formater samt terminaler og software til styring og overvågning af produktionsprocesser. Specialløsninger til formulering, styktælling og mange andre applikationer bidrager til en bedre produktivitet og reduktion af fejl.

Emballage

Produktinspektionsløsninger bidrager til at sikre produktkvaliteten, sikkerheden og integriteten, både udvendigt og indvendigt. Vores systemer til metaldetektering, kontrolvejning, røntgen- og visionsinspektion giver dig sikkerhed for, at produktkvaliteten opretholdes, at branchestandarderne overholdes og at både forbrugere og varemærker er godt beskyttede.

Logistik

Vores køretøjsvægtsystemer giver dig det højeste niveau af nøjagtighed og kan forhindre uventet nedetid takket være et unikt design og mulighed for fjerndiagnosticering. Softwareløsninger til dynamisk vejning, dimensionering og identifikation øger gennemløbet hos ekspresvognmænd og giver mulighed for at større indtjening.

IndustrivejningProduktinspektionTransport og logistik

Detailfødevarer

Lige fra detailhandlernes losserampe til deres kasseapparater fremmer vi effektiv håndtering af friske fødevarer med løsninger til vejning, emballering, prismærkning, indpakning og mærkning. Vægte med internetfunktionalitet fremmer i høj grad markedsføring i butikken, håndtering af ferskvarer, salgsfremmende foranstaltninger og meget mere.

Detailfødevarer