Vægtlodder | kalibrering af vægte | METTLER TOLEDO | Bestil et tilbud
Testlodder til vægte

Vægtlodder til kalibrering

Perfekt designede til at understøtte prøvning og kalibrering af vægte

 

Testlodder til industrielle vægte & laboratorievægte

METTLER TOLEDOs verdensførende ekspertise inden for metrologi omfatter testlodder, lodsæt og servicetjenester for vægtkalibrering. Lodportefølje...

METTLER TOLEDOs verdensførende ekspertise inden for metrologi omfatter testlodder, lodsæt og servicetjenester for vægtkalibrering. Lodporteføljen dækker lodder i henhold til OIML eller ASTM fra halvtreds mikrogram til fem tons i alle nøjagtighedsklasser. Vores testlodder bruges over hele verden, ikke kun for at teste vægte, men også som primære standarder i masselaboratorier. Den proprietære elektrolytiske poleringsproces til lodder med greb eller trådlodder i det øvre klassesortiment eliminerer mikroskopiske fremspring i loddets overflade, som er meget glattere end mekanisk polering. Takket være de forbedrede egenskaber af den passive oxidfilm, forbedres den langsigtede stabilitet af testloddet.

Vælg fra et omfattende udvalg af testlodder og relaterede kalibreringstjenester. Vi tilbyder lodder og servicetjenester af højeste kvalitet – selv for brugere med begrænset budget. Med udgangspunkt i mange års erfaring og kundefeedback, har vores lodkasser og tilbehør et uovertruffent omdømme. Drag gavn af korte rekalibreringstider og pålidelige  tjenester med vort store globale netværk af akkrediterede masselaboratorier. Test dine vægte sikkert, og i overensstemmelse med USP <41>, ved brug af kun to testlodder til at teste på 5 % og 100 % af kapaciteten af hver vægt. Denne unikke tilgang er ikke kun meget hurtigere, men indkøbs- og rekalibreringsomkostningerne er også væsentligt reduceret. CarePacs® indeholder pincet, handsker og andet tilbehør til professionel vægthåndtering.  

Det unikke vægtidentifikationssystem "WeightLink™" fungerer med vægt-firmware for at krydstjekke vægten sammenlignet dens kalibreringscertifikat, hvilket gør testning med brug af den forkerte vægt umulig. Med vægtparametre overført elektronisk til vægten, garanterer systemet fuld sporbarhed, således er dataintegritet givet.


 

Ofte stillede spørgsmål om testlodder

Hvad er kalibreringslodder for vægte?

Lodder er overvejende nødvendige til justering og testning af laboratorievægte og industrielle vægte. I metrologisk terminologi sondres mellem massestandarder og certificerede lodder - nationale bestemmelser og internationale anbefalinger definerer fejlgrænserne for certificerede lodder. Lodder klassificeres i tolerancegrænser, som defineres enten af OIML eller ASTM. Den konventionelle vægtværdi og ikke massen anvendes som loddets nominelle værdi. For at opnå et højt nøjagtighedsniveau kalibreres certificerede lodder og spores tilbage til IPK (International Prototype Kilogram).

Hvad er OIML- og ASTM-kalibreringsvægtklasser?

Vægtklasser adskilles i henhold til fejlgrænserne, der klassificeres enten i henhold til OIML- eller ASTM-erklæringer.

OIML-loddet

 • Klasse E1-lodder beregnet til at sikre sporbarhed mellem nationale massestandarder (med værdier afledt af IPK) og lodder af klasse E2 og lavere (dvs. F1, F2 ...). Klasse E1-lodder eller lodsæt skal ledsages af et kalibreringscertifikat.
 • Klasse E2-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse F1-lodder og til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse I. Klasse E2-lodder eller lodsæt skal altid ledsages af et kalibreringscertifikat. De kan bruges som klasse E1-lodder, hvis de opfylder kravene for overfladeruhed og magnetisk modtagelighed og magnetisering for klasse E1-lodder, og deres kalibreringscertifikat giver de relevante data.
 • Klasse F1-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse F2-lodder og til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse I og II.
 • Klasse F2-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse M1 og eventuelt klasse M2-lodder. Også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner (f.eks. ædle metaller og sten) på vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse II.
 • Klasse M1-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse M2-lodder og til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse III.
 • Klasse M2-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse M3-lodder og til brug i generelle kommercielle transaktioner og med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse III.
 • Klasse M3-lodder beregnet til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse IIII.
 • Klasserne M3- og M2-3-lodder 50 kg til 5 000 kg af lavere nøjagtighed beregnet til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse III.*

Fejlen i et lod, der anvendes til verifikationen af et vejeinstrument, må ikke overstige en tredjedel af den maksimalt tilladelige fejl for et instrument. Disse værdier er anført i afsnit 3.7.1 i OIML International Anbefaling 76 Ikke-automatiske vejeinstrumenter (1992).

ASTM-loddet

 • ASTM klasse 0: bruges som primære referencestandarder til kalibrering af andre referencestandarder og lodder.
 • ASTM klasse 1: kan bruges som en referencestandard til kalibrering af andre lodder og er velegnet til kalibrering af analytiske vægte med høj præcision, med en læsbarhed så lav som 0,1 mg til 0,01 mg.
 • ASTM klasse 2: velegnet til kalibrering af top-påfyldningsvægte med høj præcision, med en læsbarhed så lav som 0,01 g til 0,001 g.
 • ASTM klasse 3: velegnet til kalibrering af vægte med moderat præcision, med en læsbarhed så lav som 0,1 g til 0,01 g.
 • ASTM klasses 4: til kalibrering af semi-analytiske vægte og til brug for studerende.
 • NIST klasse F: primært brugt til at teste kommercielle vejeanordninger, som foretages af statslige og lokale veje- og målemedarbejdere, udstyrsinstallatører og serviceteknikere.

Hvorfor skal du bruge certificerede kalibreringslodder?

ASTM klasse 0, Ultra-klasse og OIML klasse E1 skal bruges til det højeste niveau af præcision dvs. massestandarder (kalibrering af andre lodder), testning og kalibrering af mikrovægte og kritiske vejeanvendelser. ASTM klasse 1, 2 og OIML klasse E2, F1 skal bruges til præcisionsanvendelser dvs. testning og kalibrering af analytiske vægte. ASTM klasse 3, 4 og OIML klasse F1, F2 er mest velegnede til testning og kalibrering af top-påfyldningsvægte og moderate præcisionsanvendelser (ikke-kritisk laboratoriebrug).  

Bemærk: hvis en vægt eller vejeinstrument skal kalibreres, skal det anvendte lodsæt og klassen dokumenteres.

Sådan bruger du et kalibreringslodsæt til rutinemæssig vægttestning?

Til rutinemæssig testning anbefales specialdesignede CarePacs, og den nominelle værdi burde være tilstrækkelig til de fleste proceskrav. De tests, der skal udføres, afhænger af kritikaliteten af vejeprocessen, dvs. enrisikovurdering. SOP’er er tilgængelige til testpraksis.

Hvad er fordelene ved at bruge rustfrit stållodder?

Rustfrit stållodder har langsigtet stabilitet. Alle Mettler Toledo-lodder er lavet af premium rustfrit stål for at gøre dem modstandsdygtige mod korrosion. Monoblok-lodder er specialdesignede til langsigtet stabilitet, og lodder med et justeringskavitet giver den bedste værdi for pengene. Elektrolytisk polering sikrer glatte overflader til ikke-klæbende virkninger.

Der er to fordele ved at bruge messinglodder:

 1. Bedre holdbarhed, længere levetid, længere kalibreringsintervaller, færre omkostninger
 2. Færre kalibreringsusikkerheder på grund af mindre luftopdriftskorrektion under kalibreringen

Hvad er under milligramlodder? (skal bruge begge versioner i den forklarende tekst: under milligram og under-milligram)

Mikrogramlodder blev gjort tilgængelige af Metaler Toledo som reaktion på stigende kundekrav til værdier under et milligram. Lodderne er pakkede med specialdesignet tilbehørssæt og håndteringsværktøjer for at levere en komplet løsning til operatører, som går ud over de traditionelle grænser.

Disse lodder er også sporbare og har derfor certificerede værdier, som er nødvendige for kritiske anvendelser såsom nanoteknologianvendelser. Download vores white paper om Mikrolodder for at læse mere.

Hvordan garanterer man sporbarhed i vægttestning? (WeightLink osv.)

Sporbarhed af lodder, der anvendes til testning skal henvise til lodsætnummeret og certifikatet, der blev leveret med lodderne, da dette vil give sporbare kalibreringsdata. Pas på ikke at blande lodsæt, da traditionelle lodder ikke er markerede.

Mettler Toledo har reageret på disse udfordringer ved at laserprinte dotmatrixkoder på lodderne og gør også særlige aflæsere tilgængelige til identificering af lodderne. Den digitale “WeightLink”-løsning gør det muligt at integrere alle kalibreringsdataene i dotmatrixkoden.

Hvad er opdriftsartifakter?

Lufttæthed beregnes normalt ud fra relevante luftparametre såsom lufttemperatur, tryk, fugtighed og CO2-koncentration. En alternativ metode til bestemmelse af lufttæthed kan anvendes ved brug af to specialdesignede opdriftsartefakter. Begge artefakter sammenlignes i vakuum og i luft. Ved at sammenligne de to artefakter med identisk nominel vægt afspejler den store volumenforskel luftopdriften og resulterer derfor i en meget nøjagtig bestemmelse af lufttætheden. Opdriftsartefakterne anvendes hovedsageligt til M_one Vakuummassekomparatoren

Hvorfor anvendes en siliciumkugle til specialvolumenmåling?

Hvorfor en kugle? Kugler anvendes, da volumenet kan bestemmes i henhold til definitionen af volumen ved hjælp af en længdemåling.

Hvorfor silicium? Siliciumkugle (Si) har den samme homogene atomstruktur som en perfekt diamant uden hulrum eller dislokationer, så tætheden er mere præcis end andre materialer.

Derfor tjener en siliciumkugle med en homogen atomstruktur som en reference til specialvolumenmåling.

Hvad bruges tungkapacitetslodder til?

Massekomparatorer går op til en kapacitet på seks tons. Industrielle vægte går op til flere hundrede tons. Tungkapacitetslodder, typisk i området 200 kg, 500 kg, 1 ton og 2 tons, anvendes til følsomhed, excentricitet, linearitet og repeterbarhed af disse anordninger med højere kapacitet. Lodder er mindre end 2 tons på grund af maskinernes maksimale løftekapacitet, typisk gaffeltrucks og kraner. Disse lodder kan imidlertid kombineres for at nå den ønskede vægt. Professionelle lodder som MT’s har løftekroge og områder, hvor lodder kan løftes af en gaffeltruck. Tønde (runde lodder) er ulovlige, da de ruller og kan skade en servicetekniker.

Tungkapacitetslodder skal transporteres i tunge lastvogne, og det er vigtigt at sikre, at lastvognene ikke overstiger deres nominelle belastningsgrænse på grund af sikkerheds- og lovbestemmelser. Tungkapacitetslodder er normalt fremstillet af støbejern, ikke rustfrit stål, på grund af omkostningerne.

Kalibreringslodder
vægte med præcision
WeightLink™

Kalibreringslodder

Vægte med præcision

WeightLink™

Kalibreringslodder - Anvendes som basis til kalibrering af andre referencevægte eller analysevægte med høj præcision.
Stainless steel knob and sheet weights for routine testing to ensure reliable weighing processes. (OIML F1, F2, M1 and ASTM class 1, 2, 3, 4)
WeightLink™ is an innovative weight identification system that guarantees full traceability of your balance tests
Positive Tolerances Only
A far longer life span thanks to guaranteed positive tolerances
Lifetime Guarantee
Replaced free of charge if found out of assigned OIML tolerance
Vacuum Melted Steel – Highest Material Purity
No dissolved gases and improved oxide cleanliness
Electrolytic Polishing – Best Surface Smoothness
Enhanced properties produce unmatched stability
One-Piece Design
For improved mass stability
Made in Switzerland – Solid Name, Solid Products
Traditional manufacturing meets new technologies
Cost Savings with CarePacs®
Buy only the recommended weights for routine testing
Time Savings with CarePacs®
Easy, rapid testing approach supported by SOPs
Safe Shipment and Protected Storage
Supplied in a FDA-compliant and easy to clean plastic box
Made Exclusively from Stainless Steel for Longevity
Excellent weight life span right down to the mg range
Two-Piece Design
For optimized adjustment processes
Proven Traceability
Use weights with unique ID marked as a matrix code on the weight
Secure Balance Testing
Balance firmware validates certificate and weight data before starting balance test
Improved Productivity
Automatic transfer of weight parameters into balance firmware
Complete Reports
Enriched test printout means less manual recording
Easy Use
Balance firmware guides through the testing process
Tailored Weights in custom shapes, materials and values
Heavy-duty Weights for Scales

Tailored Weights

Heavy-duty Weights for Scales

Test weights and artifacts for specific needs such as nominal values in the microgram range, or tailored weights shaped for specific applications.
Stackable stainless steel or cast iron weights for testing of scales with capacities up to several tons. (OIML F1-M3)
Microgram Weights
For areas where milligram weights are no longer sufficient
Buoyancy and Volume Artifacts
For meeting specialized application needs
Silcon Spheres
As a reference for specialized volume measurement
Service Technician Weights
For sure and productive calibration processes
Save Testing and Lifting
Standardized design for safe stacking and to fit fork lifts
Fast Testing
Hoist-friendly design for efficient handling
Suited to Harsh Environments
Designed for heavy-duty operation under challenging conditions
Finest Material
Suited for industries requiring wash-down test equipment
Kalibreringslodder

Kalibreringslodder - Anvendes som basis til kalibrering af andre referencevægte eller analysevægte med høj præcision.

Positive Tolerances Only
A far longer life span thanks to guaranteed positive tolerances
Lifetime Guarantee
Replaced free of charge if found out of assigned OIML tolerance
Vacuum Melted Steel – Highest Material Purity
No dissolved gases and improved oxide cleanliness
Electrolytic Polishing – Best Surface Smoothness
Enhanced properties produce unmatched stability
One-Piece Design
For improved mass stability
Made in Switzerland – Solid Name, Solid Products
Traditional manufacturing meets new technologies
vægte med præcision

Stainless steel knob and sheet weights for routine testing to ensure reliable weighing processes. (OIML F1, F2, M1 and ASTM class 1, 2, 3, 4)

Cost Savings with CarePacs®
Buy only the recommended weights for routine testing
Time Savings with CarePacs®
Easy, rapid testing approach supported by SOPs
Safe Shipment and Protected Storage
Supplied in a FDA-compliant and easy to clean plastic box
Made Exclusively from Stainless Steel for Longevity
Excellent weight life span right down to the mg range
Two-Piece Design
For optimized adjustment processes
WeightLink™

WeightLink™ is an innovative weight identification system that guarantees full traceability of your balance tests

Proven Traceability
Use weights with unique ID marked as a matrix code on the weight
Secure Balance Testing
Balance firmware validates certificate and weight data before starting balance test
Improved Productivity
Automatic transfer of weight parameters into balance firmware
Complete Reports
Enriched test printout means less manual recording
Easy Use
Balance firmware guides through the testing process
Tailored Weights in custom shapes, materials and values

Test weights and artifacts for specific needs such as nominal values in the microgram range, or tailored weights shaped for specific applications.

Microgram Weights
For areas where milligram weights are no longer sufficient
Buoyancy and Volume Artifacts
For meeting specialized application needs
Silcon Spheres
As a reference for specialized volume measurement
Service Technician Weights
For sure and productive calibration processes
Heavy-duty Weights for Scales

Stackable stainless steel or cast iron weights for testing of scales with capacities up to several tons. (OIML F1-M3)

Save Testing and Lifting
Standardized design for safe stacking and to fit fork lifts
Fast Testing
Hoist-friendly design for efficient handling
Suited to Harsh Environments
Designed for heavy-duty operation under challenging conditions
Finest Material
Suited for industries requiring wash-down test equipment

Services

43 27 08 00
Ring service

Publikationer

Brochure: OIML-lodder
Brochure: Loddernes kompetence
Tips & Tricks: 12 praktiske tips til korrekt lodhåndtering
White Paper: Sikker sporbarhed i vægttest
Katalog: Vejetilbehør

Kalibreringsservice

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.