Vægtlodder | kalibrering af vægte | METTLER TOLEDO | Bestil et tilbud
Testlodder til vægte

Vægtlodder til kalibrering

Perfekt designede til at understøtte prøvning og kalibrering af vægte

Vægtlodder til industrielle vægte & laboratorievægte

METTLER TOLEDOs verdensførende ekspertise inden for metrologi omfatter vægtlodder, lodsæt og servicetjenester for vægtkalibrering. Lodporteføljen d...

METTLER TOLEDOs verdensførende ekspertise inden for metrologi omfatter vægtlodder, lodsæt og servicetjenester for vægtkalibrering. Lodporteføljen dækker lodder i henhold til OIML eller ASTM fra halvtreds mikrogram til fem tons i alle nøjagtighedsklasser. Vores vægtlodder bruges over hele verden, ikke kun for at teste vægte, men også som primære standarder i masselaboratorier. Den proprietære elektrolytiske poleringsproces til lodder med greb eller trådlodder i det øvre klassesortiment eliminerer mikroskopiske fremspring i loddets overflade, som er meget glattere end mekanisk polering. Takket være de forbedrede egenskaber af den passive oxidfilm, forbedres den langsigtede stabilitet af vægtloddet.

Vælg fra et omfattende udvalg af vægtlodder og relaterede kalibreringstjenester. Vi tilbyder lodder og servicetjenester af højeste kvalitet – selv for brugere med begrænset budget. Med udgangspunkt i mange års erfaring og kundefeedback, har vores lodkasser og tilbehør et uovertruffent omdømme. Drag gavn af korte rekalibreringstider og pålidelige  tjenester med vort store globale netværk af akkrediterede masselaboratorier. Test dine vægte sikkert, og i overensstemmelse med USP <41>, ved brug af kun to testlodder til at teste på 5 % og 100 % af kapaciteten af hver vægt. Denne unikke tilgang er ikke kun meget hurtigere, men indkøbs- og rekalibreringsomkostningerne er også væsentligt reduceret. CarePacs® indeholder pincet, handsker og andet tilbehør til professionel vægthåndtering.  

Det unikke vægtidentifikationssystem "WeightLink™" fungerer med vægt-firmware for at krydstjekke vægten sammenlignet dens kalibreringscertifikat, hvilket gør testning med brug af den forkerte vægt umulig. Med vægtparametre overført elektronisk til vægten, garanterer systemet fuld sporbarhed, således er dataintegritet givet.


Ofte stillede spørgsmål om testlodder

Hvad er kalibreringslodder for vægte?

Lodder er overvejende nødvendige til justering og testning af laboratorievægte og industrielle vægte. I metrologisk terminologi sondres mellem massestandarder og certificerede lodder - nationale bestemmelser og internationale anbefalinger definerer fejlgrænserne for certificerede lodder. Lodder klassificeres i tolerancegrænser, som defineres enten af OIML eller ASTM. Den konventionelle vægtværdi og ikke massen anvendes som loddets nominelle værdi. For at opnå et højt nøjagtighedsniveau kalibreres certificerede lodder og spores tilbage til IPK (International Prototype Kilogram).

Hvad er OIML- og ASTM-kalibreringsvægtklasser?

Vægtklasser adskilles i henhold til fejlgrænserne, der klassificeres enten i henhold til OIML- eller ASTM-erklæringer.

OIML-loddet

 • Klasse E1-lodder beregnet til at sikre sporbarhed mellem nationale massestandarder (med værdier afledt af IPK) og lodder af klasse E2 og lavere (dvs. F1, F2 ...). Klasse E1-lodder eller lodsæt skal ledsages af et kalibreringscertifikat.
 • Klasse E2-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse F1-lodder og til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse I. Klasse E2-lodder eller lodsæt skal altid ledsages af et kalibreringscertifikat. De kan bruges som klasse E1-lodder, hvis de opfylder kravene for overfladeruhed og magnetisk modtagelighed og magnetisering for klasse E1-lodder, og deres kalibreringscertifikat giver de relevante data.
 • Klasse F1-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse F2-lodder og til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse I og II.
 • Klasse F2-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse M1 og eventuelt klasse M2-lodder. Også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner (f.eks. ædle metaller og sten) på vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse II.
 • Klasse M1-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse M2-lodder og til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse III.
 • Klasse M2-lodder beregnet til brug ved den indledende verifikation af klasse M3-lodder og til brug i generelle kommercielle transaktioner og med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse III.
 • Klasse M3-lodder beregnet til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse IIII.
 • Klasserne M3- og M2-3-lodder 50 kg til 5 000 kg af lavere nøjagtighed beregnet til brug med vejeinstrumenter af nøjagtighedsklasse III.*

Fejlen i et lod, der anvendes til verifikationen af et vejeinstrument, må ikke overstige en tredjedel af den maksimalt tilladelige fejl for et instrument. Disse værdier er anført i afsnit 3.7.1 i OIML International Anbefaling 76 Ikke-automatiske vejeinstrumenter (1992).

ASTM-loddet

 • ASTM klasse 0: bruges som primære referencestandarder til kalibrering af andre referencestandarder og lodder.
 • ASTM klasse 1: kan bruges som en referencestandard til kalibrering af andre lodder og er velegnet til kalibrering af analytiske vægte med høj præcision, med en læsbarhed så lav som 0,1 mg til 0,01 mg.
 • ASTM klasse 2: velegnet til kalibrering af top-påfyldningsvægte med høj præcision, med en læsbarhed så lav som 0,01 g til 0,001 g.
 • ASTM klasse 3: velegnet til kalibrering af vægte med moderat præcision, med en læsbarhed så lav som 0,1 g til 0,01 g.
 • ASTM klasses 4: til kalibrering af semi-analytiske vægte og til brug for studerende.
 • NIST klasse F: primært brugt til at teste kommercielle vejeanordninger, som foretages af statslige og lokale veje- og målemedarbejdere, udstyrsinstallatører og serviceteknikere.

Hvorfor skal du bruge certificerede kalibreringslodder?

ASTM klasse 0, Ultra-klasse og OIML klasse E1 skal bruges til det højeste niveau af præcision dvs. massestandarder (kalibrering af andre lodder), testning og kalibrering af mikrovægte og kritiske vejeanvendelser. ASTM klasse 1, 2 og OIML klasse E2, F1 skal bruges til præcisionsanvendelser dvs. testning og kalibrering af analytiske vægte. ASTM klasse 3, 4 og OIML klasse F1, F2 er mest velegnede til testning og kalibrering af top-påfyldningsvægte og moderate præcisionsanvendelser (ikke-kritisk laboratoriebrug).  

Bemærk: hvis en vægt eller vejeinstrument skal kalibreres, skal det anvendte lodsæt og klassen dokumenteres.

Sådan bruger du et kalibreringslodsæt til rutinemæssig vægttestning?

Til rutinemæssig testning anbefales specialdesignede CarePacs, og den nominelle værdi burde være tilstrækkelig til de fleste proceskrav. De tests, der skal udføres, afhænger af kritikaliteten af vejeprocessen, dvs. enrisikovurdering. SOP’er er tilgængelige til testpraksis.

Hvad er fordelene ved at bruge rustfrit stållodder?

Rustfrit stållodder har langsigtet stabilitet. Alle Mettler Toledo-lodder er lavet af premium rustfrit stål for at gøre dem modstandsdygtige mod korrosion. Monoblok-lodder er specialdesignede til langsigtet stabilitet, og lodder med et justeringskavitet giver den bedste værdi for pengene. Elektrolytisk polering sikrer glatte overflader til ikke-klæbende virkninger.

Der er to fordele ved at bruge messinglodder:

 1. Bedre holdbarhed, længere levetid, længere kalibreringsintervaller, færre omkostninger
 2. Færre kalibreringsusikkerheder på grund af mindre luftopdriftskorrektion under kalibreringen

Hvad er under milligramlodder? (skal bruge begge versioner i den forklarende tekst: under milligram og under-milligram)

Mikrogramlodder blev gjort tilgængelige af Metaler Toledo som reaktion på stigende kundekrav til værdier under et milligram. Lodderne er pakkede med specialdesignet tilbehørssæt og håndteringsværktøjer for at levere en komplet løsning til operatører, som går ud over de traditionelle grænser.

Disse lodder er også sporbare og har derfor certificerede værdier, som er nødvendige for kritiske anvendelser såsom nanoteknologianvendelser. Download vores white paper om Mikrolodder for at læse mere.

Hvordan garanterer man sporbarhed i vægttestning? (WeightLink osv.)

Sporbarhed af lodder, der anvendes til testning skal henvise til lodsætnummeret og certifikatet, der blev leveret med lodderne, da dette vil give sporbare kalibreringsdata. Pas på ikke at blande lodsæt, da traditionelle lodder ikke er markerede.

Mettler Toledo har reageret på disse udfordringer ved at laserprinte dotmatrixkoder på lodderne og gør også særlige aflæsere tilgængelige til identificering af lodderne. Den digitale “WeightLink”-løsning gør det muligt at integrere alle kalibreringsdataene i dotmatrixkoden.

Hvad er opdriftsartifakter?

Lufttæthed beregnes normalt ud fra relevante luftparametre såsom lufttemperatur, tryk, fugtighed og CO2-koncentration. En alternativ metode til bestemmelse af lufttæthed kan anvendes ved brug af to specialdesignede opdriftsartefakter. Begge artefakter sammenlignes i vakuum og i luft. Ved at sammenligne de to artefakter med identisk nominel vægt afspejler den store volumenforskel luftopdriften og resulterer derfor i en meget nøjagtig bestemmelse af lufttætheden. Opdriftsartefakterne anvendes hovedsageligt til M_one Vakuummassekomparatoren

Hvorfor anvendes en siliciumkugle til specialvolumenmåling?

Hvorfor en kugle? Kugler anvendes, da volumenet kan bestemmes i henhold til definitionen af volumen ved hjælp af en længdemåling.

Hvorfor silicium? Siliciumkugle (Si) har den samme homogene atomstruktur som en perfekt diamant uden hulrum eller dislokationer, så tætheden er mere præcis end andre materialer.

Derfor tjener en siliciumkugle med en homogen atomstruktur som en reference til specialvolumenmåling.

Hvad bruges tungkapacitetslodder til?

Massekomparatorer går op til en kapacitet på seks tons. Industrielle vægte går op til flere hundrede tons. Tungkapacitetslodder, typisk i området 200 kg, 500 kg, 1 ton og 2 tons, anvendes til følsomhed, excentricitet, linearitet og repeterbarhed af disse anordninger med højere kapacitet. Lodder er mindre end 2 tons på grund af maskinernes maksimale løftekapacitet, typisk gaffeltrucks og kraner. Disse lodder kan imidlertid kombineres for at nå den ønskede vægt. Professionelle lodder som MT’s har løftekroge og områder, hvor lodder kan løftes af en gaffeltruck. Tønde (runde lodder) er ulovlige, da de ruller og kan skade en servicetekniker.

Tungkapacitetslodder skal transporteres i tunge lastvogne, og det er vigtigt at sikre, at lastvognene ikke overstiger deres nominelle belastningsgrænse på grund af sikkerheds- og lovbestemmelser. Tungkapacitetslodder er normalt fremstillet af støbejern, ikke rustfrit stål, på grund af omkostningerne.

Single Test Weights
Weight Sets
Reference Weights and Microgram Weights
CarePac®

Single Test Weights

Weight Sets

Reference Weights and Microgram Weights

CarePac®

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.
Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.
Weights for highest metrological performance and specialized applications.
Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.
Long-Life Test Weights
The finest quality stainless steel offers the highest resistance to corrosion over a weight’s lifetime.
Calibration Certificate Needed?
Calibration certificates document that test weights are fit-for-purpose - requested e.g. by internal quality assurance, ISO 9001, FDA or GMP.
Protection and Durability
Robust and easy-to-clean plastic containers maintain test-weight integrity and accuracy.
Individual Weight Sets
Choose the weight set you need from 1 mg up to 5 kg. Add calibration certificates to provide reassurance that measurements can be validated at any time.
Protection and Longevity
Robust, easy-to-clean aluminum (OIML E1-F1) or plastic (ASTM 1-4 and OIML F1-M1) cases protect the integrity of the weights.
Marking Weights with Identical Values
If two weights in the set have the same nominal value, they are marked differently.
Mass Standard Calibration
We offer high-grade stainless steel knob and wire weights for weight calibrations and as reference weights in mass calibration services.
“E0” Reference Weights
Class "E0" weights (with a higher accuracy than OIML class E1 weights) enable calibration of mass standards at the highest metrological performance. Range: 0.05 mg up to 50 kg.
Microgram Weights for Specialized Applications
Microgram weights (50 µg to 500 µg) offer a test weight solution beyond traditional weighing boundaries.
Efficient Routine Testing
A CarePac contains everything you need for efficient balance routine testing in accordance with USP chapter 41 and GWP®.
Just Two Weights
According to GWP® two test weights are sufficient: at 5% capacity (repeatability) and at 100% capacity (sensitivity and eccentricity)
Comprehensive Solution
CarePac sets are supplied with a calibration certificate and professional weight-handling accessories so routine tests can be performed without worry.
Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights
Grip Handle Test Weights

Crane Test Weights / Heavy Capacity Test Weights

Grip Handle Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.
Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.
Heavy Capacity Test Weights
Unique design for safe lifting
Grip Handle Weights
Easy handling designed for routine testing
Single Test Weights

High-quality OIML and ASTM Weights protected in a robust and easy-to-clean plastic container.

Weight Sets

Expertly manufactured OIML and ASTM Weight Sets supplied in a solid easy-to-clean aluminum or plastic case.

Reference Weights and Microgram Weights

Weights for highest metrological performance and specialized applications.

CarePac®

Unique solution for convenient routing testing in OIML and ASTM Weights.

Crane Test Weights for Sale / Heavy Capacity Test Weights

Stackable cast iron and stainless steel weights for scales with maximum capacity of several tons.

Grip Handle Test Weights

Stainless Steel and cast iron grip handle weights for testing of scales with maximum capacity up to 200 kg.

Kalibreringsservice

Publikationer

Brochure: OIML-lodder
Brochure: Loddernes kompetence
Tips & Tricks: 12 praktiske tips til korrekt lodhåndtering
White Paper: Sikker sporbarhed i vægttest
Katalog: Vejetilbehør
Denne side er ikke optimeret til din webbrowser. Overvej at bruge en anden browser, eller opgrader din browser til den nyeste version for at sikre den bedste oplevelse