Krystalizacja i strącanie

Optymalizacja wielkości kryształów, wydajności i czystości za pomocą sprzętu do krystalizacji

Zadzwoń

Czym jest krystalizacja?

Krystalizacja lub krystalizacja jest procesem organizowania atomów lub cząsteczek w dobrze zdefiniowaną, sztywną sieć krystaliczną w celu zminimalizowania ich stanu energetycznego. Najmniejsza jednostka sieci krystalicznej nazywana jest komórką elementarną, która może przyjmować atomy lub cząsteczki, aby wyhodować kryształ makroskopowy.

Podczas krystalizacji atomy i komórki elementarne wiążą się ze sobą pod dobrze zdefiniowanymi kątami, tworząc charakterystyczny kształt kryształu o gładkich powierzchniach i ściankach.

Krystalizacja może występować w przyrodzie ale ma również szerokie zastosowanie przemysłowe jako etap separacji i oczyszczania w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.

krystalizacja jakość produktu
krystalizacja jakość produktu
rozkład wielkości kryształów w krystalizacji
rozkład wielkości kryształów w krystalizacji
Wyzwania krystalizacji
jakość rozpuszczalnika krystalizacyjnego

krystalizacja strefa metastabilna
techniki krystalizacji

Zaszczepianie: działanie mechanizmów krystalizacji — Studium przypadku wideo

Przemiana polimorficzna: działają mechanizmy krystalizacji — wideo studium przypadku

Aglomeracja: działają mechanizmy krystalizacji — wideo studium przypadku

Zrozumienie mechanizmów flokulacji — wideo studium przypadku

7 mechanizmów krystalizacji ukrywających się w próbkach

krystalizacji optymalnego chłodzenia
automatyczne reaktory laboratoryjne do krystalizacji
Narzędzia do charakteryzowania cząstek w procesie krystalizacji
Urządzenia do spektroskopii in situ do krystalizacji
Crystallizations with Dynochem

Więcej tematów dotyczących krystalizacji

Aplikacje

Przewodniki i seminaria internetowe

Powiązana dokumentacja
Webinaria

Sprzęt

Technologia do opracowywania procesów krystalizacji i zwiększania skali produkcji

Cytaty i piśmiennictwo

Krystalizacja w publikacjach prasowych