Analizatory wielkości cząstek | Urządzenia FBRM i PVM

Działające w czasie rzeczywistym analizatory wielkości cząstek do laboratoriów i środowisk produkcyjnych

sonda do analizy wielkości cząstek easyviewer

EasyViewer™

Analizatory wielkości cząstek PVM®

EasyViewer to narzędzie do mikroskopii optycznej in situ, w którym do określania wielkości cząstek zastosowano zaawansowane technologie analizy obrazu. Więcej

system analizy wielkości cząstek particletrack

ParticleTrack™

Analizatory wielkości cząstek FBRM®

ParticleTrack to analizator wielkości cząstek in situ, który do określenia wielkości cząstki wykorzystuje metodę pomiaru reflektancji skupionej wiązki (FBRM) w laboratorium i w zakładzie. Więcej

Analizatory wielkości cząstek są najczęściej stosowane do następujących zadań:

Od chwili przejęcia firmy Lasentec w roku 2001 METTLER TOLEDO stale pracuje nad rozwojem analizatorów wielkości cząstek FBRM i PVM. Stosowane przez nas technologie oparte na użyciu sond zostały przyjęte jako standard analizy rozkładu wielkości cząstek, a nasze analizatory in situ pracują w tysiącach lokalizacji na całym świecie — od laboratoriów badawczo-rozwojowych po hale produkcyjne. Nasze rozwiązania umożliwiają pomiar i wizualizację szybkości i stopnia zmian zachodzących w układach cząstek i kropel obserwowanych w takiej formie, w jakiej występują one naturalnie w procesie.

  Do czego służy analizator wielkości cząstek?

  Analizator cząstek umożliwia identyfikację wielkości i rozmieszczenia cząstek wchodzących w skład substancji. Analizatory wielkości cząstek są używane w różnych branżach do testowania produktów, produkcji, kontroli jakości oraz badań i rozwoju.

  Dlaczego analiza wielkości cząstek jest ważna?

  znaczenie analizy wielkości cząstek

  znaczenie analizy wielkości cząstek
  znaczenie analizy wielkości cząstek

  Cząstki mogą bardzo różnić się własnościami fizycznymi, a wymagania konkretnych zastosowań mogą spełniać cząstki o określonej wielkości i kształcie.

  • Katalizator — maksymalny obszar powierzchni
  • Leki — najwyższa biodostępność
  • Procesy przemysłowe — brak przestojów

  Analiza wielkości cząstek odgrywa ważną rolę w optymalizacji procesów i kontroli jakości, umożliwiając potwierdzenie i udokumentowanie optymalnych własności cząstek. Nieodpowiednia wielkość cząstek może w najgorszym przypadku spowodować, że zawierający je produkt nie będzie odpowiadać specyfice zastosowania i być przyczyną nieplanowanych przestojów na dalszych etapach produkcji.

  Jakich jednostek używa się do mierzenia cząstek?

  Analizatory wielkości cząstek mierzą cząstki w jednostkach długości, takich jak nanometry, mikrometry i milimetry. Pomiar wykonuje się w różnych zakresach, zależnie od branży i rodzaju cząstki.

  Czym jest średnia wielkość cząstki?

  W przypadku zbiorów cząstek o różnych rozmiarach (od dużych do małych) możliwe jest obliczenie średniej arytmetycznej, mediany lub dominanty z wszystkich cząstek. Średni rozmiar cząstki będzie więc uśrednioną wielkością charakteryzującą większy zbiór.

  Jak działa analizator wielkości cząstek?

  Analizatory wielkości cząstek działają zgodnie z określoną metodą pomiaru (może to być przykładowo analiza obrazu, rozpraszanie wsteczne światła laserowego lub dyfrakcja laserowa) z uwzględnieniem indywidualnych i właściwych dla metody warunków granicznych. Oferta urządzeń obejmuje różne analizatory wielkości cząstek. Zależnie od zastosowanej metody pomiaru każdy z nich będzie podawać różne wartości dla tej samej cząstki.

  Jak mierzy się wielkość cząstek?

  Cząstki makroskopowe można mierzyć na przykład przy użyciu linijki lub suwmiarki. Mikroskopijne kryształy wymagają z kolei bardziej wyrafinowanych urządzeń analitycznych. Do pomiaru stosuje się zazwyczaj takie techniki, jak analiza obrazu, rozpraszanie wsteczne światła laserowego, dyfrakcja laserowa czy odsiewanie frakcji.

  Co oznacza pojęcie wielkości cząstki?

  Każda cząstka cechuje się swoistym kształtem i rozmiarem rozpatrywanym w przestrzeni trójwymiarowej. Określenie wielkości cząstek pozwala efektywnie opisywać i charakteryzować ich właściwości przestrzenne (długość, szerokość i wysokość). Choć cząstki zazwyczaj są trójwymiarowe, to w praktyce korzysta się często z funkcji rozmiaru w jednym wymiarze (np. długości cięciwy, długości cząstki czy średnicy równoważnej sfery).

  Tematyka analizatorów wielkości cząstek w najnowszych publikacjach

  Poniżej można znaleźć przykłady artykułów, w których opisano zastosowanie analizatorów wielkości cząstek do pomiarów rozpuszczalności i strefy metastabilnej, projektowania kryształów, zaszczepiania krystalizacji, optymalizacji kształtu kryształów, monitorowania przesycenia, krystalizacji polimorficznej, rozdzielania faz (zjawisko „oiling out”), radzenia sobie z zanieczyszczeniami, wdrażania krystalizacji na skalę produkcyjną oraz krystalizacji ciągłej.

  • Seed Recipe Design for Batch Cooling Crystallization with Application to L-Glutamic Acid, Zhang et al., Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 8, 3175-3187. pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.8b06006
  • Effect of a polymer binder on the extraction and crystallization- based recovery of HMX from polymer-bonded explosives, Kim et al., Journal of Industrial and Engineering Chemistry, tom 79, 25 listopada 2019 r., s. 124–130. doi.org/10.1016/j.jiec.2019.06.014
  • Diastereomeric Salt Crystallization of Chiral Molecules via Sequential Coupled-Batch Operatio...
  Pokaż więcej

  Poniżej można znaleźć przykłady artykułów, w których opisano zastosowanie analizatorów wielkości cząstek do pomiarów rozpuszczalności i strefy metastabilnej, projektowania kryształów, zaszczepiania krystalizacji, optymalizacji kształtu kryształów, monitorowania przesycenia, krystalizacji polimorficznej, rozdzielania faz (zjawisko „oiling out”), radzenia sobie z zanieczyszczeniami, wdrażania krystalizacji na skalę produkcyjną oraz krystalizacji ciągłej.

  • Seed Recipe Design for Batch Cooling Crystallization with Application to L-Glutamic Acid, Zhang et al., Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 8, 3175-3187. pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.iecr.8b06006
  • Effect of a polymer binder on the extraction and crystallization- based recovery of HMX from polymer-bonded explosives, Kim et al., Journal of Industrial and Engineering Chemistry, tom 79, 25 listopada 2019 r., s. 124–130. doi.org/10.1016/j.jiec.2019.06.014
  • Diastereomeric Salt Crystallization of Chiral Molecules via Sequential Coupled-Batch Operation, Simon et al., AIChE Journal, tom 65, wyd. 8. doi.org/10.1002/aic.16635
  • On-line observation of the crystal growth in the case of the non- typical spherical crystallization methods of ambroxol hydrochloride, Gyulai et al., Powder Technology, tom 336, sierpień 2018 r., s. 144–149. doi.org/10.1016/j.powtec.2018.05.041
  • Characterization of a Multistage Continuous MSMPR Crystallization Process assisted by Image Analysis of Elongated Crystals, Capellades et al., Cryst. Growth Des. 2018, 18, 11, 6455–6469.
   pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.cgd.8b00446
  • Development and Scale-Up of a Crystallization Process To Improve an API’s Physiochemical and Bulk Powder Properties, Durak et al., Org. Process Res. Dev. 2018, 22, 3, 296–305.
   pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.oprd.7b00344
  • A continuous multi-stage mixed-suspension mixed-product-removal crystallization system with fines dissolution, Acevedo et al., Chemical Engineering Research and Design, tom 135, lipiec 2018 r., s. 112–120. doi.org/10.1016/j.cherd.2018.05.029

  Zobacz więcej publikacji dotyczących EasyViewer.

  Zobacz więcej publikacji dotyczących ParticleTrack.

  Pokaż mniej