ReactIR | Spektrometry FTIR

Urządzenia do spektroskopii FTIR in situ do stabilnego, skalowalnego i spójnego rozwoju procesów

Spektrometr FTIR ReactIR 701

ReactIR 701L

MCT ciekłego azotu

Detektor o wysokiej czułości z czasem wstrzymania >24 godzin do wymagających zastosowań. Więcej

Spektrometr FTIR ReactIR 702

ReactIR 702L

MCT z chłodzeniem TE

Chłodzenie detektora półprzewodnikowego zapewnia wysoką wydajność bez konieczności użycia ciekłego azotu. Więcej

Spektrometr procesowy ftir ReactIR 45p

ReactIR 45P

Proces FTIR

Zapewnij możliwość analizowania reakcji w różnej skali — od laboratorium aż po obszary zakładu o specjalnym przeznaczeniu. Więcej

Wszechstronna spektroskopia FTIR

waga laboratoryjna i produkcyjna FTIR

Rozwiązania do spektroskopii FTIR w laboratoriach i zakładach

Wystarczająco mała, aby zmieścić się pod wyciągiem, z certyfikatem ATEX umożliwiającym montaż w zakładzie oraz technologią umożliwiającą pobieranie próbek dowolnej reakcji lub procesu. ReactIR pozwala udowodnić, że to, co dzieje się w zakładzie, jest tym, co zaobserwowano w laboratorium.

one click analytics

One Click Analytics™

Oprogramowanie iC IR, opracowane specjalnie z myślą o czasowo-rozdzielczej analizie reakcji, łączy w sobie algorytm gromadzenia wartości szczytowych z oceną grup funkcjonalnych, co radykalnie skraca czas analizy. Więcej

wiedza specjalistyczna z dziedziny analizy reakcji

Wiedza specjalistyczna z dziedziny analizy reakcji

METTLER TOLEDO ma ponad 30-letnie doświadczenie w analizie reakcji. To jest nasz priorytet i nasza pasja. Wykorzystaliśmy tę wiedzę specjalistyczną w dostosowanych do potrzeb spektrometrach FTIR.

Czy spektroskopia FTIR lub ramanowska lepiej nadaje się do mojego zastosowania?

Spektroskopia ramanowska i FTIR dostarcza informacji molekularnych o strukturze oraz składzie próbek chemicznych i biologicznych. Ze względu na fundamentalne zasady rządzące każdą technologią, obie mogą dostarczyć uzupełniających się informacji. Często jednak lepszym wyborem jest jedna technologia, w zależności od charakteru zastosowania.

Dowiedz się więcej o spektroskopii ramanowskiej i spektroskopii FTIR

Do czego służą spektrometry FTIR?

Spektrometry działające w zakresie podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) są wykorzystywane w laboratoriach przemysłowych i akademickich do badania struktury cząsteczkowej materiałów, a także kinetyki, mechanizmów i ścieżek reakcji chemicznych oraz cykli katalitycznych. Spektroskopia FTIR pomaga w zrozumieniu struktury poszczególnych cząsteczek i składu mieszanin cząsteczek. Spektroskopia FTIR ma szerokie zastosowanie w analizie cząsteczek o dużym znaczeniu w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i polimerowym.

Dowiedz się więcej o spektroskopii FTIR.

Czym jest spektroskopia FTIR?

Podczerwień z transformacją Fouriera (FTIR) to rodzaj spektroskopii w podczerwieni (IR), który od kilkudziesięciu lat wykorzystywany jest jako cenne narzędzie do badania próbek o nieznanym składzie. FTIR jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik spektroskopii optycznej przez naukowców z sektora akademickiego, rządowego i przemysłowego. Spektroskopia w podczerwieni wykorzystuje fakt, że wiązania między atomami drgają z określoną częstotliwością.

Gdy na te drgania cząsteczek działa energia obejmująca wiele częstotliwości (na przykład ze źródła podczerwieni), absorpcja tej energii odbywa się przy tej samej częstotliwości drgań. Wykreślając intensywność absorbancji w różnych zakresach częstotliwości, otrzymujemy widmo w podczerwieni. Ponadto wiązania różnych typów (np. podwójne, potrójne) i różne atomy (np. C–O, C–H, C–N itp.) mają określone częstotliwości drgań.

Specyfikę tych częstotliwości drgań można traktować jako swoisty odcisk palca wiązań pomiędzy atomami, które tworzą daną cząsteczkę. Ten „odcisk palca” umożliwia następnie identyfikację cząsteczek lub związków w mieszaninie, a także wykrywanie tworzenia i zrywania wiązań chemicznych zachodzących w reakcji.

Dowiedz się więcej o spektroskopii FTIR.

Jaka jest różnica pomiędzy IR a FTIR?

FTIR (podczerwień z transformacją Fouriera) to rodzaj spektroskopii IR (w podczerwieni), który umożliwia naukowcom badanie drgań cząsteczek. Spektroskopia w podczerwieni była tradycyjnie techniką dyspersyjną, wykorzystującą technologię, taką jak monochromator do skanowania w pasmie podczerwieni. W technologii FTIR wszystkie długości fal światła są mierzone w tym samym czasie z wykorzystaniem interferometru. Widmo w podczerwieni jest następnie uzyskiwane z wykorzystaniem transformacji matematycznej zwanej transformacją Fouriera. Dzięki temu, że wszystkie długości fal są mierzone jednocześnie, FTIR może zbierać widma znacznie szybciej niż techniki oparte na skanowaniu.

Dowiedz się więcej o spektroskopii FTIR.

Spektrometry FTIR w publikacjach prasowych

Pomiary ciągłe przy użyciu spektroskopów korzystających z podczerwieni pozwalają tworzyć profile reakcji służące do obliczania szybkości reakcji. Lista publikacji z recenzowanych czasopism skupia się na interesujących i nowatorskich zastosowaniach spektroskopii FTIR. Badacze na uczelniach wyższych i w przemyśle wykorzystują spektroskopię mid-FTIR in situ do uzyskiwania kompleksowych informacji i bogatych danych eksperymentalnych, które umożliwiają postęp badań.

  • Liu, J., Sato, Y., Yang, F., Kukor, A. J. i Hein, J. E. (2022). An Adaptive Auto‐Synthesizer using Online PAT Feedback to Flexibly Perform a Multistep Reaction. Chemistry–Methods, 2(8). doi.org/10.1002/cmtd.202200009
  • Malig, T. C., Kumar, A. i Kurita, K. L. (2022). Online and In Situ Monitoring of the Exchange, Transmetalation, and Cross-Coupling of a Negishi Reaction. Organic Process Research & Development, 26(5), 1514–1519. doi: org/10.1021/acs.oprd.2c00081
  • Naserifar, S., Kuijpers, P. F., Wojno, S., Kádár, R., Bernin, D. i Hasani, M. (2022). In situ monitoring of cellulose etherification in solution: probing the impact of solvent composition on the synthesis of 3-allyloxy-2-hydroxypropyl-cellulose in aqueous hydroxide systems. Polymer Chemistry, 13(28), 4111–4123. doi.org/10.1039/d2py00231k
  • Talicska, C. N., O’Connell, E. C., Ward, H. W., Diaz, A. R., Hardink, M. A., Foley, D. A., Connolly, D., Girard, K. P. i Ljubicic, T. (2022). Process analytical technology (PAT): applications to flow processes for active pharmaceutical ingredient (API) development. Reaction Chemistry & Engineering, 7(6), 1419–1428. doi.org/10.1039/d2re00004k 
  • Wei, B., Sharland, J. C., Blackmond, D. G., Musaev, D. G. i Davies, H. M. L. (2022). In Situ Kinetic Studies of Rh(II)-Catalyzed C–H Functionalization to Achieve High Catalyst Turnover Numbers. ACS Catalysis, 12(21), 13400–13410. doi.org/10.1021/acscatal.2c04115
  • Foth, P. J., Malig, T. C., Yu, H., Bolduc, T. G., Hein, J. E. i Sammis, G. M. (2020). Halide-Accelerated Acyl Fluoride Formation Using Sulfuryl Fluoride. Organic Letters, 22(16), 6682–6686. doi.org/10.1021/acs.orglett.0c02566
  • Hu, C., Shores, B. T., Derech, R. A., Testa, C. J., Hermant, P., Wu, W., Shvedova, K., Ramnath, A., Al Ismaili, L. Q., Su, Q., Sayin, R., Born, S. C., Takizawa, B., O’Connor, T. F., Yang, X., Ramanujam, S. i Mascia, S. (2020). Continuous reactive crystallization of an API in PFR-CSTR cascade with in-line PATs. Reaction Chemistry & Engineering, 5(10), 1950–1962. doi.org/10.1039/d0re00216j