Czym jest sonda ramanowska?

definicja sondy ramanowskiej

Sonda ramanowska to urządzenie wykorzystywane w spektroskopii ramanowskiej — technice analizy składu chemicznego próbki poprzez pomiar światła rozproszonego w jej cząsteczkach. Sonda zazwyczaj składa się z lasera, systemu soczewek do ogniskowania lasera na próbce oraz detektora do pomiaru światła rozproszonego. Efekt Ramana, który jest podstawą tej techniki, polega na nieelastycznym rozpraszaniu światła przez próbkę, co skutkuje przesunięciem długości fali rozproszonego światła. To przesunięcie jest charakterystyczne dla wiązań chemicznych w próbce i można je wykorzystać do identyfikacji obecnych cząsteczek.

Jak korzystać z sondy ramanowskiej?

jak używać sondy ramanowskiej

  1. Podłącz urządzenie ReactRaman
  2. Podłącz sondę ramanowską lub technologię pobierania próbek
  3. Umieść sondę ramanowską w reakcji

W naszych sondach ramanowskich in situ zastosowano materiały odporne na korozję, aby zwiększyć ich żywotność i niezawodność. Materiały te są odporne na trudne warunki chemiczne i chronią sondę przed uszkodzeniem, co ogranicza potrzebę częstej wymiany lub konserwacji. Ponadto zastosowanie materiałów odpornych na korozję może również poprawić dokładność i precyzję pomiarów wykonywanych przez sondę.

Czym jest spektroskopia ramanowska?

czym jest spektroskopia ramanowska

czym jest spektroskopia ramanowska

Czy spektroskopia ramanowska to dla Ciebie coś nowego? Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną z zasobami na temat spektroskopii ramanowskiej, w których omówiono następujące zagadnienia:

  • Czym jest spektroskopia ramanowska?
  • Zasady spektroskopii ramanowskiej
  • Jak działa spektroskopia ramanowska?
  • Proces rozpraszania ramanowskiego
  • Spektroskopia ramanowska a spektroskopia FTIR

Dowiedz się więcej o spektroskopii ramanowskiej.

Czy spektroskopia ramanowska lub FTIR lepiej nadaje się do mojego zastosowania?

Spektroskopia ramanowska oraz spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) dostarcza informacji molekularnych o strukturze i składzie próbek chemicznych i biologicznych. Ze względu na fundamentalne zasady rządzące każdą technologią, obie mogą dostarczyć uzupełniających się informacji. Często jednak lepszym wyborem jest jedna technologia, w zależności od charakteru zastosowania.

Dowiedz się więcej o spektroskopii ramanowskiej i spektroskopii FTIR

Wgląd w reakcje po każdym eksperymencie

Wgląd w reakcje po każdym eksperymencie

HPLC to niezwykle przydatne narzędzie dla każdego laboratorium. Co jednak dzieje się naprawdę między jednym a drugim pobraniem próbki?

Monitorowanie przebiegu reakcji chemicznych in situ

Monitorowanie przebiegu reakcji chemicznych in situ

Najnowsze osiągnięcia w chemii organicznej

Projektowanie procesów krystalizacji

Projektowanie procesów krystalizacji

Nowe technologie w projektowaniu procesów krystalizacji