Analiza cząstek - METTLER TOLEDO
 
Menu

Analiza cząstek

Układy zawierające cząstki często składają się z wielu faz, które należy wziąć pod uwagę podczas modelowania procesu. Jednakże standardowe metody obliczeniowe zakładają, że właściwości poszczególnych składników brane pod uwagę w obliczeniach nie ulegają zmianie w trakcie trwania całego procesu. Jak zatem modelowane są układy składające się z wielu faz?

Analiza cząstek
Analiza cząstek

Aplikacje

Wykrywanie zakłóceń w procesie przy pomocy mikroskopu wideo
Technologia PVM pozwala wykrywać zakłócenia w procesach

Technologię PVM© można stosować do wykrywania obecności niespodziewanych form polimorficznych, nawet dla stężeń poniżej dolnej granicy wykrywalności technologii Ramana lub mikroskopów laboratoryjnych. Wizualizacja tysięcy cząstek na sekundę umożliwia detekcję śladowych form polimorficznych wszędzie tam, gdzie występują zmiany morfologii.

Flokulacja
Rozwój procesu flokulacji z kontrolą dystrybucji cząstek

Flokulacja jest powszechną techniką separacji w biotechnologii, górnictwie, przemyśle naftowym i celulozowo-papierniczym. Długie łańcuchy polimerowe flokulantu adsorbują do małych cząstek, inicjują mostkowanie cząstek i umożliwiają tworzenie ich dużych skupisk. Wydajność flokulacji jest w dużej mierze zależna od czasu i intensywności mieszania, skuteczności danego typu flokulantu i jego stężenia, szybkości dozowania, stężenia substancji stałych i wielkości cząstek. Skuteczna flokulacja wpływa na rozwój produktu, skalowanie procesu, wydajność separacji na dalszych etapach procesu oraz koszty operacyjne i wydajność.

Walidacja technologii FBRM® przy pomocy procesowego mikroskopu wideo
Technologia PVM® pozwala walidować wyniki FBRM®, wiążąc punkty czasowe z informacją o kształcie i wielkości cząstek i/lub kropli

Zapewnienie przepływu w produkcji ropy i gazu
Pomiary cząstek w procesie

Zapewnienie przepływu obejmuje zastosowanie ekonomicznych rozwiązań, które umożliwią produkcję płynów, a następnie ich transport ze zbiornika do zakładu przetwórczego. Przechodzenie z konwencjonalnych rezerw ropy naftowej na dojrzałe złoża zwiększa trudności z zapewnieniem przepływu.

Piaski roponośne
Rozdzielanie w operacjach związanych z piaskami roponośnymi

Charakteryzowanie w czasie rzeczywistym złożonych wielofazowych układów cząstek i kropli
Monitorowanie i pomiar cząstek i kropli w czasie rzeczywistym bezpośrednio w procesie

The handling and processing of suspensions and emulsions is critical. Multiphase systems tend to be complex with many parameters, including overall process efficiency and economic profitability, be­ing directly affected by the ability to consistently deal with the production, separation, and/or removal of solid particles and liquid droplets in suspension.

Dyspersje ciecz-ciecz
Określanie wpływu zmiennych procesowych

Dyspersje lub emulsje ciecz-ciecz doskonale nadają się do wykonywania w nich pomiarów wielkości kropli in situ. Pobieranie próbek z tych układów w celu wykonania badań metodami laboratoryjnymi nie zawsze pozwala uzyskać wiarygodne wyniki, ponieważ w próbkach mogą następować nieodwracalne zmiany zanim próbki zostaną zbadane z laboratorium.

Wykrywanie zakłóceń w procesie przy pomocy mikroskopu wideo

Technologię PVM© można stosować do wykrywania obecności niespodziewanych form polimorficznych, nawet dla stężeń poniżej dolnej granicy wykrywalności technologii Ramana lub mikroskopów laboratoryjnych. Wizualizacja tysięcy cząstek na sekundę umożliwia detekcję śladowych form polimorficznych wszędzie tam, gdzie występują zmiany morfologii.

Flokulacja

Flokulacja jest powszechną techniką separacji w biotechnologii, górnictwie, przemyśle naftowym i celulozowo-papierniczym. Długie łańcuchy polimerowe flokulantu adsorbują do małych cząstek, inicjują mostkowanie cząstek i umożliwiają tworzenie ich dużych skupisk. Wydajność flokulacji jest w dużej mierze zależna od czasu i intensywności mieszania, skuteczności danego typu flokulantu i jego stężenia, szybkości dozowania, stężenia substancji stałych i wielkości cząstek. Skuteczna flokulacja wpływa na rozwój produktu, skalowanie procesu, wydajność separacji na dalszych etapach procesu oraz koszty operacyjne i wydajność.

Zapewnienie przepływu w produkcji ropy i gazu

Zapewnienie przepływu obejmuje zastosowanie ekonomicznych rozwiązań, które umożliwią produkcję płynów, a następnie ich transport ze zbiornika do zakładu przetwórczego. Przechodzenie z konwencjonalnych rezerw ropy naftowej na dojrzałe złoża zwiększa trudności z zapewnieniem przepływu.

Charakteryzowanie w czasie rzeczywistym złożonych wielofazowych układów cząstek i kropli

The handling and processing of suspensions and emulsions is critical. Multiphase systems tend to be complex with many parameters, including overall process efficiency and economic profitability, be­ing directly affected by the ability to consistently deal with the production, separation, and/or removal of solid particles and liquid droplets in suspension.

Dyspersje ciecz-ciecz

Dyspersje lub emulsje ciecz-ciecz doskonale nadają się do wykonywania w nich pomiarów wielkości kropli in situ. Pobieranie próbek z tych układów w celu wykonania badań metodami laboratoryjnymi nie zawsze pozwala uzyskać wiarygodne wyniki, ponieważ w próbkach mogą następować nieodwracalne zmiany zanim próbki zostaną zbadane z laboratorium.

Produkty pokrewne

Nowości
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.