Spektrometry Ramana | Spektroskopia ramanowska
spektroskopia ramanowska

Spektrometry do spektroskopii ramanowskiej

Zrozumienie kinetyki i krystalizacji oraz optymalizacja zmiennych reakcji dwufazowych i wielofazowych

Zadzwoń
ReactRaman
Najwyższe parametry w swojej klasie
Oprogramowanie iC Raman
Sondy spektrometrów ramanowskich
Spektrometr ramanowski
Analiza ramanowska
Wykrywanie odmian polimorficznych w karbamazepinie
ReactRaman 785
Podstawy spektroskopii ramanowskiej
Integracja spektroskopii FTIR i ramanowskiej

Dokumentacja

Dane techniczne

Produkty pokrewne

ftir spectrometer
In-situ FTIR spectrometers enable scientists to gain insight into their reactions and processes in a wide range of applications. Optimize reaction var...
in line particle size analyzers
Understand, optimize, and control particles and droplets in real time with in-situ particle size analyzers.
automated-reactor
Charakteryzowanie cząstek, analiza reakcji, kalorymetry reakcyjne, reaktory laboratoryjne, analiza wielkości cząstek, PAT

Przewodniki

Optymalizacja procesów z użyciem analizy rozmiaru cząstek
Ten przewodnik prezentuje niektóre z najpopularniejszych metod analizy rozmiaru cząstek oraz sposób ich wykorzystania do efektywnego zapewnienia wysok...

Aplikacje

Krystalizacja i strącanie
Optymalizacja i wdrażanie na skalę przemysłową procesów krystalizacji i strącania w celu uzyskania produktu stale spełniającego wymagania specyfikacji...
Recrystallization
Scientist recrystallize high value chemical compounds to obtain a crystal product with desired physical properties at optimal process efficiency. Seve...
Chemical Synthesis
Chemical synthesis occurs when two or more molecules are combined to form a product molecule that possesses specific properties. There are numerous ex...
reakcje syntezy
Synteza, jako jeden z czterech głównych typów reakcji chemicznych, jest reprezentowana przez ważne przykłady w chemii organicznej, katalitycznej, poli...