Reakční kalorimetrie v chemickém průmyslu

Aplikace v oblasti reakční kalorimetrie v procesech v chemickém průmyslu

Tento webinář je zaměřen na aplikace a význam mísení a reakční kalorimetrie v procesech v chemickém průmyslu. Součástí je také řada případových studií o principech převedení do průmyslové praxe.

Ve své prezentaci o mísení a reakční kalorimetrii vysvětlí Ray Machado své zkušenosti o řadě technických otázek včetně:

  • Převedení chemických reakcí do praxe
  • Hmotnost a přenos tepla
  • Aplikovaná reakční kalorimetrie
  • Hydrogenace
  • Propoxylace
  • Oxidation
  • Polymerizace

Reakční kalorimetrie slouží k měření tepla uvolňovaného při fyzikálních procesech nebo chemických reakcích v prostředích podobných procesním podmínkám a poskytuje informace o kinetice reakce a termochemických vlastnostech.

Komu je tato prezentace určena?

  • Chemickým inženýrům a technikům v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu a dále pracovníkům akademických institucí.

Váš přednášející
Ray Machado je prezidentem společnosti rm2 technologies LLC, která se zaměřuje na školení v oblasti aplikací technologií mísení. Zároveň je zaměstnancem společnosti Air Products and Chemicals, Inc., kde působí jako hlavní konzultant specializující se na reakce plynů s kapalinami. Má zkušenosti s řízením řady vývojových technických a aplikačních týmů v oblasti aplikace reakcí, převádění chemických reakcí do průmyslové praxe, přenosů hmoty a tepla a reakční kalorimetrie.   Ray má titul Ph.D. v oboru chemického inženýrství z University of Wisconsin, Madison. Působil také jako lektor na Lehigh University v dnešní době vyučuje průmyslově zaměřené kurzy o základech zavádění do praxe.  Je držitelem 17 patentů a spoluautorem 17 publikací.