In-situ sledování chemických reakcí - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

In-situ sledování chemických reakcí

Bílá kniha

Nejnovější vývoj v organické chemii

Bílá kniha: Sledování chemických reakcí
Bílá kniha: Sledování chemických reakcí

Bílá kniha – In-situ sledování chemických reakcí – se pojednává o způsobech, kterými výzkum může získat rozsáhlejší informace v kratším časovém úseku.

Okamžitá dostupnost informací o reakci pro zvyšování efektivity kvalifikace, optimalizace a zavádění chemických výrobků hraje v chemickém vývoji důležitou úlohu. V této bílé knize se dočtete, jak  in-situ spektroskopie pomáhá poskytováním důležitých informací o reakci, které:

  • vědeckým pracovníkům umožňují získat vhled do chemických reakcí,
  • umožňují okamžité změny chemických podmínek pro zrychlení vývoje procesu,
  • umožňují hlubší pochopení reakce a zvyšují její robustnost pro zavádění do výroby i samotnou výrobu.