Bílá kniha

Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů

Bílá kniha

Charakterizace částic od malých laboratorních reaktorů po výrobní zařízení plné velikosti

Bílá kniha: Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů
Bílá kniha: Analýza velikosti částic pro optimalizaci procesů

V této bílé knize získáte informace o nejčastějších přístupech k analýze velikosti částic a o způsobech, jak lze tyto přístupy používat k zajištění efektivní výroby vysoce kvalitních částicových produktů. Výzkumníci v současnosti používají spojení off-line analyzátorů velikosti částic s procesními přístroji pro charakterizaci částic, které umožňují optimalizovat a zkvalitňovat procesy. Uvádíme příklady, kdy tento kombinovaný přístup umožňuje vědcům:

  • získat podrobné informace o procesu na základě přímého měření změn velikosti a počtu částic při změně parametrů procesu,
  • stanovit provozní podmínky nezbytné pro konzistentní dodávání částic vhodných pro daný účel,
  • sledovat a opravovat odchylky procesu při průběžné i dávkové výrobě,
  • předcházet prodlevám a chybám souvisejícím s odběrem vzorků, přípravou a offline analýzou.

Mezi obvyklé aplikace se řadí krystalizace, emulgace, výroba suspenzí, flokulace, disperze, homogenizace, mokré drcení, polymerace, mikroobalování, odlučování oleje od vody, rozklad a rozpouštění.

Další zdroje pro charakterizaci částic