Chemical Process Development & Scale-up
Chemical Process Development & Scale-Up

Chemical Process Development & Scale-Up

Creating Safe, Efficient Processes from Lab to Plant

Zavolejte nám pro individuální nabídku
Mixing in Chemical Process Development
Dynochem Chemical Process Development

Aplikace

Chemical Process Development and Scale-up Applications

Heat Transfer and Process Scale-up
How Heat Transport in Agitated Vessels Affects Process Scale-up

Scaling up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance, which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients, to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant.

Přenos hmoty a rychlost reakce
Mísení v chemickém reaktoru a účinek na kinetiku reakce a převádění do praxe

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Chemical Reaction Kinetics
Understanding Reaction Rates and Factors That Affect Them

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions. Learn how reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms.

Heat Transfer and Process Scale-up

Scaling up a chemical process from lab to manufacturing gives useful results only with accurate heat transfer coefficients. Measuring the jacket and reactor temperature (during the release of a well-defined amount of heat) allows researchers to accurately compute the thermal resistance, which is used to model the heat transfer and make critical predictions for reactors at larger scale. Reaction calorimetry is essential to determine parameters that impact the heat transfer and the heat transfer coefficients, to develop models to maximize the bandwidth of a manufacturing plant.

Přenos hmoty a rychlost reakce

Mísení je snížení nebo eliminace nehomogenity skupenství, která lze nebo nelze smísit. Převedení procesu do praxe a jeho optimalizace vyžadují kvantifikaci vlivů mísení na rychlost reakce. Automatizované kontrolované experimenty lze souběžně provádět v laboratorním reakčním systému a zjistit tak korelace přenosů hmoty a zároveň zajistit prostředky k rychlému nastavení oblasti styku plynů s kapalinou a objemu v reaktoru. Dosahuje se tak žádoucích podmínek požadovaných pro převedení procesu do praxe, případně jeho vyřazení z praxe.

Chemical Reaction Kinetics

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions. Learn how reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms.

Publikace ke stažení

Publications Related to Chemical Process Development and Scale-up

White Papers and Guides

Rizika související s rostoucí teplotou
Při zavádění chemických procesů do praxe je pochopení změn teploty a související akumulace tepla v důsledku reakce kriticky důležité pro bezpečnost pr...
Studie efektivní DoE
Technika plánovaných experimentů (Design of Experiments – DoE) umožňuje souběžně zkoumat několik faktorů ve snaze identifikovat mezi nimi relevantní f...
Bezpečné a bezobslužné dávkování při chemickém vývoji & navyšování dávek
Grünenthal zvyšuje díky bezpečnému a bezobslužnému navyšování dávek svou produktivitu, ale přitom nemusí nabírat nové zaměstnance.
Nové techniky syntézy molekul
Pokroky v organické chemii umožňují výzkumným pracovníkům rozšiřovat výzkum a vývoj molekul a optimalizovat procesní podmínky. Nová bílá kniha předsta...
Průvodce reakční kalorimetrií
Reakční kalorimetrie poskytuje informace o chemickém procesu a je zdrojem dat důležitých z hlediska bezpečnosti a zvětšování měřítka procesu. Reakční...

Citations

ReactIR Citation List
Continuous measurements from infrared spectroscopy are widely used for obtaining reaction profiles, which are used to calculate reaction rates. This...

Podobné produkty

Products For Process Development and Scale-up