Podpora bezpečného prostředí | Bílá kniha zdarma
Know-how
Případová studie
Bílá kniha

Podpora bezpečného prostředí

Know-how
Případová studie
Bílá kniha

Začleňte osobní a procesní bezpečnost i bezpečnost pro životní prostředí do každého experimentu

Bílá kniha: Podpora bezpečného prostředí
Bílá kniha: Podpora bezpečného prostředí

Zajištění bezpečného a zdravého pracoviště představuje pro každého zaměstnavatele v chemickém a farmaceutickém průmyslu nejvyšší prioritu. Rychlý vývoj a výroba složitých chemických látek však vyžadují komplexní přístup k bezpečnosti.

Využití nových technologií ke zmírňování rizik
Techniky, které podporují automatizaci a pochopení procesů probíhajících ve výzkumu, vývoji a výrobě, pomáhají zavádět a podporovat bezpečnost při současném zrychlení procesů.

Naše bílá kniha se zabývá personálními a procesními bezpečnostními hledisky, jakož i hledisky bezpečnosti pro životní prostředí, a předkládá nástroje a techniky pro prevenci mimořádných událostí. 

 

 

Dopady bezpečnosti

Pracovní prostředí, které podporuje zajištění bezpečnosti, je zárukou zdraví, vysoké angažovanosti a produktivity vědeckých pracovníků. Správné pochopení procesů, které jsou navrženy s ohledem na bezpečnost a životní prostředí, umožňuje jejich nastavení s ohledem na vysokou rentabilitu a udržitelnost. Zjištění, že některá z reakcí není bezpečná nebo proveditelná, v rané fázi vývoje pomáhá efektivněji využívat vzácné zdroje. Odstraněním nebezpečných postupů a procesů lze dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti pracoviště bez pracovních úrazů.

Z holistického přístupu k bezpečnosti těží v chemickém a farmaceutickém průmyslu všechny zapojené strany:

1.     Vyšší úroveň bezpečnosti v laboratoři znamená bezpečnější a zdravější pracovní prostředí, které s sebou nese méně pracovních neschopností v důsledku pracovních úrazů a onemocnění. Jedná se o nákladový faktor, který výrazně ovlivňuje úspěšnost podniku.

2.     Důkladné zkoumání vlastností produktů a pochopení rizik a důležitosti procesů umožňuje používat efektivnější a bezpečnější procesy, které se vyznačují robustností a které zajistí hospodárnou a ekologickou výrobu polotovarů i hotových výrobků v rámci celého výrobního řetězce.

3.     Řízení zdrojů a energetické a odpadové hospodářství, jakož i udržitelnost procesů, nepřinášejí jen ekologické výhody, ale odrazí se i na pověsti podniku a na jejím hospodářském výsledku.

4.     Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, jsou mimořádné události související s bezpečností, které se často negativně projevují na pověsti podniku.

Podívejte se na video, ve kterém získáte podrobnější informace o podpoře kultury bezpečnosti.

Podívejte se na video, ve kterém získáte podrobnější informace o podpoře kultury bezpečnosti.
Stáhněte si bílou knihu „Podpora bezpečného prostředí – faktory, překážky a technologie“ a přečtěte si, jak využívat nové techniky ke zmírňování rizik.
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.