Krystalizace v procesní chemii - METTLER TOLEDO
Bílá kniha

Krystalizace v procesní chemii

Bílá kniha

Aplikace jednoduchých nástrojů PAT

V procesní chemii je krystalizace běžným krokem využívaným při syntéze organických složek za účelem izolace a vyčištění požadovaného produktu. V dnešní době věnují chemici stále více času vývoji účinnějších procesů krystalizace. Mezikroky syntézy lze vylepšit pomocí krystalizace za účelem odstranění nečistot a zefektivní následné filtrace.  Dále lze optimalizovat finální krok syntézy za využití krystalizace aktivní složky při dodržení přísných předpisů a splnění podmínek požadované biodostupnosti.

Zavedením jednoduchých technologií procesní analytiky (Process Analytical Technologies – PAT) lze v oblasti procesní chemie získat představu o krystalizaci, aniž by k tomu byla nutná vysoká míra odbornosti.  Jedna z PAT technologií, mikroskopie v reálném čase, umožňuje pořizovat vysoce kvalitní snímky a videozáznamy krystalů a krystalických struktur v průběhu změn procesních podmínek.

Tato bílá kniha popisuje možnosti zavedení jednoduchých nástrojů PAT při krystalizaci v procesní chemii do:

1.      Identifikace polymorfů během vývoje krystalizace

2.      Rozpoznávání a reakce na pronikání oleje (separace skupenství)

3.      Pochopení faktorů ovlivňujících velikost, tvar a strukturu krystalu

4.      Měření vlivu rychlosti ochlazování na velikost a tvar krystalu

Tato bílá kniha je určena procesním chemikům působícím ve farmaceutickém a chemickém průmyslu a také akademickým pracovníkům.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.