Bílá kniha

Pochopte krystalizaci pomocí in situ mikroskopie

Bílá kniha
Crystallization Precipitation In Situ Vision White Paper
Crystallization Precipitation In Situ Vision White Paper

Dynamické mechanismy představují klíč k pochopení krystalizačních procesů. Nyní je lze pozorovat pomocí in situ mikroskopie. V naší nové Bílé knize se dočtete, jak přední chemické společnosti využívají tuto alternativu k tradiční off-line mikroskopii.

Sondážní technologie odstraňují nutnost odběru a přípravy vzorků a s nimi i související prodlevy. In situ mikroskopie umožňuje nejen pozorovat velikost, tvar a strukturu částic, ale i vizualizovat a kvantifikovat dynamické mechanismy, jako jsou například růst, tvorba jader, aglomerace, lom a změna tvaru. Vědečtí pracovníci tak získávají možnost plně pochopit průběh klíčových krystalizačních mechanismů, v reálném čase rozhodovat o případných změnách či vylepšení a optimalizaci procesu.

V této Bílé knize se dozvíte, že in situ mikroskopie nabízí rychlejší alternativu k tradičním off-line vizualizačním metodám. Dále se zde dočtete, že společnosti GlaxoSmithKline, Merck, Sintef i Dublinská univerzita (UCD) používají in situ mikroskopii k získání jedinečného náhledu na krystalizační procesy.