Analysinstrument för laboratoriet | METTLER TOLEDO

  Analysinstrument

  Mer än en garanti för korrekta mätresultat

   

  Titrering

  Våra lösningar för potentiometriska titratorer och Karl Fischer-titrering fokuserar på användarvänlighet, flexibilitet och produktivitet. Det kompletta utbudet av titratorer, automatiska provtagare, sensorer och tillbehör täcker de flesta titreringsapplikationer. Good Titration Practice™ Riktlinjer och omfattande applikationslitteratursäkerställer pålitliga mätresultat. Den unika funktionen One Click Titration™kortar ner utbildningstiderna och snabbar på arbetsflödet. Läs mer om titrering.

   

  pH mätare

  Från enkla handhållna pH mätare till flexibla flerkanalsmätare – METTLER TOLEDO erbjuder hela spektrumet av pH-, konduktivitet-, DO- och jon-mätare av högsta kvalitet. T.ex. ger vår allra bästa mätare SevenExcellenceutmärkt flexibilitet genom dess modulära design: Beroende på vilken modul som används kan olika parametrar, såsom pH, konduktivitet, jon, redox o.s.v., mätas samtidigt. Mer om pH-sensorer och mer om buffert- och standardlösningar.
   

  Värmeanalys

  METTLER TOLEDO är teknikledande när det gäller värmeanalysinstrument. Det innovativa produktutbudet innehåller differentiella svepkalorimätare (DSC), termogravimetriska analysatorer (TGA), termomekaniska analysatorer (TMA) och dynamiska mekaniska analysatorer (DMA). Det innehåller även en oöverträffad, mycket kraftfull gemensam programvaruplattform för värmeanalysLäs mer om värmeanalys.

   

  Smältpunkts- och droppunktsbestämning

  När det gäller noggrannhet, standardefterlevnad och driftsäkerhet bildar Excellence-instrumenten för smält- och droppunkt en världsomfattande standard i automatisk bestämning av smältpunkter, droppunkter och mjukningspunkter. Innovativa provberedningsverktyg och videoinspelningsfunktionen säkerställer att hela det analytiska arbetsflödet utförs effektivt, pålitligt och felfritt. Mer om smältpunkt och mer om droppunkt.

   

  Densitet och brytningsindex

  Tiden för manuell bestämning med pyknometrar, areometrar och optiska Abbe-refraktometrar är förbi. Våra digitala instrument fastställer brytningsindexoch densitetenkelt, noggrant och simultant i ett multiparametersystem. Ett brett utbud av applikationer finns att tillgå, inklusive Brix, HFCS, alkoholinnehåll, Oechsle, Plato, API-densitet och mycket mer. Mer om densitet och mer om refraktometri.

   

  UV/VIS-spektroskopi

  UV/VIS Excellence-spektrofotometrar kombinerar enastående optisk prestanda, baserat på FastTrack™-teknologi, med det intuitiva One Click™-användargränssnittet. Utmärkt prestanda och tillförlitliga resultat verifieras av CertiRef-modulen för automatiserad prestandaverifiering i enlighet med vårt paket GUVP™ (Good UV/VIS Practice). Den valfriaPC-programvaran LabX®möjliggör snabba och smidiga spektroskopiska arbetsflöden. Ett hängivet instrument för mikro-volymmätning i det ultravioletta, synliga området, baserat på LockPath™-teknologioch passar utmärkt för biovetenskapliga tillämpningar.

   
  Enlighten Your UV/VIS Results
  UV/VIS Results in a Flash
  Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
  Know the Risk of Your pH Measurement
  Join the GEP eLearning Program
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.