Analysinstrument från METTLER TOLEDO – grunden i ditt laboratorium
Analysinstrument

Analysinstrument

Analysinstrument – mer än en garanti för korrekta mätresultat

 

METTLER TOLEDOs analysinstrument erbjuder:  Titrering

Våra analysinstrumentlösningar för potentiometriska titratorer och Karl Fische...

METTLER TOLEDOs analysinstrument erbjuder:

 

Titrering

Våra analysinstrumentlösningar för potentiometriska titratorer och Karl Fischer-titrering fokuserar på användarvänlighet, flexibilitet och produktivitet. Det kompletta utbudet av titratorer, automatiska provtagare, sensorer och tillbehör täcker de flesta titreringsapplikationer. Good Titration Practice™ Riktlinjer och omfattande tillämpningslitteratur säkerställer tillförlitliga mätresultat. Den unika funktionen One Click Titration™ ger kortare utbildningstider och snabbare arbetsflöden. Mer om titrering

 

pH-, konduktivitet-, DO-, jon-mätning

Från enkla handhållna mätare till flexibla flerkanalsmätare – METTLER TOLEDOs analysinstrument erbjuder hela spektrumet av pH-, konduktivitet-, DO- och jon-mätare av högsta kvalitet. Till exempel erbjuder den högkvalitativa SevenExcellence-mätaren utmärkt flexibilitet tack vare den modulära utformningen: beroende på vilken modul som är monterad kan flera olika parametrar som pH, konduktivitet, jonkoncentration, redox o.s.v. mätas samtidigt. Mer om pH-sensorer, Mer om buffert- och standardlösningar
 

Termisk analys

METTLER TOLEDOs analysinstrument är teknikledande när det gäller instrument för termisk analys. Det innovativa produktutbudet innehåller differentiella svepkalorimätare (DSC), termogravimetriska analysatorer (TGA), termomekaniska analysatorer (TMA) och dynamiska mekaniska analysatorer (DMA). Det innehåller även en oöverträffad, mycket kraftfull gemensam programvaruplattform för termisk analys. Mer om termisk analys

 

Smältpunkts- och droppunktsbestämning

När det gäller noggrannhet, efterlevnad av standarder och driftsäkerhet skapar Excellence-instrumenten för bestämning av smält- och droppunkt en världsomfattande standard för automatisk bestämning av smältpunkter, droppunkter och mjukningspunkter. Innovativa provberedningsverktyg och videoinspelningsfunktionen säkerställer att hela det analytiska arbetsflödet utförs effektivt, tillförlitligt och felfritt. Mer om smältpunkt, mer om droppunkt

 

Densitet och brytningsindex

Tiden för manuell bestämning med pyknometrar, areometrar och optiska Abbe-refraktometrar är förbi. Våra digitala instrument bestämmer brytningsindex och densitet enkelt, noggrant och simultant i ett multiparametersystem. Ett brett utbud av tillämpningar för våra analysinstrument finns att tillgå, inklusive Brix, HFCS, alkoholinnehåll, Oechsle, Plato, API-densitet och mycket mer. Mer om densitet , Mer om refraktometri

 

UV/VIS-spektroskopi

UV/VIS Excellence-spektrofotometrar kombinerar enastående optisk prestanda, baserat på FastTrack™-teknik, med det intuitiva One Click™-användargränssnittet. Utmärkta prestanda och tillförlitliga resultat verifieras med CertiRef-modulen för automatiserad prestandaverifiering i enlighet med vårt paket GUVP™ (Good UV/VIS Practice). Den valfria PC-programvaran LabX® möjliggör snabba och smidiga spektroskopiska arbetsflöden. Ett analysinstrument som är särskilt avsett för mikro-volymmätning i det ultravioletta, synliga området, baserat på LockPath™-teknik, och som passar utmärkt för biovetenskapliga tillämpningar.


 
Analysinstrument

Excellence-instrumenten för termisk analys erbjuder en komplett portfölj med differentiella svepkalorimetrar samt termogravimetriska, dynamiska mekaniska och termomekaniska analysatorer.

pH mätare

Digitala pH mätare och sensorer för laboratoriet med pålitliga resultat. Vi kan mätning av pH, EC-, DO- och jon.

Titrator

Brett utbud av högkvalitativa titratorer som täcker de flesta titreringstillämpningar. Karl Fischer titrator bestämmer fukthalten med exakta resultat inom ett par minuter.

Analysinstrument

Mät smältpunkten, smältintervallen, kokpunkten, SMP:n och gelpunkten helt automatiskt.

 Densitetsmätare

Digitala densitetsmätare mäter densitet, specifik vikt och andra relaterade värden (t.ex. % alkohol, BRIX°, API-grader, Baumé, Plato etc.) med stor noggrannhet och korta mättider.

Digital refraktometer

Digital refraktometer mäter refraktionsindex och andra relaterade värden (t.ex. BRIX°, HFCS, koncentration, användardefinierade enheter) med stor precision och korta mättider.

UV VIS Spektrofotometer

UV VIS Spektrofotometer erbjuder överlägsen optisk design och enastående prestanda genom ett brett sortiment av tillämpningar, inklusive mikro-volymmätningar.

Applikationer

Välj bland över 1 000 färdiga applikationer – för nedladdning

Trycksaker

En överblick över hela laboratoriet

Service

Skräddarsydda för att passa din utrustning

020-25 58 80
Ring service

LabX®-programvara

LabX®-programvaran ger fullt stöd för 21 CFR del 11, EU GMP och ISO 17025.

Join the GEP eLearning Program
Know the Risk of Your pH Measurement
Free Application Notes for Melting Point
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
pH Theorie Guide
Salt Content Determination Guide
Karl Fischer Titration Guides
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
How to Measure pH in Small Samples
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
Refractive Index Measurement Guide
Smart BRIX Standard Preparation - For Calibration of Refractometers
Density Measurement Guide
pH Toolbox for Life Sciences
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Basics of Titration Guide
Evaluation of Measurement Uncertainty in Titration Webinar
Metals Titration in the Mining Industry Webinar
Food and beverages applications collection
21 CFR Part 11 Compliant Instruments
Wine Analysis Made Easy - Ready-to-use titration wine applications
Selected Applications Titration of Metals in the Mining Industry
Good Titration Practice™ Polyols and Polymers Webinar
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.