Analysinstrument för laboratoriet

  Analysinstrument

  Mer än en garanti för korrekta mätresultat

   

  Titrering

  Våra lösningar för potentiometriska titratorer och Karl Fischer-titrering fokuserar på användarvänlighet, flexibilitet och pro...

  Titrering

  Våra lösningar för potentiometriska titratorer och Karl Fischer-titrering fokuserar på användarvänlighet, flexibilitet och produktivitet. Det kompletta utbudet av titratorer, automatiska provtagare, sensorer och tillbehör täcker de flesta titreringsapplikationer. Good Titration Practice™ Riktlinjer och omfattande applikationslitteratursäkerställer pålitliga mätresultat. Den unika funktionen One Click Titration™kortar ner utbildningstiderna och snabbar på arbetsflödet. Läs mer om titrering.

   

  pH mätare

  Från enkla handhållna pH mätare till flexibla flerkanalsmätare – METTLER TOLEDO erbjuder hela spektrumet av pH-, konduktivitet-, DO- och jon-mätare av högsta kvalitet. T.ex. ger vår allra bästa mätare SevenExcellenceutmärkt flexibilitet genom dess modulära design: Beroende på vilken modul som används kan olika parametrar, såsom pH, konduktivitet, jon, redox o.s.v., mätas samtidigt. Mer om pH-sensorer och mer om buffert- och standardlösningar.
   

  Termoanalys

  METTLER TOLEDO är teknikledande när det gäller termoanalysinstrument. Det innovativa produktutbudet innehåller differentiella svepkalorimätare (DSC), termogravimetriska analysatorer (TGA), termomekaniska analysatorer (TMA) och dynamiska mekaniska analysatorer (DMA). Det innehåller även en oöverträffad, mycket kraftfull gemensam programvaruplattform för termoanalysLäs mer om termoanalys.

   

  Smältpunkts- och droppunktsbestämning

  När det gäller noggrannhet, standardefterlevnad och driftsäkerhet bildar Excellence-instrumenten för smält- och droppunkt en världsomfattande standard i automatisk bestämning av smältpunkter, droppunkter och mjukningspunkter. Innovativa provberedningsverktyg och videoinspelningsfunktionen säkerställer att hela det analytiska arbetsflödet utförs effektivt, pålitligt och felfritt. Mer om smältpunkt och mer om droppunkt.

   

  Densitet och brytningsindex

  Tiden för manuell bestämning med pyknometrar, areometrar och optiska Abbe-refraktometrar är förbi. Våra digitala instrument fastställer brytningsindex och densitet enkelt, noggrant och simultant i ett multiparametersystem. Ett brett utbud av applikationer finns att tillgå, inklusive Brix, HFCS, alkoholinnehåll, Oechsle, Plato, API-densitet och mycket mer. Mer om densitet och mer om refraktometri.

   

  UV/VIS-spektroskopi

  UV/VIS Excellence-spektrofotometrar kombinerar enastående optisk prestanda, baserat på FastTrack™-teknologi, med det intuitiva One Click™-användargränssnittet. Utmärkt prestanda och tillförlitliga resultat verifieras av CertiRef-modulen för automatiserad prestandaverifiering i enlighet med vårt paket GUVP™ (Good UV/VIS Practice). Den valfriaPC-programvaran LabX®möjliggör snabba och smidiga spektroskopiska arbetsflöden. Ett hängivet instrument för mikro-volymmätning i det ultravioletta, synliga området, baserat på LockPath™-teknologioch passar utmärkt för biovetenskapliga tillämpningar.


   
  Termisk analys

  Med Excellence-instrument för termisk analys kan man bestämma egenskaper hos provmaterial över ett mycket brett temperaturområde.

  pH mätare

  Digitala pH mätare och sensorer för laboratoriet med pålitliga resultat. Vi kan mätning av pH, EC-, DO- och jon.

  titrator

  Brett utbud av högkvalitativa titratorer som täcker de flesta titreringstillämpningar.Karl Fischer titrator bestämmer fukthalten med exakta resultat inom ett par minuter.

   Excellence termovärde

  Mät smältpunkten, smältintervallen, kokpunkten, SMP:n och gelpunkten helt automatiskt.

   Densitetsmätare

  Digitala densitetsmätare mäter densitet, specifik vikt och andra relaterade värden (t.ex. % alkohol, BRIX°, API-grader, Baumé, Plato etc.) med stor noggrannhet och korta mättider.

  Digital refraktometer - Mäter bl.a. BRIX

  Digital refraktometer mäter refraktionsindex och andra relaterade värden (t.ex. BRIX°, HFCS, koncentration, användardefinierade enheter) med stor precision och korta mättider.

  UV VIS Spektrofotometer

  UV VIS Spektrofotometer erbjuder överlägsen optisk design och enastående prestanda genom ett brett sortiment av tillämpningar, inklusive mikro-volymmätningar.

  Applikationer

  Välj bland över 1 000 färdiga applikationer – för nedladdning

  Trycksaker

  En överblick över hela laboratoriet

  Service

  +46 85 199 2098
  Ring service

  LabX® programvara

  LabX®-programvaran ger fullt stöd för 21 CFR del 11, EU GMP och ISO 17025.

  Enlighten Your UV/VIS Results
  UV/VIS Results in a Flash
  UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
  Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
  Refractive Index Measurement Guide
  Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
  pH Theorie Guide
  Density Measurement Guide
  Know the Risk of Your pH Measurement
  Join the GEP eLearning Program
  pH Toolbox for Life Sciences
  Karl Fischer Titration Guides
  Basics of Titration Guide
  High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
  Thermal Analysis Guide
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.