CertiRef™ - Förenkla prestandaverifiering
CertiRef™

CertiRef™

Förenkla prestandaverifiering

 

Prestandaverifiering för UV/VIS Excellence-spektrofotometrar automatiseras enkelt med CertiRef™

Regelefterlevnad har aldrig varit så enkelt. Prestandakontroller med certifierade referensmaterial kan startas med ett tryck och utvärderas auto...

Regelefterlevnad har aldrig varit så enkelt. Prestandakontroller med certifierade referensmaterial kan startas med ett tryck och utvärderas automatiskt, vilket eliminerar risken för felaktigheter. CertiRef installeras på ett enkelt sätt med Plug & Play-teknologi.


 

Felfri utvärdering
Automatisk rapportgenerering
Enkel installation och användning

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer
 
Kort beskrivning
Material No.: 30254732
Se detaljer
Kort beskrivningInfattar sju certifierade referenssubstanslösningar och respektive blanka lösningsmedel förseglade i minimala kyvetter som presterar automatiska kalibreringar i enlighet med Ph.Eur. föreskrifter (för UV7, UV5, UV5Bio) Ströljus (KCl-vattenlösning, blankt vatten) Upplösning (toluen i hexan, blankt hexan) Våglängdsnoggrannhet och repeterbarhet (holmiumoxid i perklorsyra) Fotometrisk noggrannhet och repeterbarhet (kaliumdikromat 60 mg/l i perklorsyra) Fotometriskt ljud, fotometrisk drift/stabilitet, baslinjens släthet
Material No.: 30254733
Se detaljer
Kort beskrivningInfattar sju certifierade referenssubstanslösningar och respektive blanka lösningsmedel förseglade i minimala kyvetter som presterar automatiska kalibreringar i enlighet med USP föreskrifter (för UV7, UV5, UV5Bio) Ströljus (KCl-vattenlösning, 0,5 och 1 cm strållängd) Upplösning (toluen i hexan, blankt hexan) Våglängdsnoggrannhet (holmiumoxid i perklorsyra, blank perklorsyra) Fotometrisk noggrannhet (kaliumdikromat 60 mg/l i perklorsyra) Fotometriskt ljud, fotometrisk drift/stabilitet, baslinjens släthet
Comparison

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.