SevenExcellence – Modulära stationära pH-mätare med flera kanaler

SevenExcellence-seriens pH-mätare

Professionell multi-kanalsmätare med pekskärm

SevenExcellence
SevenExcellence

Alla parametrar
eller det grundläggande

Moisture Analyzer

Instrumentet ger dig valet! Genom en knapptryckning kan du växla mellan två olika visningslägen med olika mängd information. I visningsläget uFocus™ blir du inte störd av mindre relevant information.

Direkta mätningar –
Beprövad och betrodd

Moisture Analyzer

Mätningar eller kalibreringar kan enkelt startas antingen genom att trycka på "Läs" eller "Kalibrera". Denna flexibilitet gör det möjligt med direkta mätningar eller kalibreringar utan behov av att ändra inställningarna före varje prov.

Intuitiv hantering med pekskärm

Moisture Analyzer

Den kapacitiva pekskärmen med tydliga knappar och intuitiv meny gör att det är snabbt och enkelt att använda instrumentet. Menyerna finns på 10 språk och innehåller inga svårtolkade uttryck!

 
SevenExcellence
SevenExcellence

Professionell
användarhantering

User Management

SevenExcellence™ har en utmärkt användarhantering med fyra nivåer från användare till administratör, var och en med växande rättigheter. Detta gör det möjligt att ge användare de rättigheter som passar deras erfarenhet och behörighetsnivå. Risken för oavsiktliga eller ej behöriga inställningsändringar och radering av resultat elimineras!

Intelligent
sensorhantering

ISM®-sensorer identifieras automatiskt av instrumentet, vilket förhindrar att fel sensor-ID används av misstag. Dessutom lagras kalibreringsdata i sensorn och när den ansluts överförs data till instrumentet för vidare användning.

InLab®-sensorer

Datasäkerhet
med LabX® PC-programmet

LabX for pH meters

LabX® ger ytterligare funktioner till din pH-mätare så som data- och resurshantering, rapportskapande och ERP/LIMS-integration. Den erbjuder även stöd med regelverk och ansluter SevenExcellence™ till andra labbinstrument.

LabX® för SevenExcellence™ pH-mätare
 
SevenExcellence

Uppkopplingsmöjligheter och
kringutrustning

SevenExcellence™ har USB, Ethernet, RS232 och Mini-DIN gränssnitt som gör det möjligt med anslutning av streckkodsläsare, uMix™-omrörare, Rondolino provväxlare, USB-sticka och skrivare.

Kringutrustning och tillbehör till pH-mätare

OneClick™-metoder
 

Utföra specifika analyser omfattar ett antal steg som måste utföras identisk för att få de mest exakta resultaten. Med OneClick™-metoderna kan du starta en analys med ett enda knapptryck vilket ger färre fel och en större effektivitet i ditt labb.

Automatisering av pH-mätning

InMotion™ Autosampler integrerar med din pH-mätare för att maximera produktionsvolymen utan att ta på bänkutrymmet. Skapa ett flexibelt och effektivt arbetsflöde genom att ta bort processordnings- och transkriptionsfel.

Få fart på ditt labb med InMotion™
 
SevenExcellence
SevenExcellence

Sensorer

pH Sensors

Den kompletta InLab®-portföljen med sensorer täcker hela omfånget av pH-tillämpningar. Dessa går från rutinmätningar till specialistapplikationer. För att hitta din perfekta matchning, ska du besöka vår sensorproduktguide redan idag för en interaktiv väg till rätt sensor

Sensorproduktguide

Lösningar

pH Solutions

METTLER TOLEDO erbjuder ett omfattande sortiment med högkvalitativa buffertar, standarder, elektrolyter, rengörings- och verifikationslösningar för bestämning av pH, konduktivitet, jonkoncentration,ORP och upplöst syre. Alla lösningar finns tillgängliga i små volymflaskor i antingen paket eller påsar för engångsanvändning.

Mer om lösningar

Service

Service

Vi erbjuder olika servicepaket beroende på dina behov. Dessa går från professionella installationer på plats och konfiguration till dokumenterade bevis på efterlevnad. Om det önskas full täckning utöver inledande garanti, då erbjuder vi ett utökat servicepaket som består av förebyggande underhåll och reparationer.

Mer om service
 
Sensor ProductGuide

Produkter & detaljer

 
Produkter & detaljer
Filter:
Välj filter
Clear All
 
Parameter
Kanal
Version sats
Material No.: 30046240
Se detaljer
ParameterpH; ORP
KanalEnkanals
Version satsEndast mätare
Material No.: 30046241
Se detaljer
ParameterpH; ORP
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046242
Se detaljer
ParameterpH; ORP
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30092982
Se detaljer
ParameterpH; ORP
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30092983
Se detaljer
ParameterpH; ORP
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046248
Se detaljer
ParameterpH; Ion; ORP
KanalEnkanals
Version satsEndast mätare
Material No.: 30046249
Se detaljer
ParameterpH; Ion; ORP
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046250
Se detaljer
ParameterpH; Ion; ORP
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046251
Se detaljer
ParameterpH; Ion; ORP
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046244
Se detaljer
ParameterKonduktivitet
KanalEnkanals
Version satsEndast mätare
Material No.: 30046245
Se detaljer
ParameterKonduktivitet
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046246
Se detaljer
ParameterKonduktivitet
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30092984
Se detaljer
ParameterDO
KanalEnkanals
Version satsEndast mätare
Material No.: 30092985
Se detaljer
ParameterDO
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30092986
Se detaljer
ParameterDO
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30092987
Se detaljer
ParameterDO
KanalEnkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046252
Se detaljer
ParameterpH; Konduktivitet; ORP
KanalTvåkanals
Version satsEndast mätare
Material No.: 30046253
Se detaljer
ParameterpH; Konduktivitet; ORP
KanalTvåkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046254
Se detaljer
ParameterpH; Konduktivitet; ORP
KanalTvåkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30046255
Se detaljer
ParameterpH; Konduktivitet; Ion; ORP
KanalFlerkanals
Version satsEndast mätare
Material No.: 30092988
Se detaljer
ParameterpH; Konduktivitet; DO; ORP
KanalFlerkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Material No.: 30092989
Se detaljer
ParameterpH; Konduktivitet; DO; Ion; ORP
KanalFlerkanals
Version satsKlart-att-mäta-sats
Comparison

Dokumentation

Produktbroschyrer

SevenExcellence™ Product Brochure
SevenExcellence™ is a revolutionary bench instrument for the precise measurement of pH, conductivity, ion concentration, redox potential and dissolved...

Program

21 METTLER TOLEDO Methods For SevenExcellence
We proudly present this collection of methods, optimized to work with our premium multiparameter instrument SevenExcellence™. In many ways it is like...
Biochemical Oxygen Demand From Theory to Practice
One important analysis to assess water quality is determining the BOD (biochemical oxygen demand). BOD is an indicator of the amount of organic matter...
Fluoride Ion Selective Electrode
Download a free copy of the Fluoride Ion Selective Electrode Application Guide and get more information about theory, principle and calibration for th...

Mjukvara

Power the Bench - An Enchanced Strategy for Data Integrity
Achieve workflow control, traceability and data automation by integrating bench top instruments and balances with LabX.
21 CFR Part 11 Compliant Instruments
Electronic Records on Instruments without a PC? Please read why experts state, that standalone instruments cannot be 21 CFR Part 11 compliant and conc...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Frågor och svar

Till vad kan den stationära mätaren SevenExcellence™ användas?

SevenExcellence™ står för behändig och lättförståelig användning kombinerat med hög mätnoggrannhet och enastående flexibilitet. Användningen av instrumentet med dess kapacitiva pekskärm och stora 7-tumsdisplay är verkligt intuitivt, och detta förstärks av att menyerna finns tillgängliga på 10 språk. Instrumentet kan effektivt hantera komplexa tillämpningar och strikta krav på reglerade marknader, men tillför även mervärde för rutinmätningar i laboratoriet. SevenExcellence™-serien finns i fem olika redan konfigurerade modeller, men du kan bygga ut dem modulärt när som helst för att lägga till ytterligare mätparametrar.

Medföljer varje SevenExcellence™:

 • Sensorhållaren med sin perfekt vertikala uPlace™-rörelse hjälper dig att få din elektrod i det läge där den fungerar bäst för ditt prov. Det här möjliggör snabbare mätningar och minskar risken för att provkärlet ramlar omkull eller skadar sensorn.
 • EasyDirect™ pH-aktiveringsnyckel för överföring av realtidsmätdata och lagring av dina resultat.


Sju goda skäl för SevenExcellence™:

 • Bekväm pekskärmshantering – lätt att lära sig, snabb att jobba med
 • Menyhjälp på 10 språk – användarvänlig användning
 • Stor och väldisponerad färgdisplay – information identifierbar vid ett ögonkast
 • Modulärt utbyggbar när som helst – hög flexibilitet
 • Många tillval för kringutrustning – mycket effektiv
 • Intelligenta sensorer – bekymmersfritt, eliminerar misstag
 • Utförligt serviceerbjudande, inkl. EQPac – hög drifttid och efterlevnad


METTLER TOLEDO erbjuder sensorer för pH, ORP, konduktivitet, jonselektion och löst syre (DO). Hitta sensorn som är bäst lämpad för din tillämpning här: www.mt.com/electrode-guide

Förbättra dina elektrokemiska processer och lär dig mer om möjliga risker. Riskkontrollen GEP, ett systematiskt tillvägagångssätt för att maximera precision och upprepbarhet, kommer att visa dig var du kan lyckas bättre och ge förslag på hur du når dit.

Går det att skicka data från SevenExcellence™ till ett labbinformationssystem (LIMS)?

För SevenExcellence-versionerna 1.00 / 1.10 / 2.0 / 2.1:

 • via USB-kabel från SevenExcellence™ till en PC, där EasyDirect™ pH-program körs; en fil i ett användardefinierat format kan exporteras och sedan importeras till LIMS.
 • via USB-kabeln från SevenExcellence™ till en PC, där andra program kan konvertera inkommande data till önskat format och skickar dem till LIMS

För SevenExcellence™-version 2.2 och senare:

SevenExcellence™ 2.2 och senare versioner ger dessutom ett fjärrgränssnitt via Ethernet och USB, som kan startas och konfigureras på instrumentsidan. Gränssnittet gör det möjligt med bearbetning av kompletta arbetsflöden som att ge instrumentet en metod, starta en metod på instrumentet och samla in alla resultat från instrumentet.

För SevenExcellence version 3.0 och senare:

SevenExcellence™ 3.0 och senare versioner kan anslutas till LabX-plattformen och konfigureras för att utgöra ett fullt integrerat system som tillåter tvåvägskommunikation.

Detaljerad information om installation av fjärrkontroll för SevenExcellence™ kan erbjudas till användare från den lokala supporten.

Vilka skrivare kan användas med SevenExcellence™? Ingår kablarna?

Det finns tre typer av skrivare som kan användas med SevenExcellence™:

 1. Nätverksskrivare.
  En utskrift liknande en PDF-fil skapas. Det är inte möjligt att ansluta en standard PC-skrivare till SevenExcellence™ direkt, utan endast via Ethernet-anslutning.
 2. USB kompaktskrivare (P25, P-56RUE och P-58RUE).
  Samma information som på en PDF-fil skrivs ut men i ett mer kompakt format. Strömkabeln och USB-kabeln medföljer skrivaren.
 3. RS232 kompaktskrivare (RS-P25, RS-P26, RS-P28, P-56RUE och P-58RUE).
  Samma information som på en PDF-fil skrivs ut men i ett mer kompakt format. Strömkabeln och RS232-kabeln medföljer skrivaren. Åtminstone för version 1.00, 1.10 och 2.0 för endast SevenExcellence™ skrivare med automatisk baudhastighetfunktion stöds. Därför kan RS-P42 eller GA42 eller liknande skrivare inte användas. RS-P42-skrivare kan användas från SevenExcellence™-versionen 4.0 och senare med baudhastighet inaktiverat.

Var kan jag få instruktioner om hur jag externt kontrollerar SevenExcellence™?

SevenExcellence™ versionerna 1.00 - 2.1:

 • Det är inte möjligt att skicka några kommandon till SevenExcellence™ så som det var möjligt med SevenMulti™.

SevenExcellence versionen 2.2 och senare:

 • Instrument kan ställas in i ett specialläge (DCS-läge) som gör det möjligt för användaren att kontrollera den via USB- eller Ethernet-anslutning. Kommandot som är inställt för detta finns hos din lokala METTLER TOLEDO-support.

Hur kan jag få support för LabX®-programmet?

Om ditt LabX®-program registreras kan du bli en medlem i kunskapsbasen för LabX®-produkter och få tillgång till LabX®-produktinformation för slutanvändare:

Pressmeddelanden, vanliga frågor och svar och information om problem från vår R&D, tekniska support och användargemenskap. Gå till: http://activation.mt.com och logga in med dina användaruppgifter för att se länken till kunskapsbasen.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.