Produktinspektion | Vision inspektion | METTLER TOLEDO
Integrerade produktinspektionslösningar

Integrerad produktinspektion

Produktinspektionsutrustning för kvalitetskontroll och processer för identifiering av föroreningar

Kompletta integrerade produktinspektionslösningar för bearbetning och paketering

Produktinspektionslösningar från METTLER TOLEDO garanterar att dina produkter är hela och av hög kvalitet, inifrån och ut. Vi är en genuint global verksamhet som har ingående erfarenhet från ett otal branscher tack vare goda samarbeten med våra kunder världen över. Vi finns här för att hjälpa våra kunder under utrustningens hela livstid. Vårt utbud med lösningar för produktinspektion omfattar sofistikerade detektorer för metallföroreningar, mycket noggranna dynamiska kontrollvågar, avancerad röntgenteknik och avancerade system för maskinvisualisering. Vår oöverträffade globala serviceorganisation kompletterar vår världstäckande portfölj. Alla lösningar i vårt sortiment är resultatet av många års nära samarbete med våra kunder från en mängd olika branscher och marknader världen över. Vi har stor förståelse för vilka svårigheter som finns inom tillverkningsindustrin, och under årens lopp har vi lyssnat på de behov våra kunder gett uttryck för och utvecklat en produktportfölj som är svår att överträffa. 

Varenda en av våra produkter har konstruerats för att:

  • Skydda såväl varumärke som konsument med den allra senaste tekniken
  • Öka produktiviteten och lönsamheten
  • Upprätthålla kvaliteten för efterlevnad av relevant lagstiftning och praxis inom branschen.

Våra lösningar är fördelaktiga för din verksamhet, skyddar företagets goda rykte och hjälper er att behålla era konkurrensfördelar.

Teknisk översikt

Kontrollvägningslösningar

Kontrollvägningslösningar konstruerade för att passa just dina tillämpningar och din produktionsmiljö samt de lagkrav och förordningar som gäller för din bransch. Uppnå produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet genom marknadens bredaste sortiment av kontrollvågar för livsmedels-, dryckes-, läkemedels-, kemi- och icke-livsmedelsbranschen. Ett brett utbud storlekar och konfigurationer för hantering av i stort sätt alla förekommande behållartyper och förpackningsformat, även vid höga produktionshastigheter. Resultatet är korrekta produktleveranser, mindre spill och optimerade tillverkningsprocesser.

Safeline metalldetektorer

Inspektera produkter och produktkvalitet i alla format, allt från paketerade livsmedelsprodukter på transportband och pulver- och granulatråvaror i bulkform till vätskor, pastor och suspensioner. Metalldetektorer i produktinspektionssystem kan användas för att säkerställa efterlevnad av inspektionsstandarder, branschriktlinjer och lagstiftning avseende livsmedelssäkerhet. Safeline-metalldetektorer för läkemedel är självständiga inspektionssystem som kan användas med alla tabletter, kapslar och läkemedelspulver. Dessa produktinspektionssystem säkerställer efterlevnad av lagkrav samt krav på validering och kvalificering av förfaranden.

Safeline röntgenutrustning

Produktinspektionsutrustning för detektering av föroreningar och kvalitetskontroll. Tillverkare av livsmedel, drycker och läkemedel världen över förlitar sig på att integrerade röntgeninspektionssystem skyddar konsumenternas hälsa, tryggar varumärkets goda rykte, minimerar risken för dyra produktåterkallelser och bidrar till regelefterlevnad. Safeline röntgenmaskiner för produktinspektion erbjuder säkerhet och kvalitetssäkring för varje steg i tillverkningsprocessen för råvaror, bulkmaterial (fritt), pumpade och paketerade produkter. Varken folie eller förpackningar av metallfilm påverkar röntgendetekteringens känslighet.

Visuella inspektionssystem

Redan från början utformade för att användas som produktinspektionssystem för kontroll av etikettkvalitet inom alla marknadssegment och för alla förpackningstyper samt tillräckligt flexibla för att vid behov kunna användas för att även kontrollera att förpackningarna har rätt form och är oskadda. Maskiner för visuell produktinspektion utför kvalitetskontroller av etiketter och förpackningar för plastbehållare, glasflaskor, burkar, skruv- eller snäpplock, platta förpackningar, kartonger och pillerförpackningar. Produktinspektionssystemen arbetar snabbt så att tillverkarna kan upprätthålla genomströmningen utan att äventyra etikett- och förpackningskvalitet.

Lösningar för spårning och uppföljning

Intelligenta optiska produktinspektionssystem för maximal processtillförlitlighet. Tillförlitlig och snabb kodavläsningsteknik kombinerad med de senaste inbyggda kamerakontrollerna (anpassade efter läkemedelsbranschens specifika krav) säkerställer smidigt genomförda procedurer för kvalitetskontroll av förpackningar. Programvarumoduler för central linje- och datahantering är också nyckelkomponenter i denna process. Resultatet är garanterat enkel användning och sömlös integrering i förpackningsprocessen.

Hur kan produktinspektion hjälpa dig?

Att använda Mettler Toledo:s integrerade produktinspektion kommer att:

  • Effektivt eliminera linjeslutsdefekter och felaktiga eller förorenade produkter
  • Automatisera processerna för slutinspektion i syfte att öka produktionseffektiviteten
  • Förhindra vanliga eller upprepade misstag som orsakas av den mänskliga faktorn
  • Garantera hög kvalitet på produkterna och skydda varumärket

Om du vill ha mer information, kontakta oss redan idag och prata med någon i vårt team.

Livsmedels- och dryckesindustrin

Vi förstår hur viktigt det är att den produkt som kunden får är perfekt. Inte för mycket, inte för lite, bara korrekt, komplett och säker, inifrån och ut. Våra system erbjuder integrerade produktinspektionslösningar för bearbetning och paketering av våta, torra, färska och frusna livsmedel inom alla sektorer och hjälper ditt företag att uppfylla gällande lagstiftning och praxis för branschen, inklusive standarderna IFS, BRC, SQF och FSSC 22000.

Läkemedelsindustrin

Oavsett om det gäller tillämpningar längs linjen eller vid dess slut kan vi hjälpa dig att uppnå högsta möjliga produktkvalitet och produktintegritet genom att på ett effektivt och säkert sätt avlägsna förorenade, under- eller överviktiga, ofullständiga eller skadade produkter. Vårt utbud kan dessutom erbjuda innovativa funktioner för serienummertilldelning, vilket är kärnan i alla spårnings- och uppföljningssystem och program för att motarbeta förfalskningar.

Kosmetika- och kemiindustrin

Tillverkare inom dessa branscher möter många utmaningar, men våra system kan skräddarsys för att man ska hitta en lösning som passar. Våra avancerade integrerade produktinspektionssystem kan optimeras för många olika tillämpningar och produkter. Detta ger totalt förtroende för inspektion, vägning och sortering av allt från vätskor i bulk, pulver eller granulat till små och medelstora förpackade konsumentvaror. 

Komponenter, textilier och kompletterande produkter

Det besvärligaste för alla tillverkande företag är att se till att deras produkter når slutanvändarna i ett säkert och användbart skick och att de har rätt vikt, form och kvantitet. Oavsett om det gäller att söka efter metallföroreningar inom textilindustrin eller bestämma antal delar baserat på vikt åt tillverkare av komponenter eller produkter i plast, metall eller generell elektronik kan våra lösningar användas för en mängd ändamål.

Helintegrerade lösningar skräddarsydda efter dina behov

Vad du än har för behov av integrerad produktinspektion kan vi erbjuda fristående eller helintegrerade skräddarsydda system som klarar av de utmaningar du står inför. Marknadsledande globala varumärken. Tillsammans ger dig METTLER TOLEDO:s varumärken inom produktinspektion – Garvens, Safeline, CI-Vision och PCE – det bredaste sortimentet av utrustning för produktinspektion som finns på marknaden som dessutom kompletteras av ett verkligt globalt servicenätverk.

METTLER TOLEDO kontrollvägning – kontrollvågar och kombinationssystem

Efterlevnad av rättsliga krav och minskning av svinn för livsmedels-, dryckes-, läkemedels-, kemi- och icke-livsmedelsbranschen.

Metalldetektor för industriell livsmedels- och läkemedelsbearbetning

Industriella metalldetektorer för identifiering av metallföroreningar i de flesta livsmedels- och läkemedelstillämpningar.

Röntgeninspektion

Safeline X-rays inspektionsutrustning för detektering av föroreningar minimerar antalet produktåterkallelser genom att förbättra säkerheten och genom att ge kvalitetssäkring.

Serialisering

Serialisering bidrar till effektiv spårning och uppföljning av läkemedel. Våra serialiseringslösningar bidrar till dokumenterad historik.

Vision Inspection Systems

Mettler Toledo is an expert provider of vision inspection solutions, with a great deal of experience in this field across a wide range of clients and industries.

ProdX-programmet för datahantering

ProdX erbjuder förbättrad produktivitet, oöverträffad produktkvalitet, hög säkerhet och fullständig processinsyn som hela ditt tillverkningsteam kan dra fördel av.

Applikationer

Tillämpningar för produktinspektion – detektering av föroreningar, påfyllningskontroll, kvalitetskontroll

Industrier

Lösningar för produktinspektion – Branschspecifika lösningar för prestandaförbättring och kvalitetskontroll

Trycksaker

Publikationer om produktinspektion – Branschguider, broschyrer och vitböcker

Kostnadsfria produktinspektionsguider
Kostnadsfri broschyr om produktinspektionslösningar
  • Informationsdokument

Service

Global service och support – tjänster anpassade för er utrustning

Five Year X-ray Generator Warranty
Product Inspection Spare Part Kits
Product Inspection Service Partner
Product Inspection User Training
X-ray Inspection of Frozen Formed Products
X-ray Inspection of Canned Foods
Glass in Glass Inspection
Metal Detection Guide
Metal Detector Applications
Reduce Metal Detector Testing
Vision Inspection Guide
Contamination Detection
Product Inspection Guides
X-ray Inspection Guides
Checkweighing Guide
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.