Utrustning för produktinspektion av produktionslinjer

  Produktkontroll

  Utrustning för produktinspektion av produktionslinjer. Kvalitetskontroll och detektering av föroreningar

   

  Produktkontroll och lösningar som säkrar kvalitet och säkerhet

  Checkvägningslösningar

  Byggda för att passa såväl era specifika applikationer och miljö, som gällande föreskrifter och branschkrav. Leverera produktivitet och lönsamhet via det mest omfattande sortimentet av checkvågar för livsmedels-, läkemedels-, kemi- och icke-livsmedelsbranscherna. Ett brett utbud av storlekar och konfigurationer finns tillgängliga för att hantera nästan alla typer av behållare eller förpackningslösningar, även vid höga produktionstakter, för att säkerställa rätt produktleverans, minska spill och optimera produktionsprocesser.

  Safeline-metalldetektorer

  Inspektera produkter i alla format, allt från livsmedelsprodukter på transportband och hela partier eller småkorniga material till vätska, massa och slam. Metalldetekteringssystem kan användas till att efterleva säkerhetsinspektionsstandarder inom livsmedel, branschens riktlinjer och föreskrifter. Safeline-metalldetektorer för läkemedel är självständiga inspektionssystem som kan användas med alla tabletter, kapslar och läkemedelspulver. Dessa system säkerställer att processerna överensstämmer med legala krav, verifiering och kvalificering.

  Safeline Röntgeninspektion

  Levererar röntgeninspektion för detektering av föroreningar och kvalitetskontroll Tillverkare av livsmedel, drycker och läkemedel världen över förlitar sig på att röntgeninspektionssystem skyddar konsumenternas hälsa, tryggar vurumärkens goda rykte, minimerar risken för dyra produktåterkallelser och hjälper till att efterleva bestämmelser. Våra röntgendetekteringsmaskiner erbjuder säkerhet och kvalitetssäkring för varje steg i tillverkningsprocessen för råa, pumpbara och paketerade produkter samt för lösa bulkflödesprodukter. Varken folie eller förpackningar av metallfilm påverkar röntgendetekteringens känslighet.

  System för vision-inspektion

  Konstruerad från grunden för att inspektera produktetiketter i alla marknadssegment och förpackningstyper, med flexibilitet för ytterligare kontroller av formation och intakta förpackningar om tillverkarna skulle behöva dem. Maskiner för vision-inspektion utför kvalitetskontroller av etiketter och förpackningar på plastbehållare, glasflaskor, burkar, skruv- eller snäpplock, platta förpackningar, kartonger och pillerförpackningar. De arbetar snabbt, så att tillverkarna kan upprätthålla genomströmningen utan att äventyra etikett- och förpackningskvalitet.

  Lösningar för spårning och Serialisering

  Intelligenta optiska kontrollsystem för maximal processtillförlitlighet. Tillförlitlig och snabb kodavläsningsteknik, tillsammans med de senaste inbyggda kamerakontrollerna (anpassade efter läkemedelsbranschens specifika krav), säkerställer smidigt genomförda procedurer för kvalitetskontroll av förpackningar. Programvarumoduler för central linje- och datahantering är också nyckelkomponenter i denna process. Resultatet är garanterad enkel användning och sömlös integrering i förpackningsprocessen.

  Hur kan produktkontroll hjälpa er?

  Att använda Mettler Toledo-linjeproduktinspektion kommer att:

  • Effektivt eliminera defekter i sluten av linjen och felaktiga eller förorenade produkter
  • Automatisera processerna för slutinspektion i syfte att öka produktionseffektiviteten
  • Förhindra vanliga eller upprepade misstag som orsakas av den mänskliga faktorn
  • Garantera hög kvalitet på produkterna och skydda varumärket

  För mer information om produktkontroll bör du kontakta oss idag och tala med en i vårt team.

   

  APPLIKATIONER

  Detektering av föroreningar

  Att välja rätt teknik för kontaminationsdetektering mellan metalldetektering, röntgeninspektion och vision-inspektion är avgörande för tillförlitligt avlägsnande av föroreningar.

  Förpackningspåfyllningskontroll

  Precisionsmät vikter med våra checkvågar, uppskatta massa med röntgeninspektion och utför komplett flaskinspektion, även av etiketterna, med våra vision-inspektionssystem.

  Kvalitetskontroll av innehåll och förpackning

  Identifiera produkter som saknas eller är trasiga, säkerställ att ingen produkt har fastnat i förseglingen, leta efter skadade förpackningar, inspektera etiketter och verifiera streckkoder.

  Spårning och uppföljning och serialisering

  Vi erbjuder enkla lösningar för serialiseringsapplikationer för läkemedelsproduktionslinjer.

  Statistisk process- och kvalitetskontroll

  Kontrollera er produktkvalitet, säkerställ överensstämmelse med kunders och myndigheters certifieringsprogram, maximera avkastning, minimera omarbete och öka vinster med utrustning för produktinspektion av METTLER TOLEDO.

   
  X37 Series X-ray Inspection Systems
  Infographic - Profile Advantage
  MD-Infographic
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.