Produktinspektionssystem för livsmedels- och läkemedelstillverkare
Produktinspektion

Produktinspektion

Produktinspektionsutrustning för processer för kvalitetskontroll och detektering av föroreningar

Utrustning för fullständig produktinspektion för bearbetning och förpackning

Produktinspektionslösningar från METTLER TOLEDO tryggar dina produkters kvalitet och integritet, inifrån och ut. Som en del av en verkligt global verksamhet, drar vi nytta av omfattande branscherfarenhet som har förvärvats genom genuint samarbete med våra kunder i hela världen. Vi är dedikerade att uppfylla våra kunders behov under deras utrustnings hela livslängd. 

Vårt sortiment med produktinspektions utrustning omfattar avancerade metallföroreningsdetektorer, mycket precisa dynamiska checkvågar, avancerad röntgenteknologi och toppmoderna maskiner för visuell produktinspektion. Vår enastående och överlägsna globala service gör vår globala portfölj komplett. Varje lösning som vi erbjuder är resultatet av många års erfarenhet av att arbeta nära och tillsammans med våra kunder, i en lång rad branscher och marknader, över hela världen. Vi har en fördjupad förståelse för de utmaningar som tillverkare står inför och har genom åren mött våra kunders olika krav genom att ta fram en oöverträffad produktportfölj. 

Alla av våra produkter har utformats för att

  • Skydda både varumärkena och konsumenterna med den allra senaste tekniken.
  • Öka produktivitet och lönsamhet.
  • Upprätthålla kvalitet för efterlevnad av branschföreskrifter och praxiskoder.

Din verksamhet drar nytta av våra lösningar, som även skyddar ditt rykte och hjälper dig att upprätthålla din konkurrensmässiga fördel.

Översikt över produktinspektionsteknik

Checkvägningslösningar

Produktinspektionslösningar byggda för att passa såväl era specifika applikationer och miljö, som gällande föreskrifter och branschkrav. Leverera produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet via det mest omfattande sortimentet av kontrollvågar för livsmedels-, läkemedels-, kemi- och icke-livsmedelsbranschen. Ett brett utbud av storlekar och konfigurationer finns tillgängliga för att hantera nästan alla typer av behållare eller förpackningslösningar, även vid höga produktionstakter, för att säkerställa rätt produktleverans, minska spill och optimera produktionsprocesser.

Safeline metalldetektorer

Inspektera produkter och produktkvalitet i alla format, allt från livsmedelsprodukter på transportband och bulkpulver- eller småkorniga material till vätska, massa och slam. Metalldetekteringssystem för produktinspektion kan användas för att efterleva säkerhetsinspektionsstandarder inom livsmedel, branschens riktlinjer och föreskrifter. Safeline metalldetektorer för läkemedel är självständiga inspektionssystem som kan användas för alla sorters tabletter, kapslar och läkemedelspulver. Dessa produktinspektionssystem säkerställer att processerna överensstämmer med legala krav, verifiering och kvalificering.

Safeline X-ray

Leverantör av produktinspektionsutrustning för detektering av föroreningar och kvalitetskontroll. Tillverkare av livsmedel, drycker och läkemedel världen över förlitar sig på att röntgeninspektionssystem skyddar konsumenternas hälsa, tryggar varumärkens goda rykte, minimerar risken för dyra produktåterkallelser och hjälper till att efterleva bestämmelser. Våra röntgenmaskiner för produktinspektion erbjuder säkerhet och kvalitetssäkring för varje steg i tillverkningsprocessen för råa, pumpbara och paketerade produkter samt för lösa bulkflödesprodukter. Varken folie eller förpackningar av metallfilm påverkar röntgendetekteringens känslighet.

Visuella inspektionssystem

Konstruerad från grunden som produktinspektionssystem för att inspektera produktetiketter i alla marknadssegment och för alla förpackningstyper. Med flexibilitet för ytterligare kontroller av formation och intakta förpackningar om tillverkarna skulle behöva dem. Maskiner för visuell produktinspektion utför kvalitetskontroller av etiketter och förpackningar för plastbehållare, glasflaskor, burkar, skruv- eller snäpplock, platta förpackningar, kartonger och pillerförpackningar. Dessa produktinspektionssystem arbetar snabbt, så att tillverkarna kan upprätthålla genomströmningen utan att äventyra etikett- och förpackningskvalitet.

Lösningar för spårning och uppföljning

Intelligenta optiska produktinspektionssystem för maximal processtillförlitlighet. Tillförlitlig och snabb kodavläsningsteknik, tillsammans med de senaste inbyggda kamerakontrollerna (anpassade efter läkemedelsbranschens specifika krav), säkerställer smidigt genomförda procedurer för kvalitetskontroll av förpackningar. Programvarumoduler för central linje- och datahantering är också nyckelkomponenter i denna process. Resultatet är garanterad enkel användning och smidig integrering i förpackningsprocessen.

Hur kan produktinspektion hjälpa er?

Att använda METTLER TOLEDO-produktinspektion kommer att:

  • Effektivt eliminera defekter i sluten av linjen och felaktiga eller förorenade produkter
  • Automatisera processerna för slutinspektion i syfte att öka produktionseffektiviteten
  • Förhindra vanliga eller upprepade misstag som orsakas av den mänskliga faktorn
  • Garantera hög kvalitet på produkterna och skydda varumärket

För mer information bör du kontakta oss idag och tala med en av våra teammedlemmar.

Dryckes- och livsmedelsbranschen

Vi förstår att det är viktigt att den produkt som når konsumenten är precis vad den bör vara – inte mer, inte mindre. Korrekt, komplett och säker från insidan och ut. Våra system tillhandahåller produktinspektionslösningar för produktionslinjen för bearbetning och förpackning av våta, torra, färska och frusna livsmedel i alla sektorer. De hjälper ditt företag med efterlevnad av branschföreskrifter och praxiskoder  inklusive standarderna IFS, BRC, SQF och FSSC 22000.

Läkemedelsbranschen

Vi kan hjälpa dig att uppnå högsta produktkvalitet och -integritet, från tillverkningstillämpningar till tillämpningar i slutet av linjen, med effektiv och säker bortsortering av förorenade, underviktiga eller överviktiga, ofullständiga eller skadade produkter. Vår lösning förbättras ytterligare av innovativa serialiseringsfunktioner som är hörnstenen för alla program för track & trace och förfalskningsskydd.

Kosmetik- och kemibranschen

Trots de många olika utmaningar som tillverkare står inför, kan vårt system anpassas så att vi hittar rätt lösning. Våra avancerade system för linjeproduktinspektion kan optimeras för en mängd olika tillämpningar och produkter – så att du kan vara säker på inspektion, vägning och sortering av allt från vätskor, pulver eller korn i bulk till små och medelstora förpackade konsumtionsvaror fungerar. 

Komponenter, textilier och sidoprodukter

Den svåraste uppgiften för alla tillverkare är att säkerställa att deras produkter når slutanvändaren i ett säkert, användbart skick, och med den vikt, form och mängd som förväntas. Oavsett om man inspekterar gällande metallkontamination i textilindustrin eller fastställer styckantal med hjälp av vikt för tillverkare av plast-, metall- eller elektriska komponenter eller produkter kan våra lösningar användas inom många olika tillämpningar.

Helt integrerade produktinspektionslösningar som skräddarsytts för att passa dina behov

Oavsett vad du har för behov av linjeproduktinspektion så har vi ett oberoende och fullt integrerat skräddarsytt system för att hantera de utmaningar du ställs inför. Marknadsledande globala varumärken. Märkena bland METTLER TOLEDO-systemen för linjeproduktinspektion – kontrollvägning, Safeline, CI-Vision och PCE – kombineras för att ge dig det mest heltäckande sortimentet av produktinspektionsutrustning som finns, allt med stöd av ett verkligen globalt servicenätverk

Applikationer

Produktinspektionsapplikationer - Detektering av föroreningar, påfyllningskontroll, kvalitetsinspektion

Branscher

Produktinspektionslösningar – branschspecifika lösningar för prestandaförbättring och kvalitetskontroll

Trycksaker

Publikationer om produktinspektion - Branschguider, broschyrer och white papers

Guide om produktinspektion
Broschyr om produktinspektionslösningar
Informationsdokument

Service

Global service och support – skräddarsytt enligt era utrustningsbehov

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
ProdX™
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.