pH mätare och sensorer för laboratorie- och fältapplikationer
 
Meny
pH-mätare & sensorer

pH mätare & sensorer

Enkel- och multi-kanalsmätare för laboratoriet och fältet

pH-mätare
pH-mätare
pH-mätare

Stationär pH-mätare

Bärbar pH-mätare

Sensorer

Användarvänliga och intuitiva enkel- och flerkanalsinstrument för högsta precision och en solid prestanda.
Bärbara pH-mätare med enkel eller dubbel kanal som är robusta och ergonomiska. Perfekt lämpade för mobila pH-applikationer i labbet, vid linjen och på fältet.
Högkvalitativa sensorer omfattar en mängd tillämpningar och mätningsparametrar, bland annat pH, ORP, konduktivitet, jonkoncentration och upplöst syre.
pH-buffert, standarder och elektrolyter
pH-mätare
pH-mätare

pH-buffert, standard och elektrolyt

Automatisering och programvara för pH-mätning

pH-tillbehör

Kalibrerings-, verifikations- och underhållslösningar för att säkerställa hög mätningsprecision och drifttid.
Programvara och automatiseringslösningar för högre produktivitet, pålitligare resultat och solid efterlevnad.
Kringutrustning för att stödja ditt arbetsflöde – ergonomiska elektrodhållare, magnetisk omrörare, moduler för parameterutbyggnad, skrivare, streckkodsläsare och mer.
pH-mätare

Användarvänliga och intuitiva enkel- och flerkanalsinstrument för högsta precision och en solid prestanda.

pH-mätare

Bärbara pH-mätare med enkel eller dubbel kanal som är robusta och ergonomiska. Perfekt lämpade för mobila pH-applikationer i labbet, vid linjen och på fältet.

pH-mätare

Högkvalitativa sensorer omfattar en mängd tillämpningar och mätningsparametrar, bland annat pH, ORP, konduktivitet, jonkoncentration och upplöst syre.

pH-buffert, standarder och elektrolyter

Kalibrerings-, verifikations- och underhållslösningar för att säkerställa hög mätningsprecision och drifttid.

pH-mätare

Programvara och automatiseringslösningar för högre produktivitet, pålitligare resultat och solid efterlevnad.

pH-mätare

Kringutrustning för att stödja ditt arbetsflöde – ergonomiska elektrodhållare, magnetisk omrörare, moduler för parameterutbyggnad, skrivare, streckkodsläsare och mer.

Global Contacts for pH Support and Competence

Dedicated pH, conductivity, DO and ISE supportpH Competence and Support Center (pH CSC)
 
You can contact the pH CSC via phone (with local numbers at local rates) or via email.
 
Sweden
Tel. +46 85 199 2098(local rate)E-mail:
ph.lab.support@mt.comFax: +41 22 567 53 23
 

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Frågor och svar

Vad är pH?

pH är en skala som används för att specificera surheten eller alkalinitet för vattenhaltiga lösningar. pH-värden är kopplade till koncentrationen (eller för att vara mer precis: med aktiviteten) för vätejoner. Lösningar med pH lägre än 7 är sura (hög koncentration av vätejoner) och lösningar med ett pH högre än 7 är alkaliska (låg koncentration av vätejoner).

Vilken utrustning behöver jag för en pH-mätning?

Det finns tre grundläggande komponenter för en pH-mätning:

 1. En pH-mätare som kan mäta en potential i intervallet -500 till 500 mV som omvandlas till ett pH-värde. För temperaturkompenseringens skull krävs det en ingång för en temperatursensor eller åtminstone möjligheten att föra in temperaturen manuellt.
 2. En pH-sensor som består av två halvceller, en mätcell och en referenscell, som vanligtvis kombineras i ett skaft (kombinerad pH-sensor). Sensorn ska väljas omsorgsfullt så att den motsvarar dina behov. Alternativt kan det behövas en inbyggd temperatursensor (3-i-1 pH sensor). Sensorer utan en fixerad kabel behöver en lämplig.
 3. Det är nödvändigt med två pH-kalibreringsbuffertar. pH-värdena för buffertarna ska inte skilja sig mindre än 2 och mer än 3 pH-enheter och omfatta hela intervallet för pH-mätningarna av dina prover. T.ex.: för prover inom pH-intervallet 5 till 9, behövs det tre buffertar pH 4.01, pH 7.00 och pH 9.21 (eller pH 10).

Tillbehör är

 • Elektrodarm (vanligtvis inkluderad i stationära mätarsatser)
 • Magnetisk omrörare
 • Skrivare
 • Påfyllnings- och underhållslösningar
 • Dedicerad programvara
 • Bärbar utrustning som bärväska eller gummihölster
 • Provväxlare

Ska jag ha ett dedicerat eller multi-parameterinstrument?

Detta beror på din applikation. Dedicerad enkanalsmätare kan användas för att mäta en parameter som pH, ORP, jonkoncentration, konduktivitet eller upplöst syre). Multi-parameterinstrument gör det möjligt att mäta mer än en parameter på samma arbetsplats.

Vilka alternativ erbjuder METTLER TOLEDO för pH-mätningar?

Vad du än behöver mäta, vare sig det är pH, ORP, jonkoncentrationer, konduktivitet eller upplöst syre, kan METTLER TOLEDO med sin långa erfarenhet ge dig all hjälp du behöver. Vårt fokus är på högkvalitativa produkter i kombination med enkel, intuitiv användning och ergonomisk design. Den heltäckande produktportföljen omfattar de mest skilda elektrokemiska tillämpningar inom alla sektorer, och erbjuder lösningar både för komplexa tillämpningar som är föremål för regelverkskontroller och för enkla rutinmätningar.

METTLER TOLEDO erbjuder allt som behövs för precis och pålitlig mätning av pH, konduktivitet, jonkoncentration, ORP och löst syre (DO, BOD):

 • Stationära och bärbara mätare
 • Sensorer: pH, konduktivitets, jon, upplöst syre (DO) och ORP
 • Lösningar för kalibrering och underhåll: buffertar, standarder, elektrolyter
 • Tjänster

Hitta sensorn som är bäst lämpad för din tillämpning här: www.mt.com/electrode-guide

Förbättra dina elektrokemiska processer och lär dig mer om möjliga risker. Riskkontrollen GEP, ett systematiskt tillvägagångssätt för att maximera precision och upprepbarhet, kommer att visa dig var du kan lyckas bättre och ge förslag på hur du når dit.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.