pH-mätare för alla laboratorier och fältapplikationer
pH-mätare & sensorer

pH-mätare

Brett utbud med pH- och konduktivitetsmätare för labbet och fältet

pH meters
pH-mätare
pH-mätare
pH-mätare

Stationär pH-mätare

Bärbar pH-mätare

Sensorer

Användarvänliga och intuitiva enkel- och flerkanalsinstrument för högsta precision och en solid prestanda.
Bärbara pH-mätare med enkel eller dubbel kanal som är robusta och ergonomiska. Perfekt lämpade för mobila pH-applikationer i labbet, vid linjen och på fältet.
Högkvalitativa sensorer omfattar en mängd tillämpningar och mätningsparametrar, bland annat pH, ORP, konduktivitet, jonkoncentration och upplöst syre.
pH-buffert, standarder och elektrolyter
Automatisering och programvara för pH-mätning
pH-tillbehör

pH-buffert, standard och elektrolyt

Automatisering och programvara för pH-mätning

pH-tillbehör

Kalibrerings-, verifikations- och underhållslösningar för att säkerställa hög mätningsprecision och drifttid.
Programvara och automatiseringslösningar för pH-mätning för högre produktivitet, pålitligare resultat och solid efterlevnad.
pH-tillbehör, såsom skrivare, elektrodarmar eller omrörare förbättrar din mätare och kan öka databearbetningen samt säkerheten eller arbetsflödesoptimeringen.
pH-mätare

Användarvänliga och intuitiva enkel- och flerkanalsinstrument för högsta precision och en solid prestanda.

pH-mätare

Bärbara pH-mätare med enkel eller dubbel kanal som är robusta och ergonomiska. Perfekt lämpade för mobila pH-applikationer i labbet, vid linjen och på fältet.

pH-mätare

Högkvalitativa sensorer omfattar en mängd tillämpningar och mätningsparametrar, bland annat pH, ORP, konduktivitet, jonkoncentration och upplöst syre.

pH-buffert, standarder och elektrolyter

Kalibrerings-, verifikations- och underhållslösningar för att säkerställa hög mätningsprecision och drifttid.

Automatisering och programvara för pH-mätning

Programvara och automatiseringslösningar för pH-mätning för högre produktivitet, pålitligare resultat och solid efterlevnad.

pH-tillbehör

pH-tillbehör, såsom skrivare, elektrodarmar eller omrörare förbättrar din mätare och kan öka databearbetningen samt säkerheten eller arbetsflödesoptimeringen.

Global Contacts for pH Support and Competence

Dedicated pH, conductivity, DO and ISE supportpH Competence and Support Center (pH CSC)
 
You can contact the pH CSC via phone (with local numbers at local rates) or via email.
 
Sweden
Tel. +46 85 199 2098(local rate)E-mail:
ph.lab.support@mt.com 
 

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra servicetjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Frågor och svar


 

1. Vad är en pH-mätare?

En pH-mätare är en vetenskaplig anordning som används för att mäta vätejoners aktivitet i en lösning och som sedan uttrycks som pH. pH-mätning är en brett utbredd teknik inom olika fält och sträcker sig från mätningar i labbet till processapplikationer. Med våra pH-mätningsinstrument går det även att mäta andra viktiga parametrar som konduktivitet, jonkoncentration, ORP och upplöst syre. Denna sida visar olika typer av pH-mätare och deras tillämpningsområden.


 

2. Vilka är fördelarna med att använda en pH-mätare istället för en pH-indikator?

Det finns i huvudsak två system för att mäta pH: pH-indikatorer och pH-mätare. Dock ger inte alla samma precision och kvalitetsnivå. Nedan visas en jämförelse av två vanliga metoder:

pH-indikatorremsor
pH-mätare för labbet


 

3. Hur fungerar en digital pH-mätare?

En pH-mätare mäter de potentiella skillnaderna mellan en referenselektrod (som Calomel eller Ag/AgCl) och en pH-elektrod (glaselektrod). Denna skillnad mellan de två elektroderna är relaterad till H+-jonernas koncentration i lösningen. Därför motsvarar potentialskillnaden lösningens surhet/pH.


 

4. Vad ingår i ett pH-mätningssystem?

Verktygen som krävs för pH-mätningar är relativt okomplicerade och ger tillförlitliga mätningar om de används korrekt. En typisk pH-mätare kräver två huvudverktyg:

pH-mätningssystem


 

5. Vilka är de olika tillämpningarna med ett pH-mätningsinstrument?

De används för en rad olika tillämpningsområden i många sektorer som:

Jordbruk
Mat och dryck
Vattenanalys
Farmaceutisk analys
Färg, pigment och färgämnen
Kosmetik, smakämnen och dofter
Elektroplätering


 

6. Hur väljer du rätt pH-mätare för din tillämpning?

Det styrs till stor del av tillämpningsområdet (fältet eller labbet). Baserat på tillämpningsområde och dess behov, klassificeras mätarna som:

Stationär pH-mätare
Bärbar pH-mätare


 

7. Stödjer METTLER TOLEDO:s pH-instrument regelefterlevnad?

Ja, vi har pH-mätare som är särskilt utformade för att uppfylla de striktaste efterlevnadskraven. Vår LabX® PC-programvara erbjuder allt som behövs för perfekt efterlevnad av standarder.


 

8. Stödjer METTLER TOLEDO installationskvalifikation?

Ja vi erbjuder professionella installations-, kvalificerings- och kalibreringstjänster. Dessa tjänster garanterar exakta och precisa mätresultat och gör att du slipper oroa dig när det gäller eventuella efterlevnadsfrågor under kvalitetsinspektioner.


 

9. Måste man kalibrera en pH-mätare? Hur kalibrerar jag bättre?

Ja, kalibrering bidrar till att avgöra om instrumentet fungerar korrekt. Kalibrering krävs för att justera en elektrods lutning och förskjutning till de verkliga värdena för mätningssystemet i fråga. När man kalibrerar instrumentet som rutin då kan man verkligen lita på mätningarna.

pH-mätare är kalibrerade med lämpliga kalibreringslösningar med känt pH. Kalibreringsfrekvensen styrs av hur ofta mätaren används och dess tillämpningsområden. I följande kalibreringsvideo kan du få reda på mer.

pH-kalibrering: En praktisk vägledning

pH-kalibrering: En praktisk vägledning


 

10. Ska jag använda ett enkelt eller multi-parameterinstrument?

Detta beror på ditt tillämpningsområde. Särskilda enkanalsmätare används för att mäta en parameter vid en given instans som:

a. pH
b. ORP
c. Jonkoncentration
d. Konduktivitet
e. Löst syre

Men med multi-parameterinstrument är det möjligt att mäta mer än en parameter på samma gång. Dessutom finns instrumenten i olika kombinationer. Med dessa mätare är det möjligt att mäta flera parametrar simultant i samma prov.


 

11. Till vad används en konduktivitetsstandard?

En konduktivitetsmätare mäter konduktiviteten eller mängden elektrisk ledningsförmåga i en lösning. Konduktiviteten är en viktig parameter och har flera viktiga tillämpningar i vattenanalys, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrin.


 

12. Finns pH-instrumenten på lokala språk?

Ja vi har instrument som finns på 13 lokala språk. Att välja rätt inställningar i menyn är intuitivt eftersom instrumentet talar ditt språk. Just nu finns våra instrument på engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska, polska, thailändska och turkiska.


 

13. Hur beständiga är METTLER TOLEDOs pH-mätare mot vattenspill?

Vår bänkmätare har byggts för att klara av spill på höljet och anslutningar. Detta ger skydd samtidigt som det blir möjligt med enkel rengöring med en fuktig trasa. På samma sätt är våra bärbara mätare helt vattentäta och gjorda för att klara av tuffa och krävande fälttillämpningar.

Digitala pH-mätare
Digitala pH-mätare


 

14. Går det att skriva ut data direkt från instrumentet?

Ja det går utmärkt. Vi har mätare med vilka det går att skriva ut resultat och annan information till kompakta skrivare såsom RS-P25 eller USB-P25.


 

15. Stödjer METTLER TOLEDO-mätarna automation?

Ja och detta är ett bra alternativ för att öka produktiviteten och effektiviteten i ditt labb. För mer information, klicka här.


 

16. Vilka olika supportalternativ finns tillgängliga?

METTLER TOLEDOs pH kompetens- och supportcenter (pH CSC) utgörs av ett team med experter på direkt elektrokemisk analys. Tack vare teamets nära kontakt med kunderna, kan det erbjudas teknisk support, produkthantering och produktutveckling, snabb rådgivning och effektiva lösningar. Detta gör denna service ganska så unik inom världen för pH-analys.

Den tekniska- och tillämpningssupport som erbjuds omfattar följande mätparametrar och relaterad METTLER TOLEDO pH Lab-utrustning:

  • pH
  • Redox (ORP)
  • Jonkoncentration (ISE)
  • Konduktivitet
  • Upplöst syre (DO)


 

17. Vilka tillbehör kan jag använda tillsammans med mitt digitala pH-instrument i laboratoriet?

Följande tillbehör kan användas tillsammans med pH-mätaren för att förbättra dess funktion:

  • Elektrodarm (vanligtvis inkluderad i stationära mätarsatser)
  • Magnetisk omrörare
  • Skrivare
  • Streckkodsläsare
Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.