Spektrofotometer | Optimera ert arbetsflöde | Beställ offert
 
Meny

Spektrofotometer

Överlägsen UV Vis optisk prestanda för att accelerera dina spektroskopiska arbetsflöden

Spektrofotometer för flera områden

Den överlägsna optiska prestandan för METTLER TOLEDOs UV VIS Excellence spektrofotometer uppfyller strikta farmakopéstandarder; ett intuitivt gräns...

Den överlägsna optiska prestandan för METTLER TOLEDOs UV VIS Excellence spektrofotometer uppfyller strikta farmakopéstandarder; ett intuitivt gränssnitt, fördefinierade metoder och färgmätningar ingår alla i ett litet, robust instrument. Kombinationen av array-teknologi och en långlivad xenon-ljuskälla möjliggör kompletta spektrumskanningar inom några sekunder och minskar avsevärt underhållskostnaderna. Flexibel användning av ett fristående instrument eller utrusta din bänk med LabX®-programvaran för att säkerställa dataintegritet, och anslut multiparametersystem med andra METTLER TOLEDO-instrument.

Mikrovolymspektrofotometer

UV5Nano är en specialiserad mikrovolymspektrofotometer som utför noggranna och reproducerbara mikrovolymmätningar med endast 1 μl av provet. LockPath ™-teknologin förhindrar att provet torkar ut och möjliggör mätningar av ett brett koncentrationsområde. Detta kraftfulla kompakta instrument som fokuserar på biovetenskapliga spektroskopitillämpningar, erbjuder både kyvett- och mikrovolymmätningar på fristående instrumentet eller med LabX®-programvaran

LabX® UV Vis-programvara

LabX® UV Vis-programvaran ger flexibilitet i arbetsflödet och stöder efterlevnad av FDA-föreskrifter såsom 21 CFR Pt 11. Kombinationen av LabX®- och Excellence spektrofotometer gör det möjligt med fullständig anpassning av UV VIS arbetsstationer till arbetsflödet i labbet. Laboratorielösningen utför beräkningar, rapporter och datahantering, sparar tid för operatörer och laboratoriechefer och eliminerar risken för transkriptionsfel.

Tillämpningar för UV Vis spektrofotometri

UV VIS Excellence spektrofotometer kan användas i en lång rad olika branscher. Strikta föreskrifter inom läkemedels- och kosmetikaindustrin omfattas avUV7 spektrofotometern som erbjuder överlägsen optisk prestanda och tillsammans med LabX®-programvaran säkerställs dataintegritet och efterlevnad av föreskrifterna. Inom biovetenskap och bioteknik kan man dra nytta av de fördefinierade metoderna för UV5Bio- och UV5Nano spektrometrarna. industrier som kräver hög produktionsvolym kan automatisera sitt arbetsflöde och mäta upp till 303 prover med InMotion Autosampler.

Få tillgång till vårt bibliotek med tillämpningar inom UV Vis spektrofotometri och dra nytta av våra beprövade och testade applikationsanvisningar i UV VIS spektrofotometri.

White Papers, webbinarier, teknisk dokumentation och videor om UV Vis spektrofotometri finns i vårt omfattande bibliotek


UV VIS
spektrofotometri

Kyvettbaserade UV Vis spektrofotometrar

UV/VIS spektrofotometri för mikrovolymer

UV/VIS Excellence täcker allt från enkelt kvalitetskontrollerat arbetsflöde till strikta farmaceutiska föreskrifter.
Kombinerar två instrument i ett för kyvettmätningar inom LifeScience-forskning, i både mikrovolym och standard 1 cm.
 • Komplett spektrumskanning från 190 till 1 100 nm inom en sekund
 • Lättförståeligt användargränssnitt
 • Tar endast lite plats för att spara viktigt labbutrymme
 • Robust design utan rörliga delar skapar låga ägandekostnader
 • Öppen provyta för lätt tillbehörs- och provlasting
 • Stort bibliotek med tidigare definierade tillämpningar som är färdiga att användas

 • Kräver endast 1–2 µL av ditt prov
 • Val för automatisk strållängd på 0,1 och 1 mm tillåter mätningar över ett stort koncentrationsintervall
 • Inga provutspädningar krävs
 • Tidigare definierade metoder för biovetenskapliga tillämpningar såsom nukleinsyraanalys och proteinanalys
spektrofotometer
Kalibrering av spektrofotometer

UV/VIS-spektrofotometer, kyvetter och tillbehör

Kalibrering av UV Vis-spektrofotometer

Vårt breda utbud av tillbehör förvandlar ditt UV Vis-instrument till ett dedicerat system som löser dina applikationsbehov.
Med kravet på att följa allt strängare regler för prestandaverifiering, utför CertiRef och LinSet automatiskt USP och Ph. Eur.-kompatibla tester med hjälp av NIST-spårbara certifierade referensmateria...
 • Upp till 8 automatiska kyvettmätningar med CuvetteChanger
 • Upp till 303 helt automatiska kyvettmätningar med InMotion™
 • Noggrann och snabb temperaturkontroll med CuveT
 • Enkel provhantering med FillPalMini
 • Passar olika kyvettyper och -storlekar för alla ändmål
 • Spara värdefull arbetstid med ett fullständigt automatiserat arbetsflöde
 • Öka resultatnoggrannheten genom att undvika transkriptionsfel
 • Tillförlitliga resultat med säkra och spårbara certifierade referensmaterial
 • Enkel installation för omedelbar integration i dina arbetsflöden
 • Alla 9 tester på ett ställe inklusive våglängds- och fotometrisk noggrannhet och repeterbarhet, ströljus, upplösning med mera
 • Alla tester i en körning inklusive våglängdsnoggrannhet; fotometrisk noggrannhet, repeterbarhet och linjäritet; ströljus; upplösning med mera
UV VIS

UV/VIS Excellence täcker allt från enkelt kvalitetskontrollerat arbetsflöde till strikta farmaceutiska föreskrifter.

spektrofotometri

Kombinerar två instrument i ett för kyvettmätningar inom LifeScience-forskning, i både mikrovolym och standard 1 cm.

spektrofotometer

Vårt breda utbud av tillbehör förvandlar ditt UV Vis-instrument till ett dedicerat system som löser dina applikationsbehov.

Kalibrering av spektrofotometer

Med kravet på att följa allt strängare regler för prestandaverifiering, utför CertiRef och LinSet automatiskt USP och Ph. Eur.-kompatibla tester med hjälp av NIST-spårbara certifierade referensmateria...

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

God UV/VIS Practice™

Frågor och svar

Vad är UV Vis-spektroskopi?

UV/VIS-spektroskopi är en enkel och allmänt använd teknik baserad på ljusabsorptionen i ett givet prov. Beroende på mängden ljus och våglängden som absorberas av provet kan värdefull information erhållas, som t.ex. koncentrationen eller renheten i ett prov, till exempel i koffeinspektrumet nedan. Eftersom varje ämne absorberar ljus på olika sätt finns det dessutom ett unikt och specifikt samband mellan ämnet och dess UV/VIS-spektrum. Spektrofotometri kan sedan användas för att identifiera ett ämne.

Hur fungerar en UV Vis-spektrofotometer?

En UV Vis-spektrofotometer mäter ljusintensiteten genom en provlösning i en kyvett och jämför den med ljusintensiteten innan den passerar genom provet. Huvudkomponenterna i en UV Vis-spektrofotometer är en ljuskälla, provhållare, dispenseringsenhet för att separera ljusets olika våglängder och en lämplig detektor, till exempel en fotodioddetektor.

Varför mäts UV Vis-spektrumet?

Det finns fem huvudsakliga orsaker till varför UV Vis-spektumet mäts:

 • UV Vis-spektrumet identifierar komponenter som finns i en provlösning. Toppositionen, och i viss utsträckning spektrumprofilen, möjliggör identifiering av specifika föreningar.
 • Absorptionstoppar kan användas för att kvantifiera det undersökta provet. Till exempel kan provkoncentrationen beräknas från toppens absorbansvärde.
 • Baserat på förhållandet mellan absorbans och provkoncentration används en UV Vis-spektrofotometer för kvantitativa analytiska tekniker inom marknadssegment som t.ex. bioteknik, läkemedel, kosmetika, livsmedel/dryck, kemi och vattentestning.
 • Spektrumet kan avslöja specifika fysikaliska egenskaper hos provmolekylerna och möjliggör beräkning av provets extinktionskoefficient, beräkning av smältpunkten för proteiner och nukleinsyror genom mätning av UV Vis-spektrumen vid olika temperaturer och bestämning av hastigheten för en reaktion genom övervakning av absorptionsspektrumen som en funktion av tiden.
 • Positionen och profilen av topparna i spektrumet kan ge information om provmolekylernas mikroskopiska miljö.

Vilka är tillämpningarna för en UV Vis-spektrofotometer?

 • Den fasta våglängden är den enklaste tillämpningen för en spektrofotometer. Det är en mätning med en eller flera våglängder och resultatet kan rapporteras i absorbans eller transmittans.
 • Kvantifieringen eller koncentrationsbestämningen av ett ämne med en UV Vis-spektrofotometer baseras på Lambert-Beer Law som anger att en lösnings absorbans är i direkt proportion till det absorberande ämnets koncentration i lösningen och kyvettens väglängd. En UV Vis-spektrofotometer kan alltså användas för att bestämma koncentrationen i ett prov.
 • Spektralskanningsmätningar bestämmer absorbansen eller transmittansen i ett prov över ett specificerat våglängdsintervall eller över hela spektrumområdet, typiskt från 190 till 1 100 nm. Den vanligaste analysen efteråt är detekteringen av toppar och dalar.
 • En UV Vis-spektrofotometer används ofta för att övervaka förändringen av koncentrationen av antingen reaktanten eller produkten genom mätning av absorbansen vid en specifik våglängd över tiden. Dessa kinetiska metoder används ofta för att studera enzymatiska reaktionshastigheter eller för att bestämma koncentrationen av specifika kolhydrater, såsom glukos, fruktos eller laktos.

Vad är skillnaden mellan en skanning och en array-spektrofotometer?

 • En skanningspektrofotometer mäter varje våglängd separat och tar därför betydligt längre tid. En array-spektrofotometer mäter hela spektrumet på kort tid, eftersom alla våglängder mäts av array-detektorn.
 • En skanningspektrofotometer skannar spektrumet med mekaniskt roterande element. Detta kan leda till fel i våglängdens reproducerbarhet. Ett skanningspektroskopiinstrument kräver därför en regelbunden omkalibrering för att garantera våglängdsnoggrannheten. En spektrofotometer innehåller inte några rörliga optiska delar, vilket innebär att prestandaavvikelser över tiden på grund av mekaniska oklarheter inte uppträder.
 • En spektrofotometer kräver inte en sluten provkammare eftersom den är immun mot omgivande ljus på grund av sin optiska design.

I vilka industrisegment används en UV Vis-spektrofotometer?

Vår spektrofotometriportfölj har utformats för att passa in i flera industrisegment:

 • UV5Bio- och UV5Nano-spektrofotometrar används vanligtvis inom läkemedel, biovetenskap, bioteknik och inom den akademiska världen.
 • UV7- och UV5-spektrofotometrar används vanligtvis inom läkemedel, livsmedel/dryck, kemi, petro och inom den akademiska världen.

Vad är en spektrofotometer för mikrovolym?

En mikrovolymspektrofotometer utför mätningar med användning av små provvolymer (så lite som 1 mikroliter). Mycket koncentrerade prover kan också mätas utan ytterligare utspädning på grund av LockPath-teknologin på METTLER TOLEDO UV5Nano, som kan ställa in längden till antingen 0,1 eller 1 mm.

Vilka tillämpningar inom biovetenskap finns tillgängliga på en METTLER-TOLEDO-spektrofotometer?

 • METTLER TOLEDO UV5Nano- och UV5Bio-spektrofotometrar erbjuder en stor samling av tillämpningar inom biovetenskap, till exempel:
  • Kvalitativ analys av DNA, RNA och proteiner
  • Kvantitativ analys av DNA, RNA och proteiner
  • BCA, Bradford, Lowry och andra kolorimetriska proteinanalyser
  • Förkonfigurerade färgämnen och möjlighet att lägga till anpassade färgämnen
  • Oligo-kalkylator för koncentrationsbestämning av DNA- och RNA-oligos
  • OD600 för levande celler
 • UV5Bio- och UV7-spektrofotometrarna erbjuder dessutom kinetiska metoder för utförande av enzymkinetik
 • Ladda ner verktygslådan för biovetenskap för mer information om tillämpningar inom biovetenskap med METTLER TOLEDO-spektrofotometrar.

Hur kontrollerar jag att min spektrofotometer fungerar korrekt och enligt farmakopéstandarder?

METTLER TOLEDO erbjuder en lösning för prestandaverifiering i form av CertiRef™-enheten, vilket är det effektivaste sättet att kontrollera om din spektrofotometer fungerar enligt regelverken för läkemedelsbranschen. Detta tillbehör utför automatiskt tester för våglängdsnoggrannhet och upprepbarhet, fotometrisk noggrannhet och upprepbarhet, upplösning, ströljus, fotometriskt ljud och drift samt baslinjens planhet.

Hur drar min spektrofotometer nytta av LabX® UV Vis-programvaran?

METTLER TOLEDO LabX-programvaran gör det möjligt för användare att ha större flexibilitet genom att skapa anpassade arbetsflöden exakt för användarens behov. Beräknings- och transkriptionsfel undviks helt. Den säkerställer även dataintegritet med all information som lagras i en säker databas, inklusive alla prestandaverifieringar och -tjänster. Med säkerhetsfunktioner som t.ex. elektroniska signaturer och användarhantering kan föreskrifterna från FDA 21 CFR del 11 följas.

Automated Performance Verification – Advances in UV VIS Spectroscopy
UV/VIS Spectrophotometry Fundamentals Guide
Salt Content Determination Guide
Life Science Toolbox for UV/VIS Spectroscopy
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.