Kalibrering och justering inom termisk analys

Boka ett onlinemöte med en specialist idag

Boka ett möte

Webbseminarium – kalibrering och justering i termisk analys

Detta webbseminarium förklarar varför regelbunden kalibrering och justering är viktig under ditt instruments livscykel

Kalibrering, justering och lämplig nivå av rutintestning för instrument för termisk analys är avgörande för att säkerställa högkvalitativa resultat och för att upprätthålla GMP- och USP-efterlevnad. Presentationen förklarar hur man uppnår effektiv kalibrering, inklusive fastställande av mätosäkerhet.

Unik FlexCal-kalibrering och justering i termisk analys

Beroende på systemet för termisk analys, måste man överväga olika parametrar för kalibrering (t.ex. temperatur, värmeflöde, längd och kraft). Om de inte är tillgängliga, tillämpar STARe softwares FlexCal®-teknologi automatiskt korrekta justeringsparametrar för att matcha uppvärmningshastigheten, rengöringsgasen och smältdegeltypen specificerad i mätmetoden.

Översikt över webbseminarium

  • Bakgrundsinformation
  • Ett enkelt arbetsflöde för kalibrering och justering
  • Diskussion om de olika justeringsmöjligheterna
  • Förklaring av METTLER TOLEDOs FlexCal® − databasen för justeringsparametrar

 

När krävs viktkalibrering?

  • Med ett nytt instrument
  • När en viss tid har förflutit
  • Alltid när observationer verkar tvivelaktiga
 

Artiklar om kalibrering

Några användbara artiklar om kalibrering och justering: