Processanalys - Mätare, sensorer och analysatorer
Processanalys

Processanalys

pH, löst syre, konduktivitet, turbiditet, TOC, natrium, kisel och gasanalysator

Processanalys

Process Analytics är en av METTLER TOLEDOs divisioner som producerar lösningar för analysmätning i industriella tillverkningsprocesser. Divisionen ...

Process Analytics är en av METTLER TOLEDOs divisioner som producerar lösningar för analysmätning i industriella tillverkningsprocesser. Divisionen har över 60 års erfarenhet som ledande aktör inom processanalys av vätskor och ultrarent vatten. Med processanalys kan tillverkare bättre kontrollera produktionen genom in-line-, on-line- eller at-line-analysinstrument. METTLER TOLEDO erbjuder processanalysutrustning för ett brett utbud av tillämpningar, industrier och analysparametrar. När tillverkningsindustrin vill öka automatiseringen är det helt avgörande att använda analysinstrument både in-line och on-line som hjälper till att kontrollera processerna.

 

METTLER TOLEDO förstår att pålitlig utrustning är en mycket viktig faktor för analys och mätningar i processer. Därför har METTLER TOLEDO utvecklat Intelligent Sensor Management (ISM®), en serie med intelligenta digitala analyssensorer som utökar processanalysen med prediktiva diagnoser och andra värdefulla funktioner. ISM-tekniken erbjuder avancerade verktyg för sensordiagnostik som till exempel Dynamic Lifetime Indicator (DLI). DLI-enheten använder en algoritm som konstant övervakar processens tillstånd och sensorprestandan för att beräkna sensorns återstående livslängd. Detta minskar risken för att en sensor slutar fungera under en process eller bearbetningsfas och bidrar till en pålitlig och konsekvent processtyrning.

 

METTLER TOLEDOs portfölj med analysinstrument för processanalys av vätskor innefattar: pH, ORP (redox), löst syre (O2), löst CO2, turbiditet, konduktivitet/resistivitet, löst ozon (O3), totalt organiskt kol (TOC), mikrobiell kontaminering, natriumjonkontaminering, kiselkoncentration, klor-och sulfatanalys.

 

Processanalys av vätskor

METTLER TOLEDO Ingold skördade sina första framgångar när dr Werner Ingold utvecklade pH-kombinationselektroden i glas. Uppfinningen förenklade de gängse metoderna för att mäta pH. Under åren som gått sedan dess har METTLER TOLEDO Process Analytics fortsatt att expandera sin portfölj med processintegrerade analysinstrument, både vad gäller analysparametrar och mätteknik.

 

METTLER TOLEDO är världsledande inom pH, löst och gasformigt syre, löst CO2 och konduktivitets- och turbiditetslösningar för processanalytiska mätningssystem för kemi-, livsmedels-, bioteknik- och läkemedelsindustrierna. Framförallt är vi bra på högkvalitativa in-line-mätningar av dessa parametrar i krävande kemiska processer samt hygienkritiska och sterila tillämpningar. METTLER TOLEDO tillverkar sensorer och sonder för processanalysutrustning för ett brett utbud av tillämpningar, inklusive:

Ett kontinuerligt innovationsarbete är kritiskt för att driva fram förbättringar av processanalysutrustning, och METTLER TOLEDO fortsätter att utveckla innovationer inom analys av vätskor.

 

Analys av rent vatten

METTLER TOLEDO Thornton är en ledande tillverkare av övervakningsinstrument för rent och ultrarent industriellt vatten som används i tillämpningar för halvledare, mikroelektronik, kraftindustrin, läkemedel och bioteknik. Framförallt är de bra på on-line-mätningar av konduktivitet, resistivitet, TOC, löst syre och ozon för att fastställa och kontrollera vattnets renhet.

 

METTLER TOLEDO fortsätter att ta fram innovativa och unika analysinstrument för rent och ultrarent vatten. Ett exempel på det är ett paket med analysatorer som utformats för kraftindustrin, som bland annat inkluderar en natriumjon- och kiselanalysator och en klorid- och sulfatjonanalysator som använder kapillär elektrofores med mikrovätska. METTLER TOLEDO lanserade också det första detekteringssystemet för mikrober i sitt slag. Denna at-line-analysator har utformats för att komplettera och ersätta cellkulturtestning som metod för identifiering av mikrobiell kontaminering i vatten som används vid läkemedelstillverkning.

 

Gasanalys

Utöver analysinstrument för vätskeprocesser erbjuder METTLER TOLEDO även en portfölj med sensorer för gasanalys. Den unika sondliknande utformningen hos gasanalysatorn (TDL) GPro 500 Tunable Diode Laser eliminerar en av de vanligaste installationsutmaningarna i TDL-gasanalyssystem – sensorjustering. GPro 500-modellens sensorer kan installeras på plats, vilket eliminerar underhållskrävande extraktionssystem. METTLER TOLEDOs portfölj med instrument för gasanalys fortsätter att expandera, och inkluderar koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), väteklorid (HCl), vätesulfid (H2S), syre (O2) och fukt (H2O). Det handlar om pålitliga mätningslösningar med lågt underhållsbehov som utvecklats för processanalys och mätning kopplat till säkerhet, förbränning och ångåtervinning.


Applikationer

Vattenförberedelse, industriella produktionsprocesser, avloppsrening

Trycksaker

Utforska vårt bibliotek

Processanalys: produktkatalog
Guide om pH-teori
Kostnadsfri guide till vatten för läkemedel

Service

Utforska våra tjänster

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

ISM

Intelligent Sensor Management for the Process Industries


Ensuring your production can cope with today’s competitive challenges includes the use of highly dependable process analytical instruments. With ISM®, METTLER TOLEDO’s digital sensor technology, maintenance becomes predictable, sensor handling is simple, and production becomes more efficient.
 

Greater process reliability
Convenient lifecycle management
Reduced maintenance
Simplified compliance
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.