Processanalys - Produkter - METTLER TOLEDO
gasanalysator

Processanalys

pH, löst syre, konduktivitet, turbiditet, TOC, Natrium, kiseldioxid, gasanalysator

 

METTLER TOLEDO processanalys

Processanalys producerar lösningar för analysmätningar till industriella tillverkningsprocesser. Divisionen består av två affärsenh...

Processanalys producerar lösningar för analysmätningar till industriella tillverkningsprocesser. Divisionen består av två affärsenheter: Ingold och Thornton. De är båda internationellt erkända ledare på sina respektive marknader och teknologier.

  • Ingold är världsledande på pH, löst och gasformigt syre, löst CO2, konduktivitetturbiditet och gasanalysatorer för processanalytiska mätningssystem för kemiska, livsmedel, biotekniska och läkemedelsindustrier. Framförallt är de bra på högkvalitativa in-line-mätningar av dessa parametrar i krävande kemiska processer samt hygien- och steriliseringsapplikationer.
  • Thornton är ledare på övervakningsinstrument till rent och ultrarent industriellt vatten som används i halvledare, mikroelektronik, kraftindustrin, läkemedels- och biotekniska applikationer. Framförallt är de bra på in-line-mätningar av konduktivitet, resistivitet, TOC, löst syre och ozon för att fastställa och kontrollera vattenrenhet.

 
Transmitter

Övervakning av viktiga process- och vattenanalytiska parametrar, t.ex. pH, syre, konduktivitet och totalt organiskt kol (TOC).

pH-elektroder och ORP (Redox)-elektroder

Pålitliga och robusta inline-pH-elektroder/prober säkerställer tillförlitlig pH-mätning i varje applikation - från hårda kemiska miljöer till hygieniska farmaceutiska processer.

Sensor för löst syre / Sensor för löst CO<sub>2</sub> / Sensor för löst ozon

Inline-sensorer för löst syre, CO2 och ozon ger exakt information i realtid för process- och vattenkontroll. Sensorerna garanterar högsta prestanda trots minimalt underhåll.

konduktivitetssensor

Konduktivitetssensorer och resistivitetsensorer med högst exakthet och lägst underhåll. Mät konduktivitet och resistivitet snabbt och enkelt i vattenrening samt kemiska- och farmaceutiska processer.

TOC analysator

Realtidssystem med omedelbar detektering av mikrobiell kontaminering. TOC-instrumenten ger snabb, kontinuerlig mätning av organiska föroreningar på ppb-nivå.

Gasanalysator

TDL- gasanalysator är exceptionellt enkel att installera och kräver nästan inget underhåll, och de amperometriska syresensorerna försäkrar pålitlig mätning i realtid.

Turbiditetsmätare och turbiditetssensor

Turbiditetsmätare och turbiditetssensorer som är anpassade för mätning av suspenderade partikelkoncentrationer inom ett stort antal processer.

Natrium- och kiseldioxidanalysatorer

Effektiv och tillförlitlig kontroll av spårförorening vid behandling av rent vatten och effektcykler för kemiska applikationer.

Amaturer

Rätt processutrustning ger bästa möjliga mätresultat. Allt från genomströmnings-armaturer till automatiserade kalibrerings / rengöringssystem.

Applikationer

Trycksaker

Produktkatalog till processanalys
pH Theory Guide
Complimentary Pharmaceutical Waters Guide

Service

020-25 58 80
Ring service

ISM

Intelligent Sensor Management for the Process Industries


Ensuring your production can cope with today’s competitive challenges includes the use of highly dependable process analytical instruments. With ISM®, METTLER TOLEDO’s digital sensor technology, maintenance becomes predictable, sensor handling is simple, and production becomes more efficient.
 

Greater process reliability
Convenient lifecycle management
Reduced maintenance
Simplified compliance
Intelligent sensorhantering (ISM)
Få kostnadsfri guide om pH-teori
Intelligent sensorhantering (ISM)
Gas Analyzer - TDL vs Paramagnetic
Få kostnadsfri guide om pH-teori
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.