Instrument för dropp- och mjukningspunkt | METTLER TOLEDO

Instrument för droppunkt/mjukningspunkt

Automatisk droppunkt och mjukningspunkt

Ett droppunktssystem är ett analysinstrument som används för att fastställa droppunkt och uppmjukningspunkt för ämnen som fetter, beck, polymerer och mer. Droppunkten är den temperatur vid vilken den första droppen av smält ämne fälls ut. Mjukningspunkten är den temperatur vid vilken det smälta ämnet rinner ett definierat avstånd. Med droppunktssystemet från METTLER TOLEDO erhålls både droppunkt och mjukningspunkt helt automatiskt.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Advantages of the Dropping / Softening Point Apparatus

020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är ett digitalt instrument för droppunkt?

Ett digitalt smältdroppinstrument använder en ugn och videokamera för att automatiskt detektera droppunkten och mjukningspunkten. Denna mätning sker digitalt, vilket väsentligt reducerar användarens inverkan. Två prover kan mätas samtidigt med en temperaturprecision på ner till 0,2 °C och korta uppvärmnings- och kylningstider. Ugnens layout och videobildsanalysen gör det möjligt att mäta två prover samtidigt. METTLER TOLEDO Excellence-droppunktssystemen DP70 och DP90 fungerar både som automatiska instrument för droppunkt och automatiska instrument för mjukningspunkt.

Klicka här för att lära dig allt du behöver veta om mjuknings- och droppunktsmätningar

Hur fungerar ett digitalt instrument för droppunkt?

Ett droppunktssystem från METTLER TOLEDO representeras i principdiagrammet nedan.

Detta system är en kombination av en ugn och en videokamera.

Droppunkt och mjukningspunkt fastställs genom att provet värms upp. Ugnen används för att styra temperaturen under en analys. Temperaturstyrning och -registrering garanteras av en digital platinasensor.

I Excellence-systemen för droppunkt från METTLER TOLEDO lyser en vit balanserad LED-lampa på testriggen som består av koppen och hållaren inuti ugnen. Reflektionsbilden spelas in av en videokamera.

För den automatiska bestämningen av droppunkten, spelas hela droppunktstestet in på video och bildanalysen används för att detektera den första droppen som lämnar provkoppen när den passerar genom en virtuell vit rektangel som sitter under koppöppningen. Samtidigt som detta detekteras, mäts och registreras ugnstemperaturen med en upplösning på 0,1 °C.

För den automatiska bestämningen av mjukningspunkten, markeras framkanten av det mjuknade provet med en steglinje i videon. När steglinjen har passerat en virtuell linje som går 19 mm under koppöppningen, mäts och registreras motsvarande ugnstemperatur med en upplösning på 0,1 °C.

Vad är vanliga prover som testas med droppunktssystem?

Droppunktstestare används för att fastställa dropp- och mjukningspunkterna för salvor, syntetiska och naturliga hartser, kolofonium, ätbara fetter, smörjmedel, vax, fettsyraester, beck, asfalt, tjära, bitumen och många andra material.

Få användbara tips och råd för korrekt provberedning av olika droppunkts- och mjukningspunktsprover.

Hur mäter jag droppunkten korrekt vid temperaturer under omgivningstemperaturer?

Ätbara oljor, fetter och organiska lösningsmedel kan stelna och mätas vid låga temperaturer. Ämnen måste ofta kylas eller frysas under en tillräckligt lång tid innan droppunktsmätningen. METTLER TOLEDO Excellence droppunktssystem DP90 utför droppunktsmätningar ner till -20 °C. Placera den separata DP90-mätningscellen, ugnen och det optiska detekteringssystemet i ett kylskåp eller frys tills önskad temperatur har uppnåtts.

Kan ett METTLER TOLEDO-instrument för droppunkt hjälpa mig att uppfylla ASTM, AOCS, IP, ISO och liknande bestämmelser?

Droppunktsinstrumenten från METTLER TOLEDO uppfyller helt följande standarder för bestämning av droppunkt och mjukningspunkt:

  • ASTM D3104 för automatisk bestämning av mjukningspunkt för beck
  • ASTM D3461 för automatisk bestämning av mjukningspunkt för bitumen, kåda och asfalt
  • ASTM D3954 för automatiska droppunktstester av vax
  • ASTM D6090 för automatisk bestämning av mjukningspunkt för hartser
  • AOCS Cc 18-80 för automatisk detektering av droppunkt för ätbara fetter och ätbara oljor
  • Europeiska farmakopén Ph.Eur. 2.2.17 för droppunkt
  • IP 396 för automatisk detektering av droppunkt för smörjfett
  • ISO 4625 för bestämning av mjukningspunkt för färger och lack
  • DIN EN 51920 för bestämning av mjukningspunkt för kolhaltiga material


De internationella standarderna ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 och AOCS Cc 18-80 är specifikt baserade på automatisk bestämning av droppunkt och mjukningspunkt med instrument från METTLER TOLEDO.