Pipetter och pipettspetsar | Rainin | Beställ offert idag
Pipetter och spetsar

Pipett och spetsar

Vätskehantering med kvalitativa Rainin pipetter i laboratorier

 

Rainin pipetter och pipettspetsar för överlägsna pipetteringsprestanda

Genom sitt varumärke Rainin är METTLER TOLEDO en ledande leverantör av avancerade vätskehanteringslösningar för biovetenskapliga forskare över h...

Genom sitt varumärke Rainin är METTLER TOLEDO en ledande leverantör av avancerade vätskehanteringslösningar för biovetenskapliga forskare över hela världen. Vi erbjuder ett brett sortiment med ergonomiska manuella pipetter, elektroniska pipetter, flerkanalspipetter, BioClean LTS och universalpipettspetsar samt experttjänster inom pipettering. Detta är en komplett pipetteringslösning som vi kallar för Pipetting 360°.

Vårt engagemang för kvalitet, innovativ design och avancerad produktion resulterar i förstklassiga pipettprodukter som erbjuder mångårig tillförlitlig användning. Rainin utvecklade LiteTouch-systemet (LTS) för att öka pipetternas precision och minska friktionen vilket har gjort Rainin-pipetterna ledande inom pipetteringsergonomi. Risken för förslitningsskador minskas avsevärt när Rainins ergonomiska LTS-pipetter och LTS-spetsar används.

Mettler-Toledo Rainins Good Pipetting Practice™ (GPP™) är en riskbaserad, omfattande och systematisk metod för att maximera precision och repeterbarhet vid pipettering som är tillgänglig både på internet och som seminarium.


 

1. Vad är en pipett?

Pipetter är handhållna instrument som oftast används i laboratorier inom bland annat skolvärlden, bioteknik och läkemedelsbranschen för att förflytta exakta vätskemängder från en behållare till en annan. Pipetter kan vara allt från mycket enkla glasrör med mätskala till sofistikerade precisionsinstrument som kan suga upp och dispensera så lite som en bråkdel av en mikroliter vätska. Den vanligaste pipetten som används vid forskningslabb jorden runt är enkanalspipetten som bygger på luftdeplacementprincipen.

2. Hur fungerar en pipett?

Det finns två grundläggande pipettyper, sådana som bygger på förträngningsprincipen och de som bygger på luftprincipen. Moderna pipetter bygger på en kolvrörelse – vätskan mäts med ett kolv- och cylindersystem i pipettens handtag. När kolven trycks ned och sedan långsamt släpps upp bildar kolvens rörelse ett vakuum i pipettens engångsspets och drar på så vis upp vätskan i spetsen. Den här processen kallas för aspirering. Eftersom kolven befinner sig en bra bit från vätskeprovet kan luftkudden mellan kolv och vätska påverka processens precision på flera sätt, beroende på vilken typ av vätska det handlar om. När kolven trycks ned mot en vätskefylld spets trycks vätskan ut från spetsen. Detta kallas för dispensering. Deplacementpipetter fungerar på liknande sätt, men här innehåller spetsen en egen kolv vilket gör att luftkudden mellan kolv (som ingår i spetsen) och vätskeyta blir minimal. Deplacementpipetter används ofta för prov med hög viskositet (t.ex. glycerol) eller högt ångtryck (t.ex. flyktiga vätskor som alkohol) medan luftdeplacementspipetter kan användas för en mängd olika laboratorietillämpningar.   

3. Vad är LTS LiteTouch-systemet?

LiteTouch-systemet (LTS) är en finess hos Rainins pipettspetsar. LTS uppfanns av Rainin och erbjuder en enkelt metod att ladda pipettspetsar och minskar den kraft som krävs för spetsutskjutning med upp till 84 %. Spetsutskjutning är den främsta orsaken till pipettrelaterade förslitningsskador. LTS skapar också bättre överensstämmelse mellan kanalerna i flerkanalspipetter. Den cylindriska formen på pipettskaftets ände och tillhörande spetskopp ger en tillförlitlig och enhetlig tätning som inte sitter för hårt. LTS-spetsarna har en ringformad tätning och en plan, rund hylla som fungerar som en stoppklack. Stoppklacken gör att användaren känner när tätningen aktiveras och den gör att det inte går att pressa eller knacka in skaftet i spetsen – ett vanligt problem med konformade spetsar som ofta används för universalpipetter (UNV).

4. Varför är pipettergonomi viktigt?

Pipettering är ofta en repetitiv syssla som kan kräva ganska mycket kraft när spetsarna ska laddas och skjutas ut. Precis som med alla repetitiva sysslor innebär detta med tiden risk för muskel- och skelettbesvär som exempelvis karpaltunnelsyndrom, tendinit och andra förslitningsskador. Visserligen kan god arbetsställning och stretching mildra problemen men nyckeln för att förhindra att skador uppstår är att se till att mindre kraft krävs för pipetteringen. Rainins LiteTouch-system (LTS) minskar den kraft som krävs för spetsutskjutning med upp till 85 %. Läs mer om pipetteringsergonomi 

5. Vad innebär noggrannhet och precision vid pipettering?

Noggrannhet är pipettens förmåga att leverera den volym som volyminställningen anger. Med andra ord att mätningen ger en sann bild av det verkliga värdet. Precision är pipettens förmåga att konsekvent leverera samma volymer vätska under flera alikvoter. Ett exempel: en pipett kan vara precis genom att dispensera samma volym gång efter annan, men ändå inte vara noggrann eftersom den inte klarar att dispensera rätt volym. En pipett som är både noggrann och precis dispenserar samma korrekta volym vid varje dispenseringstillfälle. 

6. Hur pipetterar man noggrant och korrekt?

Pipetten, engångsspetsen och operatören utgör ett tredelat system. Noggrannheten är beroende av samspelet mellan systemets delar. Operatören av pipetten har stort inflytande på hur pass korrekta resultaten blir, vilket inte är fallet med de flesta andra labbinstrument. Det är därför viktigt att operatörerna har fått utbildning i att använda en pipett. Det finns några effektiva men ändå enkla tekniker som kan förbättra pipetteringsnoggrannheten avsevärt. Affischen om god pipetteringsteknik från Rainin sammanfattar dessa tekniker väl. 

7. Vad är pipettkalibrering?

Pipettkalibrering handlar om att testa pipettens precision och noggrannhet och återställa den till tillverkarens specifikationer om den visar sig ligga utanför godkänt intervall. Den vanligaste metoden för pipettkalibrering är den gravimetriska metoden som går ut på att pipettera destillerat vatten på en analysvåg och väga vattnet för att därigenom utvärdera mätningens precision. 

Pipettspetsar

Rainins spetsar är tillverkade med 100 procent ren polypropylen i ett helt automatiserat renrum av klass 100 000, och ger en utmärkt klarhet och flexibilitet för exakta experiment.

Manuella pipetter

Manuella pipetter för avancerad pipettering – enkanalspipetter, flerkanalspipetter och manuella flerkanalspipetter med ställbar distanshållare.

Elektronisk pipett

Serie E4 XLS+ utgörs av exceptionellt flexibla, funktionsrika och användarvänliga pipetter. Samt elektroniska, enkanaliga och flerkanaliga, med avståndsjustering, pipetter.

BenchSmart™ 96

Rainins kända noggrannhet och precision, nu i två manuella 96-brunnspipetter. Utmärkt för dispensering, replikering, fyllning, tvättning och blandning av plattor.

Vätskehantering

Rainin kan erbjuda rätt verktyg för just ditt tillämpningsområde – allt från förträngningspipetter till pipettstyrenheter och överföring av stora vätskevolymer.

Pipetthantering

Ta kontroll över dina pipetter med SmartStand och EasyDirect-programvaran

AutoRep dispenserpipetter

Manuell AutoRep och elektroniska dispenserpipetter ger snabb prestanda fri från användarslitage.

Rainin QuickFlow Aspirator

An Ergonomic Handle, rugged liquid level sensor and hand-saving continuous mode deliver lasting liquid-waste removal performance.

Pos-D doseringspipett

Den smarta lösningen för att pipettera "svåra" vätskor, såsom tjocka, viskosa och volatila prover.

Trycksaker

Produktdokumentation för pipetter och spetsar

Service

Service och kalibrering av pipetter utförd av experter

Beställ
08-702 50 00

Expertservice – anpassad efter dina pipetteringsbehov

METTLER TOLEDO ger support och servar dina pipetter under hela deras livslängd, vilket inkluderar bra pipetteringstekniker, förebyggande underhåll, kalibrering och reparation av utrustningen.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet

Good Pipetting Practice

Minska riskerna och förbättra pipetteringsergonomin

Uppnå bättre resultat!

Tillämpa principerna för GPP i ditt laboratorium, så kan alla i din arbetsgrupp:

  • Förstå urvalet av instrument för vätskehantering och möjliga alternativ
  • Optimera sina arbetsflöden vid pipettering
  • Känna till den pipetteringsteknik som krävs för att ta fram tillförlitliga data
  • Förstå hur ergonomi kan påverka dataproduktion och eget välbefinnande
  • Känna igen riskerna i samband med okalibrerade pipetter och betydelsen av rutinkontroller kontra professionell service.

Genomför GPP™ Risk Check™

Du kan uppnå fler noggranna och upprepbara resultat när du har kunskap om arbetsflödesrelaterade risker och hur du begränsar dem. Lägg fem minuter på att genomföra vår GPP-riskkontroll, så ser du vilka risker som finns i ert arbete och arbetsflöde.

pipettering
pipettering

Anordna ett GPP™-seminarium om pipettering

METTLER TOLEDO kan erbjuda ett omfattande seminarieutbud kring GPP och riskhantering vid pipettering. Våra GPP-experter utbildar dig och din arbetsgrupp direkt i ert laboratorium. Fyll helt enkelt i formuläret så tar vi kontakt och berättar mer.

Få en detaljerad analys

Begär en djupgående analys av ditt laboratoriums unika pipetteringsrisker på plats. En utbildad METTLER TOLEDO-representant kommer att träffa dig och diskutera kring dina användningsområden, arbetsflöden och arbetsplats och komma med förslag om hur dessa kan optimeras.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.