Termisk analys - Översikt - METTLER TOLEDO

       Termisk analys

       Prisbelönt sensorteknik, flexibilitet, uppgraderingsmöjlighet och hög precision

        

       Termisk analys med innovativ teknik, mångsidig modularitet och schweizisk kvalitet

       Termisk analys med prisbelönt sensorteknik, flexibilitet, uppgraderingsmöjlighet och hög precision ger oöverträffad prestanda från ett instrument som växer med dina föränderliga behov. [Video]

       Med Excellence-instrument för värmeanalys från METTLER TOLEDO kan man bestämma egenskaperna hos provmaterial över ett mycket brett temperaturområde. Styr alla instrument från en enda kraftfull och lättanvänd programvaruplattform. Varje instrumentkonfiguration har högsta prestandanivå så att du kan lita fullt ut på dina resultat.

       METTLER TOLEDOs instrument för termisk analys använder prisbelönt sensorteknik med hög precision och uppgraderingsmöjlighet.

        
       Differentiell svepkalorimetri (DSC)
       Flash Differential Scanning Calorimetry (Flash DSC)
       Differentiell svepkalorimetri med högt tryck
       Termogravimetrisk analys (TGA)

       Differentiell svepkalorimetri (DSC)

       Flash Differential Scanning Calorimetry (Flash DSC)

       Differentiell svepkalorimetri med högt tryck

       Termogravimetrisk analys (TGA)

       Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och kemiska reaktioner samt fastställer temperaturen då dessa processer inträffar.
       Flash DSC is the ideal addition to conventional DSC for characterizing modern materials.
       Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och reaktioner samt temperaturen då dessa processer inträffar.
       Uppnå pålitliga resultat när det gäller t.ex. sammansättning, innehåll, rester och stabilitet med en termogravimetrisk analysator från ledaren inom vågteknik.
       Simultan värmeanalys (TGA/DSC)
       Termomekanisk analys (TMA)
       Dynamisk mekanisk analys (DMA)
       Hot stage microscopy systems

       Simultan värmeanalys (TGA/DSC)

       Termomekanisk analys (TMA)

       Dynamisk mekanisk analys (DMA)

       Hot stage microscopy systems

       Viktförändringar och värmeflöden som mäts under perfekta, identiska testförhållanden med en TGA/DSC ger mer information om sammansättning, fasövergångar och kemiska reaktioner.
       Termisk utvidgningskoefficient fastställs exakt och precist med termomekaniska analysatorer med nanometer-upplösning från -150 toíll 1600 °C.
       Fastställa kraft- och förskjutningamplituder såväl som fasväxlingar med dynamiska mekaniska analysatorer.
       Excellence hot stage systems offer the possibility to conduct polymorphism and solvate studies, characterize liquid crystal compounds and study crystallization and melting of polymers.
       Programvaran STARe Excellence
       Deglar för termisk analys
       Tillval
       Fuktanalysatorer

       Programvaran STARe Excellence

       Deglar för termisk analys

       Tillval

       Fuktanalysatorer

       Flexibilitet och funktionalitet hos programvaran har stor betydelse i ett modernt värmeanalyssystem, och är nyckeln till att maximera produktiviteten.
       Deglar av högsta kvalitet för termisk analys som hjälper till att utöka applikationsområdet.
       Valbar utrustning och expansionsmöjligheter för varje TA-tillämpning.
       METTLER TOLEDOS fuktanalysatorer ger snabb, precis och pålitlig fuktbestämning.

        
        
        
        
        
        
        
       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.