Termisk analys

       Termisk analys

       Prisbelönt sensorteknik, flexibilitet, uppgraderingsmöjlighet och hög precision

        

       Termisk analys med innovativ teknik, mångsidig modularitet och schweizisk kvalitet

       Termisk analys med prisbelönt sensorteknik, flexibilitet, uppgraderingsmöjlighet och hög precision ger oöverträffad prestanda från ett instrumen...

       Termisk analys med prisbelönt sensorteknik, flexibilitet, uppgraderingsmöjlighet och hög precision ger oöverträffad prestanda från ett instrument som växer med dina föränderliga behov. [Video]

        

       Med Excellence-instrument för termoanalys från METTLER TOLEDO kan man bestämma egenskaperna hos provmaterial över ett mycket brett temperaturområde. Styr alla instrument från en enda kraftfull och lättanvänd programvaruplattform. Varje instrumentkonfiguration har högsta prestandanivå så att du kan lita fullt ut på dina resultat.

        

       METTLER TOLEDOs instrument för termisk analys använder prisbelönt sensorteknik med hög precision och uppgraderingsmöjlighet.


        
       Differentiell svepkalorimetri (DSC)
       värmeanalys
       Differentiell svepkalorimetri med högt tryck
       TGA instrument

       Differentiell svepkalorimetri (DSC)

       Chip-kalorimetri (Flash DSC)

       Differentiell svepkalorimetri med högt tryck

       Termogravimetrisk analys (TGA)

       Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och kemiska reaktioner samt fastställer temperaturen då dessa processer inträffar.
       Flash DSC är det perfekta tillägget till konventionell DSC för att karaktärisera moderna material.
       Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och reaktioner samt temperaturen då dessa processer inträffar.
       Uppnå pålitliga resultat när det gäller t.ex. sammansättning, innehåll, rester och stabilitet med en termogravimetrisk analysator från ledaren inom vågteknik.
       Simultan termoanalys (TGA/DSC)
       Termomekanisk analys (TMA)
       värmeanalys
       Hot stage-mikroskopisystem

       Simultan termoanalys (TGA/DSC)

       Termomekanisk analys (TMA)

       Dynamisk mekanisk analys (DMA)

       Hot stage-mikroskopisystem

       Viktförändringar och värmeflöden som mäts under perfekta, identiska testförhållanden med en TGA/DSC ger mer information om sammansättning, fasövergångar och kemiska reaktioner.
       Termisk utvidgningskoefficient fastställs exakt och precist med termomekaniska analysatorer med nanometer-upplösning från -150 toíll 1600 °C.
       Fastställa kraft- och förskjutningamplituder såväl som fasväxlingar med dynamiska mekaniska analysatorer.
       Utmärkta hot stage-system erbjuder möjligheten att leda polymorfism- och solvatstudier, karakterisera flytande kristallsammansättningar och studera kristallisering och smältning av polymer.
       Programvaran STARe Excellence
       Deglar för termisk analys
       Tillval
       Fuktanalysatorer

       Programvaran STARe Excellence

       Deglar för termisk analys

       Tillval

       Fuktanalysatorer

       Flexibilitet och funktionalitet hos programvaran har stor betydelse i ett modernt termoanalyssystem, och är nyckeln till att maximera produktiviteten.
       Deglar av högsta kvalitet för termisk analys som hjälper till att utöka applikationsområdet.
       Valbar utrustning och expansionsmöjligheter för varje TA-tillämpning.
       METTLER TOLEDOS fuktanalysatorer ger snabb, precis och pålitlig fuktbestämning.
       Differentiell svepkalorimetri (DSC)

       Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och kemiska reaktioner samt fastställer temperaturen då dessa processer inträffar.

       värmeanalys

       Flash DSC är det perfekta tillägget till konventionell DSC för att karaktärisera moderna material.

       Differentiell svepkalorimetri med högt tryck

       Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och reaktioner samt temperaturen då dessa processer inträffar.

       TGA instrument

       Uppnå pålitliga resultat när det gäller t.ex. sammansättning, innehåll, rester och stabilitet med en termogravimetrisk analysator från ledaren inom vågteknik.

       Simultan termoanalys (TGA/DSC)

       Viktförändringar och värmeflöden som mäts under perfekta, identiska testförhållanden med en TGA/DSC ger mer information om sammansättning, fasövergångar och kemiska reaktioner.

       Termomekanisk analys (TMA)

       Termisk utvidgningskoefficient fastställs exakt och precist med termomekaniska analysatorer med nanometer-upplösning från -150 toíll 1600 °C.

       värmeanalys

       Fastställa kraft- och förskjutningamplituder såväl som fasväxlingar med dynamiska mekaniska analysatorer.

       Hot stage-mikroskopisystem

       Utmärkta hot stage-system erbjuder möjligheten att leda polymorfism- och solvatstudier, karakterisera flytande kristallsammansättningar och studera kristallisering och smältning av polymer.

       Programvaran STARe Excellence

       Flexibilitet och funktionalitet hos programvaran har stor betydelse i ett modernt termoanalyssystem, och är nyckeln till att maximera produktiviteten.

       Deglar för termisk analys

       Deglar av högsta kvalitet för termisk analys som hjälper till att utöka applikationsområdet.

       Tillval

       Valbar utrustning och expansionsmöjligheter för varje TA-tillämpning.

       Fuktanalysatorer

       METTLER TOLEDOS fuktanalysatorer ger snabb, precis och pålitlig fuktbestämning.

       Service

       020-25 58 80
       Ring service

       Explore our Services - Tailored to Fit your Equipment

       We support and service your measurement equipment through its entire lifecycle, from installation to preventive maintenance and calibration to equipment repair.

       Optimering
       Underhåll & optimering
       Kvalitetstandard
       Kalibrering & Kvalitet
       Expertis
       Utbildning & Rådgivning

       Trycksaker

       Good Thermal Analysis Practice™

       Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™)


       Good Thermal Analysis Practice™ är en lättläst vägledning för hantering av termoanalysinstrument i kvalitetsstyrningssystem. Med GTAP™ kan du minska antalet mätfel.

       GTAP™ minskar riskerna som förknippas med termoanalys och underlättar

       • Noggrannhet och precision i resultaten
       • Ökad produktivitet och minskade kostnader
       • Uppfyllelse av regelverk

       Osäkerhet finns överallt. Det kan vara en utmaning att hålla alla sina instrument under kontroll och kan bli dyrt om det inte hanteras rätt. Se hur GTAP™ minskar riskerna och säkerställer konsekvent hög kvalitet på dina termoanalyser.

       Termisk analys
       Termisk analys

       Med GTAP™ får du en rekommendation som är anpassad efter dina kvalitetskrav, din risk och din branschs bestämmelser. Dina anställda kommer omedelbart att få nytta av den förenklade kvalitetssäkringen och kan spara in på tid och kostnader. Dessutom kommer dina revisorer att få spårbara kvalitetsmätningar och säker dokumentation.

       Översikt

       High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
       Thermal Analysis Guide
        
        
        
        
        
        
        
       Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.