Termisk analys | System | Instrument | Mätningar
Termisk analys Excellence

Termisk analys Excellence

System för termisk analys av materialkaraktärisering. Visa hela vårt sortiment nedan.

Innovativ teknik, mångsidig modularitet och schweizisk kvalitet

Prisbelönt sensorteknik, flexibilitet, uppgraderingsmöjligheter och hög precision ger oöverträffade prestanda i ett instrument som växer med dina f...

Prisbelönt sensorteknik, flexibilitet, uppgraderingsmöjligheter och hög precision ger oöverträffade prestanda i ett instrument som växer med dina föränderliga behov. [Video]  

 

Med Excellence-instrument för termisk analys från METTLER TOLEDO kan man bestämma egenskaperna hos provmaterial över ett mycket brett temperaturområde. Styr alla instrument från en enda kraftfull och lättanvänd programvaruplattform. Varje instrumentinställning har högsta möjliga prestandanivå så att du kan ha fullt förtroende för resultaten.

 

Termisk analys

METTLER TOLEDO är en global tillverkare och försäljare av precisionsinstrument för tillämpningar i laboratorier, industrier och livsmedelsdetaljhandel. Våra produkter och tjänster är tillgängliga i fler än hundra länder världen över. Med över 10 000 medarbetare, de flesta inom försäljning, service och utveckling, kan vi garantera våra kunder unika produkter och support av absolut högsta kvalitet.

 

Termisk analys har spelat en viktig roll för METTLER TOLEDO ända sedan början av 1960-talet. Från allra första början har vi erbjudit våra kunder innovativa lösningar, produkter och tjänster kopplade till termisk analys. Våra engagerade, världsomspännande team med mycket kompetenta försäljnings- och servicetekniker står alltid redo att hjälpa dig.

 

Termisk analys består av en grupp tekniker som mäter de fysiska eller kemiska egenskaperna hos ett prov som en tids- eller temperaturfunktion när provet värms upp, kyls ned eller hålls vid konstant temperatur.

METTLER TOLEDOs Excellence-serie för termisk analys erbjuder skräddarsydda lösningar för både akademiska och industriella utmaningar. Med Excellence-seriens oöverträffade prestanda och innovativa teknik för termisk analys kommer du att ligga i framkant inom ditt område, och du garanteras dessutom mycket hög, schweizisk kvalitet, precision och effektivitet.

 

I termisk analys ingår en rad olika mångsidiga tekniker. Den är en väletablerad analysmetod för materialkarakterisering. Termisk analys löser problem och besvarar frågor inom allt från forskning och utveckling till kvalitetskontroll.


Termisk analys
värmeanalys
Differentiell svepkalorimetri med högt tryck
termisk analys

Differentiell svepkalorimetri (DSC)

Chip-kalorimetri (Flash DSC)

Differentiell svepkalorimetri med högt tryck

Termogravimetrisk analys (TGA)

Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och kemiska reaktioner samt fastställer temperaturen då dessa processer inträffar.
Flash DSC är det perfekta tillägget till konventionell DSC för att karaktärisera moderna material.
Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och reaktioner samt temperaturen då dessa processer inträffar.
Få fram tillförlitliga resultat när det gäller t.ex. sammansättning, restbestämning och termisk stabilitet med en termogravimetrisk analysator från ledaren inom vågteknik.
Simultan termoanalys (TGA/DSC)
Termomekanisk analys (TMA)
värmeanalys
Hot stage-mikroskopisystem

Simultan termoanalys (TGA/DSC)

Termomekanisk analys (TMA)

Dynamisk mekanisk analys (DMA)

Hot stage-mikroskopisystem

Viktförändringar och värmeflöden som mäts under perfekta, identiska testförhållanden med en TGA/DSC ger mer information om sammansättning, fasövergångar och kemiska reaktioner.
Termisk utvidgningskoefficient fastställs exakt och precist med termomekaniska analysatorer med nanometer-upplösning från -150 toíll 1600 °C.
Fastställa kraft- och förskjutningamplituder såväl som fasväxlingar med dynamiska mekaniska analysatorer.
Utmärkta hot stage-system erbjuder möjligheten att leda polymorfism- och solvatstudier, karakterisera flytande kristallsammansättningar och studera kristallisering och smältning av polymer.
Programvaran STARe Excellence
Deglar för termisk analys
Tillval
Fuktanalysatorer

Programvaran STARe Excellence

Deglar för termisk analys

Tillval

Fuktanalysatorer

Flexibilitet och funktionalitet hos programvaran har stor betydelse i ett modernt termoanalyssystem, och är nyckeln till att maximera produktiviteten.
Deglar av högsta kvalitet för termisk analys som hjälper till att utöka applikationsområdet.
Valbar utrustning och expansionsmöjligheter för varje TA-tillämpning.
METTLER TOLEDOS fuktanalysatorer ger snabb, precis och pålitlig fuktbestämning.
Termisk analys

Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och kemiska reaktioner samt fastställer temperaturen då dessa processer inträffar.

värmeanalys

Flash DSC är det perfekta tillägget till konventionell DSC för att karaktärisera moderna material.

Differentiell svepkalorimetri med högt tryck

Differentiell svepkalorimetri (DSC) mäter entalpier som är förknippade med omvandlingar och reaktioner samt temperaturen då dessa processer inträffar.

termisk analys

Få fram tillförlitliga resultat när det gäller t.ex. sammansättning, restbestämning och termisk stabilitet med en termogravimetrisk analysator från ledaren inom vågteknik.

Simultan termoanalys (TGA/DSC)

Viktförändringar och värmeflöden som mäts under perfekta, identiska testförhållanden med en TGA/DSC ger mer information om sammansättning, fasövergångar och kemiska reaktioner.

Termomekanisk analys (TMA)

Termisk utvidgningskoefficient fastställs exakt och precist med termomekaniska analysatorer med nanometer-upplösning från -150 toíll 1600 °C.

värmeanalys

Fastställa kraft- och förskjutningamplituder såväl som fasväxlingar med dynamiska mekaniska analysatorer.

Hot stage-mikroskopisystem

Utmärkta hot stage-system erbjuder möjligheten att leda polymorfism- och solvatstudier, karakterisera flytande kristallsammansättningar och studera kristallisering och smältning av polymer.

Programvaran STARe Excellence

Flexibilitet och funktionalitet hos programvaran har stor betydelse i ett modernt termoanalyssystem, och är nyckeln till att maximera produktiviteten.

Deglar för termisk analys

Deglar av högsta kvalitet för termisk analys som hjälper till att utöka applikationsområdet.

Tillval

Valbar utrustning och expansionsmöjligheter för varje TA-tillämpning.

Fuktanalysatorer

METTLER TOLEDOS fuktanalysatorer ger snabb, precis och pålitlig fuktbestämning.

Service

Skräddarsydda för att passa din utrustning

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra servicetjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Good Thermal Analysis Practice™

Minskar riskerna som förknippas med termisk analys och underlättar

Good Thermal Analysis Practice™ (GTAP™)


Good Thermal Analysis Practice™ är en lättläst vägledning för hantering av termoanalysinstrument i kvalitetsstyrningssystem. Med GTAP™ kan du minska antalet mätfel och enkelt uppnå efterlevnad av standarder

GTAP™ minskar riskerna som förknippas med termisk analys och underlättar

  • Noggrannhet och precision i resultaten
  • Ökad produktivitet och minskade kostnader
  • Uppfyllelse av regelverk

Osäkerhet finns överallt. Det kan vara en utmaning att hålla alla sina instrument under kontroll och kan bli dyrt om det inte hanteras rätt. Se hur GTAP™ minskar riskerna och säkerställer konsekvent hög kvalitet på dina termoanalyser.

Termisk analys Excellence
Termisk analys Excellence

Med GTAP™ får du en rekommendation som är anpassad efter dina kvalitetskrav, din risk och din branschs bestämmelser. Dina anställda kommer omedelbart att få nytta av den förenklade kvalitetssäkringen och kan spara in på tid och kostnader. Dessutom kommer dina revisorer att få spårbara kvalitetsmätningar och säker dokumentation.

Översikt

Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.