Termisk analys | METTLER TOLEDO

Excellence för termisk analys

System för materialkarakterisering

Termisk analys är en grupp tekniker i vilka en fysisk egenskap hos en substans mäts som en funktion av temperatur samtidigt som substansen är föremål för ett kontrollerat temperaturprogram. System för termisk analys från METTLER TOLEDO är det perfekta valet för manuell eller automatisk hantering, som ger korrekta och tillförlitliga resultat för akademisk forskning och industriell utveckling samt för kvalitetssäkring och produktion.

Ring för offert
020-25 58 80
Ring service
Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är termisk analys?

Enligt International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC) är termisk analys är en grupp tekniker i vilka en fysisk egenskap hos en substans mäts som en funktion av temperatur samtidigt som substansen är föremål för ett kontrollerat temperaturprogram.

 

Vad är de olika teknikerna för termisk analys?

Termisk analys består av ett antal kompletterande tekniker. Vilken teknik man väljer beror på egenskaperna som undersöks. Teknikerna är:

  • Differentiell svepkalorimetri (DSC): Mäter värmeflödet in i eller ut från ett prov. Sensorns avgivning är i Watt (W).
  • Termogravimetrianalys (TGA): Mäter ändringarna av massa. Sensorns avgivning är i milligram (mg).
  • Termomekanisk analys (TMA): Mäter förändringen av ett provs längd. Sensorns avgivning är i mikrometer (µm).
  • Dynamisk mekanisk analys (DMA): Mäter modulus (lagring/förlust) av ett material (enhet Pascal (Pa)) som en funktion av tid, temperatur eller frekvens. En ytterligare avgivning är den enhetslösa beräknade dämpningsfaktorn delta.
  • Termo-optisk analys (TOA): Ger visuell hjälp att observera fysiska effekter under en termisk analysmätning. Optiska enheter kan läggas till för DSC eller HP DSC, samt till Hot Stages.

 

Vilka termiska händelser och materialegenskaper analyserar termisk analys?

Termisk analys kan hjälpa till med att fastställa egenskaper och övergångar som tglass-övergång (Tg), smältpunkt (Tm), avdunstning, kristallisation, fasövergångar, nedbrytning, koefficient för termisk utvidgning, dimensionell förändring, elastiska moduler (G’), förlustmoduler (G’’), dämpningsfaktor (tan delta), reaktionsentalpi och kinetik, tillsatsers påverkan, komposition, termisk stabilitet, mjukningstemperatur och kureringsreaktioner.