Automatiserade reaktorer

Mantlade reaktorer och in situ-analys

Kemisk syntes, processutveckling och partikelstorlek

Applikationer

Applikationer för kristallisering, organisk syntes, processutveckling, säkerhet, PAT-applikationer

Service

Service för ditt instrument

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service av er mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning