Mantlade reaktorer | Laboratoriereaktorer | In situ-analys
Automatiserade reaktorer

Mantlade reaktorer och in situ-analys

Kemisk syntes, processutveckling och partikelstorlek

Mantlade reaktorer och in situ-analys för kemisk processutveckling

Mantlade reaktorer och styrda laboratoriereaktorer ersätter de traditionella rundbottnade kolvarna och mantlade laboratoriereaktorerna.  Detta gör ...

Mantlade reaktorer och styrda laboratoriereaktorer ersätter de traditionella rundbottnade kolvarna och mantlade laboratoriereaktorerna.  Detta gör det möjligt för de som bedriver forskning inom kemisk syntes att utforska nya reaktionsförhållanden och utveckla innovativ kemi.  Tekniker använder sig av en avancerad version av dessa automatiserade laboratoriereaktorer-system (ALR) för realtidsmätning av reaktionskalorimetri och termodynamiska data för förståelse och kontroll av processäkerhet.

Oövervakad och helautomatisk provtagning av kemiska reaktioner, inklusive uppslamningar, gör det möjligt för kemister och tekniker att ta prover under hela reaktionen, vilket ger värdefull information.  Med den unika patentskyddade provtagningssonden, hämtar EasySampler provet vid provtagningspunkten och under reaktionsförhållanden, vilket ger ett mycket representativt prov för exakta analysdata. 

In situ-reaktionsanalys med FTIR-spektroskopi av ATR-typ ger realtidsövervakning av nyckelreaktionsarter.  Genom att följa reaktionsförlopp, initiering, konvertering, bildande av intermediärer och slutpunkter optimerar dessa verktyg processdesign och processkvalitet. Ökad processförståelse från reaktionsanalys inline stödjer utvecklingen av satskemi eller kontinuerlig flödeskemi och möjliggör uppskalning av kemiska reaktioner.

Partikelstorlek- och formanalys inline gör det möjligt för forskare och tekniker att spåra hastigheten och förändringsgraden för partiklar, kristaller eller droppar i deras naturliga tillstånd i processen.   Genom att förstå hur partiklar förändras i realtid, kan tekniker spåra satser efter satskonsistens, detektera slutpunkter och optimera genomströmning och produktkvalitet nedströms. 

Processanalysteknologier (PAT) inline är sondbaserade instrument för spårning av kritiska processparametrar och kvalitetsattribut för Quality by Design-krav (QbD).  PAT-instrument i labbet bidrar till att utforma en högkvalitativ process. PAT-verktyg i produktionsanläggningen möjliggör övervakning och kontroll av en process.

Integrerad programvara gör det möjligt för forskarna att kombinera all teknologi i en enkel och kraftfull plattform, som samlar in data, visualiserar och tolkar experiment, förbereder och rapporterar resultat och jämför satser eller experiment.


Applikationer

Applikationer för kristallisering, organisk syntes, processutveckling, säkerhet, PAT-applikationer

Service

Service för ditt instrument

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service av er mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.