AutoChem - Produkter - METTLER TOLEDO

  AutoChem

  Kemisk syntes, processutveckling och partikelmätning

   

  Labb- till anläggningsverktyg för kemisk processutveckling och partikelmätning

  Automatiserade syntesreaktorer och kontrollerade laboratoriereaktorer ersätter traditionella rundbottnade kolvar eller mantlade labbreaktorer och gör det möjligt för forskare inom syntetisk organisk kemi att utforska nya reaktionsförhållanden och utveckla innovativ kemi i en forsknings- och utvecklingsmiljö.  Tekniker använder sig av en avancerad version av dessa automatiserade laboratoriereaktorer (ALR)-system för realtidsmätning av reaktionskalorimetri och termodynamiska data för förståelse och kontroll av processäkerhet.

  Oövervakad, fullständigt automatiserad provtagning av kemiska reaktioner, inklusive uppslamningar, gör det möjligt för kemister och tekniker att ta prover under hela reaktionen, vilket ger värdefull information.  Med den unika patentskyddade provtagningssonden, hämtar EasySampler provet vid provtagningspunkten och under reaktionsförhållanden, vilket ger ett mycket representativt prov för exakta analysdata. 

  In situ-reaktionsanalys med Attenuated Total Reflection (ATR) Fourier Transform Infrared (FTIR)-spektroskopi ger realtidsövervakning av nyckelreaktionsarter.  Genom att följa reaktionsförlopp, initiering, konvertering, bildande av intermediärer och slutpunkter, optimerar dessa verktyg processdesign och -kvalitet. Ökad processförståelse från reaktionsanalys inline stödjer utvecklingen av satskemi eller kemi med kontinuerligt flöde och möjliggör uppskalning av kemiska reaktioner.

  Partikelstorleksanalys och partikelmätning gör det möjligt för forskare och tekniker att utföra partikelmätning samt spåra hastigheten och förändringsgraden för partiklar, kristaller eller droppar i deras naturliga tillstånd i processen. Genom att förstå hur partiklar förändras i realtid, kan tekniker spåra satser efter satskonsistens, detektera ändpunkter och optimera genomströmning och produktkvalitet nedströms. 

  Processanalysteknologier (PAT) inline är sondbaserade instrument för spårning av kritiska processparametrar och kvalitetsattribut för Quality by Design (QbD)-krav.  PAT-instrument i labbet hjälper till att utveckla en kvalitetsprocess. PAT-verktyg i produktionsanläggningen möjliggör övervakning och kontroll av en process.

  Integrerad programvara gör det möjligt för forskarna att kombinera all teknologi i en enkel och kraftfull plattform, som samlar in data, visualiserar och tolkar experiment, förbereder och rapporterar resultat och jämför satser eller experiment.

   

   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.