Vägningsutrustning för högkvalitativa lösningar | METTLER TOLEDO
Laboratorievågar – välj den bästa laboratorievågen

Vägningsutrustning

Laboratorievågar

Vägningsutrustning – laboratorievåg

Laboratorievåg och läsbarhet Vanliga typer av vägningsutrsutning är ultramikro-, mikro-, semimikro-, analys- och precisionsvågar. En vågs läsba...

Laboratorievåg och läsbarhet

Vanliga typer av vägningsutrsutning är ultramikro-, mikro-, semimikro-, analys- och precisionsvågar.

En vågs läsbarhet är den minsta skillnaden mellan två uppmätta värden som kan läsas på displayen. När det rör sig om en digital display är detta det minsta numeriska inkrementet, även kallat vågintervall. Vågens läsbarhet är inte detsamma som dess vägningsnoggrannhet.

Flera egenskaper kan begränsa vågens prestanda. De viktigaste av dessa egenskaper är repeterbarhet (RP), excentricitet (EC), icke-linjäritet (NL) och känslighet (SE).

I vår videokurs om laboratorievågar Basics and Weighing Influences förklaras grundläggande koncept för goda vägningsrutiner.

 

 

Hur väljer man rätt laboratorievåg?

För att uppnå precis vägning ska du beakta följande faktorer:

 • Den vägningsprecision som krävs -> ställer in den övre gränsen för vågens tillåtna mätosäkerhet för att säkerställa processtoleranser, t.ex. 1 %
 • Säkerhetsfaktor -> säkerställer att den vägningsprecision som krävs bibehålls även när förändringar sker över tid
 • Minsta nettovikt som ska vägas -> specificerar den minimivikt som laboratorievågen måste kunna registrera (i enlighet med mätosäkerhet och/eller kundens processtoleranser)
 • Största vikt som ska vägas (inklusive egenvikt) -> specificerar laboratorievågens kapacitet
 • Miljömässiga villkor och vägningstillämpning -> specificerar ytterligare egenskaper för laboratorievågen

Tänk på att välja en laboratorievåg som kan uppfylla just dina specifika processkrav och toleranser.

Good Weighing Practice™ (GWP®) är en universell metod för val och testning av vägningsinstrument. Det är en global standard som kan användas i alla slags industriella områden och arbetsområden för såväl nya som befintliga vägningssystem. GWP® erbjuder dokumenterade bevis för repeterbara vägningsresultat i enlighet med alla gällande kvalitetsstandarder.

Genom att GWP® erbjuder tillförlitlig produktkvalitet och regelefterlevnad fungerar den som ett riktmärke för laboratorievågar, och två huvudsakliga faktorer avgör kvaliteten:

 • Vägningskapaciteten måste vara större än den största bruttovikt som användaren väntas väga
 • Vägningsinstrumentets minimivikt för den noggrannhet som krävs – inklusive säkerhetsfaktorn – måste vara mindre än det minsta prov som användaren väntas väga

 

 

Vad innebär upplösning hos ett laboratorievägningsinstrument?

Upplösningen anger i vilken grad instrumentet kan känna av förändringar, och uttrycks vanligtvis i antal punkter. Upplösningen är lika med kapaciteten (i g) delat med avläsbarheten (i g).

En analysvåg med en kapacitet på 200 g och läsbarhet på 0,00001 g har en upplösning på 20 miljoner punkter. Av METTLER TOLEDOs komparatorer är det massakomparatorn M1 som har högst upplösning – en miljard punkter.

 

 

Vilka toleranser är tillämpliga i vägningsprocesser?

Toleranserna avgör huruvida en labbvåg fungerar ”tillräckligt bra” för att uppfylla processkraven och hur stora avvikelser som är tillåtna. Toleranserna fastställer kriterierna för huruvida resultatet blir godkänt eller icke godkänt. Toleranserna hämtas från olika källor, som till exempel myndigheter, tillverkningsindustrier och själva processen.

 • Lagstadgade toleranser:
  lagstadgade toleranser fastställda i OIML R76 eller NIST Handbook 44 (endast USA) används för att utvärdera krav för handelsgodkännande. De här toleranserna är ganska stora och enkla att uppfylla med laboratorievågar eller vid vägning i den nedre delen av mätområdet.
 • Tillverkartoleranser:
  tillverkartoleranser används för att säkerställa att utrustningen uppfyller tillverkarens specifikationer. Tillverkartoleranser beaktar inte användarspecifika processkrav och är inte lämpliga när man vill förbättra vägningsprocessen.
 • Processtoleranser:
  specifika processtoleranser som anges av användaren. Underlättar processförbättringar och gör det möjligt att minska mängden material, avfall och omarbetningar. När laboratorievågar används i tillämpningar som är godkända för handel bör man förutom lagstadgade toleranser även tillämpa processtoleranser. Mer information om METTLER TOLEDOs GWP Verification® finns under rubriken Good Weighing Practice.

  Lagstadgade toleranser fungerar som ett skydd för kunderna men beaktar inte specifika tillverkarkrav. Optimering av processtoleranser kan ha stor inverkan på processlönsamheten.

METTLER TOLEDO 3rd Party Collaboration

Applikationer

Tillämpningar för vägning i laboratoriet

Trycksaker

Service

020-25 58 80
Ring service

Tillbehör

LabX®-programvara

Tillbehör

Printer
Weight Handling Accessories
Dosing Accessories
Density determination

Printer and Printer Accessories

Weight Accessories

Dosing Accessories

Density Kits and Accessories

High quality printers and label printers with dot matrix or inkless thermal transfer technologies for better data management, less transcription errors and faster processes.
Comprehensive range of accessories for professional weight handling.
Automated powder and liquid dispensing for increased user safety, time and cost savings and error reduction.
Density kits and accessories for easy and accurate density determination of solid, liquid and porous substances on precision or analytical balances
Sample Handling
Antistatic Solutions
Filter Weighing Accessories
Pipette Check

Tare Container Holders and Sample Handling Accessories

Anti-static Solutions

Filter Weighing Accessories

Pipette Check

Innovative tare container holders (ErgoClips) and accessories for convenient, error-free and safe sample preparation and transfer.
Single anti-static components and integrated solutions for detection and elimination of electrostatic charges from samples and vessels.
Filter weighing solutions for gravimetric determination of particulate matter (PM) in exhaust and evaporative emissions.
Pipette check kits and evaporation traps to ensure flawless functioning of your pipettes.
Moisture analyzer accessories
Weighing pans and draft shields
Weighing Tables
Instrument protection

Moisture Analyzer Accessories

Weighing Pans and Draft Shields

Weighing Tables

Instrument protection

Complete range of accessories and consumables for Moisture Analyzers required for accurate and repeatable moisture content determination.
Draft shields, pans, weighing pans, carat pans and magnetic protection shields for better weighing performance and more reliable results.
Height adjustable weighing tables provide a stable weighing surface and ergonomic working area, for all kinds of laboratory balances.
Variety of covers and transport cases protect your balance from dirt and damage and anti-theft devices provide maximum security of your instrument.
Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers
Filling Process Control
Interfaces, Cables and Power Supplies

Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers

Automatic Small Items Feeding

Interfaces, Cables and Power Supplies

Wide array of peripherals for improved ergonomics and easy data management, including barcode scanners, RFID readers, optical sensors and displays.
Automatic feeding system for capsules, tablets or small electronic and mechanical components directly into a balance.
Interfaces, Cables and Power Supplies for your laboratory instruments.
Printer

High quality printers and label printers with dot matrix or inkless thermal transfer technologies for better data management, less transcription errors and faster processes.

Weight Handling Accessories

Comprehensive range of accessories for professional weight handling.

Dosing Accessories

Automated powder and liquid dispensing for increased user safety, time and cost savings and error reduction.

Density determination

Density kits and accessories for easy and accurate density determination of solid, liquid and porous substances on precision or analytical balances

Sample Handling

Innovative tare container holders (ErgoClips) and accessories for convenient, error-free and safe sample preparation and transfer.

Antistatic Solutions

Single anti-static components and integrated solutions for detection and elimination of electrostatic charges from samples and vessels.

Filter Weighing Accessories

Filter weighing solutions for gravimetric determination of particulate matter (PM) in exhaust and evaporative emissions.

Pipette Check

Pipette check kits and evaporation traps to ensure flawless functioning of your pipettes.

Moisture analyzer accessories

Complete range of accessories and consumables for Moisture Analyzers required for accurate and repeatable moisture content determination.

Weighing pans and draft shields

Draft shields, pans, weighing pans, carat pans and magnetic protection shields for better weighing performance and more reliable results.

Weighing Tables

Height adjustable weighing tables provide a stable weighing surface and ergonomic working area, for all kinds of laboratory balances.

Instrument protection

Variety of covers and transport cases protect your balance from dirt and damage and anti-theft devices provide maximum security of your instrument.

Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers

Wide array of peripherals for improved ergonomics and easy data management, including barcode scanners, RFID readers, optical sensors and displays.

Filling Process Control

Automatic feeding system for capsules, tablets or small electronic and mechanical components directly into a balance.

Interfaces, Cables and Power Supplies

Interfaces, Cables and Power Supplies for your laboratory instruments.

Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.