Sensorer för pH, konduktivitet, jon, DO- och ORP-tillämpningar

Sensorer

Sensorer för pH, konduktivitet, jon, upplöst syre och ORP

Välj sensorfamiljen som passar dig bäst:

ph sensor
Sensor
Sensor

pH sensor

Konduktivitetsgivare

Jonselektiv elektrod

Högkvalitativa sensorer för allmänna syften såväl som specialistdesignade för din tillämpning.
Robusta konduktivitetssensorer för precis bestämning över hela konduktivitetsområdet.
Snabb och enkel bestämning av koncentrationen i en mängd upplösta joner och gaser.
syresensor
Sensor
Sensor

Syresensor

ORP-givare

LightEdition-sensor

Optiska och polarografiska sensorer för korrekt bestämning av upplöst syre.
Exakta och pålitliga sensorer som mäter ORP (potentialen för oxideringsreducering).
pH, konduktivitet och upplöst syre-sensorer som är robusta och budgetvänliga.
ph sensor

Högkvalitativa sensorer för allmänna syften såväl som specialistdesignade för din tillämpning.

Sensor

Robusta konduktivitetssensorer för precis bestämning över hela konduktivitetsområdet.

Sensor

Snabb och enkel bestämning av koncentrationen i en mängd upplösta joner och gaser.

syresensor

Optiska och polarografiska sensorer för korrekt bestämning av upplöst syre.

Sensor

Exakta och pålitliga sensorer som mäter ORP (potentialen för oxideringsreducering).

Sensor

pH, konduktivitet och upplöst syre-sensorer som är robusta och budgetvänliga.

Välj sensorfamiljen som passar dig bäst:

ph sensor
Sensor
Sensor

pH sensor

Konduktivitetsgivare

Jonselektiv elektrod

Högkvalitativa sensorer för allmänna syften såväl som specialistdesignade för din tillämpning.
Robusta konduktivitetssensorer för precis bestämning över hela konduktivitetsområdet.
Snabb och enkel bestämning av koncentrationen i en mängd upplösta joner och gaser.
syresensor
Sensor
Sensor

Syresensor

ORP-givare

LightEdition-sensor

Optiska och polarografiska sensorer för korrekt bestämning av upplöst syre.
Exakta och pålitliga sensorer som mäter ORP (potentialen för oxideringsreducering).
pH, konduktivitet och upplöst syre-sensorer som är robusta och budgetvänliga.
ph sensor

Högkvalitativa sensorer för allmänna syften såväl som specialistdesignade för din tillämpning.

Sensor

Robusta konduktivitetssensorer för precis bestämning över hela konduktivitetsområdet.

Sensor

Snabb och enkel bestämning av koncentrationen i en mängd upplösta joner och gaser.

syresensor

Optiska och polarografiska sensorer för korrekt bestämning av upplöst syre.

Sensor

Exakta och pålitliga sensorer som mäter ORP (potentialen för oxideringsreducering).

Sensor

pH, konduktivitet och upplöst syre-sensorer som är robusta och budgetvänliga.

Trycksaker

Frågor och svar

Hur väljer jag rätt sensor för min tillämpning?

Tillverkning av högkvalitativa sensorer med enastående prestanda kräver inte bara teknisk kompetens och expertis utan även en djup förståelse av de olika kundtillämpningarna och deras specifika krav. METTLER TOLEDO erbjuder en omfattande sensorportfölj som täcker alla dina tillämpningsbehov inom pH, konduktivitet, jon, upplöst syre eller ORP.

Det finns många sätt att hitta rätt sensor

Hur man lagrar sensorer korrekt?

Alla bruksanvisningar innehåller nödvändig information om kort- och långtidsförvaring av respektive sond.

Allmänna råd för långtidsförvaring:

  • pH- och ORP-sensorer: med fuktningslocket fyllt med referenselektrolyt (ofta 3 mol/l KCl); det är även möjligt att förvara elektroden i pH-buffert 4 eller i 0,1 mol/L HCl
  • Jonselektiva sensorer: torr
  • Konduktivitetssensorer: torr
  • Polarografiska DO-sensorer: med mätningsmodulen fylld med elektrolyt och med grönt skyddslock monterat (torrt) för att skydda från mekanisk skada
  • Galvaniska DO-sensorer: med förvaringsflaskan fylld med 10 % NaCl
  • Optiska DO-sensorer: säkerställ först i kalibreringsröret att svampen har fuktats med destillerat vatten eller förvara sensorn i en bägare fylld med destillerat vatten

Vilket är det minsta nedsänkningsdjupet för min sensor?

I allmänhet måste sensorer sänkas ned tillräckligt för att membranglaset (1) och diafragmat (2) ska täckas fullständigt av lösningen.

För vissa sensorer som är särskilt designade för låga volymer, är det minsta nedsänkningsdjupet följande.

InLab® pH-sensorerminsta nedsänkningsdjupet:
InLab® Semi-Micro:15 mm
InLab® Solids (Pro):15 mm
InLab® Viscous:14 mm
InLab® Micro Pro:12 mm
InLab® Redox Micro:10 mm
InLab® Micro:7 mm
InLab® NMR:7 mm
InLab® Ultra-Micro:5 mm
InLab® Nano:2 mm

 

InLab® konduktivitetssensorer:
InLab® 751-4 (kond):16 mm
InLab® 752-6:17 mm
InLab® 730:30 mm

 

Övriga:
InLab® 605: 5 mm 
LE422:10 mm
PerfectIon sensorer:3 mm
InLab® Reference Plus:20 mm

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.