Smältpunkt och droppunkt | Automatisk bestämning | METTLER TOLEDO
Smältpunkt

Smältpunkt och droppunkt

Automatisk smältpunkts- och droppunktsbestämning

Smältpunkt och droppunkt

METTLER TOLEDO erbjuder ett omfattande utbud av lätthanterade instrument för smältpunkt och droppunkt för snabb och tillförlitlig bestämning av ter...

METTLER TOLEDO erbjuder ett omfattande utbud av lätthanterade instrument för smältpunkt och droppunkt för snabb och tillförlitlig bestämning av termiska data. Med hjälp av optiska och kalorimetriska metoder mäter instrumentet de fysiska egenskaperna samt fasändringarna i material. Hela mätprocessen spelas in med en högupplöst video, vilket gör det möjligt med oövervakade mätningar. Videon kan när som helst spelas upp på nytt på instrumentet för att verifiera mätningens integritet.

Excellence smältpunktssystem
De innovativa smältpunktssystemen MP55, MP70, MP80 och MP90 bestämmer på ett enkelt och effektivt sätt smältintervall, smältpunkt, SMP och molnpunkt. Färgförändringar, transparentpunkt och upplösningstemperatur kan även undersökas. Oslagbara mätprinciper och normefterlevnad säkerställer exakta och tillförlitliga resultat.

Excellence droppunktssystem
METTLER TOLEDOs innovativa droppunktssystem bestämmer dropp- och mjukningspunkter för kåda, asfalt, polymerer, harts, vax och många andra material med helt automatisk drift och för två prover samtidigt. Standardiserade koppar och mätmetoder är en garanti för jämförbara resultat.

Kunskapsmaterial om smältpunkt och droppunkt
Om man behöver karakterisera eller identifiera ett ämne eller en blandning av olika ämnen kan man studera dess fysiska egenskaper så som smältpunkt, kokpunkt, molnpunkt, SMP, droppunkt eller mjukningspunkt. Ta en titt på vårt kunskapsmaterial för att ta reda på mer om hur mätning av en eller flera av dessa egenskaper kan hjälpa dig i dina processer för kvalitetskontroll och annat arbete.


Smältpunkt och droppunkt
Smältpunkt och droppunkt
LabX®-programvara
Smältpunkts- och droppunktstillbehör

Smältpunktsapparat

Instrument för droppunkt

LabX®-programvara

Smältpunkts- och droppunktstillbehör

Få snabba och korrekta resultat med vår smältpunktapparat. Fastställ smältpunkt, kokpunkt, molnpunkt och slip melting point med en enhet.
Få snabba och korrekta resultat med vårt automatiserade instrument för droppunkt. Fastställ dropp- och mjukningspunkt för flera prover på en enhet.
LabX™-programvara för Excellence-smältpunktsystem hanterar smidigt mätresultat, ger fullt stöd för uppfyllandet av regelverket 21 CFR 11, möjliggör smidig, bekymmersfri LIMS/SAP-integrering, organiser...
De heltäckande och användbara MP och DP-tillbehören från METTLER TOLEDO underlättar och säkrar en avgörande del av bestämningen av smält-, dropp- och mjukgöringspunkter: provförberedelsen.
Smältpunkt och droppunkt

Få snabba och korrekta resultat med vår smältpunktapparat. Fastställ smältpunkt, kokpunkt, molnpunkt och slip melting point med en enhet.

Smältpunkt och droppunkt

Få snabba och korrekta resultat med vårt automatiserade instrument för droppunkt. Fastställ dropp- och mjukningspunkt för flera prover på en enhet.

LabX®-programvara

LabX™-programvara för Excellence-smältpunktsystem hanterar smidigt mätresultat, ger fullt stöd för uppfyllandet av regelverket 21 CFR 11, möjliggör smidig, bekymmersfri LIMS/SAP-integrering, organiser...

Smältpunkts- och droppunktstillbehör

De heltäckande och användbara MP och DP-tillbehören från METTLER TOLEDO underlättar och säkrar en avgörande del av bestämningen av smält-, dropp- och mjukgöringspunkter: provförberedelsen.

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra tjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för din mätutrustning under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Datablad
Datasheet – LabX™ Thermal Values
Datasheet – MP90 Melting Point System

LabX®-programvara

LabX®-programvara
LabX

Tillämpningar

Applikationssökning

X
X

Hur man använder sökning

För att hitta din applikation ska du använda filter för bransch, prov eller använda fulltextsökning. Det är möjligt med alla typer av kombinationer av filter och fulltextsökning. Tänk på att fulltextsökningen endast ger träffar som inkluderar den exakta ordföljden för din sökning. Resultaten kommer att visas i enlighet med varje analytisk kemiteknik från METTLER TOLEDO-produkter.

 

Behöver du hjälp?

Klicka här om du behöver mer hjälp.

 

Free Application Notes for Melting Point
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.