pH-buffert, standard och elektrolyt och underhållslösningar för att förbättra exaktheten

pH-buffert, standard och elektrolyt

Kalibrering och underhåll blir enkelt

Välj buffert, standard eller elektrolyt:

pH-buffert
pH elektrolyt
Konduktivitetsstandard

pH-buffert

Elektrolyt- och underhållslösningar för pH-mätning

Konduktivitetsstandarder

Spårbara tekniska buffertar, certifierade buffertar och mycket precisa NIST/DIN-buffertar för din regelbundna pH-kalibrering, finns både i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.
Alla lösningar som behövs för att förvara och underhålla dina pH-sensorer för att säkerställa exakta mätningar och maximera sensorns livslängd.
NIST spårbara standarder täcker ett stort antal konduktivitetskalibreringar och verifikationer och finns i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.
pH-buffert, standard och elektrolyt
pH-buffert, standard och elektrolyt
pH-buffert, standard och elektrolyt

Lösning för jonselektiva elektroder

ORP-buffertar

Standard för upplöst syre

Alla lösningar som behövs för framgångsrik bestämning av jonkoncentration – från elektrolyter, lösningar för justering av jonstyrka till kalibreringsstandarder.
Högkvalitativa ORP-buffertar för en smidig verifiering av din sensor.
Tabletter med noll syre gör det enkelt med standardförberedels och är perfekta för sensorkalibrering, verifiering och behandling vid låga nivåer för upplöst syre.
pH-buffert

Spårbara tekniska buffertar, certifierade buffertar och mycket precisa NIST/DIN-buffertar för din regelbundna pH-kalibrering, finns både i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.

pH elektrolyt

Alla lösningar som behövs för att förvara och underhålla dina pH-sensorer för att säkerställa exakta mätningar och maximera sensorns livslängd.

Konduktivitetsstandard

NIST spårbara standarder täcker ett stort antal konduktivitetskalibreringar och verifikationer och finns i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.

pH-buffert, standard och elektrolyt

Alla lösningar som behövs för framgångsrik bestämning av jonkoncentration – från elektrolyter, lösningar för justering av jonstyrka till kalibreringsstandarder.

pH-buffert, standard och elektrolyt

Högkvalitativa ORP-buffertar för en smidig verifiering av din sensor.

pH-buffert, standard och elektrolyt

Tabletter med noll syre gör det enkelt med standardförberedels och är perfekta för sensorkalibrering, verifiering och behandling vid låga nivåer för upplöst syre.

Välj buffert, standard eller elektrolyt:

pH-buffert
pH elektrolyt
Konduktivitetsstandard

pH-buffert

Elektrolyt- och underhållslösningar för pH-mätning

Konduktivitetsstandarder

Spårbara tekniska buffertar, certifierade buffertar och mycket precisa NIST/DIN-buffertar för din regelbundna pH-kalibrering, finns både i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.
Alla lösningar som behövs för att förvara och underhålla dina pH-sensorer för att säkerställa exakta mätningar och maximera sensorns livslängd.
NIST spårbara standarder täcker ett stort antal konduktivitetskalibreringar och verifikationer och finns i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.
pH-buffert, standard och elektrolyt
pH-buffert, standard och elektrolyt
pH-buffert, standard och elektrolyt

Lösning för jonselektiva elektroder

ORP-buffertar

Standard för upplöst syre

Alla lösningar som behövs för framgångsrik bestämning av jonkoncentration – från elektrolyter, lösningar för justering av jonstyrka till kalibreringsstandarder.
Högkvalitativa ORP-buffertar för en smidig verifiering av din sensor.
Tabletter med noll syre gör det enkelt med standardförberedels och är perfekta för sensorkalibrering, verifiering och behandling vid låga nivåer för upplöst syre.
pH-buffert

Spårbara tekniska buffertar, certifierade buffertar och mycket precisa NIST/DIN-buffertar för din regelbundna pH-kalibrering, finns både i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.

pH elektrolyt

Alla lösningar som behövs för att förvara och underhålla dina pH-sensorer för att säkerställa exakta mätningar och maximera sensorns livslängd.

Konduktivitetsstandard

NIST spårbara standarder täcker ett stort antal konduktivitetskalibreringar och verifikationer och finns i praktiska flaskor eller lättanvända påsar.

pH-buffert, standard och elektrolyt

Alla lösningar som behövs för framgångsrik bestämning av jonkoncentration – från elektrolyter, lösningar för justering av jonstyrka till kalibreringsstandarder.

pH-buffert, standard och elektrolyt

Högkvalitativa ORP-buffertar för en smidig verifiering av din sensor.

pH-buffert, standard och elektrolyt

Tabletter med noll syre gör det enkelt med standardförberedels och är perfekta för sensorkalibrering, verifiering och behandling vid låga nivåer för upplöst syre.

Trycksaker

Frågor och svar

Varför ska lösningar för pH-buffert, standard och elektrolyt användas?

Grunden till bra mätresultat är exakta lösningar. Högkvalitativa lösningar ska alltid användas för sensorkalibrering och underhåll. Vi garanterar maximal spårbarhet genom att erbjuda individuella testcertifikat för varje lösning. Vårt stora erbjudande kommer att säkerställa precisa mätningar och efterlevnad i reglerade industrier samtidigt som drifttiden ökar genom att förlänga livslängden för dina sensorer. Hitta rätt lösning för att bestämma pH, konduktivitet, jonkoncentration, ORP och upplöst syre.

Hur kan jag optimera användningen av min pH-buffert, standard och elektrolytlösningar?

En lösnings kvalitet garanteras endast för ej öppnade flaskor som inte gått ut.

Följande tips kommer att bidra till att optimera användningen av pH-buffert, standarder och elektrolytlösningar efter öppning och medan de används i laboratoriet. Färska kalibreringslösningar minimerar mätningars osäkerhet och optimerar dina resultats upprepningsbarhet:

  • Notera datumet på flaskan när pH-bufferten, standarden och elektrolytlösningen öppnas för första gången.
  • Se alltid till att flaskorna är förseglade
  • Häll aldrig tillbaka pH-buffert, standard och elektrolytlösningar i flaskan.
  • Säkerställ att flaskorna som innehåller kalibreringslösning  inte är förorenade.
  • Byt ut pH-buffert, standard och elektrolytlösningar som har gått ut eller som kan vara förorenade.

Var kan jag erhålla ett certifikat eller säkerhetsdatablad för lösningar?

Ett certifikat för alla kalibreringslösningar och många elektrolyter kan laddas ned genom att besöka www.mt.com/buffer. Respektive säkerhetsdatablad är tillgängliga på www.mt.com/msds.

Vad är en referenselektrolyt?

Referenselektrolyten säkerställer en stabil signalöverföring. Den stänger den elektriska slingan. På grund av den höga jonkoncentrationen, leder referenselektrolyten den elektroniska signalen från referenselementet (huvudsakligen Ag/AgCl) till det uppmätta mediet och stänger därmed den elektroniska kretsen för pH-mätningssystemet.

Hur ska jag rengöra min pH-sensor?

Din pH-sensor ska rengöras regelbundet. Reducerad lutning och/eller förskjutning eller långsam svarstid är en indikation på att din sensor måste rengöras. Fetter, oljor och smörj ska rengöras med en icke-jonisk ytlösning eller metanol. Proteiner ska rengöras med en Pepsin-HCl rengöringslösning. Efter rengöring ska du skölja sensorn med avjoniserat vatten, korrigera det i 3M KCl och förvara den sedan i InLab®-förvaringslösning.

Vilka kalibreringspunkter ska jag använda?

Kalibrering ska omfatta intervallet för de värden som önskas mätas. Den vanligaste kalibreringsmetoden för pH-sensorer är en tvåpunktskalibrering.

Hur ska jag förvara min sensor?

pH-glassensorer måste alltid vara fuktiga. Om en elektrod torkar under lagring, krävs det en regenereringsprocess för att återställa det torkade glaslagret och referensföreningen för att göra sensorn driftduglig. Som en allmän regel ska du lagra din PH-sensor i samma lösning som sensorns referenselektrolyt. I de flesta fallen är detta en 3 mol/l KCl-lösning. Sensorer med en bryggelektrolyt ska lagras i elektrolyten i det yttre elektrolytfacket.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.