Programvarulösningar för labbet | METTLER TOLEDO

Programvarulösningar för labbet

Sammankoppla dina labbinstrument för effektiv datahantering

laboratory software solutions
LabX-programvara
Programvaran STARe Excellence för termisk analys
iC-programvara för automatiserade reaktorer och in situ-analyser

LabX-programvara

Programvaran STARe Excellence för termisk analys

iC-programvara för automatiserade reaktorer och in situ-analyser

LabX™-programvaran kopplar samma dina viktigaste laboratorieinstrument från METTLER TOLEDO för att säkerställa sömlös drift och effektiva arbetsflöden.
Flexibilitet och funktionalitet hos programvaran har stor betydelse i ett modernt system för termisk analys, och är nyckeln till att maximera produktiviteten.
iC-programvara hanterar ditt experimentella arbetsflöde, gör det enkelt att visualisera, tolka och rapportera resultat baserat på hur beslut bäst kan fattas.
LabX-programvara

LabX™-programvaran kopplar samma dina viktigaste laboratorieinstrument från METTLER TOLEDO för att säkerställa sömlös drift och effektiva arbetsflöden.

Programvaran STARe Excellence för termisk analys

Flexibilitet och funktionalitet hos programvaran har stor betydelse i ett modernt system för termisk analys, och är nyckeln till att maximera produktiviteten.

iC-programvara för automatiserade reaktorer och in situ-analyser

iC-programvara hanterar ditt experimentella arbetsflöde, gör det enkelt att visualisera, tolka och rapportera resultat baserat på hur beslut bäst kan fattas.

Svit med uppskalningsprogramvara

Vanliga frågor och svar

 

1. Vilka laboratorieprogramvarulösningar finns tillgängliga från METTLER TOLEDO?

METTLER TOLEDO har utvecklat programvarupaket för vågar och analysinstrument, samt utrustning för termisk och kemisk analys. De erbjuder omfattande datahanterings- och utvärderingsfunktioner och stöder eller möjliggör vissa arbetsflöden som inte skulle vara möjliga, eller skulle vara mycket svårare, utan programvara. Dessa programvarulösningar kan enkelt integreras i en LIMS eller annat befintligt datahanteringssystem.

 

2. Varför installera programvara som tillägg till en LIMS?

METTLER TOLEDOs programvarulösningar LabX, STARe och iC säkerställer att kompletta data, inklusive eventuella metadata, samlas in och sänds korrekt. De stödjer metoddesign och programmering och möjliggör okomplicerad metoddistribution. Och dessa individuella, kraftfulla plattformar ger ett enda gränssnitt till din LIMS eller ERP.

 

3. Hur hjälper laboratorieprogramvara dig att hantera data?

Elektronisk datahantering är det effektivaste sättet att utvärdera och hantera dina resultat. Förutom väsentliga tidsbesparingar, undviker du även transkriptionsfel. Dessutom lagras fulla råa och bearbetade dataset på en enda lagringsplats, vilket gör att ofullständiga data hör till det förgångna.

 

4. Vad är fördelarna med ett sammankopplat laboratorium?

Att koppla samma instrument till ett nätverk ger inte bara en omfattande översikt över dina resurser och låter dig veta vilka instrument som är redo att använda och vilka som behöver kalibrering eller service, utan det möjliggör även enkel insamling av multiparameterdata med konsoliderade rapporter.

 

5. Hur och var kan laboratorieprogramvaran användas?

Laboratorieprogramvara kan användas när som helst, var som helt och av vem som helst. Ju större instrumentnätverk och ju fler tillämpningar som körs, desto större fördel för användaren eller labbmanagern.

 

6. Vad är de gemensamma fördelarna med LabX, STARe och iC?

METTLER TOLEDOs tre premium programvarusystem, LabX, STARe™ och iC, erbjuder alla en mycket hög säkerhetsnivå, provstandardisering och stöd för regelefterlevnad, samtidigt som de även stödjer laboratorieautomatisering. Elektronisk datahantering och utvärdering är bara en av de många fördelar som dessa tre programvaror erbjuder.