Refraktometer | Digitala stationära och bärbara mätare | METTLER TOLEDO

Refraktometer

Digitala refraktometrar – Stationära, bärbara och automatiska lösningar

Digitala refraktometrar

METTLER TOLEDO:s breda utbud med bärbara och stationära digitala refraktometrar  mäter refraktionsindex och andra relaterade värden, som exemp...

METTLER TOLEDO:s breda utbud med bärbara och stationära digitala refraktometrar  mäter refraktionsindex och andra relaterade värden, som exempelvis Brix, inverterat socker, HFCS42 eller HFCS55 eller andra koncentrationer med hög precision och kort mättid.

Våra bärbara refraktometrar ger automatisk temperaturkompensering. De kan användas i labbet eller på fältet för till exempel att mäta Brix, Oechsle eller fryspunkten för etylen, glykol och blandningar med propylenglykol/vatten.


Våra stationära refraktometrar har en inbyggd Peltier-termostat för att korrekt kontrollera temperaturen så att ett vattenbad inte behövs. De kan anslutas till en densitetsmätare, spektrofotometer, pH-mätare, titrator eller andra instrument för att mäta flera parametrar samtidigt. Det finns dessutom flera andra automationsenheter tillgängliga för att förbättra produktiviteten.

 

Expertis
Vår expertis finns tillgänglig på en särskild webbplats www.refractometry.com (lätt att komma ihåg) med videor, animationer, webbinarier och en mängd tillämpningar för livsmedel och dryck, läkemedels- och kemikaliebranscherna.  Flera arbetsflödeslösningar visar hur man förbättrar mätningarnas exakthet och undviker fel samt ökar produktionsvolymen. Ladda ned vår kostnadsfria guide till refraktionsindexmätning för att lära dig hur man förbättrar refraktionsindexmätning med digitala refraktometrar.


stationär refraktometer
refraktometer
EasyPlus refraktometrar
bärbar refraktometer

Excellence refraktometer

Standard EasyPlus refraktometrar

Bärbar refraktometer

Excellence refraktometrar är framtagna för en mängd olika användningsområden, och gör det möjligt med automatiserade arbetsflöden och multiparameter-system. Mäter i stort sett alla typer av prover med...
Med ett anmärkningsvärt enkelt användargränssnitt, kan vem som helst få fram exakta resultat med EasyPlus refraktometrar, på labbet eller vid produktionslinjen.
Gjord för att användas i labbet och på fältet, den bärbara refraktometern är lättanvänd och lättviktig.
automatisk provtagning
multiparameter-system
refraktometri-programvara

Automatisk provtagning

Multiparameter-system

Refraktometri-programvara

Spara tid, reducera kostnader och förbättra operativ säkerhet med sömlösa automatiserade lösningar. Från enkla provtagningspumpar till uppvärmda autosamplers. Förbättra resultatens upprepbarhet och på...
Med multiparameter-system kan du kombinera och mäta refraktionsindex, densitet, pH, titrering och mer. Öka datakvaliteten och spara tid genom att mäta alla parametrar på en gång.
Kraftfulla programvarulösningar för refraktometri. En papperslös användning säkerställer dataintegritet, säker lagring och ser till att transkriptioner är felfria. Granska och analysera dina data enke...
refraktometertillbehör

Tillbehör och förbrukningsartiklar till refraktometrar

Få ut det mesta av din refraktometer genom att komplettera den med tillbehör och förbrukningsartiklar. Från högteknologiska lösningar som skanners och sensorer till en mängd olika certifierade vätskes...
refraktometer

Excellence refraktometrar är framtagna för en mängd olika användningsområden, och gör det möjligt med automatiserade arbetsflöden och multiparameter-system. Mäter i stort sett alla typer av prover med...

EasyPlus refraktometrar

Med ett anmärkningsvärt enkelt användargränssnitt, kan vem som helst få fram exakta resultat med EasyPlus refraktometrar, på labbet eller vid produktionslinjen.

bärbar refraktometer

Gjord för att användas i labbet och på fältet, den bärbara refraktometern är lättanvänd och lättviktig.

automatisk provtagning

Spara tid, reducera kostnader och förbättra operativ säkerhet med sömlösa automatiserade lösningar. Från enkla provtagningspumpar till uppvärmda autosamplers. Förbättra resultatens upprepbarhet och på...

multiparameter-system

Med multiparameter-system kan du kombinera och mäta refraktionsindex, densitet, pH, titrering och mer. Öka datakvaliteten och spara tid genom att mäta alla parametrar på en gång.

refraktometri-programvara

Kraftfulla programvarulösningar för refraktometri. En papperslös användning säkerställer dataintegritet, säker lagring och ser till att transkriptioner är felfria. Granska och analysera dina data enke...

refraktometertillbehör

Få ut det mesta av din refraktometer genom att komplettera den med tillbehör och förbrukningsartiklar. Från högteknologiska lösningar som skanners och sensorer till en mängd olika certifierade vätskes...

Refraktometer
Digitalt index för refraktionsinstrument
Handhållen enhet för refraktometri

Automatiserade refraktionsindexsystemAutomated Refractive Index Systems


Med Excellence refraktometrar leder det automatiska arbetsflödet till mer tillförlitliga resultat, ökar säkerheten och förhindrar fel, och minimerar behovet av att operatören interagerar med instrumentet. Detta sparar tid, sänker kostnader och förbättrar driftsäkerheten.

Läs mer

Multiparameter-system

Multiparameter Systems.


Densitets- och refraktionsindex bestäms ofta med samma prov. Vårt platsbesparande system gör att du kan kombinera en Excellence-densitetsmätare med ett Excellence-refraktionsindex för att mäta båda parametrarna på en gång. Det går att ansluta fler instrument för simultana mätningar, t.ex. densitet, refraktionsindex, pH och färg.

Läs mer

Programvarulösningar

Refractive index software


METTLER TOLEDO erbjuder kraftfulla programvarulösningar för refraktionsindexmätning. Papperslös användning säkerställer dataintegritet, säkerställer lagring och felfri resultatregistrering. Data kan enkelt granskas och analyseras och rapporterna finns bara ett klick bort.

Läs mer

 
 
 
 
 
 
Refraktometertillbehör

Service

Utforska våra servicetjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Frågor och svar


 

Vad är en digital refraktometer?

En digital refraktometer använder en total reflektionsmetod för att mäta refraktionsindex eller relaterade värden för ett vätskeprov. Denna mätning sker digitalt, och reducerar väsentligt användarens inverkan. Exakthet på upp till 0,00002 eller 0.01% Brix kan uppnås med en liten provvolym (0,5 till 1 mL) och kort mättid (några sekunder).

Vad är en digital refraktometer
Vad är en digital refraktometer


 

Hur fungerar en digital refraktometer?

Digitala refraktometrar använder en ljussändande diod, ett safirprisma och en högupplöst optisk sensor. Provet sätts på prismat och mätningen startas. Från en viss infallsvinkel, den så kallade kritiska vinkeln, penetrerar inte längre ljusstrålen in i provet men reflekteras fullt från dess yta och detekteras av den optiska sensorn. Refraktionsindexet beräknas från denna kritiska vinkel. Dessutom använder stationära digitala refraktometrar en inbyggd Peltier-termostat för att kontrollera temperaturen.

Lär dig mer med vår interaktiva animering

Hur fungerar en digital refraktometer
Hur fungerar en digital refraktometer

1: Ljuskälla
2: Prisma
3: Prov
4: Optisk sensor (CCD)


 

Vilka instrument används för att mäta refraktionsindex?

En lösnings refraktionsindex kan mätas manuellt eller digitalt.

Manuella metoder som bärbara optiska refraktometrar och ABBE optiskt refraktometer är vanligt förekommande för att fastställa refraktionsindex och relaterade värden, t.ex. BRIX°, alkohol %, Baumé, Plato, osv. Även om dessa metoder är enkla att använda och ganska billiga, kräver de expertis under varje steg i de manuella driftprotokollen, vilket ofta inverkar på resultatens exakthet och tillförlitlighet.

Digitala refraktometrar finns tillgängliga som stationära och bärbara instrument. De mäter vätskeprover digitalt, och reducerar väsentligt beroendet från operatören.

Jämför digitala refraktometrar mot manuella metoder: Jämförelse av olika mättekniker

Instrument som används för att mäta refraktionsindex
Instrument som används för att mäta refraktionsindex


 

Hur stora provvolymer behöver man för en digital refraktometer?

För de flesta stationära refraktometrerna är den typiska volymen cirka 0,5 mL för prover med en hög ytspänning och 1mL för prover med en låg ytspänning. Eftersom det bara behövs några få droppar, jämnas temperaturen för provet och mätcellen ut snabbt och analysen kan därmed utföras på kort tid.

Hur stora provvolymer behöver man för en digital refraktometer
Hur stora provvolymer behöver man för en digital refraktometer


 

Hur mycket tid behöver man för att mäta ett prov med en digital refraktometer?

Det beror på temperaturskillnaden mellan provet och mätcellen, såväl som provtypen och den exakthet som krävs för mätningen. Mättiden är vanligtvis några sekunder.

Hur mycket tid behöver man för att mäta ett prov med en digital refraktometer?
Hur mycket tid behöver man för att mäta ett prov med en digital refraktometer?


 

Hur justerar man en digital refraktometer?

Vanligtvis justerar man en refraktometer med vatten med en specifik mättemperatur. Denna temperatur styrs med en Peltier-termostat som kan kyla ned eller värma upp mätcellen till en specifik temperatur (t.ex. 20 °C). Ibland används Brix-standarder för att justera en refraktometer för mätning av sockerkoncentrationer. Dessa Brix-standarder produceras ofta på plats. Smart BRIX-standardberedning kan utföras med en våg och refraktometer som är anslutna till LabX PC-programmet och det ökar exaktheten och spårbarheten och eliminerar transkriptionsfel.

Lär dig mer om test och justering av en digital refraktometer

Hur justerar man en digital refraktometer?
Hur justerar man en digital refraktometer?


 

Vilka prover kan mätas med en digital refraktometer?

Digitala refraktometrar togs ursprungligen fram för att mäta homogena vätskor. I verkligheten kan många andra prover mätas, som exempelvis krämiga prover eller till och med folier. Dessa specifika prover kräver en del ytterligare tillbehör som en press eller präglingsfolie. Det krävs särskild uppmärksamhet med volatila prover (och där rekommenderas en flödescell) eller prover som inte är homogena där provet måste röras om/homogeniseras innan mätningen. Detta kan utföras automatiskt med homogenisering i bägaren tillhörande InMotion autosampler.

vilka prover kan mätas med en digital refraktometer
vilka prover kan mätas med en digital refraktometer
Online-seminarium/Webinar
Refractive Index Measurement Guide
Smart BRIX Standard Preparation - For Calibration of Refractometers
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.