Refraktometer | Stationära och bärbara mätare | METTLER TOLEDO

Refraktometer / brixmätare

Stationära och portabla digitala refraktometrar

En refraktometer (eller brixmätare) är ett analysinstrument som använder en högupplöst optisk sensor för att mäta den totala reflektionen för en ljusstråle som kommer i kontakt med ett prov. Det totala reflekterade ljuset beräknas och refraktionsindexets värde visas på instrumentet, och det kan konverteras till brix HFCS eller andra koncentrationer. Våra refraktometrar är en synonym för noggrannhet, hastighet och enkelhet. Välj mellan en robust portabel lösning och en noggrann stationär brixmätare.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse

Fördelar med METTLER TOLEDOs refraktometrar / brixmätare

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

FAQs

Vad är en digital densitetsmätare/brixmätare?

En digital refraktometer, även kallad brixmätare, använder en total reflektionsmetod för att mäta refraktionsindex eller relaterade värden för ett vätskeprov. Denna mätning sker digitalt, vilket väsentligt reducerar användarens inverkan. Exakthet på upp till 0,00002 eller 0.01% Brix kan uppnås med en liten provvolym (0,5 till 1 mL) och kort mättid (några sekunder).

Hur fungerar en digital densitetsmätare/brixmätare?

Digitala refraktometrar använder en ljussändande diod, ett safirprisma och en högupplöst optisk sensor. Provet sätts på prismat och mätningen startas. Från en viss infallsvinkel, den så kallade kritiska vinkeln, penetrerar inte längre ljusstrålen in i provet men reflekteras fullt från dess yta och detekteras av den optiska sensorn. Refraktionsindexet beräknas från denna kritiska vinkel. Dessutom använder stationära digitala refraktometrar/brixmätare en inbyggd Peltier-termostat för att kontrollera temperaturen.

Lär dig mer om definitionen av refraktionsindex, applikationer, hur man mäter det, Snells lag och mycket mer.

Vilka instrument används för att mäta refraktionsindex?

En lösnings refraktionsindex kan mätas manuellt eller digitalt. Manuella metoder, som bärbara optiska refraktometrar och ABBE optisk refraktometer, är vanligt förekommande för att fastställa refraktionsindex och relaterade värden, t.ex. BRIX°, alkohol %, Baumé, Plato, osv. Även om dessa metoder är enkla att använda och ganska billiga, kräver de expertis under varje steg i de manuella driftprotokollen, vilket ofta inverkar på resultatens exakthet och tillförlitlighet. Digitala refraktometrar/brix-mätare finns tillgängliga som stationära och bärbara instrument. De mäter vätskeprover digitalt, och reducerar användarens inverkan väsentligt.

Jämför digitala refraktometrar med manuella metoder: Se de olika mätteknikerna

Hur stora provvolymer behöver man för en digital refraktometer/brixmätare?

För de flesta stationära refraktometrerna är den typiska volymen cirka 0,5 mL för prover med en hög ytspänning och 1 mL för prover med en låg ytspänning. Eftersom det bara behövs några få droppar, jämnas temperaturen för provet och mätcellen ut snabbt och analysen kan därmed utföras på kort tid.

Hur mycket tid behöver man för att mäta ett prov med en refraktometer/brixmätare?

Det beror på temperaturskillnaden mellan provet och mätcellen, såväl som provtypen och den exakthet som krävs för mätningen. Mättiden är vanligtvis några sekunder.

Hur justerar man en digital refraktometer / brixmätare?

Vanligtvis justerar man en refraktometer / brixmätare med vatten med en specifik mättemperatur. Denna temperatur styrs med en Peltier-termostat som kan kyla ned eller värma upp mätcellen till en specifik temperatur (t.ex. 20 °C). Ibland används Brix-standarder för att justera en refraktometer för mätning av sockerkoncentrationer. Dessa Brix-standarder produceras ofta på plats. Smart BRIX-standardberedning kan utföras med en våg och refraktometer som är anslutna till LabX™ PC-programvaranoch det ökar exaktheten och spårbarheten och eliminerar transkriptionsfel.

Lär dig om hur du testar och justerar din digitala refraktometer.

Vilka prover kan mätas med en digital refraktometer/brixmätare?

Digitala refraktometrar/brixmätare togs ursprungligen fram för att mäta homogena vätskor. I verkligheten kan många andra prover mätas, som exempelvis krämiga prover eller till och med folier. Dessa specifika prover kräver en del ytterligare tillbehör som en press eller präglingsfolie. Det krävs särskild uppmärksamhet med volatila prover (och där rekommenderas en flödescell) eller prover som inte är homogena där provet måste röras om/homogeniseras innan mätningen. Detta kan utföras automatiskt med homogenisering i bägaren tillhörande InMotion™ autoprovtagare.