Köp digitala stationära och bärbara densitetsmätare – METTLER TOLEDO

Densitetsmätare

Ett brett urval av stationära och bärbara digitala densitetsmätare

Digital densitetsmätare

METTLER TOLEDO:s breda urval av stationära och bärbara digitala densitetsmätare mäter densitet, specifik vikt och andra relaterade värden (t.e...

METTLER TOLEDO:s breda urval av stationära och bärbara digitala densitetsmätare mäter densitet, specifik vikt och andra relaterade värden (t.ex. alkoholkoncentration, BRIX, API-grader, Baumé och Plato) med hög precision och kort mättid.

Eller bärbar densitetsmätare ger automatisk temperaturkompensering. Den kan användas i labbet eller på fältet för att exempelvis testa svavelsyrahalten i batterier.


Våra bänkdensitetsmätare har en inbyggd Peltier-termostat för att korrekt kontrollera temperaturen så att ett vattenbad inte behövs. De kan anslutas till en refraktometer, UV-VIS-spektrofotometer, pH-mätare, titrator eller andra instrument för att mäta flera parametrar samtidigt. Det finns dessutom flera andra automationsenheter tillgängliga för att förbättra produktiviteten.

 

Expertis

Ladda ned vår kostnadsfria guide till densitetsmätning för att lära dig hur man förbättrar densitetsmätning med digitala densitetsmätare.


Instrument för att mäta ett provs massa
Densitetsmätare
EasyPlus densitetsmätare
bärbar densitetsmätare

Excellence densitetsmätare

Standard EasyPlus densitetsmätare

Bärbar densitetsmätare

Excellence densitetsmätare är framtagna för en mängd olika användningsområden och gör det möjligt med automatiserade arbetsflöden och multiparameter-system. Mäter i stort sett alla typer av prover med...
Med ett anmärkningsvärt enkelt användargränssnitt, kan vem som helst få fram exakta resultat med EasyPlus densitetsmätare, på labbet eller vid produktionslinjen.
Gjord för att användas i labbet och på fältet, den bärbara densitetsmätaren är lättanvänd och lättviktig.
automatisk provtagning
multiparameter-system
densitetsprogramvara

Automatisk provtagning

Multiparameter-system

Densitetsprogramvara

Spara tid, reducera kostnader och förbättra operativ säkerhet med sömlösa automatiserade lösningar. Från enkla provtagningspumpar till uppvärmda autosamplers. Förbättra resultatens upprepbarhet och på...
Med multiparameter-system kan du kombinera och mäta refraktionsindex, densitet, pH, titrering och mer. Öka datakvaliteten och spara tid genom att mäta alla parametrar på en gång.
Kraftfulla programvarulösningar för densitetsmätning. En papperslös användning säkerställer dataintegritet, säker lagring och ser till att transkriptioner är felfria. Granska och analysera dina data e...
tillbehör till densitetsmätare

Tillbehör och förbrukningsartiklar till densitetsmätare

Få ut det mesta av din densitetsmätare genom att komplettera den med tillbehör och förbrukningsartiklar. Från högteknologiska lösningar som skanners och sensorer till en mängd olika certifierade vätsk...
Densitetsmätare

Excellence densitetsmätare är framtagna för en mängd olika användningsområden och gör det möjligt med automatiserade arbetsflöden och multiparameter-system. Mäter i stort sett alla typer av prover med...

EasyPlus densitetsmätare

Med ett anmärkningsvärt enkelt användargränssnitt, kan vem som helst få fram exakta resultat med EasyPlus densitetsmätare, på labbet eller vid produktionslinjen.

bärbar densitetsmätare

Gjord för att användas i labbet och på fältet, den bärbara densitetsmätaren är lättanvänd och lättviktig.

automatisk provtagning

Spara tid, reducera kostnader och förbättra operativ säkerhet med sömlösa automatiserade lösningar. Från enkla provtagningspumpar till uppvärmda autosamplers. Förbättra resultatens upprepbarhet och på...

multiparameter-system

Med multiparameter-system kan du kombinera och mäta refraktionsindex, densitet, pH, titrering och mer. Öka datakvaliteten och spara tid genom att mäta alla parametrar på en gång.

densitetsprogramvara

Kraftfulla programvarulösningar för densitetsmätning. En papperslös användning säkerställer dataintegritet, säker lagring och ser till att transkriptioner är felfria. Granska och analysera dina data e...

tillbehör till densitetsmätare

Få ut det mesta av din densitetsmätare genom att komplettera den med tillbehör och förbrukningsartiklar. Från högteknologiska lösningar som skanners och sensorer till en mängd olika certifierade vätsk...

Instrument för precisa densitetsmätningar
Densitetsutrustning för laboratorier
Bärbar densitetsindikator

Automatiska densitetssystemAutomated Density Systems


Med Excellence densitetsmätare leder de automatiserade densitetsmätningarna till mer tillförlitliga resultat, ökar säkerheten och undviker fel, och minimerar behovet av att operatören interagerar med instrumentet. Detta sparar tid, sänker kostnader och förbättrar driftsäkerheten.

Läs mer

Multiparameter-system

Multiparameter Systems.


Densitets- och refraktionsindex bestäms ofta med samma prov. Vårt platsbesparande system gör att du kan kombinera en Excellence-densitetsmätare med ett Excellence-refraktionsindex för att mäta båda parametrarna på en gång. Det går att ansluta fler instrument för simultana mätningar, t.ex. densitet, refraktionsindex, pH och färg.

Läs mer

Programvarulösningar
 
Software Solutions


METTLER TOLEDO erbjuder kraftfulla programvarulösningar för densitetsmätning. Papperslös användning säkerställer dataintegritet, säkerställer lagring och felfri resultatregistrering. Data kan enkelt granskas och analyseras och rapporterna finns bara ett klick bort.

Läs mer

 

Service

020-25 58 80
Ring service

Utforska våra servicetjänster – anpassade för att passa din utrustning

Vi erbjuder support och service för mätutrustningen under hela dess livslängd, från installation till förebyggande underhåll och kalibrering till reparation av utrustning.

Drifttid
Support & Reparation
Optimering
Underhåll & optimering
Kvalitetstandard
Kalibrering & Kvalitet
Expertis
Utbildning & Rådgivning

Trycksaker

Tillämpningar

Välj mellan redan färdiga applikationer

Applikationssökning

X
X

Hur man använder sökning

För att hitta din applikation ska du använda filter för bransch, prov eller använda fulltextsökning. Det är möjligt med alla typer av kombinationer av filter och fulltextsökning. Tänk på att fulltextsökningen endast ger träffar som inkluderar den exakta ordföljden för din sökning. Resultaten kommer att visas i enlighet med varje analytisk kemiteknik från METTLER TOLEDO-produkter.

 

Behöver du hjälp?

För mer hjälp klicka här.

 

Frågor och svar


 

Vad är en digital densitetsmätare?

En digital densitetsmätare (även kallad hydrometer) använder oscillerande rörteknik för att mäta densiteten eller relaterade värden för ett vätskeprov. Denna mätning sker digitalt, och reducerar väsentligt användarens inverkan. Exakthet på upp till 0,000005 g/cm3 kan uppnås med små provvolymer (cirka..3mL) och kort mättid (mindre än en minut).


 

Hur fungerar en digital densitetsmätare?

Digitala densitetsmätare använder ett U-format tomt glasrör, som sedan oscilleras. Oscillationsfrekvens för röret som är fyllt med provet mäts. Denna frekvens ändras när provröret fylls – ju högre provets massa är, desto lägre är frekvensen. Sedan mäts frekvensen och konverteras till densitet. Dessutom använder stationära digitala densitetsmätare en inbyggd Peltier-termostat för att kontrollera temperaturen.

Lär dig mer med vår interaktiva animering


 

Vilka instrument används för att mäta vätskedensiteten?

En lösnings densitet kan mätas manuellt eller digitalt. Det finns mer detaljerad information om hur man mäter densitet med pyknometers och hydrometers och digitala densitetsmätare i vår guide 3 sätt att mäta densitet.

Manuella metoder som pyknometers och hydrometers används ofta för bestämning av densitet och relaterade värden, som exempelvis specifik gravitet, alkohol%, BRIX°, API-grader, Baumé, Plato, osv. Även om dessa metoder är enkla att använda och ganska billiga, kräver de expertis under varje steg i de manuella driftprotokollen, vilket ofta inverkar på resultatens exakthet och tillförlitlighet.

En pyknometer är en glasbägare med en definierad volym. Den vägs utan provet (M1), och fylls sedan med provet och vägs igen (M2). Skillnaden mellan M1 och M2 delat med bägarens volym är provets densitet.

En hydrometer är en glasstruktur som doppas i provet. Efter en kort kompensationstid kommer den att flyta till en viss nivå. Ju högre densitet provet har, desto mindre kommer hydrometern att flyta. Densiteten läses av genom kompensationsnivån.

Ett densitetskit används tillsammans med en våg. En glasstruktur med en definierad volym vägs i luften (M1), doppas i provet och vägs igen i provet (M2). Skillnaden mellan M1 och M2 (buoyancy) delat med glasstrukturens volym är provets densitet. Det går även att använda en särskild hållare för att mäta fasta ämnens densitet med hjälp av en referensvätska (vatten, etanol eller användardefinierad).

Digitala densitetsmätare finns tillgängliga som stationära och bärbara instrument. De använder en teknik med oscillerande provrör för att med stor exakthet mäta densiteten i ett prov på en kort tid. Ett tomt glasprovrör vibrerar med en viss frekvens. Denna frekvens ändras när provröret fylls – ju högre provets massa är, desto lägre är frekvensen. Sedan mäts frekvensen och konverteras till densitet. Dessutom använder stationära digitala densitetsmätare en inbyggd Peltier-termostat för att kontrollera temperaturen.

 

Det finns mer information om digitala densitetsmätare och hur de står sig mot manuella metoder i vår jämförelse av olika mättekniker


 

Vilken är luftdensiteten?

Luftdensiteten är 0,00120 g/cm3 vid 20°C och med ett atmosfäriskt tryck på 101,325 kPa (dvs. vid havsnivå). Detta atmosfäriska tryck ändras enligt väderförhållanden (lägre tryck när det regnar eller snöigt väder) och med höjden (lägre tryck på hög höjd än vid havsnivå). På 440 meters höjd till exempel är det atmosfäriska trycket (årligt genomsnitt) endast 96,12 kPa och den genomsnittliga luftdensiteten blir 0,00114 g/cm3 vid 20°C.


 

Vilken är vattendensiteten?

Vattens densitet är 0,99820 g/cm3 vid 20°. Vattens densitet ändras med temperaturen och går från 0°C till 4°C (där den är nästan 1) och sjunker sedan från 4°C till högre temperaturer.


 

Hur stora provvolymer behöver man för en digital densitetsmätare?

Den typiska volymen för ett U-format glasrör som används som en mätcell i en digital densitetsmätare är cirka 1mL. För problemfri fyllning rekommenderas det en större volym, vanligtvis används 3 till 5 mL med en spruta för att även en del av dräneringsröret ska fyllas med provet.


 

Hur mycket tid behöver man för att mäta ett prov med en digital densitetsmätare?

Detta beror till stor del på temperaturskillnaden mellan provet och mätcellen och provtypen. Det beror även på den exakthet som provet kräver. Denna mättid kan vanligtvis vara mellan några sekunder med en bärbar digital densitetsmätare utan temperaturkontroll till cirka 2 till 5 minuter med ett stationärt instrument med aktiv temperaturkontroll.


 

Hur justerar man en digital densitetsmätare?

Vanligtvis justeras densitetsmätare med luft och vatten vid en specifik mättemperatur. Denna temperatur styrs med en Peltier-termostat som kan kyla ned eller värma upp mätcellen till en specifik temperatur (t.ex. 20 °C). Först mäts frekvensen för mätcellen som fylls med luft. Den första frekvensen tilldelas luftens densitetsvärde. Sedan fylls mätcellen med vatten och frekvensen för mätcellen fylld med vatten mäts. Denna andra frekvens tilldelas vattnets densitetsvärde. Denna tvåpunktsjustering kan även utföras med luft och en standard eller med två standarder som omfattar olika densitetsintervaller.


 

Vilka prover kan mätas med en digital densitetsmätare?

Dessa densitetsmätare är utformade och avsedda att mäta homogena vätskor. I praktiken mäts även många andra prover med bra resultat. Om provets viskositet kan fås ned under 36 000 mPa*s genom att värma vid pumpningstemperaturen (t.ex. paraffin), kan de även mätas fullt automatiskt med en uppvärmd automatiseringsenhet som SC1H eller SC30H. Prover med högre viskositet kan mätas manuellt om de kan fyllas i en spruta utan att fånga luftfickor och om operatören sedan kan trycka ut proverna i en kontrollerad hastighet genom ett smalt rör som är cirka 15 cm långt. Prover som attackerar mätcellens U-formade glasrör (t.ex. fluorvätesyra, vätskor eller massor som används för etsningsglas) ska inte mätas med sådana densitetsmätare.


 

Vilken inverkan har viskositet på densitetsmätning?

Provernas viskositet har en inverkan på densiteten som mäts med en digital densitetsmätare. Den högre skjuvkraften som uppstår mellan vätskan och rörets vägg, resulterar i att oscillationsfrekvensen sjunker, och därmed visas ett högre densitetsvärde. Moderna digitala densitetsmätare har därför en inbyggd viskositetskorrigering som kompenserar denna effekt och visar rätt resultat.

Online-seminarium/Webinar
Density Measurement Guide
Den här sidan är inte optimerad för din webbläsare. Överväg att använda en annan webbläsare eller uppgradera din webbläsare till den senaste versionen för att säkerställa den bästa upplevelsen.