Bezpieczeństwo procesów chemicznych | Techniki i urządzenia

Bezpieczeństwo procesów chemicznych

Jak nie stracić kontroli nad procesem chemicznym

Dlaczego bezpieczeństwo procesów chemicznych jest istotne?
Techniki badania bezpieczeństwa procesów chemicznych
Kalorymetria reakcyjna w bezpieczeństwie procesów chemicznych
Technologia na potrzeby bezpieczeństwa procesów chemicznych

Aplikacje

Opracowanie i skalowanie procesu
Projektuj odporne i wydajne procesy chemiczne oraz szybciej przenoś je do skali pilotażowej i przemysłowej

Projektuj odporne i wydajne procesy chemiczne oraz szybciej przenoś je do skali pilotażowej i przemysłowej

Mixing and Mass Transfer
Mixing in a Chemical Reactor and the Effect on Reaction Kinetics and Scale-up

Mixing is the reduction or elimination of inhomogeneity of phases that are either miscible or immiscible. Process scale-up and optimization require that the impact of mixing on the reaction rate be quantified. Automated, controlled experiments can be run in parallel in a laboratory reactor system to establish a mass transfer correlation, and provide a means to quickly adjust the gas/ liquid interface area and reactor volume. This achieves the desired conditions required for the scale-up or scale-down of a process.

Krystalizacja i strącanie
Optymalizacja wydajności krystalizacji oraz wielkości i czystości kryształów z użyciem odpowiedniego wyposażenia

Optymalizacja i wdrażanie na skalę przemysłową procesów krystalizacji i strącania w celu uzyskania produktu stale spełniającego wymagania specyfikacji czystości, wydajności, kształtu i wielkości cząstek może być jednym z największych wyzwań podczas opracowywania procesów.

Grignard
Grignard Reagents in Chemical Synthesis

Monitor and Control Synthesis of Grignard Reagents

Uwodornienie
Characterize Effects of Reaction Variables With Hydrogenation

Hydrogenation is one of the leading chemical reactions used because it allows the formation, in one single step, of C-C simple bonds from alkenes and alkynes, C-O bonds from ketones, aldehyde or esters and C-N (amines) from imines or nitriles.

Synteza polimerów
Obserwacja w czasie rzeczywistym reakcji polimeryzacji

Obserwacja w czasie rzeczywistym reakcji polimeryzacji

Chemical Reaction Kinetics Studies
Fundamental Understanding of Reactions Rates and Factors Affecting Them

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Procesy chemiczne prowadzone w przepływie
Skróć czas trwania procesów prowadzonych cyklicznie, popraw jakość i zwiększ wydajność

Skróć czas trwania procesów prowadzonych cyklicznie, popraw jakość i zwiększ wydajność.

Avoid Explosion Risks Hazards of Chemical Reactions
Risks of Explosions in Chemical Process and How to Avoid Hazards in the Plant

Scientists and engineers eliminate risks of explosions in a chemical plant with a comprehensive safety study. The safety study is applied to develop a process that eliminates uncontrolled heat or gas generation, flammable vapor release, or an over-pressurization of the reactor leading to rupture and loss of contents, which may be flammable. In order to avoid the risk of uncontrolled heat generation, reaction calorimetry determines the heat of reaction and the rate of heat release, so that a process can be designed that minimizes the risk of loss of control.

Prevent Runaway Chemical Reactions
Develop a Safe Chemical Process

Essential measurements and calculations are necessary to model runaway scenarios and establish the ideal reaction procedure. Measuring, calculating, and understanding the parameters are essential to assess and avoid risk in a chemical process. This allows scientists to make predictions about the temperature profiles, maximum operating temperature, and dosing.

Ciepło reakcji
Ocena ryzyka procesów chemicznych

Ciepło lub entalpia reakcji są parametrami niezbędnymi do bezpiecznego i skutecznego skalowania procesów chemicznych. Ciepło reakcji to energia, która jest uwalniana lub absorbowana, gdy substancje są przekształcane w reakcji chemicznej.

Opracowanie i skalowanie procesu

Projektuj odporne i wydajne procesy chemiczne oraz szybciej przenoś je do skali pilotażowej i przemysłowej

Mixing and Mass Transfer

Mixing is the reduction or elimination of inhomogeneity of phases that are either miscible or immiscible. Process scale-up and optimization require that the impact of mixing on the reaction rate be quantified. Automated, controlled experiments can be run in parallel in a laboratory reactor system to establish a mass transfer correlation, and provide a means to quickly adjust the gas/ liquid interface area and reactor volume. This achieves the desired conditions required for the scale-up or scale-down of a process.

Krystalizacja i strącanie

Optymalizacja i wdrażanie na skalę przemysłową procesów krystalizacji i strącania w celu uzyskania produktu stale spełniającego wymagania specyfikacji czystości, wydajności, kształtu i wielkości cząstek może być jednym z największych wyzwań podczas opracowywania procesów.

Grignard

Monitor and Control Synthesis of Grignard Reagents

Uwodornienie

Hydrogenation is one of the leading chemical reactions used because it allows the formation, in one single step, of C-C simple bonds from alkenes and alkynes, C-O bonds from ketones, aldehyde or esters and C-N (amines) from imines or nitriles.

Synteza polimerów

Obserwacja w czasie rzeczywistym reakcji polimeryzacji

Chemical Reaction Kinetics Studies

Chemical reaction kinetics, also known as reaction kinetics, reflect rates of chemical reactions and provide a better understanding of their dependencies on reaction variables. Reaction kinetic studies provide enhanced insight into reaction mechanisms. Learn how to obtain data rich information for more complete reaction kinetic information.

Procesy chemiczne prowadzone w przepływie

Skróć czas trwania procesów prowadzonych cyklicznie, popraw jakość i zwiększ wydajność.

Avoid Explosion Risks Hazards of Chemical Reactions

Scientists and engineers eliminate risks of explosions in a chemical plant with a comprehensive safety study. The safety study is applied to develop a process that eliminates uncontrolled heat or gas generation, flammable vapor release, or an over-pressurization of the reactor leading to rupture and loss of contents, which may be flammable. In order to avoid the risk of uncontrolled heat generation, reaction calorimetry determines the heat of reaction and the rate of heat release, so that a process can be designed that minimizes the risk of loss of control.

Prevent Runaway Chemical Reactions

Essential measurements and calculations are necessary to model runaway scenarios and establish the ideal reaction procedure. Measuring, calculating, and understanding the parameters are essential to assess and avoid risk in a chemical process. This allows scientists to make predictions about the temperature profiles, maximum operating temperature, and dosing.

Ciepło reakcji

Ciepło lub entalpia reakcji są parametrami niezbędnymi do bezpiecznego i skutecznego skalowania procesów chemicznych. Ciepło reakcji to energia, która jest uwalniana lub absorbowana, gdy substancje są przekształcane w reakcji chemicznej.

Biblioteka

Wiedza fachowa

Sustain a Culture of Safety
The series of safety resources offers application-specific knowledge.
Insight for Every Reaction
Resources to help gain insight into every reaction
Guide to Chemical Process Safety
Guide to Process Safety discusses challenges to consider when designing a safe process including thermal hazard analysis in chemical production, runaw...
Ryzyko wynikające ze wzrostu temperatury
Zrozumienie zmian temperatury zachodzących w czasie reakcji oraz związanej z tym akumulacji ciepła ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa procesów...

Seminaria internetowe na żądanie

Challenges in Process Safety Assurance of a Hazardous Epoxidation
This case study summarizes the retrospective process to assure safety of an energetic epoxidation process following regulatory intervention action.
Impact of Process Intensification on Process Safety
This presentation discusses how Nalas Engineering safely handles high energy materials and hazardous chemistry.

Produkty pokrewne

Technologia wykorzystywana przy zapewnieniu bezpieczeństwa procesów chemicznych oraz przy analizie zagrożeń termicznych

Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.