Automatyczny system pobierania próbek | Ciągłe pobieranie próbek bez nadzoru z reaktora na linii produkcyjnej

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie

Automatyczne pobieranie próbek z reakcji chemicznych

Większa wydajność

Większa wydajność

Programowanie dokładnego pobierania próbek bez nadzoru operatora o dowolnej porze dnia lub nocy. EasySampler zapewnia rejestrowanie wysokiej jakości próbek nawet wtedy, gdy użytkownik nie ma czasu, aby przebywać w laboratorium.

Nie przegap żadnej reakcji

Nie przegap żadnej reakcji

Zautomatyzowane pobieranie próbek bez nadzoru operatora pozwala dokładnie zrozumieć i zdefiniować ścieżki reakcji, parametry kinetyczne, profile zanieczyszczenia i punkty końcowe.

Reprezentatywne i powtarzalne pobieranie próbek z wykorzystaniem systemu EasySampler

Reprezentatywne i powtarzalne

Pobieranie i schładzanie próbek w warunkach reakcji — nawet wtedy, gdy ręczne pobieranie jest niemożliwe lub bardzo trudne do przeprowadzenia z powodu niesprzyjających warunków.

EasySampler — kluczowe rozwiązanie do eksperymentów z dużą ilością danych

automatyczny system pobierania próbek do bioreaktora

Nieprzerwane pobieranie próbek na linii produkcyjnej

Unikalna, oparta na sondzie technologia dostępna w urządzeniu EasySampler umożliwia nieprzerwane pobieranie próbek przez cały czas trwania eksperymentu.

urządzenie do automatycznego pobierania próbek hplc

Gotowość do kluczowych analiz offline

Planowanie i przeprowadzanie sekwencji pobierania, schładzania i rozcieńczania bezpośrednio na ekranie dotykowym lub w oprogramowaniu iControl pozwala na uzyskanie dokładnych, odtwarzalnych próbek.

narzędzia do pobierania próbek reakcji chemicznych

Ułatwienie zrozumienia reakcji

Połączenie informacji dotyczących przebiegu reakcji i powstawania zanieczyszczeń z kluczowymi parametrami procesu w celu wspierania inicjatyw QbD.

Czym jest automatyczny system pobierania próbek z reaktora i jak działa?

automatyczny system pobierania próbek z reaktora

automatyczny system pobierania próbek z reaktora
automatyczny system pobierania próbek z reaktora

EasySampler łączy trzy etapy pobierania próbek w jedną zautomatyzowaną operację, za każdym razem pobierając próbki w ten sam sposób — powtarzalny i dokładny.

 • Proces dokładnego pobierania próbek rozpoczyna się w momencie, gdy mikrokieszeń wysuwa się i zanurza w mieszaninie reakcyjnej w taki sposób, aby pobrana próbka była reprezentatywna.
 • Chłodzenie in situ natychmiast zatrzymuje reakcję i zapewnia reprezentatywność punktu czasowego.
 • Następne w kolejności procesy rozcieńczania i dozowania do fiolki przygotowują próbki do analizy offline.

Ta procedura umożliwia uzyskanie wysokiej odtwarzalności próbek i zapewnia reprezentatywne wyniki analityczne. A przede wszystkim zautomatyzowana technologia pozwala na pobieranie próbek w zaprogramowanych lub zaplanowanych terminach. 

Jaki jest zakres temperatur sondy EasySampler?

Przy ciśnieniu atmosferycznym sondy EasySampler są przystosowane do temperatur w zakresie od -20 do 140°C. W tym zakresie temperatur i przy ciśnieniu atmosferycznym zaleca się wymianę tulei po 100 próbkach. W przypadku reakcji przy podwyższonym ciśnieniu, od 1,013 bara do 10 barów, zakres temperatur wynosi od 20 do 100°C. 

Dlaczego warto zautomatyzować pobieranie próbek w badaniu reakcji chemicznych?

Zrozumiałe jest, że pobieranie próbek reakcji chemicznych do analizy offline wykorzystuje techniki analityczne w celu ustalenia stanu reakcji, wydajności lub profili zanieczyszczeń. Niestety, procedura pobierania próbek nie zawsze jest operacją dokładną i stwarza trudności w przypadku reakcji obejmujących mieszaniny niejednorodne, wysokie temperatury, zawiesiny lub substancje chemiczne wrażliwe na powietrze. Opóźnienia w schładzaniu mogą również skutkować bardzo różnymi wynikami, a także błędnymi i nieprecyzyjnymi danymi analitycznymi.

Aby zaoferować zautomatyzowaną i niezawodną technikę zbierania reprezentatywnych próbek z reakcji, nawet w trudnych warunkach, stworzono system EasySampler, który pomaga przezwyciężyć te trudności. Naukowcy używają rozwiązania EasySampler, aby łatwiej pracować nad chemią syntetyczną i opracowywaniem procesów w firmie Pfizer i innych firmach farmaceutycznych.

Mam reaktor od innego dostawcy. Czy mogę używać systemu EasySampler z tym reaktorem?

Tak, EasySampler może działać jako samodzielne urządzenie i może być używane w dowolnym reaktorze, w tym w reaktorach rurowych, kolbach okrągłodennych, reaktorach laboratoryjnych z płaszczem (JLR) i automatycznych reaktorach laboratoryjnych (ALR). Kwestie do uwzględnienia:

 • Wszystkie modele sond EasySampler mają średnicę 9,5 mm
 • Aby bezpiecznie umieścić sondę EasySampler w porcie reaktora, należy użyć odpowiedniego adaptera

Czy system EasySampler może być używany do pobierania próbek z reakcji pod podwyższonym ciśnieniem?

Tak, system EasySampler może służyć do pobierania próbek z reakcji pod ciśnieniem, jeśli spełnione są następujące warunki reakcji: 

 1. Zakres ciśnienia: 1,013–10 barów (14,7–145 psi)
 2. Zakres temperatur: od 20 do 100°C 
 3. Objętość reaktora: do 2500 ml 
 4. Liczba próbek na tuleję: 1 reakcja (do 24 próbek)
 5. Adapter wysokociśnieniowy: do bezpiecznego umieszczenia sondy EasySampler w reaktorze należy użyć odpowiedniego adaptera wysokociśnieniowego (nr kat. 14474404)

Uwaga: użycie sondy EasySampler przy podwyższonym ciśnieniu (od 1,013 bara do 10 barów) zmniejszy zakres temperatur od 20°C do 100°C, maksymalną objętość reaktora do 2500 ml, oraz maksymalną liczbę próbek na tuleję do 1 reakcji (do 24 próbek).

Zautomatyzowane pobieranie próbek reakcji chemicznych w najnowszych publikacjach w czasopismach

Dzięki urządzeniu EasySampler nieprzerwane zautomatyzowane pobieranie próbek pomaga w badaniach nad reakcjami i profilowaniem zanieczyszczeń. Lista publikacji z czasopism recenzowanych poświęcona jest interesującym i nowatorskim zastosowaniom urządzenia EasySampler, które pozwoliło naukowcom ze środowiska akademickiego i przemysłowego przyspieszyć postęp prac badawczych, wspomagając realizację eksperymentów z dużą ilością danych.

 • Lomont, J. P., Ralbovsky, N. M., Guza, C., Saha-Shah, A., Burzynski, J., Konietzko, J., Wang, S.-C., McHugh, P. M., Mangion, I. i Smith, J. P. (2022). Process monitoring of polysaccharide deketalization for vaccine bioconjugation development using in situ analytical methodology. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis209, 114533. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114533
 • Ashworth, I. W., Frodsham, L., Moore, P. i Ronson, T. O. (2021). Evidence of Rate Limiting Proton Transfer in an SNAr Aminolysis in Acetonitrile under ...
Pokaż więcej

Dzięki urządzeniu EasySampler nieprzerwane zautomatyzowane pobieranie próbek pomaga w badaniach nad reakcjami i profilowaniem zanieczyszczeń. Lista publikacji z czasopism recenzowanych poświęcona jest interesującym i nowatorskim zastosowaniom urządzenia EasySampler, które pozwoliło naukowcom ze środowiska akademickiego i przemysłowego przyspieszyć postęp prac badawczych, wspomagając realizację eksperymentów z dużą ilością danych.

 • Lomont, J. P., Ralbovsky, N. M., Guza, C., Saha-Shah, A., Burzynski, J., Konietzko, J., Wang, S.-C., McHugh, P. M., Mangion, I. i Smith, J. P. (2022). Process monitoring of polysaccharide deketalization for vaccine bioconjugation development using in situ analytical methodology. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis209, 114533. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114533
 • Ashworth, I. W., Frodsham, L., Moore, P. i Ronson, T. O. (2021). Evidence of Rate Limiting Proton Transfer in an SNAr Aminolysis in Acetonitrile under Synthetically Relevant Conditions. The Journal of Organic Chemistry. https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c01768
 • Pollack, S. R. i Dion, A. (2021). Metal-Free Stereoselective Synthesis of (E)- and (Z)-N-Monosubstituted β-Aminoacrylates via Condensation Reactions of Carbamates. The Journal of Organic Chemistry86(17), 11748–11762. https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c01212
 • Zhao, X., Webb, N. J., Muehlfeld, M. P., Stottlemyer, A. L. i Russell, M. W. (2021). Application of a Semiautomated Crystallizer to Study Oiling-Out and Agglomeration Events—A Case Study in Industrial Crystallization Optimization. Organic Process Research & Development25(3), 564–575. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00494
 • Jurica, J. A. i McMullen, J. P. (2021). Automation Technologies to Enable Data-Rich Experimentation: Beyond Design of Experiments for Process Modeling in Late-Stage Process Development. Organic Process Research & Development25(2), 282–291. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00496
 • Malig, T. C., Yunker, L. P. E., Steiner, S. i Hein, J. E. (2020). Online High-Performance Liquid Chromatography Analysis of Buchwald–Hartwig Aminations from within an Inert Environment. ACS Catalysis10(22), 13236–13244. https://doi.org/10.1021/acscatal.0c03530
 • Malig, T. C., Tan, Y., Wisniewski, S. R., Higman, C. S., Carrasquillo-Flores, R., Ortiz, A., Purdum, G. E., Kolotuchin, S. i Hein, J. E. (2020). Development of a telescoped synthesis of 4-(1H)-cyanoimidazole core accelerated by orthogonal reaction monitoring. Reaction Chemistry & Engineering5(8), 1421–1428. https://doi.org/10.1039/d0re00234h
 • Wang, K., Han, L., Mustakis, J., Li, B., Magano, J., Damon, D. B., Dion, A., Maloney, M. T., Post, R. i Li, R. (2019). Kinetic and Data-Driven Reaction Analysis for Pharmaceutical Process Development. Industrial & Engineering Chemistry Research59(6), 2409–2421. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b03578
 • Beutner, G. L., Coombs, J. R., Green, R. A., Inankur, B., Lin, D., Qiu, J., Roberts, F., Simmons, E. M. i Wisniewski, S. R. (2019). Palladium-Catalyzed Amidation and Amination of (Hetero)aryl Chlorides under Homogeneous Conditions Enabled by a Soluble DBU/NaTFA Dual-Base System. Organic Process Research & Development23(8), 1529–1537. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.9b00196
 • Huffman, MA, Fryszkowska, A., Alvizo, O., Borra-Garske, M., Campos, KR, Kanada, KA, Devine, PN, Duan, D., Forstater, JH, Grosser, ST, Halsey, HM, Hughes, GJ, Jo, J., Joyce, LA, Kolev, JN, Liang, J., Maloney, KM, Mann, BF, Marshall, NM i McLaughlin, M. (2019). Design of an in vitro biocatalytic cascade for the manufacture of islatravir. Science366(6470), 1255–1259. https://doi.org/10.1126/science.aay8484
 • Mennen, S. M., Alhambra, C., Allen, C. L., Barberis, M., Berritt, S., Brandt, T. A., Campbell, A. D., Castañón, J., Cherney, A. H., Christensen, M., Damon, D. B., Eugenio de Diego, J., García-Cerrada, S., García-Losada, P., Haro, R., Janey, J., Leitch, D. C., Li, L., Liu, F., Lobben, P. C., MacMillan, D. W. C., Magano, J., McInturff, E., Monfette, S., Post, R. J., Schultz, D., Sitter, B., Stevens, J. M., Strambeanu, I. I., Twilton, J., Wang, K. i Zajac, M. A. (2019). The Evolution of High-Throughput Experimentation in Pharmaceutical Development and Perspectives on the Future. Organic Process Research & Development23(6), 1213–1242. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.9b00140
 • Carter, H. L., Connor, A. W., Hart, R., McCabe, J., McIntyre, A. C., McMillan, A. E., Monks, N. R., Mullen, A. K., Ronson, T. O., Steven, A., Tomasi, S. i Yates, S. D. (2019). Rapid route design of AZD7594. Reaction Chemistry & Engineering4(9), 1658–1673. https://doi.org/10.1039/c9re00118b
 • Zawatzky, K., Grosser, S. i Welch, C. J. (2017). Facile kinetic profiling of chemical reactions using MISER chromatographic analysis. Tetrahedron73(33), 5048–5053. https://doi.org/10.1016/j.tet.2017.05.048
 • Gurung, S. R., Mitchell, C., Huang, J., Jonas, M., Strawser, J. D., Daia, E., Hardy, A., O’Brien, E., Hicks, F. i Papageorgiou, C. D. (2016). Development and Scale-up of an Efficient Miyaura Borylation Process Using Tetrahydroxydiboron. Organic Process Research & Development21(1), 65–74. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.6b00345
 • Rougeot, C., Situ, H., Cao, B. H., Vlachos, V. i Hein, J. E. (2017). Automated reaction progress monitoring of heterogeneous reactions: crystallization-induced stereoselectivity in amine-catalyzed aldol reactions. Reaction Chemistry & Engineering2(2), 226–231. https://doi.org/10.1039/c6re00211k
 • Duan, S., Place, D., Perfect, H. H., Ide, N. D., Maloney, M., Sutherland, K., Price Wiglesworth, K. E., Wang, K., Olivier, M., Kong, F., Leeman, K., Blunt, J., Draper, J., McAuliffe, M., O’Sullivan, M. i Lynch, D. (2016). Palbociclib Commercial Manufacturing Process Development. Part I: Control of Regioselectivity in a Grignard-Mediated SNAr Coupling. Organic Process Research & Development, 20(7), 1191–1202. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.6b00070
 • Malig, T. C., Koenig, J. D. B., Situ, H., Chehal, N. K., Hultin, P. G. i Hein, J. E. (2017). Real-time HPLC-MS reaction progress monitoring using an automated analytical platform. Reaction Chemistry & Engineering, 2(3), 309–314. https://doi.org/10.1039/c7re00026j
 • Nykaza, T. V., Ramirez, A., Harrison, T. S., Luzung, M. R. i Radosevich, A. T. (2018). Biphilic Organophosphorus-Catalyzed Intramolecular Csp2–H Amination: Evidence for a Nitrenoid in Catalytic Cadogan Cyclizations. Journal of the American Chemical Society, 140(8), 3103–3113. https://doi.org/10.1021/jacs.7b13803
Pokaż mniej