Zastosowanie półautomatycznego krystalizatora do badań procesu odolejania i aglomeracji
Seminaria internetowe na życzenie

Zastosowanie półautomatycznego krystalizatora do badań procesu odolejania i aglomeracji

Seminaria internetowe na życzenie

Optymalizacja krystalizacji przemysłowej

Zastosowanie półautomatycznego krystalizatora do badań procesu odolejania i aglomeracji
Zastosowanie półautomatycznego krystalizatora do badań procesu odolejania i aglomeracji

W prezentacji „Zastosowanie półautomatycznego krystalizatora do badań procesu odolejania i aglomeracji” Xiaowen Zhao z firmy Corteva przedstawia studium przypadku trudnej krystalizacji przemysłowej. Badana krystalizacja była podatna na odolejanie, co prowadziło do aglomeracji i zatrzymania procesu. Półautomatyczny krystalizator – zaprojektowany i zbudowany iteracyjnie w celu spełnienia zmieniających się wymagań procesu krystalizacji – został wykorzystany do badania tego procesu i identyfikacji trybów awaryjnych. Do tego zestawu dołączono sondę światłowodową do śledzenia mętności, której sygnał spadał za każdym razem, gdy zaobserwowano zjawisko odolejenia/aglomeracji za pomocą mikroskopii wideo in-situ.

Dzięki tej wiedzy zmętnienie było monitorowane w celu wykrycia odolejania, a następnie zostało wykorzystane jako mechanizm, na podstawie którego decydowano o zmianie profilu temperatury w celu odwrócenia odolejania/wznowienia wzrostu kryształów podczas krystalizacji. Automatyczny próbnik, w połączeniu z analizą HPLC offline, dostarczył cennych informacji na temat zachowania się zanieczyszczeń podczas odolejania i zidentyfikował jedno konkretne zanieczyszczenie, które miało wpływ na tworzenie się drugiej fazy ciekłej i szybkość krystalizacji. Bogate w dane eksperymenty pozwoliły na szybką optymalizację parametrów krystalizacji, takich jak profil temperaturowy, zaszczepianie i czas cyklu. Końcowa krystalizacja była solidna, przewidywalna i zdolna do samokorekty w przypadku napotkania potencjalnego trybu awaryjnego.  

Dołącz do setek badaczy, którzy już obejrzeli tę prezentację.

Rola PAT różni się drastycznie, gdy jest ona stosowana do celów rozwoju, zwiększania skali lub produkcji. Wraz ze zmianą ról obserwuje się również zmiany w liczbie technik i częstotliwości ich stosowania. W tym wykładzie opisano te różnice i podano przykłady dla każdej z ról. Następnie wykład koncentruje się na skalowaniu od laboratorium do zakładu. Jak można wykorzystać PAT do weryfikacji lub odrzucenia poprawności skalowania, a w tym drugim przypadku pomóc w ustaleniu, dlaczego skalowanie się nie powiodło. Wyjaśniono koncepcję odcisku palca, jak również ostatnie osiągnięcia w zakresie przenoszenia danych PAT z laboratorium do zakładu, aby umożliwić weryfikację na żywo i analizę danych podczas zwiększania skali partii.
Xiaowen Zhao - Corteva
26 minut
English