Fermentacja i bioprocesy - METTLER TOLEDO

Fermentacja i bioprocesy

Charakteryzuj i optymalizuj procesy fermentacji i bioprocesy w czasie rzeczywistym, aby podnieść ich wydajność

Ponieważ zapotrzebowanie na bioprodukty ciągle rośnie, coraz większą uwagę przywiązuje się do usprawniania bioprocesów w celu zwiększenia uzysku i zmniejszenia kosztów. Monitorowanie kluczowych parametrów procesowych w czasie rzeczywistym i bezpośrednio w procesie przy pomocy technologii analizy procesowej (PAT) jest konieczne, aby skutecznie optymalizować procesy i kontrolować ich przebieg.

Technologie in situ mają przewagę w wielu aspektach nad tradycyjnymi metodami badania. Nie ma potrzeby pobierania próbek i ich kłopotliwego przygotowania. Technologie in situ są bezinwazyjne dla procesu i jego składników, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym o procesie przebiegającym w fermentorze/bioreaktorze. Co więcej, informacje dostarczane w czasie rzeczywistym przez technologie in situ umożliwiają natychmiastową detekcję wszelkich zakłóceń w procesie, zapewniając tym samym skuteczniejszy nadzór nad jego przebiegiem.

Fermentacja i bioprocesy
Fermentacja i bioprocesy

Technologie METTLER TOLEDO zapewniają narzędzia i dane w czasie rzeczywistym pozwalające skutecznie nadzorować przebieg bioprocesów oraz monitorować enzymatyczną przemianę substratów w żądane produkty. Aplikacje dla fermentacji i kultur komórkowych na etapie przygotowania obejmują monitorowanie kluczowych składników mediów. Metabolitów i produktów, poprzez kultury komórkowe/fermentację, aż po monitorowanie zmian w populacji i morfologii komórek/organizmów (w tym aglomeracji lub flokulacji komórek lub organizmów). Aplikacje na etapie obróbki poprodukcyjnej obejmują flokulację szczątków komórek, krystalizację i rozpuszczanie białek.

Aplikacje

Aplikacje

Fermentacja
Maximize Production of Desired Enzyme, Protein or Small Molecule Metabolite
Biokataliza
Biocatalysis, also referred to as enzymatic catalysis or biotransformation, is the use of enzymes to catalyze chemical reactions. The field for biocat...
Flokulacja
Flokulacja jest powszechną techniką separacji w biotechnologii, górnictwie, przemyśle naftowym i celulozowo-papierniczym. Długie łańcuchy polimerowe f...

Biblioteka

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.