Lepsza integralność procesów produkcyjnych
Opracowania techniczne

Lepsza integralność procesów produkcyjnych

Opracowania techniczne

dzięki inteligentnym czujnikom, które przewidują własną konserwację

Lepsza integralność procesów produkcyjnych
Lepsza integralność procesów produkcyjnych

Rozwiązania do kontroli procesów przemysłowych w produkcji masy celulozowej i papieru mogą znacząco poprawić jakość produktu i zwiększyć wydajność produkcji, jeżeli czujniki będą odpowiednio konserwowane. Obniżona jakość produktu, nadmierne lub niewystarczające stosowanie odczynników oraz nieplanowane przestoje mogą być skutkiem źle skalibrowanych, brudnych lub uszkodzonych czujników działających in-line. Rzetelna i skuteczna konserwacja jest czasochłonnym zadaniem dla wykwalifikowanych pracowników. Najlepszym rozwiązaniem są systemy analityczne, które nie tylko monitorują się pod kątem własnego zużycia i informują o konieczności przeprowadzenia konserwacji, ale także zwiększają integralność procesów.
 

Przemysł celulozowo-papierniczy jest trudnym środowiskiem dla czujników analitycznych działających in-line. Obecność włókien, siarczków i wysokiej temperatury może zakłócać pracę czujnika. Rozwiązania METTLER TOLEDO do produkcji masy papierniczej i papieru zawierają czujniki pH/redoks i czujniki przewodności przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach. Dodatkowo, technologia zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) zapewnia korzyści, które nie są dostępne w tradycyjnych czujnikach analogowych.

W opracowaniu technicznym wyjaśniono, w jaki sposób technologia ISM zwiększa niezawodność procesu i zmniejsza koszty operacyjne. Rozwiązania pomiarowe in-line do masy papierniczej i papieru zintegrowane z technologią ISM mają wiele zalet, w tym zaawansowaną diagnostykę, która przewiduje, kiedy konieczne będzie czyszczenie, kalibracja i wymiana czujników.

Szacuje się, że nawet 60% prac konserwacyjnych wykonywanych w zakładach produkcyjnych nie jest konieczne. Konserwacja wykonywana jest często zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, co oznacza, że czujniki pH są kalibrowane lub wymieniane, nawet jeśli nie ma takiej konieczności. Technologia ISM stale monitoruje stan techniczny czujników i na bieżąco dostarcza dane o wpływie warunków procesu na system pomiarowy. Dzięki temu można planować konserwację czujników, kiedy będzie ona potrzebna — ani za wcześnie, ani dopiero po stwierdzeniu nieprawidłowych pomiarów.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.