Wyższa wydajność flotacji minerałów - METTLER TOLEDO
Opracowania techniczne

Wyższa wydajność flotacji minerałów

Opracowania techniczne
Wyższa wydajność flotacji minerałów
Wyższa wydajność flotacji minerałów

Flotacja pianowa jest powszechnie wykorzystywana do rozdzielania minerałów. Kontrola pH pozwala zwiększyć uzysk minerałów, zmniejszyć zużycie chemikaliów i zmienić potencjał zeta. W przewodniku "pH, zeta i piana" omówiono znaczenie pH dla zapewnienia skuteczności flotacji pianowej i wpływ technologii inteligentnego zarządzania czujnikiem na wzrost tej skuteczności.

Flotacja pianowa jest prawdopodobnie najpowszechniej stosowaną metodą rozdzielania i zatężania minerałów. W celu przeniesienia jak największej ilości minerałów do piany należy dozować odczynniki zbierające i korygujące. Monitorowanie pH w trakcie procesu odgrywa istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości minerału, wydajności procesu i skuteczności dozowanych odczynników. Mniej rozpoznane jest znaczenie potencjału zeta pulpy. Potencjał zeta wpływa na stabilność zawiesiny; jeśli jest zbyt niski, następuje flokulacja, co prowadzi do słabej selektywności w procesie flotacji, jeśli natomiast jest zbyt wysoki, zawiesina pozostaje stabilna. Na potencjał zeta wpływa pH pulpy, co stanowi jeszcze jeden dowód, że kontrola pH decyduje o powodzeniu procesu flotacji.

Dowiedz się więcej z przewodnika.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.