Łatwy sposób na obniżenie kosztów produkcji leków - METTLER TOLEDO
Opracowania techniczne

Łatwy sposób na obniżenie kosztów produkcji leków

Opracowania techniczne

W tym opracowaniu technicznym opisano, w jaki sposób najnowsze osiągnięcia w dziedzinie analizy procesów przemysłowych dają szansę na ograniczenie kosztów produkcji bez narażania jakości produktów.

Opracowanie techniczne: Łatwy sposób na obniżenie kosztów produkcji leków
Opracowanie techniczne: Łatwy sposób na obniżenie kosztów produkcji leków

Organy nadzoru, rządy i konkurencja wywierają presję na firmy farmaceutyczne, która zmusza je do gruntownej weryfikacji wydatków. Jednak uzyskanie oszczędności przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu produktów nie jest łatwe. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie analizy procesów przemysłowych dają szansę ograniczenia kosztów produkcji bez negatywnego wpływu na jakość produktów.

W tym opracowaniu technicznym wyjaśniono następujące kwestie:

  • Metoda oparta na ryzyku
  • Ograniczenie kosztów produkcji bez obniżania jakości i skuteczności produktów końcowych
  • Diagnostyka zapobiegawcza
  • Technologia pomiaru optycznego i in. . .