Redukcja korozji dzięki kontroli pH i O2
Opracowania techniczne

Redukcja korozji dzięki kontroli pH i O2

Opracowania techniczne

Opracowanie techniczne o roli pH i tlenu w walce z korozją

Redukcja korozji
Redukcja korozji

Korozja i zanieczyszczenia mają ogromny wpływ ekonomiczny na działalność przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym. Ciągła kontrola pH i tlenu rozpuszczonego (DO) w procesie jest bardzo pomocna, ale może być trudna w realizacji, jeśli czujniki nie są wystarczająco wytrzymałe.

W tym opracowaniu technicznym omawiamy mechanizmy korozji w przetwórstwie węglowodorów i prezentujemy ofertę przyrządów METTLER TOLEDO, które pomagają zwalczać i ograniczać korozję. METTLER TOLEDO posiada udokumentowane osiągnięcia w zakresie aparatury analitycznej przeznaczonej dla przemysłu petrochemicznego, która oferuje doskonałe parametry pracy, jest odporna na warunki panujące w procesach i nie ma wysokich wymagań konserwacyjnych. Nasze czujniki pH i DO działające w trybie in-line wytrzymują typowe warunki panujące w procesach chemicznych, umożliwiając wcześniej niewykonalne pomiary i kontrolę w walce z korozją oraz pomagając w obniżeniu kosztów i poprawie gotowości eksploatacyjnej.
 

W tym opracowaniu technicznym przedstawiamy rolę analizy in-line w kontrolowaniu korozji i unikaniu niepotrzebnego zużycia chemikaliów w zakładach chemicznych.

Najodpowiedniejszym czujnikiem pH do pomiaru pH w celu zmniejszenia korozji w środowisku przetwarzania węglowodorów jest InPro 4800i firmy METTLER TOLEDO. Czujnik posiada system referencyjny z podwójną komorą i dużą diafragmę PTFE odpychającą brud, która jest świetną barierą przed zatruwającymi siarczkami i lepkimi węglowodorami.

Czujnik InPro 4800i z technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi (ISM) oferuje udoskonaloną diagnostykę. Czujnik stale dokonuje samooceny i dostarcza użytkownikowi danych związanych z diagnostyką zapobiegawczą, takich jak informacja o potrzebie ponownej kalibracji oraz liczba dni roboczych pozostałych do wymiany. Te narzędzia diagnostyczne prowadzą obliczenia na podstawie rzeczywistych warunków technologicznych panujących w miejscu pomiaru. Narzędzia te pomagają maksymalnie wykorzystać każdy czujnik, nie narażając się na ryzyko utraty niezawodności pomiaru.

METTLER TOLEDO oferuje zaawansowane i pozbawione wysokich wymagań konserwacyjnych czujniki z diagnostyką ISM do pomiaru i kontroli DO w kondensacie parowym, wodach technologicznych i węglowodorach.

Więcej informacji
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.