Opracowanie techniczne na temat wymagań dot. przewodności
Opracowania techniczne

Wymogi farmakopei w zakresie pomiaru przewodności

Opracowania techniczne

Omówienie USP <644> i USP <645> w kontekście przewodności

Opracowanie techniczne na temat wymagań dot. przewodności
Opracowanie techniczne na temat wymagań dot. przewodności

W związku z surowymi wymogami USP ogólnoświatowe firmy farmaceutyczne często harmonizują swoje procesy produkcyjne. W tym opracowaniu technicznym omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące oceny punktów pomiaru przewodności pod kątem zgodności z USP <644> i USP <645>.

Zawiera ono kluczowe pytania związane z wyborem czujnika przewodności, m.in.:

 • Jak skalibrować system do pomiaru przewodności?
 • Czy czujnik jest przeznaczony do końcowej kontroli jakości, czy sterowania procesem?
 • Jaka jest wymagana dokładność czujnika?

W związku z tym światowe farmakopee, takie jak EP, JP, ChP i IP, nadal zharmonizowały się z USP. W tym opracowaniu technicznym przedstawiono wymagania dotyczące pomiaru przewodności wody farmaceutycznej w dwóch monografiach: USP <645> i USP <644> (z <1644>). Ponadto opracowanie techniczne zawiera odpowiedzi na pięć pytań mogących ułatwić zapewnienie zgodności z USP <644> i USP <645>.

 • Jak skalibrować system do pomiaru przewodności, aby spełnić wymagania farmakopei dotyczące wody oczyszczonej i wody do iniekcji?
 • Jaka jest wymagana dokładność czujnika przewodności?
 • Czy czujnik monitoruje końcową jakość, czy też jest elementem sterowania procesem?
 • Jak raportować pomiar przewodności dla danego punktu pomiarowego?
 • Czy moje procedury weryfikacyjne i kalibracyjne muszą odpowiadać tym określonym w odpowiednich rozdziałach?
   

Czujniki przewodności, przetworniki i kalibratory firmy METTLER TOLEDO mogą pomóc w spełnieniu wszystkich wymagań USP dotyczących wydajności, raportów oraz weryfikacji i kalibracji in-line. Czujniki przewodności UniCond® przewyższają wymagania dotyczące dokładności odpowiednio ±2% i 0,1 μS/cm, które określono w międzynarodowych farmakopeach. Przetworniki wyświetlają odczyty przewodności skompensowanej, przewodności bez kompensacji temperatury i temperatury z tego samego systemu przewodności, eliminując potrzebę stosowania wielu czujników w punkcie raportowania. 

Więcej informacji na temat czujników i przetworników przewodności UniCond można znaleźć na stronie:

 • Czujniki przewodności UniCond — precyzyjny pomiar przewodności i oporu właściwego dla wody farmaceutycznej.
 • Przetworniki — wysokowydajne przetworniki analityczne do szybkiego i precyzyjnego sterowania procesami.