Minimalizacja wymogów konserwacyjnych systemu inertyzacji – monitorowanie inertyzacji i tworzenia osłony

Zarezerwuj spotkanie online z naszym specjalistą

Zarezerwuj spotkanie
Opracowania techniczne

Minimalizacja wymogów konserwacyjnych systemu inertyzacji

Opracowania techniczne

Czujniki O₂ z przestrajalnym laserem diodowym cechują się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi podczas monitorowania inertyzacji i tworzenia osłony.

W niniejszym opracowaniu technicznym przedstawiono, w jaki sposób czujniki TDL O₂ pozwalają ograniczyć wymogi konserwacyjne systemu inertyzacji oraz jak zintegrować je z systemem DCS w celu uzyskania w pełni zautomatyzowanej weryfikacji poziomu tlenu.
W niniejszym opracowaniu technicznym przedstawiono, w jaki sposób czujniki TDL O₂ pozwalają ograniczyć wymogi konserwacyjne systemu inertyzacji oraz jak zintegrować je z systemem DCS w celu uzyskania w pełni zautomatyzowanej weryfikacji poziomu tlenu.

Utrzymanie niskiej zawartości tlenu w środowiskach chemicznych jest często ze względów bezpieczeństwa kluczowe. Analizatory paramagnetyczne wymagają częstej konserwacji systemów ekstrakcji/kondycjonowania do zapewnienia niezawodności pomiaru, ale cechują się długim czasem reakcji, co jest problematyczne w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Ponadto tego typu analizatory wymagają przy weryfikacji gazów do kalibracji zera i zakresu.

Czujniki tlenu z przestrajalnym laserem diodowym (TDL), takie jak GPro® 500, pracują bezpośrednio w rurze, naczyniu lub zbiorniku, bez konieczności stosowania sprzętu do próbkowania i kondycjonowania. W przeciwieństwie do innych czujników TDL, w których dwie części główne (źródło promieniowania laserowego i odbiornik) umieszczone są w rurze, kanale lub naczyniu naprzeciw sobie, GPro 500 stanowi jednolitą konstrukcję z dołączanym czujnikiem. Reflektor na końcu czujnika kieruje wiązkę laserową z powrotem przez czujnik do odbiornika. Ułatwia to instalację i eliminuje ryzyko utraty dopasowania źródła promieniowania laserowego i odbiornika.

Analizator GPro 500 nie posiada żadnych części ruchomych, dlatego nie wymaga skomplikowanej konserwacji, z kolei konstrukcja czujnika wyposażona w filtr z przedmuchem pozwala te wymagania zmniejszyć jeszcze bardziej. Filtr z przedmuchem (do użytku w procesach o dużym natężeniu pyłu) przechwytuje znajdujące się w gazie cząstki pyłu, które mogłyby zakłócać pomiary tlenu. Co jakiś czas powietrze lub pozbawiony tlenu gaz można wydmuchać przez filtr celem jego wyczyszczenia i przywrócenia dokładności pomiaru.

Umożliwia to wygodną zdalną weryfikację czujnika. Gdy pomiary tlenu będą wykraczać poza zakres, można z poziomu sterowni, przy pomocy systemu DCS zainicjować czyszczenie filtra, tak aby wykluczyć analizator GPro 500 jako źródło błędu.

Główne tematy opracowania technicznego

  • Problemy z paramagnetyczną technologią pomiarową
  • Zalety analizatorów TDL w inertyzacji i tworzeniu osłony
  • Wdrażanie weryfikacji analizatora TDL w systemie DCS